Реферати українською » Физкультура и спорт » Фахової підготовки студентів ФФК засобами гімнастики


Реферат Фахової підготовки студентів ФФК засобами гімнастики

З. Ф. Бурухин

За останнє десятиліття з недостатнім розвитком демократизації життя у Росії, змінами, що відбуваються в усіх галузях науку й освіти, відбуваються суттєві, докорінних перетворень, спрямовані до гуманістичних позиціям і становленню людину, як особистості, зокрема й у вищому педагогічному освіті [1, 3].

Сучасний етап науково-технічного прогресу вимагає підвищення інтенсифікації розумової праці учнівської молоді, пред'являє підвищені вимоги до спеціальної профессионально-педагогической підготовці вчителя середній загальноосвітній зі школи і по фізичну культуру зокрема.

Успішність навчання, розвиток особистісних якостей, збільшення працездатності, оздоровлення у студентів і, як цього, розвиток інтелектуального потенціалу, безсумнівно, залежить від рішення поставлених проблем [6, 7].

Нині найважливішим завданням педагогічного процесу підготовки вчителя фізичної культури слід розглядати перетворення студента у вчителі професіонала, здатного виконувати завдання, пов'язані із навчанням, вихованням і оздоровленням школярів.

Удосконалення процесу професіональною підготовкою вчителя фізичної культури вимагає як нові й ефективних підходів організації навчально-виховного процесу у вищому педагогічному освіті, а й деяких змін, зміни структури та змісту спеціальної гімнастичної підготовки студентів факультетів фізичної культури, відновлення програми для загальноосвітньої школи з фізичного виховання і гімнастики, зокрема, підняття в якісніший та фаховий рівень викладання [5, 2].

Виходячи із зазначеного, з урахуванням особистісно орієнтованого підходу до організації цілісного педагогічного процесу навчання майбутніх вчителів фізичної культури, можна запропонувати таку схему етапі їх утворення з прикладу навчального предмета "Гимнастика" (схема 1).

Схема 1

Физкультурное освіту майбутніх вчителів фізичної культури

(Розділ "Гимнастика")

Представлена вище схема фізкультурного освіти майбутніх вчителів фізичної культури з прикладу гімнастики у цьому дослідженні полягає в Державному освітньому стандарті і базових програмах спортивних дисциплін педагогічних вузів.

Особливістю розгляду навчальної програми з гімнастики стало посилення ролі методологічного компонента у світі концепції дослідження, що дає одна з рішень проблеми забезпечення і технології фізкультурного освіти майбутнього вчителя фізичної культури:

Педагогічний процес фізкультурного освіти визначається поданням щодо ньому як "про науково керованому процесі,

що має досягнення високого рівня гімнастичної підготовленості випускників педвузів до професійної школи (навчання, вихованню, оздоровленню та розвитку учнів засобами гімнастики),

що з реалізацією общедидактических принципів: науковості, доступності, диференціації, гуманізації тощо.

Організація навчально-методичної діяльності майбутніх вчителів вимагає реалізації важливих для фізкультурної діяльності дидактичних принципів: цілісності, оптимальності, профессионально-педагогической спрямованості навчання.

Методична підготовка студентів є єдину систему, що складається з проведення лекційного курсу, семінарських, практичних і обзорно-методических занять, самостійною і індивідуальної роботи з викладачем та відповідної навчальної практики.

Завершується процес навчання рівнем готовності до профессионально-педагогической фізкультурної діяльності з урахуванням сформованості педагогічних знань і умінь, особистісних якостей студентів, і навіть предметних знань, умінь і рухових навичок, які визначають рівень їх навчання.

Рівень готовності слід розглядати з позицій диференційованого підходу у навчанні гімнастичним вправ студентів педвузу з допомогою різноманітних коштів фізичного виховання і технічних засобів навчання.

Ефективність педагогічного процесу фізкультурного освіти майбутніх вчителів фізичної культури у значною мірою визначається ходом дидактичного процесу навчання гімнастики, включенностью особистості студента в фізкультурну діяльність, активізацією пізнавальних процесів сприйняття складного гімнастичного змісту.

Педагогічна система фізкультурного освіти поетапної гімнастичної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури є цілісний процес (схема 2), мету й завдання якого - забезпечити з допомогою великого спектра коштів гімнастики безперервність, комплексність і етапність профессионально-педагогического навчання майбутніх вчителів фізичної культури основам гімнастичних вправ: стройових, загальнорозвиваючих, прикладних - і комбінацій на гімнастичних снарядах з наступною знаннями методики навчання дітей і проведення окремих частин уроку і гімнастики загалом.

Схема 2

Зміст і форми поетапної гімнастичної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (цілісний процес)

У зміст навчальної практики входить матеріал по інтегрованої реалізації компонентів цілісної структури освоюваної професії у системі "обучающий-обучаемый", де серед який навчає виступає студент, а ролі учнів - студенты-коллеги чи школярі. І на цій основі відбувається формування та вдосконалення професійних умінь у процесі педагогічної практики у шкільництві.

Процес навчання завершується формуванням профессионально-педагогической готовності індивіда до виконання самостійної школи.

У зв'язку з цим у цілісну систему навчання ми виділяємо два етапи у процесі професійного становлення майбутніх вчителів фізичної культури. Перший етап, який назвали учебно-академическим, включає 1-2 курси. Він пов'язане з початком формування особистості обожнює, і його навчальної діяльністю, відповідної вимогам навчання у педагогічному вузі. На цьому етапі відбувається перевірка і реалізація професійних очікувань, способів навчальної діяльності, сформованих у школі, і навіть вихідних результатів фізичної підготовленості й фізичного розвитку учнів. Другий етап - учебно-профессиональный, охоплює 3-4 курси пов'язаний з появою нової ситуації у професійному розвитку майбутнього педагога, що визначається умінням проведення окремих частин 17-ї та уроку гімнастики загалом, і навіть проходженням педагогічної практики у шкільництві. Аналізуючи цей етап формуються реальніші ставлення до професії вчителя фізичної культури, відбувається перебудова базових навчальних знань на уроках гімнастика в професійні.

Формування педагога-профессионала - це многоэтапный процес. Вони повинні починатися до надходження школяра в професійне учебно-педагогическое установа, але цей процес неспроможна закінчитися разом з його закінченням. Кількісні і якісні характеристики професіоналізації особистості педагога залежить від стадії його професійного становлення. Вони нібито будуть різні на етапі допрофесійної підготовки, на стадії профессионально-педагогического навчання дітей і на стадії самостійної професійної діяльності. Такої думки дотримується Є.І. Смирнов [4]; тим щонайменше між тими показниками мусить бути наступність, який означає загальну динаміку і напрям розвитку особистості педагога-профессионала. Нормативний об'єм і зміст профессионально-педагогических цілей і завдань визначається вимогами до рівня готовності особистості, до навчання у педагогічному університеті, і наступної роботи як вчителя поки що розвитку суспільства. Готовність залежить від рівня сформованості предметних знань, рухових умінь і навиків у сфері фізичної культури, розвитку спеціальних і особистісних якостей (інтелектуальний рівень, характер, темперамент, функціональне стан організму, зовнішній вигляд, постава, манера триматися та інших.), від рівня сформованості общеучебных знань і умінь (адаптивні можливості, комунікативні якості), і навіть відносини школяра до навчання в педвузі й майбутньої професійної діяльності (спрямованість особистості, поведінкова мотивація, інтереси).

Гармонізація інтересів товариства та особистих інтересів і мотивів діяльності студентів педагогічного вузу визначає такі цілі і завдання організації цілісного педагогічного процесу підготовки вчителя фізичної культури:

забезпечити підготовку вчителя фізичної культури вищому матеріальному, педагогічному, гуманітарному і методичному рівні за великим спектром реалізації професійних можливостей до роботи на загальноосвітньої школі;

формувати під час педагогічного процесу особистість вчителя фізичної культури:

а) мотивацію навчання; бажання освоїти професію вчителя, удосконалювати свою спортивне майстерність, зміцнювати здоров'я;

б) общеучебные знання, рухові вміння і навички;

в) адаптивні можливості.

формувати творчу активність особистості вчителя фізичної культури;

створити сприятливі умови й забезпечити розвиток фахівців особистості майбутнього вчителя фізичної культури:

а) педагогічне майстерність;

б) спортивне та фізичне вдосконалення;

в) вольові і інтелектуальні якості;

р) функціональні механізми психіки (сприйняття, пам'ять, мова, мислення, самоаналіз роботи і ін.).

Виходячи із зазначеного, педагогічний процес фізкультурного освіти може визначатися як науково керований процес, має за мету досягнення високого рівня професійної готовності майбутніх вчителів фізичної культури до виконання функцій навчання, виховання та розвитку котрі займаються засобами фізичної культури та гімнастичних вправ зокрема.

Список літератури

Асмолов О.Г. Психологія особистості: Підручник. М.: Вид-во МДУ, 1990. 367 з.

Бурухин С.Ф. Гимнастика - це // Фізкультура у шкільництві. 2000. № 8. З. 10-11.

Рожков М.И. Теоретичні основи педагогіки. Ярославль: ЯГПУ, 1994. 63 з.

Смирнов Є.І. Дидактична система математичної освіти у студентів педагогічних вузів: Автореф. дис. ... док. пед. наук. Ярославль, 1998. 36 з.

Організація і планування самостійної роботи студентів на ФФК / Сб. науч. тр. М., 1991.

Шадриков В.Д. Психологія діяльності та вміння людини: Навчальний посібник. М.: Логос, 1996. 160 з.

Шкребко О.Н. Медичні основи застосування нових технологій у фізичному вихованні студентів. Автореф. дис ... док. мед. наук. М., 1998. 41 з.

Схожі реферати:

Навігація