Реферати українською » Физкультура и спорт » Оптимізація методики вивчення техніки коньковых ходів


Реферат Оптимізація методики вивчення техніки коньковых ходів

В.А. Воеводкин Кандидат педагогічних наук О.Ю. Кейно, Тамбовский державний університет ім. Г.Р. Державіна, Тамбов

Нині якщо представники лижних видів спорту любителів зимових прогулянок не дуже популярна користуються коньковые лижні ходи. Швидко освоїти динамічні і швидкісні способи пересування на лижах хочуть багато молоді спортсмени і окремі ентузіасти лижних прогулянок. Проте великий тренувальній роботи домогтися на успіх освоєнні техніки коньковых ходів дуже складно. У той самий час шкільна програма по фізичну культуру передбачає багаторічну лижну підготовку, де у процесі учебно- тренувальних занять закладається база задля її подальшого фізичного розвитку учнів.

Мета нашого дослідження - експериментально обгрунтувати ефективність прискореної методики навчання техніці коньковых ходів.

У дослідженні брали участь студенти Інституту фізичної культури ТГУ їм. Г.Р. Державіна р. Тамбова, минулі базовий шкільний курс по лижної підготовці.

1-ша група - експериментальна - була з студентів 1-го курсу (12 людина). Обсяг занять становив 36 год.

2 група - контрольна - включала студентів 2-го курсу (12 людина), які минулого року пройшли курс лижної підготовки (36 год), що включав класичні ходи і елементи гірськолижної техніки. На 2-му курсі студенти переважно вивчали полуконьковый і коньковые ходи (36 год).

У експериментальної групі навчальний процес під час уроків лижної підготовки був спланований за програмою 2-го курсу з додаванням елементів гірськолижної техніки.

На початок навчання дітей і після завершення в експериментальної і контрольної групах було проведено кінозйомки техніки полуконькового і одночасного двухшажного конькового ходів. На кинограммах першої кінозйомки виявлено помилки у виконанні техніки:

1. Діяльність ніг:

- неповне переміщення маси тіла з одного ноги в іншу;

- нестійка рівновага в фазі ковзання в одній лыже;

- незакінчений поштовх ногою;

- різкі руху махової ногою при підтягненні її до опорною;

- передчасна постановка лижі на внутрішній кант, що обмежує використання ковзної поверхні лижі;

- слабке подседание на опорною нозі і під час відштовхування (в полуконьковом ході).

2. Діяльність рук і узгодженості рухів:

- відсутність правильної узгодженості роботи рук з рухами ногами;

- незакінчений поштовх руками (переважно у експериментальної групі).

3. У русі тулуба:

- недостатній нахил тулуба при відштовхуванні руками;

- різке випрямлення по закінченні поштовху руками.

Таблиця 1. Протокол контрольного тестування економічності техніки

Контрольна група
Ф.И.О. Результат на 300 м Ср. швидкість, м/с Середня - ЧСС, уд/мин Пульсовая вартість, уд/м
1 Ро-в 1.02,9 4,769 189 0,660
2 Во-в 1.03,7 4,709 188 0,665
3 Ко-в 1.04,8 4,629 184 0,662
4 Фи-в 1.06,1 4,538 182 0,668
5 Ха-в 1.07,4 4,451 179 0,670
6 Са-в 1.07,7 4,431 187 0,703
7 Ка-в 1.08,6 4,373 181 0,690
8 Ус-в 1.10,0 4,285 183 0,711
9 Ма - в 1.11,6 4,189 176 0,700
10 Шу-в 1.11,9 4,172 180 0,719
11 Со-в 1.13,0 4,109 174 0,705
12 Та - в 1.13,8 4,065 176 0,721
М= 1.08,4 4,393 182 0,689
1 Му-н 1.03,2 4,746 192 0,674
2 Гр-н 1.05,3 4,594 185 0,671
3 Б - в 1.06,4 4,518 188 0,693
4 Ск-х 1.06,7 4,497 183 0,678
5 Ко-в 1.07,5 4,444 189 0,708
6 Ст-в 1.08,4 4,385 180 0,684
7 Ко-в 1.09,8 4,297 182 0,705
8 Гу-в 1. 10,5 4,255 187 0,732
9 Кн-в 1. 12,0 4,166 178 0,728
10 Ку-в 1. 12,1 4,160 181 0,725
11 Пу-н 1. 13,5 4,081 177 0,723
12 Ми - в 1. 14,0 4,054 178 0,731
М= 1.09,1 4,349 183 0,704

Таблиця 2. Результати дослідження економічності техніки у контрольній (n = 12) й експериментальної (n = 12) групах

№ п/п Показники, М Контрольна група Мо Експериментальна група Мо t Р
1 Результат на відрізку 300 м, хв 1.09 1.08 1.08 1.09,1 0,46 >0,05 2 Швидкість на відрізку, м/с 4,35 4,42 4,39 4,32 0,48 >0,05 3 Пульсовая вартість, уд/м 0,70 0,69 0,69 0,74 1,88 >0,05 4 Середня ЧСС, уд/мин 183 181,5 182 182,5 0,51 >0,05

Економічність техніки лижних ходів ми визначали за методикою Т.И. Раменской (2000). Піддослідні проходили 300-метровый контрольний відрізок одночасним двухшажным коньковым ходом. На фініші фіксувалося час проходження дистанції і ЧСС (табл. 1). Економічність техніки ми визначали по пульсової вартості за такою формулою:

ПС = ЧСС, V*60

де ЧСС - середня частота серцевих скорочень на дистанції, V - швидкість пересування (м/с).

Результати дослідження.

1. Якість освоєння основ техніки полуконькового і одночасного двухшажного конькового ходів в експериментальної і контрольної групах приблизно однаковий. Це прямо підтверджено результатами другий кінозйомки. Проте задля них характерні типові помилки:

- передчасна постановка лижі на внутрішній кант, що ограничиваетиспользование ковзної поверхні лижі;

- нестійка рівновага в фазі ковзання в одній лыже;

- недостатній нахил тулуба при відштовхуванні палицями.

Названі помилки можуть бути усунуті у процесі вдосконалення техніки.

2. Показники економічності техніки експериментальної і контрольної груп істотно немає (табл. 2).

3. Студенти експериментальної групи займалися по 36- годинниковий програмою протягом одного сезону. У контрольної групі на 1-му і 2-му курсах освоєння техніки виділили 72 год. Ця обставина дозволяє зробити висновок про вивчення коньковых і полуконьковых ходів з урахуванням базової шкільної лижної підготовки.

Схожі реферати:

Навігація