Реферати українською » Физкультура и спорт » Соціологія фізичної культури і спорту в Білорусії


Реферат Соціологія фізичної культури і спорту в Білорусії

майже діти. До таких видів спорту належить і художня і спортивна гімнастика, фігурне катання. За інших видах спорту вік переможців також помітна знизився.

Здається, не проблемою. Зрозуміло, як і юні спортсмени можуть перемагати на змаганнях найвищого рангу. Проте суть проблеми, у тому, що відбувається форсована підготовка юного спортсмена, не враховуючи вікових показників його розвитку.

Загострює проблему дитячо-юнацького спорту система відбору дітей, коли підбирається не спорт для дитини, а дитина для спорту.Селекционний відбір багатьом дітей і батьків серйозним психологічним стресом, який назавжди відштовхує дитина від занять спортом. Використання спеціальних технологій, відпрацьованих дорослому контингенті, без адаптації їх методики дитячо-юнацького спорту призводить до передчасної «накачуванню» юного спортсмена, і спортивному довголітті може бути мови. Коріння протиріччя, які удетско-юношеском спорті, зрештою роздирають сутність спорту, наводять спортсменів до глибоким моральним деформаціям.

Ще один протиріччя, серйозно підриває основи спорту, породжене системою договірних перемог, які організуються в готельних номерах суддів, в кабінетах управлінців, одне слово, далеке від спортивних залів, майданчиків, полів. Витіснення змагальності з спорту, набуло значних масштабів, особливо у ігрових видах спорту. За даними дослідників, наприкінці1989г. більш 60% матчів союзного футбольного чемпіонату були заздалегідь продані. Це, звісно, б'є по моралі спортивних команд, і навіть на видовищності спорту. Тому ми нерідко бачимо напівпорожні трибуни і розчарованих уболівальників.

Так само складна ситуація складається у фармакологічній службі спорту. Використання допінгу, яке започаткували ще1970—1980-е роки, поширилося в усіх проявах спорту. Проблема допінгу неоднозначно сприймає суспільстві. Звісно, спорт виграє в видовищності, але вулицю значно більше програє в гуманності. Адже за умови застосування допінгу мова не про виявленні найсильнішого, у разі точиться жорстка боротьба між медиками і фармакологами, які найбільш вдало «накачають» спортсмена. Дозвіл даного протиріччя нині є дуже проблематичним, що у сучасному спорті тенденції завоювання перемоги за будь-яку ціну посилюються і розвиваються.

Критичне ставлення до спорту стало захоплювати широкі сфери суспільної думки. Воно зводиться до двох позиціям: перша — повернення спорту смислу і якості здорового життя, інституту фізичного виховання населення; друга — виділення спорту найвищих досягнень як самостійної діяльності, зі відповідну систему організації та управління.

2.3 Розвиток олімпійського руху, проблеми гуманізації спорт найвищих досягнень

олімпійського руху займає значне місце у соціального життя, у культурі сучасного суспільства. П'єр де Кубертен та її соратники, стояли на початку цього руху, хотіли, а то й переробити світ, то створити сферу людської діяльності, що б полягає в співробітництво й загальнолюдські цінності. Проте розвиток олімпійського руху йшло суперечливо, та її історія сповнена компромісів та відступів навіть від власних принципів, придбавши воістину планетарний масштаб. На XXVI Олімпійських іграх Атланті брало участь вже понад двісті країн світу.

Попри наявні у ньому негативні моменти,олимпизм, як соціокультурне, освіту становить духовні основи спортивного руху, у якому закладено гуманістичні цінності: добру волю людей, їх прагнення світу, співробітництву, порозумінню. Гуманістична природа визначає її суттєвий зміст — служіння людині, особистості, суспільству.

Проте, сьогодніолимпизм за змістом неадекватний тим ідеалам, із яким починалося його відродження.

Олімпійський спорт неухильно розвивається у бік професіоналізації, все відвертіші роблячи ставку цінності успіху, кар'єри, грошей. І на цій основі змінилися ціннісні орієнтації убік споживчих і прагматичних напрямів. Професіоналізація, підвищуючи результативність атлетів, водночас призводить до протиставлення олімпійського спорту іншим його різновидам, віддаляючи його від масового спорту.

Комерціалізація олімпійського руху також породжує негативну ситуацію задля її подальшого розвитку. Найчастіше час й умови змагань визначаються не інтересами спортсменів, не створенням оптимальних умов досягнення спортивних рекордів, а інтересами телевізійних компаній, рекламодавців.

У олімпійському спорті стали наростатиантигуманистические традиції — жорстка конкуренція, ворожість, недружелюбність, допінг, махінації, які повинні докорінно суперечать ідеаламолимпизма. Можна припустити, що вони будуть збільшуватися, то думку перестане сприймати самі олімпійські гри, відкидаючи «нові ідеали»олимпизма.

Сучасний спорт переживає криза. Однак у кризовому стані перебуває вся сучасна культура. Криза спорту не є її руйнація. Суспільству, фахівцям треба знаходити шляху виходу від цього стану, пропонувати інноваційні ідеї, розробляти нові технологіії, змінювати пріоритети, одне слово, вибудовувати нову парадигму розвитку сучасного спорту.

Новітня історіяолимпизма далекою від священних миротворчих традицій древніх олімпійських ігор й романтизму і аматорства П'єра де Кубертена.Социокультурная реальність диктує нові правил гри. Проте ця в олімпійському русі кризова ситуація може бути початком «одужання» Олімпійських ігор, якщо ми будемо формувати олімпійську культуру людини, формувати олімпійське свідомість людей. Тільки сформована олімпійська ментальність сучасного соціуму здатна вивести сучасний спорт і олімпійське рух з-під влади комерціалізації, професіоналізації, допінгу, нечесного суддівства та інші пороків, що руйнуютьолимпизм.

Феномен олімпійської культури є що розвивається комплекс накопичених людством знань, норм, цінностей, смислів, зразків поведінки, відповідних ідеології Олімпійської Хартії, філософіїолимпизма, основі яких формується гуманістичний спосіб життя

соціуму і стиль життя особистості. Завдяки цьому феномену працює механізму передачі каналами культурної наступності накопичених іразвиваемих людством олімпійських цінностей від покоління до покоління.

Щоб сформувати олімпійської ментальності сучасного соціуму необхідно задіяти новітні педагогічні технології, використовувати інноваційні підходи до процесах соціалізації за умови створення олімпійської культури людини, соціальної групи, олімпійської культури суспільства. Лише на самій основі знань, ідей філософіїолимпизма, мотивації на активне освоєння спортивної практики, рухових умінь і спортивних навичок формується олімпійська культура школяра, студента, дорослої людини. Колектив таких однодумців може формувати олімпійську культуру соціальної групи. Олімпійська ментальність суспільства — це результат формування олімпійської культури цього товариства. Дуже важливо було пам'ятати, у межах традиційного фізичного виховання справитися з даної завданням надзвичайно складно.

Інноваційнність процесу формування олімпійської культури у на відміну від фізичного виховання у його цілісності і інтегрованості, пріоритетності культурного потенціалу спортивної діяльності. Освоєння спортивних умінь і навиків відбувається поруч із цілеспрямованим створенням гуманістичних якостей особистості. Побудова нової виховної системи з урахуванням формування олімпійської культури створює передумови вирішення проблеми виховання у єдності його фізичних, розумових і духовних почав.

2.4 Спорт найвищих досягнень вXXIв.: соціологічний прогноз розвитку

Попри ціннісне зміст, спорт ніж формою культури перестав бути гарантом збереження своєї гуманістичної цінності. Як свідчить історична практика, вона досить легко і швидко змінює свою спрямованість залежно від змінюються соціально-економічних умов розвитку соціуму. Наслідком ціннісної переорієнтації спорту період останніх російських реформ стала його деідеологізація, комерціалізація, професіоналізація. Окреслилася небезпека втрати його самобутності, національних спортивних традицій. Спорт стає засобом формування соціального нерівності, неоднорідності суспільства.

Спорт нині вже ємоноявлением, як його представляє ще більшість людності.Полифункциональность спорту проявляється у його різновидах, кожна з яких розвивається у відповідність до запитами соціальної практики.

Якщо тезово розглядати тенденції розвитку, його основними рисами може бути такі:

• демократизація і інтернаціоналізація, розширення географії спорту;

• поява нових видів спорту;

• бурхливий розвиток масового й фахової спорту;

• бурхливий ріст спортивно-технічних досягнень;

• поява нового напрями у спортивному русі — спорті найвищих досягнень;

• інтенсивна розбудова жіночого спорту;

• інтенсивна розбудова дитячо-юнацького спорту;

• неухильне розширення календаря спортивних змагань національному та міжнародному рівні;

• зародження і інтенсивна розбудова спортивної науки;

• інтенсивна розбудова спеціалізована система ЗМІ, обслуговуючої спорт;

• створення потужної спеціалізована система спортивних споруд;

•створення нових міжнародних спортивних організацій, інтенсивна розбудова міжнародного і олімпійського руху. Можна можна з думкоюА.Б.Суника, що також якXXв. визначив образ спорту минулого тисячоліття, і образXXIв. визначить образ спорту прийдешнього тисячоліття. Певне, провідні тенденції розвиткуXXв. ще тривалий час залишаться ними й уXXIв. Проте здається, що має зрости соціальні значення спорту, посилитися вплив спорту на освітню, виховну сфери, для здоров'я людини.

Помітно повільніше, буде тривати зростання рекордів в видах спорту, удосконалюватиметься технічне й тактична майстерність спортсменів. Неминуче поява нових видів спорту.

Дедалі більше значення мати наукове забезпечення спорту, розвиток різноманітних напрямів спортивної науки, особливо медико-біологічного.

>XXIв., на думку багатьох учених, може бути століттям її подальшого розвитку жіночого спорту, дедалі нові видів спорту опановуватимуться дівчатами та місцевим жіноцтвом.

УXXIв., за прогнозами соціологів, значний вплив на спортивні рекорди матимуть спортсмени Африки. Соціально-економічний розвиток країн Африки може суттєво вплинути в розвитку світового спортивного руху.

Спорт назавжди залишиться феноменом, у якому людина знаходить можливість самореалізації, самовираження, відчуває глибинну потреба його душі. Тому, доки жваво людське суспільство й розвиватися спорт.


III.Описательное дослідження

Процес соціологічного дослідження є єдність теоретичного і емпіричного етапів аналізу котроїсь сторони соціальної реальності. Конкретна форма обумовлена характером що надійшла ній цілі й висунутими завданнями.

Соціологічне дослідження включає чотири послідовносменяющих одне одногоорганизационно-автономних разом із тим змістовно взаємозалежних етапу:

· підготовку дослідження;

· збір первинної соціологічною інформації (відповідей опитуваних стосовно питань анкети, інтерв'ю, записів дослідника на картках спостереження) аналіз документів і майже інші, підлягають надалі опрацюванні та узагальнення;

· аналіз обробленою інформації, підготовку звіту за підсумками дослідження, формулювання висновків, і практичних рекомендацій.

Конкретна форма, а точніше, конкретний вид соціологічного дослідження обумовлений характером що надійшла ньому мети, висунутими завданнями. Саме відповідність до ними, тобто. залежно від глибини необхідного кількісного аналізу предмета дослідження, масштабності і труднощі, що розв'язуються у ході нього завдань і розрізняють три основні види соціологічного дослідження: розвідувальне, описове і аналітичне.

>Описательное дослідження - складніший видконкретно-социологического аналізу. За своїми цілям і завдань вона передбачає отримання емпіричних відомостей, дають щодо цілісне уявлення про досліджуваному явище, його структурних елементах, найчастіше використовується щоб одержати максимально повної, всебічної інформації про стан справ у уже згадуваному підрозділі (спортивному суспільстві, команді, колективі фізичної культури).

>Описательное дослідження проводять за повною, досить докладно розробленої програмі і із застосуванням методично апробованого інструментарію у разі, коли об'єктом аналізу є щодо велика спільність людей, знана різноманітними характеристиками.


>IV.Программа соціологічного дослідження на задану тему: «Шкідливі звички студентів ПГУ»

Методологічна частина.

Обгрунтування проблеми дослідження. Необхідність розробки й реалізації дослідницького проекту пов'язана, передусім, із широкою поширенням шкідливих звичок серед студентів ПГУ.

Масштабність та глибина проблеми вимагають достатку інформації, щоб істина про алкоголі, куріння, наркотики і токсикоманії, чинників, сприяють їм, дійшло кожного.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, проблеми, пов'язані із використанням алкоголю, нікотину, наркотиків, перестала бути сьогодні медичними чи моральними проблемами лише окремих осіб, вони зачіпають здоров'я, добробут і безпеку всієї населення, більше, впливають на національне розвиток.

За останнє десятиліття нашій країні різко загострилися всі перелічені вище проблеми. І, попри активну пропаганду здорового життя у ЗМІ, випуск численних книжок, журналів, плакатів, буклетів під гаслами «немає – наркоманії!», «позбавленим голки» тощо., і навіть широкомасштабні акцій боротьби з «шкідливими звичками», захворюваність, інвалідність, смертність, зокрема дитяча, досягли рівня.

Стосовно нашій країні цю проблему особливо часі коріння її йдуть глибокої історії нашого народу, і розповсюдження її пов'язане з низькою культурою суспільства.

З даної проблемою має боротися лише суспільству, а також кожна людина має усвідомлювати собі великої шкоди цих звичок й намагатимуться боротися із нею. Тільки після цього можна говорити про вирішення цієї проблеми. І тому вирішили провести дане соціологічне дослідження, щоб наочно побачити поширення шкідливих звичок серед молоді,т.к. молодь є основою нашого суспільства.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є соціологічна інформація, отримана від студентів ПГУ, про масштабі поширенні шкідливих звичок в університеті.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є шкідливих звичок (куріння, алкоголь, наркотики).

Мета дослідження – отримати соціологічну інформацію про стан цієї проблеми нині часу, в ПГУ.

Завдання дослідження - зібрати якнайбільше інформації з цієї проблеми з допомогою соціологічного опитування.

Гіпотеза дослідження. Дані шкідливих звичок глибоко укоренилися як серед молоді. Більшість випадків споживання шкідливих коштів молодиками пов'язані з метою підвищити свій настрій, і причиною, через яку вони вперше почали їх вживати (спиртні напої, сигарети, наркотики) є виникне бажання спробувати. Негативні наслідки, яких зазнають ці пороки, надають, передусім, шкода здоров'ю.

Методична частина програми.

Обгрунтування статичного об'єкта дослідження. У зв'язку з більший обсяг реальної сукупності формування вибірки здійснювалося у кілька етапів.

Статистичні даних, перебувають у розпорядженні дослідницької групи, дозволяють здійснитиквотную модель вибірки.

У ПГУ навчаються - студенти. З огляду на досвід минулих соціологічних досліджень, числоподвергнувшихся опитування має не менше 10% від генеральної сукупності, що становить тому випадку щонайменше - тис. студентів. Дане число опитаних забезпечує статистично значущі плоди дослідження.

Кількість які підлягають опитування респондентів розподілилося за трьома конкретним ознаками:

1. Профіль вузу: гуманітарний, технічний.

2. Курс навчання: молодші курси молодші курси (>1-,2-й), старші курси (>3-,4-й,5-й).

3. Пол: чоловіки, жінки.

Методи дослідження для збору соціологічною інформації застосовуються такі:

-традиційний аналіз спеціальної літератури з темі дослідження;

-збір первинної соціологічною інформації з допомогою анкети.

Отримані під час опитуванні дані обробляються комп'ютерними методами математичної статистики.

>Организационно-технический план дослідження.

Анкета.

Дорогий друже!

Ми переконливо просимо приділити трохи уваги даної анкеті і назавжди відповісти сталася на кілька нескладних питань, аби допомогти нашому дослідженню. Просимо відповідати щиро.

Анонімність і конфіденційність гарантуємо. Більшість питань передбачає однозначну відповідь, лише там, де є вказівки, можливі кілька варіантів відповідей; питання, які ставляться до Вас, можете пропускати. Заздалегідь дякуємо!

Як заповнити анкету:

1. Уважно прочитайте питання створення та можливі варіанти відповіді нього.

2. Виберіть із можливих варіантів той, що відповідає вашої думки, і обведіть гуртком.

3. Якщо ваша думка не збігаються з запропонованим відповіддю чи відповідь відсутня залишено місце, напишіть його самі.

4. Анкета анонімна!

>1.Вуз, у якому ви вчіться:

1.------------------------------------------------------------------

2.------------------------------------------------------------------

3.------------------------------------------------------------------

2. Курс, у якому ви вчіться:

1.------------------------------------------------------------------

2.------------------------------------------------------------------

3.------------------------------------------------------------------

4.------------------------------------------------------------------

5.------------------------------------------------------------------

3.

Схожі реферати:

Навігація