Реферати українською » Геодезия » Проект внутрішньогосподарського землеустрою


Реферат Проект внутрішньогосподарського землеустрою

Міністерство сільського господарства РФ

Новочеркасская державна меліоративна академія

Геодезические роботи за землеустрій

Упорядкування технічного проекту

внутрішньогосподарського землеустрою

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

упорядкування курсового проекту

( для студентів очного навчання з спеціальності

310900 — “Землеустройство” )

Новочеркасск — 2001
Методичні вказівки складено ст. викладачем кафедри “Землеустройство” НГМА Е.П. Лук'янченко, асистентом кафедри “Землеустройство” І.А. Петрової, розглянуті кафедрою “Землеустройство” протокол № __ від _______ р. і рекомендовані до видання методичної комісією факультету землеустрою, протокол № __ від ________ р.

Рецензенти:

В.М. Зубов — к.т.н., доцент кафедри “Геодезия” НГМА.

Зміст, порядок упорядкування та

оформлення курсового проекту

 

Для проведення різних землевпорядних заходів необхідно лиш мати інформацію про розмірах, формі, місце розташування земельних ділянок та різних елементів організації території. Для цього він становлять план землекористування ТОВ (АТ), готовий до визначення площ ділянок в різний спосіб й розробка технічного проекту внутрішньогосподарського землеустрою.

Розгляд цих питань щодо дисципліни “Геодезические роботи за землеустрій” передбачає складання студентом курсового проекту “Упорядкування технічного проекту внутрішньогосподарського землеустрою”.

На виконання курсового проекту студентові видається завдання з варіанту.

Відповідно до варіантом, з урахуванням плану землекористування масштабу 1:10000, геодезичних даних із кордонів землекористування, відомостей обчислення площ, і відповідно до эскизным проектом становлять технічний проект внутрішньогосподарського землеустрою ТОВ "СВІТ" і готують необхідні геодезичні дані для перенесення проекту на натуру.

По ескізному проекту передбачено запроектувати:

- на орних землях північній частині землекористування — чотири поля польового сівозміни, скотопрогон, польовий звив і спрямити ламану кордон вигоном і ріллею;

- на орних землях південній частині землекористування — пятипольный овочевий сівозміну, сад, три поля польового сівозміни і польові дороги.

Усі польові дороги мають проектну ширину 5 м.

При технічному проектуванні слід уточнити становище меж упорядкування і площ проектованих ділянок, визначити необхідні геодезичні дані для правильного розташування проектованих ділянок в натурі.

Відповідно до необхідної точністю проектованих площ, і характером кордонів ділянок запроектувати:

- поля овочевого сівозміни- аналітичним способом;

- поля польового сівозміни у південній частині землекористування — графічним способом;

- поля польового сівозміни у північній частини землекористування — механічним способом.

Проектні рішення розробляються студентом самостійно з допомогою справжніх методичних вказівок.

          У відповідність до навчальним планом студенти пред'являють до захисту пояснювальну записку і практичне рішення, оформлення яких має здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ і згідно з діючими умовними знаками, застосовуваними в землеустрій.

1 Упорядкування й

топографічної основи проектного плану

На аркуші креслярської папери з допомогою лінійки Дробышева побудувати сітку квадратів зі сторонами 10 див. Точність побудови сітки перевірити вимірником по-діагоналі і сторонам квадратів (дозволене розбіжність 0,2 мм).

По координатам (додаток А) завдати вершини кордонів землекористування.

Користуючись абрисами теодолитной зйомки (додаток Б), завдати контури ситуації та горизонталі відповідно до малюнком 1.

Вычертить:

- координатну сітку - синьої тушшю (товщина лінії 0,1 мм) і підписати,

- кордону землекористування - чорної тушшю (завтовшки 0,2 мм);

- межові знаки - гуртками (діаметр трохи більше 1,2 мм),

- умовні знаки сільськогосподарських угідь (разреженно вдвічі).

Близько середини кожну лінію кордону з зовнішнього боку вказати румб й визначає міру лінії (як дробу).

2 Способи визначення площ

2.1 Визначення площ ділянок аналітичним способом

2.1.1 По координатам вершин обчислити площі:

- південній частині землекористування, присадибних земель;

- північній частині землекористування; виробничого центру (таблиця 1).

Робітники формули:

 

Таблиця 1 - Ведомость обчислення площ

 

Вершини Координати Разности координат Твори X Y

Xi-1 - Xi+1

Yi+1 – Yi-1

Yі (Xi-1 - Xi+1)

Xі (Yi+1 – Yi-1)

 

 

 

P.S = 0.0 P.S = 0.0 2Р = 2Р =

1:10000

Малюнок - 1


          2.1.2 Відповідно до малюнком 2, за результатами до натурі (додаток Б), обчислити площа косовиці зі ставком та Європейська площа проектованої дороги в овочевому сівозміні.

                   Малюнок 2

Площа косовиці зі ставком обчислити за такою формулою

Площа проектованої дороги обчислити за такою формулою

2.1.3 Відповідно до малюнком 3, за результатами до натурі (додаток Б), обчислити площа лісу

Малюнок 3


          Площа лісу обчислити за такою формулою

2.2 Визначення площі ділянок графічним способом

Графический спосіб визначення площ у тому, що ділянки, изображённые на плані, розбивають на трикутники, у яких висоти за величиною близькі до підставах. Знаючи висоту і є підстави, обчислюють площа.

Для контролю і підвищення точності обчислень площа кожного трикутника визначають двічі: з двох різним підставах і висот. Допустимость розбіжності між двома значеннями площі визначають за такою формулою

,

де М — знаменник чисельного масштабу плану;

Р — площа трикутника, га.

Для визначення площ невеликих криволинейных ділянок застосовують палетки.

Малюнок 4

Квадратна палетка (малюнок 4а) — це сітка квадратів зі сторонами 1-2 мм. Площа ділянки визначається подсчётом квадратів палетки, накладеної постать. Рекомендується щодо площ ділянок трохи більше 2 див2 на плані.

Паралельна палетка (малюнок 4б) — це ряд паралельних ліній, проведених з відривом 2 мм. Палетку накладають на ділянку те щоб крайні її точки k і l було розміщено між її лініями. Вимірявши, середні лінії трапецією ab, cd, ef масштабу плану і помноживши їх суму в відстань між лініями палетки, отримують площа ділянки. Рекомендується щодо площ до 10 див2 на плані.

Щоб не виконувати обчислень будують спеціальну шкалу — масштабну палетку (малюнок 4в), через яку визначають площа ділянки, знаючи суму середніх ліній. Рассчитаем підставу шкали для масштабу 1:10000. При відстані між паралельними лініями 2 мм при довжині шкали 1 див площа дорівнюватиме 20

Схожі реферати:

Навігація