Реферати українською » Геодезия » Отчёт по літньої геодезичної практиці за 1 курс


Реферат Отчёт по літньої геодезичної практиці за 1 курс

року міністерство освіти Російської Федерації

Кузбасский Державний Технічний Університет

кафедра геодезії

Отчёт по навчальної практиці

Група: ОП–011

Бригадир: Лапшина М. В.

Члени бригади:

1. Барсукова Е.А.

2. Губко В.В.

3. Єлисєєва І.В.

4. Ложкина О.Ю.

5. Новоселова О.О.

6. Шигаєва О.С.

Кемерово 2002

Зміст:

1. Загальні відомості …………………………………………….

2. Коротка физико–географическая характеристика району робіт………………………………………………………….

3. Опорні геодезичні мережі……………………………….

4. Съёмочное обгрунтування…………………………………….

5. Топографические зйомки……………………………………

6. Линейное трасування……………………………………

7. Нівелювання площ…………………………………..

8. Инженерно–геодезические і спеціальні завдання………..

9. Технічний контроль і приёмка робіт.…………………..

10. Укладання…………………………………………………...

1.  Загальні відомості

Бригада №80 з проведення навчально-польових робіт складається з семи студентів групи ОП–011. Час проведення навчально-польових робіт серпень 2002 року. Польові роботи проводились місті Кемерово в Рудничном районі, МЖК.

Керівником практики Лапшиной Т.П. дав указівки виконати такі роботи:

1) Набуття та перевірка приладів

2) Топографические зйомки

3) Технічне нівелювання

4) Тахеометрическая зйомка

5) Инженерно-геодезические і спеціальні завдання

Роботи були у умовних системах координат і висот.

Організація польових робіт була така: вимір кутів – Новоселова О.О., Шигаєва О.С.; нівелювання – Губко В.В.; реечники – Єлисєєва І.В., Барсукова Е.А., Ложкина О.Ю.; вимір довжин ліній – Лапшина М. В., Губко В.В., Барсукова Е.А., Єлисєєва І.В.; тахеометрическая съёмка і нівелювання траси – Лапшина М. В., Барсукова Е.А., Губко В.В., Єлисєєва І.В., Ложкина О.Ю., Новоселова О.О., Шигаєва О.С.; камеральні роботи – Новоселова О.О., Шигаєва О.С., Барсукова Е.А., Лапшина М. В., Губко В.В.; складання звіту – Ложкина О.Ю., Єлисєєва І.В.

Таблиця виконаних топографо-геодезичних робіт 

Найменування видів топогр.-геод. робіт Одиниця виміру Обсяг робіт Оцінка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

рекогносцировка теодолитного ходу

закріплення точок теодолитного ходу

планове съёмочное обгрунтування

висотну съёмочное обгрунтування

нівелювання майданчики

тахеометричес-кая съёмка

нівелювання траси

км.

точка

км.

км.

м.

га

км.

0,5

5

0,5

0,5

40*60

0,3

2.   Коротка физики–географическая характеристика району робіт

 У географічному становищі місце практики лежить у у Кемерівській області, г.Кемерово, Рудничном районі, МЖК. Рельєф у цій місцевості горбкуватий, район робіт розташований на Західно-Сибірської рівнині, в Кузнецкой улоговині. На ділянці робіт відсутні водоёмы і водосховища. Переважна рослинність: лугова трава (конюшину, ромашка, медунка, лобода), дерева (сосна, береза), гриби (білий, подберёзовик). Поблизу місця проведення робіт розташована автомобільна дорога, з'єднує сел. Крутий і ш. Північну з центром міста. Клімат у зазначеному районі помірний, різкоконтинентальний, середні температури: червень +18,4° З, січень –19,2°С.

3.    Опорні геодезичні мережі

Опорні геодезичні сітці були раніше виконані студентами четвертого курсу спеціальності "маркшейдерское справа".

4.  Съёмочное обгрунтування

 

Для побудови съёмочного обгрунтування застосовувався метод полігонів (замкнутих ходів). На ділянці робіт було закріплено 5 точок з відривом 100 метрів. На місцевості крапки було закріплені кілочками довжиною 25 див. і сторожками довжиною 50 див., у яких було зроблено напис порядкового номери крапки й номери бригади. Навколо точки було зроблено канавка шириною і глибиною 10 див.

A.  Плановий обгрунтування.

Вихідним пунктом під час створення планового обгрунтування була точка опорною геодезичної мережі. По точкам съёмочного обгрунтування було прокладено хід, із кількістю сторін 5. Через війну вимірів було встановлено, що найбільша довжина сторін ході між точками 3-4 становить 101,8 м., а найменша між точками 4-5 дорівнює 49,6 м. Було обчислено, що сьогодні середня довжина сторін у ході 89,68 м.; найменший кут в трикутнику це кут 4-5-1 рівний 20°22'58''. На виконання робіт потрібні були такі інструменти, і устаткування: теодоліт 2Т30М, штатив, стрічка сталева (20 м), шпильки до стрічки (5 прим), висок, гвинт.

Були виконані такі перевірки теодоліта:

1)      вісь циліндричного рівня на алидаде мусить бути перпендикулярна до осі обертання інструмента

Інструмент встановлюється на штатив, прикріплюється становим гвинтом і площину лімба приблизно наводиться в горизонтальне становище. Після цього поворотом алидады ставлять вісь рівня в напрямі двох підйомних гвинтів і, діючи цими подъёмными гвинтами, виводять пузырёк рівня на середину. Потім повертають алидаду на 90° і третім підйомним гвинтом виводять пузырёк в нуль пункт. Потім алидаду повертають на 180°. Якщо пузырёк рівня зупинився посередині (в нуль пункті), то умова перпендикулярности осей рівня життя та інструмента виконано. Якщо умова не виконано, то користуючись виправними гвинтами рівня, переміщають пузырёк до нуль пункту наполовину його відхилення від середини.

2)      візирна вісь труби мусить бути перпендикулярна до осі обертання труби

   Кут відхилення візирної осі від перпендикуляра до осі обертання труби називається коллимационной помилкою. Для виявлення цієї помилки хрест сітки ниток труби наводять на добре видиму точку, удалённую на 50–100 метрів і беруть за обом верньєрам отсчёты. Записують градуси за першим верньеру, а хвилини і секунди за обома верньєрам і їх підраховують середнє. Беруть відлік по КП по горизонтальному колу. Потім открепляют алидаду і, повернувши трубу через зеніт, знову наводять її в цю і знову беруть отсчёты за іншого становищі кола – КЛ.

Коллимационная помилка підраховується за такою формулою:

  

Якщо С

Схожі реферати:

Навігація