Реферати українською » Геодезия » Проект геодезичного обгрунтування стереографической зйомки масштабу 1:5000


Реферат Проект геодезичного обгрунтування стереографической зйомки масштабу 1:5000

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
дозволяє виміряти горизонтальні і вертикальні кути зі РКП 4”-5”, і навіть горизонтальні прокладання до 180 м відносною РКП 1:5000.

Для лінійних до полигонометрических ходах 1 і 2 розряду застосовують далекомір АТ 1М. Він дає змогу вимірювати відстані з граничною відносної похибкою порядку 1:10000 при натягу дроту вантажем в 15 кг і 1:5000 при натягу дроту динамометром. Рекомендований діапазон вимірюваних ліній у вигляді АД1М становить 50-500 м.


Углы на пунктах полигонометрии і тріангуляції 1 і 2 розрядів вимірюють оптичними теодолітами типу: Т2, 2Т2, Т5, Т5А, Т5К, 2Т5К, і навіть THEO - 010, THEO - 020, ТЕ-В1, ТЕ-С1, ТЕ-D1 та інші равноточными їм.

Вимірювання кутів виконують способом кругових прийомів чи способом вимір окремого кута. Для ослаблення впливу похибок центровок і редукцій полигонометрии застосовують трехштативную систему виміру кутів.


Характеристики теодолитов Т2 Т2А 2Т2 Т5 Т5К Т5А 2Т5 2Т5К
Точність відліку 0.1” 0.1” 0.1” 0.1” 0.1” 0.1” 0.1” 0.1”

РКП виміру

кута одним

прийомом

3” 3” 2” 6” 5” 6” 5” 5”
Маса теодоліта, кг 5.2 5.2 4.8 3.5 3.5 3.6 3.7 3.5

У цьому роботи пунктах полигонометрии ми вимірюємо кути оптичним теодолітом - 2Т2.

До сформування геодезичної основи топографічних зйомок застосовуємо светодальномер - 2СМ2.


2.4 Методи для кутових, і лінійних вимірів.


Для виміру кутів застосовують такі методи: спосіб кругових прийомів, спосіб окремого кута, трехштативная система.


Спосіб кругових прийомів.

Спосіб застосовується тоді, коли на пункті полигонометрии є більше двох напрямів.

  1. Якщо пункт- вузлова точка.

2. Якщо це вихідний пункт. Хай буде більше двох напрямів,

A B тоді один напрям вибирається наблюда-


телем за початкова, наприклад ОА. При КЛ наво-

дят теодоліт на Проте й встановлюють по лімбу від-

рахунок близькими до нулю, відлік беруть двічі (по

барабанчику мікрометра). Потім обертають тео-

долитий по годинниковий стрілці беруть відлік на B,C,D

D З


і A, потім проти годинниковий стрілки, тобто у напрямку при КП A,D,C,B,A. Ці дії становлять один прийом. Кількість прийомів залежить від класу, розряду і південь від приладу. Наприклад: в полигонометрии першого розряду теодолітом 2Т-2 кути треба вимірювати двома приёмами.


Спосіб окремого кута.

Застосовують тоді, коли на пункті два напрями.


(всі крапки крім вузлових і вихідних).

Спостереження виконують роблячи оберти у кожному полуприёме алидаду тільки одного напрямі (погодинної стрілці).

У цьому вся способі не виконують замикання горизонту.


А У КЛ = В-А;

КП = А-В.


0


Крім цього, в прийомі обертання теодоліта роблять за годинниковий або проти годинниковий.


Трехштативная система.


Це метод виміру кутів.

Як визирных цілей використовують спеціальні марки.

І теодоліт і марки при закреплениях закріплені в підставки. Підставки закріплюються на штативах. При вимірах як прилад, і візирна мета необхідно встановити точно над центрами пунктів, тобто осі марок і теодоліта повинні проектуватися до центру пункту. Спочатку міряємо кут ABC. Над пунктами встановлюємо штативи з закреплёнными ними підставками (без теодоліта). З допомогою оптичних центрів. У підставки точок Проте й З ставляться марки, в точку У – теодоліт, потім задній штатив переносять з На D і центрируют. Не чіпаючи штатив з підставкою у точці У і З, виймаємо теодоліт і марку, і змінюємо їх місцями.


A З


B D


Діяльність ми використовуємо спосіб кругових прийомів і загальнодосяжний спосіб окремого кута.

У спосіб кругових прийомів ми вимірюємо на станціях:

A,B,E,4,3,1. На решти застосований спосіб окремого кута.


Вимірювання ліній светодальномером


Припустимо, що у певний час Т1 передавач, що у пункті А одержує у напрямі до пункту У електромагнітні хвилі як окремого імпульсу (тобто. переривчасто), і потім позначається в останній момент часу Т2 приходить знову на пункт А. Вимірявши проміжок часу Т2-Т1 і знаючи швидкість поширення эл.м. хвиль v, можна визначити відстань D між пунктами Проте й У, припускаючи у своїй, що эл.м. Хвилі поширюються прямолінійно: 2D=v(T2-T1), звідки D=v*Г/2, де Р – час поширення эл.м. хвиль, однакову Т2-Т1. Отже, встановивши з одного боку лінії приёмопередатчик, випромінюючий і приймає эл.м. хвилі, а як і устрою для виміру часу поширення цих хвиль, але в іншому відбивач, можна визначити відстань D. Таке устройство,состоящее із двох галузей, називається далекоміром.


3. Методи створення висотного обгрунтування великомасштабних топографічних зйомок.


    1. Высотные геодезичні мережі створюються методом нівелювання .

Вони потрібні задля забезпечення основи топографічних зйомок всіх масштабів, а як і на вирішення народногосподарських, наукових, інженерно-технічних і оборонних завдань. На ділянці запроектировано 1 хід IV класу, інші технічне нівелювання.

Під час створення висотної основи топографічних зйомок застосовують нивелиры з циліндричними рівнями чи з компенсаторами. Для нивелирных робіт, за великомасштабних зйомках набули поширення точні технічні нивелиры. При нівелювання IV класу можна використовувати серійно випущені у Росії нивелиры Н3, НС3, НС4, НСК4, а як і зарубіжні нивелиры Ni-007, Ni-B5, Ni-B6 та інші.

Технічне нівелювання виробляють із допомогою наступних нивелиров: НСК4, НТ, Ni-050, Ni-D3, Ni-E2 та інших.

Для нівелювання III і IV класів застосовують двосторонні триметрові дерев'яні рейки (типу РН-3). У цьому випадкові похибки метрових інтервалів допускають відповідно 0.5 і 1.0 мм.

При технічному нівелювання використовують як триметрові цілісні рейки, і складні односторонні рейки довжиною 3-4 метри (РН-10 відповідно до ГОСТ 11158-7


Деякі характеристики нивелиров, випущених вітчизняної і закордонної промисловістю.


Тип нивелира

Країна

изгот-ль

Збільшення зорової

труби (кр)

РКП на 1км (мм)

Маса

нивелира

(кг)

Н2 Росія 40 2 6.0
Н3 Росія 30 3 1.8
НС4 Росія 30 6 2.5
Ni-007 Німеччина 31.5 3 3.9
Ni-025 Німеччина 20 2-3 1.8
Ni-B3 ВНР 28-32 2 2.3
НТ Росія 23 10-15 1.2
НТС Росія 20 15 1
Ni-050 Німеччина 16-18 5-10 1

  1. Оцінка точності нивелирных побудов.

Під час проектування нивелирных ходів та мереж, створюваних як висотної основи топографічних зйомок, встановлюють похибки оцінок реперів у найбільш слабкому місці. У цьому вважають, що ваги вимірюваних перевищень назад пропорційні длинам ліній, а середні квадратические випадкові і систематичні похибки на 1 км ходу відомі.


Клас нівелювання
Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація