Реферати українською » Геодезия » Проектування автошляхів


Реферат Проектування автошляхів

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
– Расчёт перспективної інтенсивності руху

Тип і марка автомобіля

Середньорічна добова інтенсивність руху, авт./сут. Коефіцієнт приведення Приведённая середньорічна добова інтенсивність руху, авт./сут.

Грузовые:

МАЗ-5335

ЗИЛ-130

ГАЗ-53-12

КрАз-257Б1

 

Автомобілі, обслуговуючі

дрібні перевезення

Легкові автомобілі

Автобуси

Спеціальні автомобілі

130

130

87

87

152

503

126

44

2,5

2,0

2,0

3,0

2,0

1,0

3,5

1,5

325

260

174

261

304

503

441

66

Nпр=S 2334

   

 Приведённая інтенсивність руху транспортних засобів до легковому автомобілю визначається за такою формулою 7 [11]:

     Nпр = P.S gi·Ni = 130·2,5+130·2,0+87·2,0+87·3,0+152·2,0+503·1,0+126·3,5+

                                +44·1,5 = 2334 авт./сут., (3.7) 

де gi – коефіцієнт приведення інтенсивності рухи різноманітних

          транспортних засобів до легковому автомобілю (Прил. 1 [11]);

        Ni – інтенсивність рухи різноманітних транспортних засобів (див. табл. 3.1)

     Перспективна інтенсивність руху обчислюється за такою формулою 8 [11]:

              N20 = Nпр·qNT-1= 2334·1,0420-1= 4918 авт./сут., (3.8)

де Nпр – приведённая інтенсивність руху на вихідному року, обумовлена за такою формулою (3.7), рівна 2334 авт./сут.;

     qN – коефіцієнт приросту інтенсивності руху, визначається по табл. 1 [11], рівний 1,04;

     Т – расчётное кількість років, однакову 20.

     3.2 Встановлення технічної категорії дороги

     Керуючись п.4.20[8], визначаємо рекомендовані норми проектування.

     Норми занесені в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 – Рекомендуемые норми проектування

              Найменування нормативу

   Значення нормативу

· Продольный ухил

· Відстань видимості для зупинки автомобіля

· Радиусы кривих у плані

· Радиусы кривих в подовжньому профілі:

                  - опуклих

                  - ввігнутих

· Длины кривих в подовжньому профілі:

                  - випуклих

                  - ввігнутих

Не понад 34 %0

Так само 450 м

Так само 3000 м

Так само 70000 м

Так само 8000 м

Так само 300 м

Так само 100 м

     Відповідно до табл. 1[8] проектованої дорозі привласнити III технічна категорія.

     Технічна категорія, основні технічні параметри (певні по табл. 3, 4, 10 [8]) представлені у табл. 3.3.

    

            

    

                         3.3 Визначення технічних нормативів

     Расчётная швидкість транспортних потоків визначається за такою формулою 10 [11]:

                      V=52 - (0,019 – 0,00014·Pл) ·Nгод + 0,22·Pл=

                =52 - (0,019 – 0,00014·22) ·492 + 0,22·22= 40 км/год, (3.9)

де Рл - частка легкових авто у серед, рівна 22 %;

     Nгод – расчётная годинна інтенсивність руху на обох напрямках, опре- деляемая за такою формулою 9 [11]:

               Nгод=k1·N20= 0,1·4918 = 492 авт./ч, (3.10)

де k1 – коефіцієнт переходу від добової до годинниковий інтенсивності руху,

       ухвалений рівним (відповідно до вказівками на стор. 8 [11]) 0,1;

       N20 – перспективна середньодобова інтенсивність руху (3.8), рівна

       4918 авт./сут.

     Основні технічні параметри проектованої дороги визначено з таблиць 3, 4, 10 [8] і в табл. 3.3.

Таблиця 3.3 – Основні граничні норми проектування

Найменування нормативу

Одиниця

Виміри

Значення нормативу

· Категорія дороги

· Розрахункові швидкості

        - основні

        - допущені на важких ділянках місцевості:

                   1) пересіченої

                   2) гірської

· Кількість смуг руху

· Ширина смуги руху

· Ширина проїзній частині

· Ширина узбіч

· Найменша ширина укрепительной смуги узбіч

· Ширина земляного полотна

· Найбільші подовжні ухили

· Найкоротший відстань видимості

               - для зупинки

               - зустрічного автомобіля

· Найменші радіуси кривих:

  - у плані:

             1) основні

            

2) у гірській місцевості

  -в подовжньому профілі:

        1. опуклих

        2. ввігнутих:

             1) основні

             2) у гірській місцевості

· Расчётная швидкість транспортних потоків

     Км/ч

прим.

м

м

м

м

м

%0

м

м

м

         м

м

м

м

км/год

        III

100

80

50

2

3,5

7

2.5

0,5

12,00

50

200

350

600

400

10000

3000

1500

40


        Таблиця 4.1 – Ведомость елементів траси

№вір-

шини

кута

Кут повороту Елемент кругової кривою , м Початок кривою Кінець кривою Відстань між вершинами кутів

Пря-

травня

ставши

ка ,м

P

румб
Становище ПУ aправ aлев R T K Б Д ПК + ПК +
ПК +

НТ

ВУ1

КТ

P.S

        Таблиця 4.2 - Ведомость елементів траси

№вір-

шини

кута

Кут повороту Елемент кругової кривою , м Початок кривою Кінець кривою Відстань між вершинами кутів

Пря-

травня

ставши

ка ,м

P

румб
Становище ПУ aправ aлев R T K Б Д ПК + ПК +
ПК +

НТ

ВУ1

КТ

P.S


                     4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ТРАССЫ

          4.1 Нанесення варіантів траси , їх письмо речей та обгрунтування

 

     4.1.1 Варіант 1

     З початковій точки траса прокладено северо – східному напрямі . Вона піднімається з яру вгору схилом , долає його й на ПК 6 починає спускатися вниз схилом долини . На ПК 12….13 траса повертає направо , маючи юго – східне напрям . У куток повороту уписуємо радіус кривою рівний 2000 м . Далі траса продовжує спускатися вниз схилом і ПК 33 траса сягає найнижчою точки ; тут трасу перетинає тальвег . Потім траса піднімається вгору схилом і входить у кінцевої точки траси .

      У цілому нині траса за цим варіантом на всьому протязі постійно йде вниз схилом . Протяжённость траси 3,64 км . Варіант має 1 кут повороту , куди уписаний радіус , рівний 2000 м .

      4.1.2 Варіант 2

      Другий варіант до ПК 5 повністю з першим варіантом прокладання траси .Траса з ПК 6 починає спускатися вниз схилом долини . А ПК 5 по ПК 21 траса повертає направо радіусом кривою 3000 м .З ПК30 і по кінцевої точки траса проходить близько до повітряної лінії , спочатку спускаючись аж до низькою точки траси – на ПК 33 , потім піднімаючись вгору схилом – в кінцевої точки траси .

       Протяжённость цього варіанту траси становить 3,54 км . Траса має 1 кут повороту , з радіусом рівним 3000 м .


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація