Реферати українською » География » Інженерно-геологічні умови правобережного схилу Воронезького водосховища


Реферат Інженерно-геологічні умови правобережного схилу Воронезького водосховища

А. Еге.Курилович, М. З. Краснова, У. У. Черніков, Воронезький державний університет

Необхідність вивчення інженерно-геологічних умовсклонових ділянок правобережжя р. Воронежа викликана інтенсивної їх забудовою багатоповерховими будинками, здійснюваної останніми роками. Уструктурно-геоморфологическом відношенні правобережний ділянку належить доОкско-Донскойаллювиально-флювиогляциальной рівнині та приурочено доБитюг-Воронежскомугеоморфологическому району [1; 2]. Уся прилегла територія належить до південно-східної периферії Воронезькоїантеклизи, де глибина розчленовування рельєфу коштує від 40–50 м. до 70–85 м. Ділянка інженерно-геологічних досліджень приурочений безпосередньо до четвертоїнадпойменной правобережної терасі. Поверхня ділянки нерівна з ухилом в південно-східному напрямі. Абсолютні позначки середині схилу змінюються від 121, 5 м. до 118, 75 м, біля підніжжя становлять 95–96 м. Кут поверхні схилу сягає 32–340.

Угидрогеологическом відношенні ділянку інженерно-геологічних досліджень характеризується поширеннямнеоген-четвертичного водоносного комплексу,водовмещающие алювіальні піски якого розкрито на глибині 24, 5–25, 5 м (абсолютні позначки встановленого рівня підземних вод 94, 25–95, 55 м). Підземні води мають безпосередню гідравлічну зв'язку зВоронежским водоймищем [3]. За рівнем агресивного на бетон всіх марок грунти оцінюються як неагресивні. Укомпонентном складі підземних вод серед аніонів провідна роль належить сульфатах ігидрокарбонатам, серед катионів – кальцію і натрію. Така сама закономірність у розподілімакро-ионов характерною і для води водосховища.

Нині насклонових ділянках правобережжя основнимирельефообразующими чинниками є ерозійні і гравітаційні процеси, і навіть господарську діяльність людини.Геолого-литологический розріз з урахуваннямстратиграфического становища, генези,физикомеханических властивостей грунтів та його номенклатурного найменування має до глибини 30 м такий вигляд (табл. 1).

З урахуванням даних ізлитологическому складу іфизико-механическим властивостями грунтів здійснено розрахунок стійкостісклонових ділянок багатоповерхової забудови правобережжя. У основу було покладено схема розрахунку по пласкою поверхні ковзання (метод притуленого укосу). Оскільки кут поверхні ковзання не однаковий не більше зсувній частини схилу, вона розбивалася на блоки із рівними кутами нахилу, кожного з яких визначено показники стійкості [4; 5].

Розрахункові значення зчеплення (З) і кута внутрішнього тертя (>) приймалися з становища, що сталість товщі грунтів визначається наявністю у ній ослаблених зон, збігаються з поверхнею ковзання. Тож у розрахунок приймалися мінімальні значення, отримані під час проведення інженерно-геологічних пошуків.

Коефіцієнт запасу стійкості для схилу визначається шляхом підсумовування отриманих значень кожного з блоків, тобто

деKзап– коефіцієнт запасу стійкості схилу,

являє собою ставлення утримують сил досдвигающим, які употенциальнооползневом тілі;tg – коефіцієнт внутрішнього тертя грунтів поверхні ковзання чи зони пов'язаної з ній; З – удільне зчеплення грунтів тієї ж зони; L і – довжина поверхні ковзанняi-го блоку; і – кут нахилу поверхні ковзанняi-го блоку; Р і – вагу порідi-го блоку; n – кількість блоків.

Встановлено, що коефіцієнт запасу стійкості схилу у природній стані становить понад 2, 0.Склон є усталеним і проведення додаткового закріплення. При додатковоїпригрузке схилу (від 400 до1800т) його стійкість зменшується. При навантаженні 1800 т схил перетворюється на стан нестійкого рівноваги. Ця обставина необхідно враховувати під час проектуванні висотних будинків направобережном схилі Воронезького водосховища.

Список літератури

1.Раскатов Р. І.Геоморфология інеотектоника Воронезькаантеклизи / Р. І.Раскатов. – Воронеж : Вид-во Воронеж. держ. ун-ту, 1969. – 164 з.

2. Трегуб А. І.Неотектоника території Воронезького кристалічного масиву / А. І. Трегуб. – Воронеж: Вид-во Воронеж. держ. ун-ту, 2002. – 220 з. 3. Курдів А. Р. Проблеми Воронезького водосховища / А. Р. Курдів. – Воронеж : Вид-во Воронеж. держ. ун-ту, 1998. – 166 з.

4.Ломтадзе У. Д.Геология. Інженерна геодинаміка / У. Д.Ломтадзе. – СПб. : Вид-воС.-Петерб. держ. ун-ту, 1977. – 479 з.

5. Маслов М. М. Механіка грунтів на практиці будівництва / М. М. Маслов. – М. : Вид-воМоск. держ. ун-ту, 1977. – 386 з.

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуvestnik.vsu/


Схожі реферати:

Навігація