Реферати українською » География » Створення і використання великих векторно-растрових карт


Реферат Створення і використання великих векторно-растрових карт

>Возрастающие вимоги до ефективності управління інфраструктурою територій органами влади, фінансової та господарської діяльністю підприємств, інженерними сітями та комунікаціями припускають безперервне вдосконалення систем інформаційного забезпечення. Передумовою до цього є зрослий рівень обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Тільки інформаційні системи, у яких використовується грамотно побудована географічна інформаційна система коштує (ДВС), покликана надавати достовірну інформацію про просторовому становищі об'єктів та його стані, здатні ефективно впоратися з поставленим завданням.

Структура ДВС керувати великими картами, включає чотири обов'язкові підсистеми:

>Ввода даних, що забезпечує введення і/або обробку просторових даних, отримані з карт, матеріалів ДЗЗ тощо.;

>Хранения й пошуку, що дозволить оперативно отримувати дані для відповідного аналізу, актуалізувати й коригувати їх;

>Обработки і грунтовного аналізу, що дає змогу оцінювати параметри, вирішуватирасчетно-аналитические завдання;

Уявлення (видачі) даних у різному вигляді (карти, таблиці, зображення,блок-диаграмми, цифрові моделі місцевості тощо.)

У світовій й у вітчизняної практиці, ДВС широко йдуть на підготовки карт до видання й у меншою мірою, для аналітичної обробки просторових даних. Під виданням, у разі, розуміється отримання твердої копії у будь-який спосіб.

Використання ДВС вкартопостроении породжує як нові можливості, і нові проблеми. Традиційний спосіб підготовки карт до видання включав кілька етапів корекції і за якістю, як змісту, і форми уявлення (символізації). Саме виробництво характеризувалося тривалим терміном і високої трудомісткістю. Усі етапи контролю інформації були ручними і конче потребували штату кваліфікованих редакторів. На підготовку таких фахівців йшли роки. ДВС значно прискорює багато етапи підготовки карт.

Розглянемо основні засади використання геоінформаційної системиK-MINE стосовно створення картографічнихгеопространственних даних, і управління ними (з прикладу створення карти України).

>K-MINE надає цих цілей спеціальний модуль до роботи з більшими навекторно-растровими картами. До складу модуля входять підсистеми:

підготовки растрової основи;

відображення карт;

>плоско-проекционного перетворення координат (прямого й протилежного);

побудови контурів і графічних примітивів;

геометричних вимірів.

>Подсистема підготовки растрової основи складається з модуля підготовкирастров і візуалізаціїрастров до ДІЗ. З її допомогою виконуються базові операції зрастрами (коригування квітів, зміна яскравості, контрастності зображення, калібрування через мережу реперів зменшення спотворень та інших.). Для прискорення операцій обробка виконується в пакетному режимі.

Необхідні операції під час створення растрової основи включають підготовку математичної основи (проекції), базових верств (зазвичай, це елементи топографічної основи) і тематичних верств. Обов'язковою умовою отримання якісної цифровий моделі служить наявність процедур автоматичної верифікації всіх прошарків (геометрії і атрибутики). Тобто за складанні картографічної інформації додаєтьсяатрибутивную частина (класифікатор), і виконується перевірки на топологічні співвідношення різних верств.

>Подсистема відображення картографічної інформації містить функції до роботи зрастровими картами. Для візуалізації карти України використовуються понад 700 кримінальних окремих карт різних масштабів (1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 і 1:1250000). Найбільш детальна інформація міститься на 533 планшетах масштабу 1:100000 (рис. 1) [1]. Крім цього є можливість розширювати набір карт, підвищуючи цим деталізацію інформації окремих районів, областей чи України загалом. Завантаження карток у систему виконується динамічно за зміни масштабу відображення.

Усю територію України поділяється сталася на кілька географічних зон, за широтою це зони L, M, N, а, по довготі – 34, 35, 36 і 37. Відповідно до цим поділом кожен планшет має власний унікальний ідентифікатор. При об'єднанні на єдину растрову підкладку все планшети було прив'язано до системи координатСК-42 в проекціїГауса-Крюгера на прямокутну сітку (рис. 2) [1]. Важливо, що зі збільшенням масштабу карт простежується посилення спотворень й у масштабі 1:1000000 досягало кількох відсотків.

Під час створення векторних карт виконується призначення стилівотрисовки щодо різноманітних картографічних елементів і автоматичне присвоєння стилів об'єктах карти залежно від атрибутів. Наявність фіксованих наборів символів для відображення картографічних елементів, прискорює отримання макетів. Для символів, відсутніх у кімнаті стандартного поставці ДВС, використовується спеціальний редактор.

Система дозволяє об'єднувати інформацію із джерел у єдиний інформаційний масив.Растровая мапа України поєднується з векторної інформацією про адміністративно-територіального розподілі (рис.3) [1], що дозволяє вживати функції, котрі за атрибутивної інформації виконують операції швидкого пошуку об'єктів.

Крім цього, можливо суміщення під єдиної основоюразнотипной растрової інформації, наприклад, одночасне відображення топографічної і геологічної основ на суміжних планшетах (рис. 4) [1].

Цифрова модель і полотно картки візуалізації чи друку – далеко ще не один і той ж. Тож у системі передбачений програмний модуль дляпредпечатной підготовки карток і їх виданню.

Форма Землі впливає як на візуалізацію картографічної інформації, а й у геометричні виміру перетворилася на системі. На виконання вимірів, які враховують форму Землі, використовується спеціальний блок функцій. Він враховує параметри зонального викривлення земної поверхні під час розрахунків, це дозволяє виконувати виміру з точністю до 0, 01 %.Подсистема дозволяє виконувати такі виміру:

розрахунок відстаней;

розрахунок довжини лінійних об'єктів;

розрахунок площі;

побудова лінійних об'єктів і полігонів на заданому відстані.

>Подсистема перетворення координат дозволяє виконувати переклад координат у різних системах.Подсистема включає до свого складу такі функції:

перетворення координат із системиWGS-84 вСК-42 на проекціїГауса-Крюгера;

перетворення координат із системиСК-42 на проекціюГауса-Крюгера вWGS-84;

побудова об'єктів із системиWGS-84 на підготовлену карту.

Застосування функцій перетворення дозволяє розширити функціональність системи та використовувати її як основу візуалізації даних, отриманих з допомогою коштів супутникового навігації. Причому у ДВС реалізована можливість побудови траєкторій, контурів, точкових об'єктів чи символів як прямо з бази даних, що з обмінних файлів.

Використання ДВСK-MINE з більшими навекторно-растровими картами дозволяє працювати з значними обсягами даних, починаючи з рівня підприємства чи організації та до масштабів цілої країни. Модуль дозволяє поєднувати різну просторову інформацію із її обробки. Актуальність роботи модуля підтверджується і під час високоточних вимірів на карті, головним питанням якого є зниження похибок обчислень, що з кривизною земної поверхні.

Список літератури

Автоматизація гірських робіт з ДВСK-MINE. – Режим доступу :URL :kai.com.ua. – Назва з екрана.

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуreferat/


Схожі реферати:

Навігація