Реферати українською » География » Торф'яні родовища - як об'єкт раціонального природокористування


Реферат Торф'яні родовища - як об'єкт раціонального природокористування

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Толкачова Єлизавета Сергіївна 9 «Р» клас

МОУ «>СОШ № 58»

Омськ, 2010

Актуальність теми

Багато інші країни мають розвинену економіку, завдяки потужної мінеральної базі. Головною рисою цих країн є також те, що вони використовують його всі види ресурсів, що є з їхньої території. У той самий короткий час вони ощадливо і раціонально використовують паливні ресурси: вугілля, нафту, газ; замінюючи найбільш дешевим виглядом палива – торфом.

Видобуток торфу та її переробка грають у цих країнах важливу роль. Відомо, що у 90-ті роки Німеччина експортувала 1700 тис. т сільськогосподарського торфу, країни Балтії – 1150 тис. т, Росія – лише 40 тис. т, маючи запаси в 200, 7 млрд. т торфу, що становить 66% від світових запасів.

Багато торфу імпортують розвинених країн, де зараз його не тільки як паливо й у потреб сільського господарства, але й отримання воску, медичних препаратів, продуктів парфумерної промисловості, технічної папери, кислот, спирту і багатьох інших напрямів продукції [13].

>Огромно значення торфу сільському господарстві. Найбільші торф'яні запаси Росії зосереджені біля Західного Сибіру. При ретельному вивченні торфовищ біля Західного Сибіру можна легко створити багату мінеральну базу для добрив саме в районах, де якість торфу вище.

Геологічні дослідження свідчать, що, крім торфу Західна Сибір багатасапропелем, болотниммергелем,торфовивианитом, що утворюють численні родовища з великими запасами. Такі родовища може бути залучені в дію у стислі терміни без великих капіталовкладень силами господарств або агрономічними об'єднаннями.

Завдяки роботі геологів, географів, інших дослідників, нині можна легко відродити торф'яну промисловість, що дозволить експортувати торф як ціннеоргано-минеральное сировину у ті райони країни, цього виду ресурсів недостатньо.

Сучасні мінеральних добрив, які використовуються у Росії під час сільського господарства, мають іноземне походження і стоять вони дуже дороге. Експорт торфу і торф'яний продукції деякій мірі дозволило б стабілізувати економіку як Західного Сибіру, а й країни загалом, а споживачеві забезпечив би гарантію швидкого й доброго врожаю.

З іншого боку, розвиток торф'яний промисловості як у області (регіоні), і у країні, дозволить розв'язати низку багатьох гостро що стоять проблем:

1. Проблему палива й економічну.

Собівартістькускового торфу нижче на 2, 5 разу, причому за його спалюванні немає забруднення довкілля. За минуле століття Росія заощадила 400 млн. т кам'яного вугілля з допомогою спалювання торфу. Частка торфу в паливному балансі країни становило 1928 р. – 41, 4%. Створення паливної бази з урахуванням торфу сьогодні дозволило б розв'язати і питання енергетичного забезпечення країни, після революції Україна довгий час лежить у розрусі і план ГОЕЛРО, заснований на будівництві електростанцій, спалюють торф, саме його дав імпульс у розвиток економіки.

2. Проблему безробіття.

Розвитокторфоперерабативающей промисловості, у країні (області) дала б роботу як людям, у ній бере участь, а й втягнуло б ряд машинобудівних підприємств, які б даний вид промисловості необхідними машинами, устаткуванням; втягнуло б ряд хімічних підприємств, які проводили б комплексну переробку торфу, отримуючи з нього цінні хімічні продукти.

Отже, аналізуючи торф як цінне природне сировину, можна дійти невтішного висновку у тому, відродження торф'яний промисловості веде до успішного розвитку і загальному зростання економіки країни.

Об'єктом дослідження цього даної праці є:

- торф'яні ресурси Росії;

- торф'яні поклади півдня Західно-Сибірської рівнини.

Предметом є:

- географія торф'яних покладів;

-можливості використання торфу як цінного природного сировини для галузей господарського сектора.

Основні мети роботи:

- оцінка торф'яних запасів Росії, Західного Сибіру, Омської області.

- розробка доповнення до уроків на тему «Природні ресурси Росії» за курсом 8 і 9-те класів.

Основні завдання:

- визначити значення цього виду ресурсів;

- дати характеристику фізичним і хімічним властивостями торфу;

- виявити особливості розміщення торф'яних покладів біля Західного Сибіру;

- оцінити запаси торфу Омської області;

- визначити проблеми і перспективи розвитку торф'яний промисловості, у країні, регіоні, області.

Частина 1. Поняття торфу.Растения-торфообразователи

>Торф, кам'яний і буре вугілля, як та інші корисні копалини, були відомі людині ще кам'яному віці

Зазвичай античні автори позначали тверді горючі копалини (вугілля, асфальт, горючі сланці) збірним назвою «бітум».

Вперше під назвою «>антракос» (вугілля) копалини вугілля були описаніТеофрастом (III – IV в. До н.е.).

Перша книга про торфі («Трактат про торфі») Мартіна Шоку вийшла латинській мові в 1658 р. У Німеччині. У практиці використання торфу книга мала велике значення, але у питаннях походження містила ряд неправильних висновків.

Рослинну походження торфу було незаперечно доведено в 1729 р.Дегнером,применившим щодо його вивчення мікроскоп. «>Торф, - писав Пауль, - є насправді скупчення незліченних, квітучих, зеленіючих і які у стоячій воді болотних рослин» [23, 49].

>Торф – це пальне корисне копалину, яке утворилося умовахпереувлажнения і доступу повітря на результаті неповного розпаду болотних рослин. Щодо хімічного складу його дуже складний: 50-60% вуглецю, 30-40% кисню, 3-5% водню, 1-3% азоту NO та близько 1% сірки.

>Торф утворюється завдяки механічному руйнації рослинних залишків й хімічному зміни входять до складу рослин органічних іоргано-минеральних сполук [15].

>Оторфовивание рослинних залишків відбувається у самих поверхневих шарах покладів, куди вільно проникають кисень і йде енергійна робота мікроорганізмів. Цей верхній шар і має назваторфообразующего читорфогенного шару. Вона лежить безпосередньо під живої дерниною рослин, і товщина їх перевищує 30-50 див від поверхні болота. Що глибша ми проникаємо в поклад, що менше там повітря, тим менше мікроорганізмів і тих слабше протікають процеси розкладання рослинних залишків.

Отже, торф утворюється лежить на поверхні болота й надалі, коли ним наростають нові верстви рослинності, він опускається, ущільнюється, однак усі тієї мірі розкладання.

Основний процес, яке у рослинних залишках, залежить від розкладанні входять до складу рослин сполук: клітковини і лігніну.Клетчатка розкладається швидко, перетворюючись на кінцеві продукти розпаду: вуглекислий на газ і воду.Лигнин більш багатий вуглецем, ніж клітковина.Разлагаясь, ці основні частини рослин утворюють вуглець і що сильніше їх розкладання, тим більше у торфі вуглецю, тобто. торф, найбільш трухлий, вона й вищими паливними якостями.

Крім клітковини і лігніну у складі рослин входять смоли,воски і жири. Ці речовини вирізняються великою стійкістю та накопичуються в покладах у кількості. Нагромадження цих речовин підвищує цінність торфу.

У процесіоторфовивания рослинних залишків частина рослинної клітковини перетворюється на води і вуглекислий на газ і вибувають із складу торфу. Мінеральні солі залишаються у торфі повністю [71].

Попри те що, що у болотах зустрічається дуже багато різноманітних рослин, числоторфообразователей досить невелика (>прил. рис. 1,с.15, 16).

Значне що у освіті торфу приймають: тростину, очерет, хвощ, осока, пухівка,шейхцерия, вільха чорна, береза пухнаста, сосна.

Та особливо віра велике що у побудові торф'яний маси приймають мохи:сфагнуми ігипнуми [14, 68, 69].

Загальне географічне поширення торфовищ у районах Західної Сибіру

Попри неповні даних про болотах і особливо торфовищах Західного Сибіру, давно відомо, щозаторфованность її вдвічі перевищуютьзаторфованность європейській частині Росії. (>прил. мал.2,с.17)

На території Західного Сибіру (Новосибірській, Омській, Томській, Тюменської і Кемеровської областях)заторфованию, за даними на 1964 р., підлягає 11, 5% загальної її площі. У європейській частини Росії торфовища загальної її площі становлять 5, 7% (Кац,Нейштадт, 1963) [25]. Західна Сибір є торф'яний регіон, де зосереджено більш 60% світових запасів торфу [66].

Розподіл торф'яних родовищ територією Західного Сибіру нерівномірно (>прил. табл.1,с.18). Перше місце посідає Тюменська область, як за кількістю боліт та його загальній площі, і за запасами торфу. Загалом в області переважають поклади торфу низинного типу (57, 5%).Развити вони у основному для півдні області. На території Тюменської області відомі родовищавивианитових торфів:Согра I,Павловское, _>исовое; дуже великеторфовивианитное родовище –Боровое. У багатьох районів області виявлено родовища й виявуфосфоросодержащих торфів:Крутое,Клюквенное родовища,ТобольскаяСогра, Миколаївське,Язевочное,Растес,Перейма.

У Томській області переважають верхові і перехідні торфовища. Сьогодні виявлено тут великі торф'яні родовища: понад 80% площі розвіданого торф'яного фонду становлять родовища з майданом понад десять 000 га.Торфяние поклади верхового типу становлять 61, 9% загальних запасів, решта запасів пов'язані знизинними покладами. Тут виявленоАркадьевское родовищеторфовивианита іПоздняковское родовищевивианитового торфу. Є дані наявності фосфору на торф'яних родовищах вКаргасокском іКалпашевском районах Томській області.

У Новосибірській області найпоширеніші низинні торфовища. До них належать 72, 7% всіх запасів торфу. Більшість родовищ зосереджена північної половині області. Виявлено родовищаторфовивианита:Осиновское, ВоскресенськаСогра, і навіть родовищавивианитового торфу:Топкое,Усть-Баксон. З іншого боку, відомі родовищафосфорсодержащих торфів:Аринцасское,Паганайское, Велике,Сельбинское,Киндинское,Ржавецкое,Кудряшевское,Тулинское,Чемское.

У у Кемерівській області відкритий ряд покладів високозольного торфів. На01.01.85г. розвідані родовища:Милютинское, Сергієвське,Журавлинское. На Новомиколаївському,Соколовском,Емельяновском родовищах, на на родовищах: Глобус іГорелое виявлено підвищений вміст фосфору.

На території Омської області торф'яний фонд розміщений нерівномірно (>прил. рис.3,с.19). Найбільшзаторфован північ області. У Омської області запаси торфу по 383 родовищам оцінюються 5 610 млн. т (209 тис. га), що становить 4, 7% торф'яних ресурсів Західного Сибіру. Вивчені запаси торфу досягають 1 534 млн. т (розвідано 143 родовища).

Найбільші родовища перебувають уТарском (>Степановское – 38, 6 млн. т), Знам'янському (>Аркаш – 8, 8 млн. т) іБольшереченском (ВеликийАллап – 4, 0 млн. т) районах. Інші детально розвідані родовища немає значних запасів і може розроблятися силами дрібних сільськогосподарських підприємств.

На території Вінницької області виявлено родовищаторфовивианитов івивианитових торфів:Янгинское,Кумлинское,Аркаш I,Аркаш II, Ключі, Собаче болото,Калининское,Малаховское.Разведани родовищафосфорсодержащих торфів:Тайлегинское,Атакское [12; 18; 21, 25, 66].

>Торфяное сировину області різниться більшою розмаїтістю фізичних і хімічних властивостей (>прил. рис.4, з. 20), що дозволяє застосовувати його за усіх відомих сьогодні напрямам. (>прил.рис.5, з. 29)

А загалом регіон має достатньої базою у розвиток торф'яний промисловості. Необхідно вже у найближчим часом провести детальну розвідку родовищ і взятися до видобутку торфу з його переробкою. Адже можливості використання торфу як природного сировини –УНИКАЛЬНЫ.(прил.с.30)

Дослідницька частина

Сама тема «>Торфяники» мене зацікавила випадково. Працюючи з «Інтернетом» я побачила в виносці новин інформацію про компанії «Російський торф». Я ознайомилася з діяльністю компанії та дізналася, що Група компаній "Російський торф" займається здобиччю і переробкою торфу, і навіть різних продуктів із торфу: виробляє і постачає торф паливний і сільськогосподарський, торф'яні брикети, рослинний грунт в асортименті. Уторфодобиче іторфопереработке зайняті висококваліфіковані робітники і фахівці. У виробництві задіяні: тракторна техніка,подготовительно-уборочние комплекси,погрузочно-разгрузочная і автомобільна техніка, тепловози, вагони. Однією з основні цілі холдингу «Російський торф» є відновлення й розвиток торф'яний промисловості, у Центральному регіоні Росії. Я переглянула прайс- листок і була приємно здивована вартістю сировини й готової продукції. Мені захотілося дізнатися звідси природному ресурсі докладніше, і це звернулася до молодого вчителя географії. Ольга Сергіївна запропонувала мені чимало книжок та часописів про торфовищах, де було представлено інформацію про торф'яних запасах як Росією, а й у Омської області.

Досліджуючи літературні джерела я довідувалася дедалі більше, і я хотів поділитися знаннями з однокласниками, і тоді виникла ідея з приводу створення роботи з тему «>Торфяние родовища - як об'єкт раціонального природокористування» де було б виявлено особливості торф'яних покладів терені Росії загалом, територіїЗападно-Сибирского регіону та Омської області. (усе це викладено у частині роботи)

Оскільки вже багато знали про торфі, мені цікаво було, що знають інші? З викладачем географії ми провелитест-опрос учнів 8-9 класів «Що ви знаєте про торфі?», щоб отримати наскільки добре знають учні у сфері та з'ясували таке:

У учнів сформовані тільки дуже поверхневі знання про торфі, торф'яних ресурсах. Наприклад: перше запитання: «Що таке торф? як він утворюється?» багато відповідали:Торф – це….

Корисне копалину, утворене при гнитті різних рослин i порід дерев;

Корисне копалину,добиваемое при осушенні боліт;

>Каменное освіту;

Не оброблена нафту, освічена на болотах

Корисне копалину, утворене дно якої боліт, коли гинуть організми, вони осідають і накопичується щільна маса, що є торф.

Лише поодинокі відзначили, що торф- це пальне корисне копалину,образующееся внаслідок неповного розпаду болотних рослин, за умов підвищеної вологості.

Відповідаючи другого питання: «Яка географія торф'яних покладів?» хлопці писали таке:

Територія Росії;

>Омская область (>Тюкалинский район)

Скрізь, де є болота.

На третє питання: «Які «продукти» можна отримати роботу при переробці торфу?» школярі відзначили основні важливі якості:

Паливо

Добриво

Будівельний матеріал

>Утеплитель

Медичні препарати.

Відповісти на четвертий питання: «Що ви знаєте про торф'яних ресурсах Омської області?» багато ми змогли.

На останнє запитання: «З якого джерела у вас є інформацію про торфі» відповіді були такі: телебачення, вчитель географії, від дорослих, «інтернет».

Більша частина анкет хлопці здали не заповненими.

У цьому, що хлопці ще не названо на ролі основне джерело інформації про торфі підручник - немає нічого надзвичайного, оскільки федеральний комплект підручників географії, не має належним обсягом інформації про торфовищах.

Щоб трохи виправити сформовану несправедливу ситуацію з «торф'яними ресурсами», у роботі запропоновані доповнення до уроків географії в курсах 8 і 9-те класів. Доповнення до уроку 8 класу (>прил.с.38) пропонуються на тему «Природні ресурси Західного Сибіру». Це буде урок – презентація, де вчитель і заздалегідь підготовлені учні розкажуть у тому, що таке торф, як і утворюється, якими властивості має, як видобувається і використовується. Наприкінці уроку в них були сформуються основні уявлення звідси ресурсі, і докладний конспект.

Для 9 класу пропонуються доповнення до уроку «>Топливная промисловість Росії» (>прил.с.45) , де розглядаються нафтова, газова і вугільна промисловість, водночас хотілося б запропонувати учням розглянути, і торф'яну промисловість, яка на початку 20 століття відігравала провідну роль балансі країни, потім була несправедливо забуто й вона зараз чекає на

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація