Реферати українською » География » Комплексна характеристика особливостей, сировинних баз, сучасного стану та перспектив розвитку нафтової промисловості Росії


Реферат Комплексна характеристика особливостей, сировинних баз, сучасного стану та перспектив розвитку нафтової промисловості Росії

Страница 1 из 4 | Следующая страница
Запровадження

У давнину було відомо про існування нафти. Знали і слово “нафту”. Ще древні грецькі літописці Геродот і Пліній це пальне речовина, використовуване як і цемент, називалинафтой. За 6-4 тис. років до зв. е. березі річки Євфрат (Ірак) велася видобування нафти. До далекого минулого належить і перші інформацію про нафти на Середню Азію. Про видобутку «чорного олії» у Ферганській западині було ще під час походу Олександра Македонського через Середньої Азії до Індії. Під час подорожі Колумба до Америки було описане озеро на острові Тринідад, у якому місцеві збирали асфальт, та якщо з нього виготовляли цемент. У Північній Америці примітивна видобування нафти велася XVII в. У Росії її на початку XVIII в. Петро наказав добувати нафтуАпшеронском півострові (Азербайджан). Проте намір Петра I був здійснено. Тільки після приєднання Бакинського ханства до Росії почалася кустарна розробка нафтових джерел.

Хоча про нафту знали давно, використання її достатньо протягом багатьох століть було конче обмеженим. Майже на початок XX в. нафту вживалася переважно висвітленню приміщень, мастила коліс возів і нечисленних механізмів. Поступово посилювалося його значення як палива. Нафта – “кров” землі, нафту – “чорного золота” землі. Так нині називають рідке паливо в усьому світі. І це немає перебільшення. У господарстві нашої країни, як і у господарстві немає галузі, у якому не застосовували нафтопродукти. Нафта - найцінніше сировину щодо різноманітних галузей промисловості.

З сказаного, обрана мною тема курсової роботи є підставою дуже актуальною, оскільки успішний розвиток нафтової промисловості Росії, активне освоєння її найбагатших родовищ є ознакою добробуту тієї країни.

Метою роботи є підставою комплексна характеристика особливостей, сировинних баз, сучасного гніву й розвитку нафтової промисловості Росії.

Відповідно, до основному завданню роботи можна віднести:

1) визначення ролі нафти на народному господарстві країн

2) розгляд географії нафтової промисловості: основні сировинні бази країни

3) прогнозування розвитку нафтової промисловості, у цьому регіоні;

4) виявлення основних проблем, властивих цієї галузі промисловості

Об'єкт дослідження - нафтова промисловість Росії.

Предмет дослідження – характеристика основних сировинних баз, розташованих біля Росії, виявлення розвитку галузі.

Методи використовувані у моїй роботі: описовий, порівняльний.

Курсова робота складається з запровадження, трьох глав, укладання, списку літератури.

Під час підготовки даної роботи було використано література із джерел: навчальну літературу, матеріали періодичної преси ( журнали), ресурси глобальної інформаційної мережі Internet- посилання є у тексті.


Глава 1. Значення нафтової промисловості Росії

 

1.1 Значення нафти на народному господарстві країни

Нафтова промисловість сьогодні - це великий народногосподарський комплекс, який живе розвивається за своїми закономірностям. Що означає нафту сьогодні для народного господарства країни?

Це:

-сировину для нафтохімії у виробництві синтетичного каучуку, спиртів, поліетилену, поліпропілену, широкої гами різних пластмас і готові виробів із них, штучних тканин;

- джерело розробки моторних палив (бензину, гасу, дизельного і реактивних палив), мастильних матеріалів, і навітькотельно - пічного палива (мазут), будівельних матеріалів (бітуми, гудрон, асфальт);

- сировину щоб одержати низки білкових препаратів, використовуваних як добавок для годування худоби для стимуляції його розвитку. Нафта - нашу національну багатство, джерело могутності країни, фундамент її [7]. Нині нафтова промисловість Російської Федерації займає 1 у світі. У 2006 року видобули 481 млн. тонн нафти з газовим конденсатом. За рівнем видобутку на 2 місці Саудівська Аравія і 3 місці США [9]. За даними 2007 р. до існує 27 великих нафтопереробних заводів (НПЗ), 19 у тому числі входять до структури вертикально інтегрованих компаній. Сумарна потужність цих НПЗ становить 320 млн. тонн. Крім цього, нафтова сировина переробляється п'ять заводах Газпрому загальної потужністю 7,7 млн. тонн на рік, і навіть на 40 малотоннажних установках (>мини-НПЗ) загальної потужністю із сировини 5,6 млн. тонн на рік [14]. На підприємствах нафтової в промисловості й обслуговуючих її галузей працює близько 900 тис. працівників, зокрема у сфері науку й наукового обслуговування - близько 20 тис. людина. Останні десятиліття структурі паливної промисловості сталися докорінні зміни, пов'язані із зменшенням частки вугільної в промисловості й зростанням галузей із видобутку та переробці нафти і є. На першому плані висувається природного газу і вугілля відкритої видобутку. Дані представлені у таблиці 1.

Таблиця 1. Зміни структури видобутку мінерального палива на Росії

Вигляд палива 1970 1980 1990 1995 2000 2002 2004 2005 2006 2007
Вугілля, млн. т 345 391 395 263 258 256 282 299 310 314
Нафта,вкл. газовий конденсат, млн. т 285 547 516 307 324 380 459 470 481 491
Газ, млрд. м3 83,3 254 641 595 584 595 633 641 656 651

Як очевидно з таблиці, першому місці у структурі видобутку палива перебуває газ 651 млрд. м3. І очевидно, по всьому своєму протязі видобуток газу лише збільшувалася. Що ж до нафти, то спад в видобутку викликають кризові 90-ті роки. З 2000 роки йде збільшення видобутку, але це скільки ми добували у 90-ті, але це 516 млн. т, ми ще видобуваємо зараз. Нині досягли цифри в 491 млн. т. Досягнуті у Росії темпи приросту нафтовидобутку останнім часом були серед найвищих у світі.Возрастающий світовий попит нафту для вітчизняних компаній головним стимулом до активної розвитку експортних постачання нафти до інших держав сприяло зростанню нафтовидобутку. Основний приріст нафти забезпечене на родовищах Сибірського (19 %, чи 17,5 млн. тонн на 2004 р. проти 14,5 млн. тонн на 2003 р.), Північно-Західного (18,8 %, чи 21,5 млн. т замість 18,1 млн. тонн на 2003 р.) і Уральського (10,5 %, чи 309,3 млн. т проти 279 млн. тонн на 2003 р.) федеральних округів, внаслідок їх у розподілі видобутку нафти регіонам Росії зросла. Як і попередні роки, основного обсягу російської видобутку (67,4 % 2004 року.) посідає УральськийФО [3]. Споживання нафти для енергетичних цілей буде скорочено, навпаки, розшириться її використання кронштейна як хімічного сировини. Нині у структуріТЭБа не на нафту та газу доводиться 74%, у своїй частка нафти скорочується, а частка газу росте, і становить приблизно 41%. Частка вугілля 20%, решта 6%, викликають електроенергію.

1.2 Місце нафтової промисловості, у Росії

Нафтова промисловість Росії є основним сектором паливно-енергетичного комплексу країни. Від успішного функціонування галузі залежить ефективне задоволення внутрішнього і зовнішнього попиту нафту й війни продукти її переробки, забезпечення валютних і місцевих податкових надходжень до бюджету. Так само значної ролі ця галузь грає у забезпеченні енергетичної безпеки та політичних інтересів Росії. Попри величезну роль нафтової промисловості, у економіці, у Росії останні десятиліття посилюються запобігати негативним явищам, пов'язані насамперед із порушенням пропорцій між приростом промислових запасів нафти та обсягами видобутку. Це відбувається і натомість значного нарощування обсягів видобутку нафти. Дані представлені малюнку 1.

>Рис. 1. Видобуток нафти (включаючи газовий конденсат), млн. т

Як очевидно з малюнка, рівень видобутку нафти різко знизився 90-х років, це пов'язано з кризою, і від 2000 р. видобування нафти нарощується, це пов'язано з експортом нафти та розширенням її на країні. Динаміка обсягів видобування нафти й нафтопереробки у Росії 2000-2006 рр. приведено в таблиці 2.

Таблиця 2. Динаміка обсягів видобування нафти й нафтопереробки у Росії 2000-2006 рр.

Компанії Видобуток нафти, млн. т

Обсяг нафтопереробки,

млн. т

2000 р. 2004 р. 2006 р. 2000 р. 2004 р. 2006 р.
ЛУКойл 62.18 84.07 91.14 22.06 35.47 39.49
ЮКОС 49.55 85.68 21.53 23.10 43.77 34.3
ТНК-ВР 45.00 70.26 68.45 17.17 22.30 21.96
Сургутнафтогаз 40.62 59.62 65.55 18.18 19.92 20.19
Сибнафта 17.20 33.98 12.55 13.98
Славнафта 12.27 22.01 23.30 11.09 12.52 12.84
Роснафта 13.47 21.60 85.69 6.37 8.23 10.99
Татнафта 24.34 25.10 25.41 5.56 6.52 7.42
Башнафта 11.94 12.07 11.73 20.54 21.13 25.91
Газпром 10.01 11.96 32.67 4.82 6.19 22.15
Усього за ВІНК 286.58 426.34 440.33 141.44 190.03 195.25
Інші виробники 36.64 32.46 40.20 37.96 4.97 24.31
Разом 323.22 458.80 480.53 179.40 195.0 219.56

(Джерело: М. М.Байков Про стан і перспективи розвитку нафтогазової промисловості Росії// Нафтовехозяйство.2008.№1.) За цей період обсяг видобутку нафти країні виріс від 323,22 до 480,53 млн. т, чи 157,31 млн. т, при середньорічний приріст більш 5,8%. Фактично обсяг видобутку вже 2006 р. перевищив прогнозний на 2020 р. (450 млн. т), передбачений помірним варіантом видобутку нафти на Енергетичної стратегії Росії і близько наблизилася оптимістичним варіанту розвитку (520 млн. т). У той самий час обсяги нафтопереробки нарощуються вкрай повільно. Середньорічні темпи приросту обсяги переробки нафти на 2000-2006 рр. становив 3,4%, чи збільшилося від 179,4 млн. т до 219,56 млн. т. Такий розрив голосів на обсягах видобування нафти й нафтопереробки фактично обмежує можливості використання нафти у країні, і великі обсяги видобутої нафти спрямовуватимуться експорту [1]. У цьому галузь продовжує забезпечувати як внутрішні потреби, і експорт. Росія — єдина серед великих промислово розвинених країн світу, яка лише цілком забезпечена нафтою, а й у значною мірою експортує паливо. Велика їхня частка у світовій балансі паливно-енергетичних ресурсів, приміром зразведанним запасам нафти — близько 20%. Росії, як для більшості країн-експортерів, нафту — одне з найважливіших джерел валютних надходжень. Питома вага експорту нафти і нафтопродуктів на загальної валютний виторг країни і становить приблизно 27%. Роль нафтового комплексу Росії взаємопов'язані як джерела бюджетних надходжень стає дедалі більше. На експорт поставляються 2/5 що видобувається країні нафти і 1/3 від вироблених нафтопродуктів. Перед великих нафтових компаній припадає близько 80% видобутку в країні [6]. Внутрішній ринок нафти Росії обмежений невеликим зростанням споживання нафтопродуктів (0,5-1% на рік). Вільна торгівля нафтою становить близько 3 млн. тонн на місяць. Основні поставки здійснюються всередині корпоративної структури російських вертикально-інтегрованих компаній. Отже, нині експорт нафти із Росії обумовлений переважно здобиччю та внутрішньою споживанням нафти [5]. Отже , можна дійти невтішного висновку, що з економіки Росії, нафтова промисловість залишається одним із головних галузей промисловості, переважно по рахунок збільшення видобування нафти й нафтопереробки. Багато бюджетних надходжень залежить від експорту нафти до країн СНД та інші інші країни.


Глава 2.Экономико-географическая характеристика нафтової промисловості

 

2.1 Характеристика основних сировинних баз нафтової промисловості Росії

Цілковитий прагматизм ставлення до декого країн світу, котрі в змозі протягом багато часу розвивати великомасштабну нафтову промисловість, повністю орієнтуючись за власні природні ресурси . Хоча з його надр вже вилучено понад 14 млрд. тонн нафти, Росія та сьогодні перебуває у числі найбільших у виробників і експортерів нафти. Нафтовий потенціал Росії реалізований менш як навпіл і зберігаються значні резерви задля забезпечення довгострокових потреб промисловості. Нижче коротко розглянемо основні характеристики сировинної бази нафтової промисловості суб'єктів Російської Федерації. Частка економічних районів Росії у видобутку нафти представлена малюнку 2 стор. 12 й у додатку 1.

>Рис. 2. Частка економічних районів Росії у видобутку нафти


Через специфіку геологічні умови кожна з цих територій має індивідуальну спрямованість геологорозвідувальних робіт та супутні техніко-економічні проблеми.

А) Західна Сибір:

Найбільшийнефтеносний і нафтовидобувний район РФ включає територію Тюменської, Томській, Новосибірській і Омській областей,Ханти-Мансийского і Ямало-Ненецького автономних округів, і навіть прилеглий шельф Карського моря. Видобуток нафти ведеться від 1964 року, коли одночасно ввели у розробкуТрехозерное,Мегионское іУсть-Баликское родовища. Пік видобутку нафти на Західного Сибіру (408,6 млн. тонн) досягнуто 1988 року.

 Найважливіше особливість сировинної бази нафти Західного Сибіру залежить від виключно сприятливою структурі розвіданих запасів. Головний чинник - висока концентрація запасів у великих і найбільших родовищах (Самотлорському, Федорівському та інших.). Інші фактори сприяння - приуроченість основних запасів до посередньо івисокопроницаемим колекторам, висока продуктивність родовищ, переважання малосірчистих ібессернистих нафт.

>Ханти-Мансийский АТ (площа - 523,1 тис. кв. км., населення - 1301 тис. чол., центр -Ханти-Мансийск) - багатющий нафтової регіон Західного Сибіру і у цілому. Виробляє дві третини що видобувається країні нафти, має розвинену

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація