Реферати українською » География » Комплексна країнознавча характеристика Австралії


Реферат Комплексна країнознавча характеристика Австралії

>Комплекснакраїнознавча характеристикаАвстралії

>Австралійський Союз – держава упівденнійпівкулі землі,розташована наАвстралійському материку таприлеглих островах (>найбільший із них –Тасманія; атакожКокосові (>Кілінг),Різдва, Герд,Кенгуру,Кінг вІндійськомуокеані;Бішоп-енд-Кларк йМаккуорі вТихомуокеані,Грут-Айленд взатоціКарпентарія таінші). рокомотримання державногосуверенітету ставши 1931, доти годиниАвстралія бувбританськимдомініоном.

>Австралія –єдина в світі держава, щозаймаєцілий континент.Їїплощастановить 7,7 млн. км2 (6місце в світі), населення –майже 19 млн.осіб.Гігантська заплощею державаєлише >середньою зачисельністю населення.

>Австралійський Союзскладається із 6штатів й 2самоврядниходиниць (>столиця Канберра йПівнічнатериторія), аотжеєфедеративною Державою. Заформоюправління –це держава вскладіБританськоїспівдружностінацій.Виконавчу уладовіочолює генерал-губернатор,призначенийбританськоюкоролевою.Законодавча владаналежитьдвопалатному парламенту.

>Природніумови йресурси

>Серед всіхконтинентів земліАвстраліявирізняєтьсясвоєрідністю іспецифічністюприроднихкомплексів. Частоїїназивають материкомреліктів таендеміків. В частностивищихрослинєендеміками. >Евкаліпт зсімействамиртовихєрослинним символомАвстралії, аїїтваринним символом ставши кенгуру (>цікаво, щопоголів’яцихсумчастихунікумівстановитьякраз 19 млн.).Тільки вАвстраліїзустрічаються >качкодзьоб та >єхидна (>ссавці, щовідкладаютьяйця).

Континентлежить у 4-хкліматичних поясах –субекваторіальному,тропічному,субтропічному тапомірному.Територіяотримуєвеликукількістьсонячного тепла.Середнісічневі (>тобтолітні)температуриколиваються вмежах від +20° С до +30 °С,липневі (>зимові)становлять від +12° до +>24°С.Значніморозибуваютьлише вАвстралійських Альпах (їхньогонайвища точка р.Косцюшкомаєабсолютнувисоту 2230 м).Змінапір рокупов’язана не скільки ізтемпературоюповітря, стільки ізопадами: «>вологий сезон» чи «>сухий сезон» – болееважливіпоняття дляавстралійців.

>Переважначастинадосліджуваної територїрозташовується у континентальномусекторітропічного поясу, томуотримуєдуже малоатмосфернихопадів.Австралія –ценайсухіший материк.Пустелі,напівпустелі тасухірідколісся –головнітипимісцевихландшафтів.Внутрішні ізахіднірайониАвстраліїотримують від 100 до 250 ммопадів,лишесхіднісхили ВеликогоВододільного хребтаотримують понад 1000 мм, анайвищачастинаАвстралійських Альп –навіть 1500 ммопадів.

>Нестачапрісної води – одна ізнайболючіших проблемАвстралії. Іхоча ВеликийАртезіанськийбасейнєнайбільшим у світі, йоговодоноснігоризонтизалягають наглибинахблизько 2 км, доти ж вода тепла йсолонувата.Відсутністьпрісної водидосіперешкоджаєосвоєннювнутрішніхрайонів континенту.

Отже,більшачастина територїАвстраліїмаєекстремальніумови дляжиттєдіяльностілюдини, авеличезнівідстаніутруднюютьзв’язкиміжокремими районами.Австраліямайжещорічнопотерпає відпосух йлісовихпожеж.

>Високазабезпеченість тепломдозволяєвирощувати вАвстралії широкий, спектрсільськогосподарських культур: відзернових напівдні – доцукровоїтростини,арахісу іананасів напівночі. Алі набільшійчастині територї країнинадійнеземлеробствоможливелише призрошенні. Томуріллязаймаєвсього 6% територїАвстралії.Натомістькраїнаволодієнайбільшою в світіплощеюлуків й пасовиськ (414,5 млн. га).

>Найважливішийсільськогосподарський район –басейнМуррею йДарлінгуволодієлише 7% материковогорічкового стоку.Дарлінг –найдовшарічка країни, Муррей –найповноводніша. Алі половинарічкового стокуприпадає наслабкоосвоєніпівнічнірайони.

Хочаресурсигідроенергіїобмежені, але йдосить широковикористовуються.КаскадиГЕСфункціонують вАвстралійських Альпах та наостровіТасманія.

>Лісистість територї неперевищує 6%, в цьомувинні якприроднічинники (>ґрунти ізтвердимилатеритнимипанцирами), то йантропогенні (>фермеривипалюютьсуху траву дляполіпшеннятравостою). Упівденних штатахВікторія йТасманіяпоказниклісистостізростає до 25%.Найбільшіплощізайнятіакаціями,зокремасріблястою (такзваною >мімозою), котратежпретендує названня «національноїрослини». УАвстраліїзустрічаєтьсяблизько 500різновидівакації, смердотієосновнимискладовимизнаменитоїрослинноїформації скріб.

Алінайбільшцінними упородномускладіавстралійськихлісівєевкаліпт (йогодеревинастійкапротизагнивання,коріннябагате надубильніречовини, алистя – наефіри),араукарія,пляшкове дерево тощо.

>Країнабагата на >мінеральніресурси, особливометалорудні.Австраліявідноситься досвітовихлідерів запокладамибокситів,залізної,марганцевої,мідної,хромової,свинцево-цинкової руд,платини, золота ісрібла.Найважливішим райономвидобуткуполіметалічних рудє групародовищнавколомістаМаунт-Айза (штатКвінсленд).Основнізапаси золотазосереджені увиступахдокембрійського фундаменту напівденномузаході материка уштатіЗахіднаАвстралія (>Калгурлі, Леонора).Значніродовищауранових рудексплуатуютьсяпоблизу містДарвін йМаунт-Айза.

>Провіднимпаливним ресурсом країнивиступаєвугілля.Найбільшіпокладикам’яного (у томучислікоксівного)вугіллярозташовані всхіднійчастині материка (>Брісбен,Ньюкасл,Літгоу,Коллінсвілл). Буревугіллявидобувається напівдні країни (Мельбурн). Нафтазнайдена йвидобувається в штатахКвінсленд таНовий ПівденнийУельс (>родовищаМуні,Олтон, Беннет), але вшельфіпівденногоузбережжя штатуВікторія (>родовищеКінгфіш).Природний газвидобуваєтьсяпоблизу озераЕйр, назаході материка (>Джералдтон),новіродовищавідкриті нашельфіТіморського іАрафурськогоморів.

>Середнеруднихбагатств країни –алмази (вАвстраліїє плато й місто подназвою >Кімберлі). НаАвстраліюприпадаєп’ятачастинасвітовихпокладів тамайжетретинасвітовоговидобутку цогонайтвердішогомінералу (>беззаперечне 1місце,щоправдаавстралійськіалмази –переважнотехнічні, а чи неювелірні).Австралія –важливийекспортеркоштовногокаміння (>сапфір, опал). Зпіщанимивідкладамивздовжсхідного тапівденно-західногоузбережжяпов’язанівеличезніродовищафосфоритів,кухонноїсолі,гіпсу тощо.

 

>Населення й культура

Давнопройшли тихчаси, коли на далекий материк як на «край світу»британська владависилалазлочинців чиповстанців ізШотландії таІрландії.Внаслідок складногопроцесуетногенезуутвориласясучаснанація >англоавстралійців. Доля уїїформуваннітакожприйнялиіммігранти ізІталії,Греції,Сербії,Хорватії,Польщі. Сальдоміграцій й теперзалишаєтьсядодатнім,щоправдапереважаютьтеперіммігранти ізкраїнОкеанії, Китаю таІндії тощо.

>Державною мовоюєанглійська,хочачастинааборигенів нею неволодіє. Урелігійномувідношенніпануєхристиянство (>представлені католики,протестанти йправославні), йогосповідуютьнавітьаборигени,частка які унаселенністановитьсьогоднілише 1,5%.

>Австралійська культурамаєвиразнебританськекоріння, але й внійприсутнісвоєрідніелементи.Наприклад,саме вАвстраліїнародилисядеякі новинки Сучасної архітектури,зокремагеометризм.Найвідомішабудівля цого стилю –Сіднейський театропери та балету. До «чудес світу» частовідносятьсіднейськийарочний міст (>висота арки – 53метри,довжина мосту – 4 км).

>Британськіджерелаавстралійської культури сильновідчуваються водязі тахарчуванні.Їдятьавстралійцітрадиційнувівсянку, бекон,ростбіф, але й особливолюблятьбаранячівідбивні на ребрах.Улюбленийнапій – пиво (1-емісце в світі заспоживанням на свою душу населення).

У странедуже популярнафізична культура, особливоплавання,теніс,кінний йвітрильний спорт,регбі, гольф, аостаннім годиною –серфінг.

>Демографічна формулаАвстралії 15 – 7 = 8‰ (>перший тип природноговідтворення населення).Середнятривалість життя наближається до 78 років.

>Густота населеннястановитьвсього 2,5особи/км2. НапівденномусходіАвстралії та наостровіТасманіяпоказникпідвищується до 50осіб/км2. Притакійрозпорошеності населеннявелику рольжитті країнивідіграють радіо йтелебачення,дітифермерівнавітьнавчаються «потелевізору».

>Австралійський Союз –високоурбанізована держава. Умістахмешкаєблизько 85% населення.Найбільшіміськіагломерації – >Сіднейська (3,7 млн.мешканців) та >Мельбурнська (3,2 млн.).Містами-«мільйонерами»такожє >Брісбен (1,3 млн.), >Перт (1,2 млн.), >Аделаїда (1 млн.).Самеці 5міст-столицьштатівзмагаютьсяміж собою врозвиткуновітніхвиробництв,закладів науки й культури,фінансовій йділовійактивності. «>Виключеним» ізцієїборотьбивиявивсялише300-тисячнийГобарт –адміністративний центрнайменшогоавстралійського штатуТасманія.

>Требаврахувати, щонинішніштати –колишніокреміколонії –тривалий годинурозвивалися яксамостійні тадоситьізольованіодиниці.Ситуаціяжорсткоїконкуренціїадміністративнихцентрівштатів заотримання столичного статусу,зумовилапоявуфедеральноїстолиці умісті Канберра (вперекладі «містозустрічі»),людністьякогостановитьлише 200 тис.осіб.РозбудоваКанберрипочалася у 1913році заспеціальним проектом.

>Сільське населення країни, котрає одним знайбільшихсільськогосподарськихвиробників світу, – порівнянонечисельне. Цепояснюєтьсявисокимрівнемрозвиткутоварнихвідносин тависокоюпродуктивністю роботи.Екстенсивнескотарство невимагає багаторобочих рук, аземлеробствізапровадженіефективнііндустріальніметодиведеннягосподарства.Середнійрозміравстралійськоїферминайбільший у світі – 2300 га.


>Галузева структурагосподарства

>Австралія – >індустріальна >високорозвинена >країна. ВНП на свою душу населеннястановить 17070 $ нарік.

>Специфікоюгосподарства країниєгіпертрофованийрозвитоксировиннихгалузей,продукція якізначноперевищуєпотребивнутрішньогоринку іорієнтуєтьсяпереважно наекспорт. Такимиекспортнимигалузями ізчасівколоніальногоминулогозалишаютьсягірничо-видобувнапромисловість (45%вартостіекспорту) йсільськегосподарство (>ще 35%). якекспортерсільськогосподарськоїпродукціїАвстраліяпоступаєтьсялише США,Франції таНідерландам.

>Натомістьновітнінаукомісткігалузі йвиробництвозасобіввиробництварозвиненіслабко (нимиприпадаєімпорту).

>Середгалузей >обробноїпромисловості >важливемісцезаймає >металургія.Післяреконструкціїчорноїметалургії таоновленняїївиробничихфондівАвстраліяотримуєнайдешевшу в світі сталь.Власніпаливніресурси дозволилирозвинутипотужну >електроенергетику та наційбазістворитикольоровуметалургію, востаннійособливемісцезаймаютьвиплавкаалюмінію таміді, цинку,свинцю, олова,нікелю тощо.Основоюелектроенергетикивиступають ТЕС накам’яному й буромувугіллі.

>Машинобудування >формувалося усередині ХХстоліття подзахистомпротекціоністськихбар’єрів.Провідніпозиції в йогоструктурі належатиавтомобілебудуванню,сільськогосподарськомумашинобудуванню,електротехніці іелектроніці.Машинобудування працюєвиключно навнутрішнійринок.Окремігалузімашинобудування невитримализовнішньоїконкуренції й «>згорнулися», упершучергуцестосуєтьсясуднобудування.

>Хімічнапромисловість >переживаєпідйом.Головнігалузі –нафтохімія,продукуваннясірчаноїкислоти,виробництвомінеральнихдобрив таотрутохімікатів длясільськогогосподарства («зелена революція» всусідніхдоіндустріальнихкраїнахсформувалапідвищенийпопит насільськогосподарськухімію). Згалузейорганічного синтезунайбільшерозвинутовиробництвосинтетичногокаучуку.Розвитокавтомобільного транспортусформувавпопит напродукціюгумотехнічної йшинноїпромисловості.

У >будівельнійіндустрії країничільніпозиціїзаймаютьцементна (5 млн. тон нарік),асфальтобетонна,скляна,фарфоро-фаянсовапромисловість.

>Традиційноміцніпозиції внаціональнійекономіціналежить >харчовійпромисловості. Уїїструктуріпотужнопредставленім’ясна,молочна,борошномельна,цукрова,консервнапромисловість йпивоваріння.Рівеньекспортностістановить:борошна – 80%,цукру – 70%,м’ясопродуктів – 60%, олії й сиру – 50%.Загаломхарчовапромисловість разом ізтютюновоюзаймає 1-емісце вструктурівартостівиробленоїпромисловоїпродукції.

А вісь легкапромисловість >розвинутанабагато гірше.Лишезавдякипротекціонізмупротистоятьіноземнійконкуренції навнутрішньомуринкуавстралійські текстиль й трикотаж. Іце притому, щокраїназосереджує світовоговиробництвавовни, доти жавстралійськавовна позаконкуренцією як поціновим, то йякісним параметрами.

>Специфіка >сільськогогосподарства >Австралії – йогоекстенсивний характер. Цестосуєтьсяобохголовнихгалузей: зерновогогосподарства врослинництві (>врожайність – 16 ц/га) тавівчарства утваринництві. >Тваринництвоєлідером завартістювиробленоїпродукції,вдвічіпереважаючирослинництво.

Запоголів’ямовець (180 млн.голів), настригомвовни таїїекспортомАвстраліяперша в світі.Вівці –переважномериноснітонкорунні.Сприяютьрозвиткугалузісухийклімат тавеличезніплощіприроднихкормовихугідь.Вовна – продукт, що гарнозберігається й легкотранспортується, томувовняневівчарствоєнайстарішоюспеціалізацієюгосподарстваАвстралії.

>Скотарство йсвинарствомають болееінтенсивний характер, але й за своїмзначеннямсуттєвопоступаютьсявівчарству.Основним райономм’ясногоскотарстваєсубекваторіальна савана напівніч відпівденноготропіка. Унайбільшпосушливих районахАвстраліїрозводятьверблюдів. Напівденномусході країнипредставленіптахівництво йбджільництво; а й упередмістяхнайбільшихагломерацій –спортивнеконярство.

>Найбільшіпосівніплощі в >рослинництві >відведені подзернові йкормові культури.Майже половинуріллізаймаєпшениця.Країнамаєсвій «>пшеничний пояс», щопростягнувся відБрісбена вштатіКвінсленд – до штатуПівденнаАвстралія. У природноговідношенніцей поясвідповідаєсубтропічнимстепам.Іншізерновіпредставлені ячменем,вівсом,кукурудзою (>переважно длявиробництвакомбікормів). Назрошуваних земляхкультивується рис.Лідерамисередкормових травє люцерна,конюшина й люпин.

>Технічні культуритяжіють дотропіків. ШтатКвінслендєзначнимвиробникомцукровоїтростини йцукру.Вирощуються вАвстраліїбавовник йтютюн.Провіднаолійна культура –арахіс.

>Важливимигалузямирослинництва сталисадівництво іовочівництво. УтропічнійчастиніАвстраліївирощуютьананаси, манго,банани; всубтропічних йпомірних широтах (>південь континенту) –цитрусові, персики,абрикоси, черешню.ОстрівТасманіяславитьсяяблуневими садами,яблуканавітьекспортуються.Овочівництво (>морква, капуста,цибуля),картоплярство й виноградарствонайбільшерозвинуті назрошуваних земляхштатівВікторія,Новий ПівденнийУельс таПівденнаАвстралія.

 

Транспорт

>Реалізаціягосподарських тапасажирськихзв’язківвсерединіАвстраліїзалишаєтьсясерйозноюпроблемою.

Убільшостікраїн світувиключнезначення увнутрішніхвантажоперевезенняхналежитьзалізничному транспорту.Австраліяєвиключенням з цого правила.Загальнадовжиназалізниць – 40 тис. км (>приблизно як в Україні), але й цогонедостатньо длягігантської країни. Доти жавстралійськізалізниці нестандартизовані пошириніколії та неелектрифіковані, частоще іодноколійні. З одразу ж назахідкраїнуперетинаєлише однамагістраль «>Сідней –Перт», а ізпівночі напівденьзалізничногосполучення немає.

>Довжинашосейнихшляхівперевищує 1 млн. км. Автотранспортвийшов на 1-емісце увнутрішньомусполученні (як увантажо-, то йпасажирообігу). Закількістюавтомобілів на свою душу населенняАвстраліязнаходиться нарівні з США йКанадою.Автомобільмаєкожнаавстралійськасім’я.

>Морський транспортобслуговуєпереважнозовнішнізв’язки,хочапевнезначеннямає й каботаж,зокремапаромніпереправи зТасманії доСіднею йМельбурну.Далекі жморськіперевезенняздійснюють, як правило,іноземнікампанії.Лідерами завантажообігомєпортиСіднею,Мельбурну, Ньюкасла йАделаїди.Головнимвійськово-морським портомєПерт.

>Австраліямаєвисокийрівеньрозвиткуавіаційного транспорту, у томучислі і навнутрішніхлініях.Навітьневеликіфермипов’язаніпостійнимавіасполученням ізнайближчимимістами. Широкогорозвиткунабуласільськогосподарськаавіація.

>Країнамаєрозвиненумережутрубопроводів,найважливіше їхнівикористання – длятранспортування води (>інколи насотнікілометрів). Південний східвирізняєтьсягустоюмережеюнафто- йгазопроводів.Всітрубопроводи доводитисязахищатиспеціальноюцементноюоболонкою відтермітів.

 

>Зовнішняторгівля

>австралійській материкгосподарство природа

>Тривалий годинумайже весьавстралійськийекспортспрямовувався доВеликобританії,Австралія був такоюсобі «>заморськоюфермою»метрополії.

Насьогодніголовнимторговим партнером країниєЯпонія –найбільшийпокупецьавстралійськоїмінеральноїсировини,кольоровихметалів йпродовольства та,водночас,найбільшийпостачальник доАвстраліївисокотехнологічногообладнання,автомобілів тазапчастин перед тим. На іншомумісці заобсягамитоварообігу – США перевищив натретьому –сусідка НоваЗеландія. Зкінця ХХстоліттяактивізувалисязв’язки ізновимиіндустріальнимикраїнамиАзії:4-тупозиціюзайняв Китай, йогорозташувалисяПівденна Корея й Тайвань. НаВеликобританію теперприпадаєлише 4%австралійськоготоварообігу.

>Аграрно-сировиннаспеціалізаціяАвстралії насвітовомуринкумає як своїпереваги, то йпевнівади. Алі вонадозволяєзосередитиувагусередньої зачисельністю населення країни в одному напрямі.

 

>Територіальна структурагосподарства

>Закладалася вонаще уколоніальномуминулому.Австралійськіколонії часто булитіснішепов’язані ізметрополією, ніжміж собою. Тому всучаснійтериторіальнійструктурі наосновіяскравихвідмінностейприроди йгосподарствадоситьчітковідокремлюються 4економічнихрайони.

1.Південно-Східний район (>штатиНовий ПівденнийУельс,ПівденнаАвстралія,Вікторія тастоличнатериторія) –провідний вАвстралії. Тутмешкаємайже населення,виробляється 80%продукціїобробноїпромисловості та 60%сільськогосподарськоїпродукції.

Районвирізняєтьсянайсприятливішимиприроднимиумовами танайвищимрівнемурбанізації.Саме тут булизасновані Першіанглійськіколонії, тутпочалирозводитиовець,звідсипочавсярозвитокгірничо-видобувноїпромисловості (>родовищеполіметалівБрокен-Хілл).

>Базою длярозвиткумашинобудування йметалообробки сталавласначорнаметалургія (>Ньюкасл,Вуллонгонг,Порт-Кембла,Уайалла).Порт-Огаста,Порт-Пірі,Ньюкасл,Сідней йВуллонгонгєтакожкрупними центрамикольоровоїметалургії.

>Найбільше місто району >Сідней –важливийфінансовий йбізнесовий центр країни,вузолмашинобудування йхімічноїпромисловості.Харчовапромисловість представленавиробництвомм’ясопродуктів, олії йтвердихсирів,фруктовихконсервів йсоків.

Мельбурн схожий заспеціалізацією зСіднеєм танамагається вусьомусуперничати із ним.Вінутримуєпершість вгалузіавтомобілебудування йбанківській сфері, атакож ставшилідером втекстильнійпромисловості.

>Важливим центромметалообробки,автомобілебудування,текстильноїпромисловості тавиноробства стала >Аделаїда.Поруч із неюфункціонуєтехнополіс >Хайтек-сіті та космодром «>Вумера».

>Столиця держави Канберра >промислово-виробничихфункцій невиконуєзовсім.Містоспеціалізується наполітико-адміністративних,наукових,культурних йтуристичнихфункціях. УКанберрірозташованінаціональнийуніверситет,установиАкадемії наук,неподалік відміста на горіМаунт-Стромлорозташовуєтьсявідомаастрономічнаобсерваторія.

>Субтропічнесільськегосподарство ПівденнийСходуєнайбільшінтенсивним в стране. Убасейнірічки Муррей багатозрошуваних земель, на яківирощують рис, виноград,цитрусові, персики,абрикоси, черешню.Тваринництвоокрімтрадиційногом’ясо-вовняноговівчарствапредставленемолочнимскотарством,птахівництвом,бджільництвом,спортивнимконярством тощо.

2.Північно-Східний район (штатКвінсленд)є іншим заекономічнимпотенціалом. Ядро цогопотенціалустановитьгірничо-видобувнапромисловість йкольороваметалургія.Найважливішимрегіономвидобуткумідної,хромової,уранової таполіметалічних руд ізвисокимвмістомсрібла сталиоколицімістаМаунт-Айза. Кернс –важливий пунктвидобуткуолов’яних руд, аТаунсвілл –нікелевих.ПівострівКейп-Йоркволодієунікальними запасамибокситів.

>Північно-Східнийекономічний район ставшилідеромтакож зарозвиткомвугільної (>Рокгемптон,Брісбен),мідеплавильної (>найбільший в странеміднорафінувальний завод умістіТаунсвілл),алюмінієвої (>найбільший у світіглиноземний завод умісті Гладстон)промисловості.Значними центрамикольоровоїметалургіїєМаунт-Айза,Клонкаррі,Маккай тощо. УМеріборофункціонує великийсталеливарнийкомбінат.

>Найбільше місто району – >Брісбен. Цеважливий центрмашинобудування,нафтопереробки,сільськогосподарськоїхімії,тютюнової тарізноманітноїхарчовоїпромисловості.

УсільськогосподарськомувідношенніПівнічний східєголовнимвиробникомм’яса (>яловичини,свинини,баранини),цукровоїтростини,кукурудзи,бананів,ананасів.Потужнасировинна базасприяєрозвиткухарчовоїпромисловості (>м’ясної,цукрової,консервної,сокоекстрактної) умістахБрісбен,Маккай,Таунсвілл, Кернс таінших.

>НовоюгалуззюспеціалізаціїгосподарстваПівнічно-Східногоекономічного району сталарекреація.Сформованаприморськакурортна зона «>Золотий берег»;багатьохтуристівприваблює ВеликийБар’єрний риф.

3.Західно-Центральнийекономічний район >займає половинуплощі країни (штатЗахіднаАвстралія йПівнічнатериторія), але й тутмешкаєвсього 10% населення.Значніплощізайнятіпустелями (ВеликаПіщана,Гібсон,Сімпсон та ВеликапустеляВікторія).


Схожі реферати:

Навігація