Реферати українською » География » Комплексна країнознавча характеристика Нової Зеландії


Реферат Комплексна країнознавча характеристика Нової Зеландії

>Комплекснакраїнознавча характеристикаНовоїЗеландії

НоваЗеландіярозташована упівденно-західнійчастиніОкеанії, на схід відАвстралійського континенту.СамеАвстралійський СоюзєнайближчимсусідомНовоїЗеландії (відСіднея до головногоновозеландського портуОкленд –близько 2000 км черезбурнеТасманове море). А Україну таНовуЗеландіюрозділяємайже 18 тис. км.

НоваЗеландіязаймає 271 тис. км2 (>клас >середніхкраїн),це більше, ніжплощаВеликобританії, ачисельність населення при цьомуледвеперевищує 3,5 млн.осіб (>клас >середніхкраїн).Густота населення таким чиномстановитьлише 13осіб/км2.Поєднаннядоглянутості йбезлюддя – вісьчимвражаєкраїна. Ащемандрівникикажуть: «>Найважче уНовійЗеландії невтратитимову відкраси».

Основу територї країнистановлять два великихострови – >Північний й Південний, щовитягнулися у напрямі ізпівнічного одразу ж напівденнийзахідмайже на 1600 км,розділені смердотіпротокою Куказавширшки 26 км. Наберезіцієї протоки практично вцентрі країни узручній таглибоководнійбухтірозташованастолиця держави місто >Веллінгтон.Безпосередньо у склад територї країнивходятьтакіострови якКермадек,Чатем,Стьюарт,Баунті таінші, аще НоваЗеландія якметрополіяволодіє вОкеанії островамиТокелау,Ніуе, Кука.

НоваЗеландія заформоюправлінняє Державою вскладібританськоїСпівдружностіНацій.Британську королевупредставляє генерал-губернатор, щопризначається нею запропозицієюновозеландського уряду. У стране немаєвласногогімну (>виконується «Боже,бережи королеву»), немаєвласнихорденів (заподанням уряду королеванагороджуєновозеландціванглійськимивідзнаками) тощо.

>НовуЗеландіюінколиназиваютьтричівідкритоюкраїною.Першимпобував нацих островахнапівлегендарнийполінезійськиймореплавець Купе.Потімдісталисясюди йогосородичі, НоваЗеландія сталаїхньоюбатьківщиною,саме смердотісформувалиавтохтонний (>корінний)етнос – >маорі.

Інший раз НоваЗеландія буввідкритаАбелемТасманом у 1642році,самеголландці і далиїйсучаснуназву (на честьоднієї зсвоїхпровінцій). Аліголландцям невистачилолюдськихресурсів наосвоєнняцих земель, доти ж ймаорівиявилисядужевойовничими.

>Булопотрібне третевідкриття – Джеймсом Куком у 1769році,щобціострови сталивідомі світу тазайнялисвоємісце картами (доречі,саме морякиекспедиції Кука сталипершимиєвропейцями, щонавчилися умаорінаносититатуювання натіло). Черездеякий годину до вживанняНовоїЗеландіївідправилися Першіпереселенці. На початку ХІХстоліттяз’явилисяпостійнієвропейськіпоселення на землях, що «>купувалися» вмаорійськихвождівінколи запляшоквіскі.

 

>Природніумови йресурси

УгеологічномувідношеннітериторіяНовоїЗеландіїдуже молода, вонаєчастиною знаменитого «>тихоокеанськоговогняногокільця». Якбивулканізмузустрічаютьсялише наПівнічномуострові (>Вулканічне платоявляє собоюзаповідниксучасноговулканізму – ізгейзерами,грязьовими вулканами таін.),сейсмічна жактивністьвисока навсій територї країни.

>Геологічнамолодість територїпояснюєпорівнянубідністьмінеральнихресурсів.Економічнезначеннямаютьлишеокреміродовищакам’яноговугілля, природного газу й золота.

НоваЗеландія –гірськакраїна, особливо Південнийострів.Рівнини інизовинизаймаютьлише територї.Головнийгірський хребет – >Новозеландські Альпі, йогонайвища точка – гора Кука (3764метрівн.р.м.).Вершинигірмаютьчисленнісніжники ільодовики,найвідомішийсеред які –льодовик Тасман (>довжиною 29 км - приширині 2 км).

>Головнимиприродними ресурсамиНовоїЗеландіїєїї земля йклімат.

>Клімат –переважнопомірний, напівночі –субтропічний.Морськийвпливробить йогодещопрохолоднішим,натомістьм’якішим. Нарівнинахцілийріктемпературидодатні.

>Пануючізахіднівітрипояснюютьдиференціаціюкількостіопадів: від 5000 мм назахіднихсхилах – до 500 мм насхідних. НаПівнічномуостровірізниця не таказначна.Типовеявище дляНовоїЗеландії –вітри-фени.

>Новозеландськіґрунтидоситьродючі:бурі,червоно-коричневі,місцями –чорноземоподібні, але й частопошкодженіерозією черезкроликів.Сільськогосподарськіугіддязаймають 55% територї (>переважноцепасовища).

>Лісистістьстановить 25%.Рослинний йтваринний світло країни –унікальні.рослин –ендемічні.БагатояруснілісиНовоїЗеландії із великоюкількістюліан,епіфітів,папоротізовсім не так налісипомірного поясупівнічноїпівкулі.Фаунанастількисвоєрідна, що доводитисявиділятиособливуновозеландськуфауністичну область (>відсутністькопитних тахижаків). Символом країни ставшинелітаючий птах >ківі. Неменшдивовижнатварина – >гаттерія, котра жила на земліще допоявимамонтів.

 

>Населення й культура

90% населеннястановлятьпредставникиєвропеоїдноїраси (>англоновозеландці тасучаснііммігранти), 9% –австралоїди (>маорі), 1% –монголоїди (>переважнокитайці) таперехідніміжрасовіформи.

>Англоновозеландськанаціяпочаласкладатисященаприкінці років ХІХ стрезультатіетнічноїконсолідаціїнащадківвихідців ізАнглії,Шотландії,Ірландії тощо.Англоновозеландці така собі неназивають (>мовляв,цедовго, складно йнезручно), смердотіназивають собі «>ківі».

>Державною мовоюєанглійська,точнішеїїдіалект ізвключеннямдеякихмаорійськихслів.Всімаорі такитайцієдвомовними.Становищемаорівважаєтьсянайкращимсереддоєвропейського населення всіхколишніхбританськихпереселенськихколоній,оскількиїмвдалосязберегти своюмову й культуру.

>Середконфесійнайбільшогопоширеннянабулиангліканство й католицизм.

>Демографічна формула країни: 16 – 8 = 8‰ (>перший тип природноговідтворення населення). Сальдоміграційдодатне, але й іздругоїполовини ХХстоліттяміграціїсуттєвообмежені.Зростає населенняпереважно зарахунок природноговідтворення.Більшвисокийприроднийприріст умаорі Веде доповільного збільшення їхнічастки ветнічнійструктурі населення.Середнятривалість життяперевищує 75 років (умаоріпоказникдещонижчий).

> населеннямешкає наПівнічномуострові, тут й густотавище відсередньої – 25осіб/км2, наПівденномупоказникпадає до 6осіб/км2, на островахСтьюарт,Чатем,Баунті таінших – 1особа/км2.

>Рівеньурбанізації – 86%. Алі уНовійЗеландії немаєнадвеликих міст із їхньогосліпучоюрекламою ігаласливимирозвагами.Найбільше місто країниОклендмає 800 тис. населення, астолицяВеллінгтон – 350 тис. У странецілковитийспокій – абизупинився годину. Урозкішнікраєвидивплітаютьсяневеликімістечка й селища.Архітектураїхніхбудинків й церковнемов перенесена з середьновічноїАнглії. Великийбританськийнатураліст ДжеральдДаррелнавіть назвавши свого годиниНовуЗеландію «іншимвиданнямАнглії».

>Враження українських емі-грантів: «Тут тихо,спокійно. Уновозеландців від комфорту життязник характер.Воникористуються благамисвоєї країни й нервуть жили,абизаробити понад.Вибираютьсобіпростіпрофесії,аби не матірзайвихклопотів.Освіта вонислабка й донеї непрагнуть. Томумісцеві «>програють»новоспечениміммігрантам, котрі нешкодують сил,абичогосьдосягти». Алі усівизнають: НоваЗеландія –найкращакраїна для життя. Забагатьмапрогресивнимиперетвореннями вон бувпершою: 1877 року тутзапроваджена системаобов’язковоїбезкоштовноїшкільноїосвіти; 1893 рокужінкивперше у світіотримали правовиборчого голосу; 1898 рокукраїнапершою у світівстановиламінімальнузаробітну плату йзапровадилавиплатупенсій.Електричнеосвітлення вновозеландськихмістахз’явилосяраніше, ніж вЛондоні.

>Цікаво, що коли 1901 рокустворювавсяАвстралійський Союз (>ще якбританськийдомініон), тоНовійЗеландіїпропонувалося статі одним зштатівновостворюваної країни. Алі ізпогляду нарізнепоходження населенняцих двохколоній,новозеландські «>аристократи» незабажалиоб’єднуватися ізавстралійськими «каторжниками».Відтоді жителі двохкраїн неприпиняютькпинитиодне із одного ізбудь-якого приводу.

 

>Галузева структурагосподарства

НоваЗеландія – >індустріальна >високорозвиненакраїна. ВНП на свою душу населеннястановить 12060 $ нарік.

Уструктурі >промисловості абсолютнопереважає >обробна.Її фундаментомвиступає >енергетика, щобазується навласномувугіллі ікупованійнафті. УелектроенергетиціважливимиєГЕС. Аще НоваЗеландіявідноситься досвітовихлідерів увикористаннігеотермальноїенергії (>Північнийострів).

>Металургія >маєневеликімасштаби черезвідсутністьвласноїсировини:працюютьсталеливарні підприємства наавстралійськомучавуні та низькаалюмінієвихкомбінатів наавстралійських бокситах.

>Машинобудування >зростаєнайшвидшими темпами, але йдосілишаєтьсядругоюгалуззю послехарчовоїпромисловості.Транспортнемашинобудуванняпредставленеавтоскладальнимипідприємствами –філіямивідомихяпонських йбританськихкомпаній.Провідніпозиції вструктурімашинобудуваннязалишаються завиробництвомрізноманітноїсільськогосподарськоїтехніки.

>Хімічнапромисловість >виробляємінеральнідобрива,пестициди,вітамінні добавки,харчовібарвники таінше.

>Стрімкорозвивається >лісова ідеревообробнапромисловість. Зїїпродукцією НоваЗеландіязуміланавітьвийти насвітовийринок.Цікавоюособливістює ті, щолісозаготівляведетьсяпереважно в «>штучнихлісах» зкаліфорнійськоїсосни. Уприроднихлісахведутьсялишесанітарні рубки.

>Середпідгалузей >легкоїпромисловостілідирує >текстильна. НоваЗеландіячудовозабезпеченавласноюнатуральноюсировиною –вовною йльоном.Хімічнапромисловістьдодаєтакождеякісинтетичні волокна.Значнийекспортнийпотенціалмає >шкіряно-взуттєвапромисловість.Вичинка йдубленняшкірналагодженіще із ХІХстоліття.

Алі 1-емісце увартостівиробленоїпромисловоїпродукціїзаймає >харчовапромисловість. Уїїструктурістійкелідерствомає >м’яснапромисловість. Заекспортомбаранини НоваЗеландіяєпершою в світі. >МолочнапромисловістьНовоїЗеландіїтакожєнадзвичайноконкурентоспроможною: 90%виробленого сиру та 80%вершкового оліїекспортуються.

>Умови длярозвитку >сільськогогосподарства в странедужесприятливі.Особливо смердотісприяють >тваринництву:м’якийклімат,відсутністьпосух,цілорічнавегетаціякормових трав.Головнігалузі –це >вівчарство й >скотарство.

Характерна рисуновозеландськоготваринництва –високаінтенсивністьтакоїтрадиційноекстенсивноїгалузі якпасовищнегосподарство.Бездоганнасмарагдова зеленьновозеландськихлуків й пасовиськ – подарунокприроди, а результаткопіткої роботибагатьохпоколінь.Травиобов’язковопідсіваються,вносятьсядобрива, припотребіздійснюються полив чиосушення,ведетьсяборотьба ізкролями йзаростанням кущами.

>Всіпасовищаподіленіживоплотом на >паддоки –окремі ділянки ізводопоями таукриттями навипадокнегоди (>кошарами).Вівці на одномупаддоціпасуться 3-4дні, апотімповертаються нанього через 2-3тижні, колитрав’янийпокриввідновлюється.

Великудопомогу фермерамнадають собаки –шотландськівівчарки >коллі.Їхнавітьспеціальнонавчають негавкатиголосно,щобдаремно нелякатиовець. Однапідготована собаказамінюєпрацю 2-3пастухів на конях. Великудопомогу фермерамнадаєсільськогосподарськаавіація.

Запоголів’ямовець на свою душу населення НоваЗеландія (20тварин)виходить на 1-емісце в світі. У странепереважаютьнапівтонкоруннім’ясо-вовняніпороди (>тонкоруннівівці злепереносятьвологийклімат). Заваловим настригомвовни НоваЗеландіязаймає 3місце в світі, заїїекспортом – 2-ге (послеАвстралії).Експортується 90%вовни.

У 1882роціпершапартіяновозеландського морозивам’яса був доставленапершим у світірефрижератором до Лондона. Таким чином,ценауково-технічнедосягнення дозволило странезбувати насвітовомуринку не лишевовну, але й ім’ясо (баранину й телятину), олію, сир.Тваринницькаспеціалізаціявнаслідок цоголишепідсилилася.

>Такігалузі як >свинарство, >птахівництво, >бджільництворозвинені порівнянослабко ймаютьвиключномісцевезначення.

>Рослинництво >маєдопоміжний характер. Уокремі рокта НоваЗеландіянавітьвідчуваєдефіцит зерна (>хочаврожайністьвисока, але йпосівніплощінедостатні).Середтехнічних культурслідвідзначитильон-довгунець.

>Самостійнезначеннямаютьспеціалізованіовочівницькі тасадівницькіферми. НоваЗеландіяекспортуєяблука йгруші,абрикоси,цитрусові, виноград. Алінайвідомішимїїрослинницьким продуктомє фрукт >ківі.Ківі –цілкомновозеландськийвинахід,хоча на самом делецекитайськийаґрус,завезенийсюди на початку ХХстоліття.Місцевіселекціонеризумілизбільшити ваги плоду із 30 до 100грамів, а й у 1970-хрокахз’ясувалося, щоохолоджені плодиможутьзберігатися до 6місяців,залишаючись при цьому рекордсменами повмістувітаміну З.Цяобставина «>виштовхнула»ківі насвітовийринок.Багатоновозеландськихфермерів-садівників тоді занічставалимільйонерами.

Туризм >забезпечуємайже 10% ВВП країни.Сплеск у йогорозвиткувідбувся послевиходу наекрани 2003 рокуфільму «>Володар Перснів» затворамиТолкієна.Розвитку туризмусприяєвисокийпоказникзбереженостіприроднихкомплексів: 8% територї країнизаймаютьнаціональніприродні парки, 6% –абсолютнірезервати (>біосфернізаповідники), 2% –різноманітні заказники.

 

Транспорт

>Значеннязалізниць вНовійЗеландії нетакевелике, як віншихіндустріальнихкраїнах. З одного боціценаслідокприродних умів (>гористийрельєф,високасейсмічність), а ізіншого –конкуренціїавтомобільного транспорту.Протяжністьавтошляхів у 20разівперевищуєпротяжністьзалізниць.Рівеньавтомобілізації – один ізнайвищих у світі.

З огляду наособливостейгеографічногоположення узовнішніхвантажоперевезенняхлідируєводний (>морський) транспорт.

>Швидкозростає рольповітряного транспорту вміжнароднихперевезеннях якпасажирів, то йдеякихвантажів.

 

>Зовнішняторгівля

>Тривалий годину весьзовнішньоторговельний оборотНовоїЗеландіїздійснювавсялише ізВеликобританією, але й із 1973 рокуостанняпочалаєвропейськуінтеграцію.Зараз наколишнюметрополіюприпадаєлише 6%зовнішньоїторгівлі. Насьогодніголовнимиторговими партнерами країни сталиЯпонія і США –найбільшіпокупціновозеландськогопродовольства та,водночас,найбільшіпостачальники доНовоїЗеландіївисокотехнологічногообладнання.Важливимиєторговістосунки ізАвстралією, Тайванем,СаудівськоюАравією.

>Незважаючи надиверсифікаціюекспорту,досі половину йоговартостізабезпечуєсільськогосподарськасировина. Уімпортіпереважаютьнафта іпродукціямашинобудування.


>Територіальна структурагосподарства

новазеландія природагосподарство

>Вонаєдосить простою: 2економічнихрайони, щовідповідаютьдвомголовним островам.

1.Північний район >дещоменший заплощею, але йгустішезаселений та болееосвоєний.Головнимгосподарським центром району та івсієїНовоїЗеландіїє >Окленд.Сучасні підприємствахімічної йтекстильноїпромисловості «>винесені» в йогопередмістя. У самомуОклендізалишилисямашинобудування йхарчовапромисловість танайбільший в странеуніверситет.Оклендський портприймає тавідправляєвиключногенеральнівантажі. На 1-емісце завантажообігомвийшоввузькоспеціалізованийнафтовий порт >Фангареї.

>Місто >Роторуа –це великийтуристичний йкурортний центр,знаменитий «>термальнийзаповідник», «>розплідниквулканів», «>столицямінеральнихджерел» тощо.Саме в цьомумісті працює одна ізнайстаріших (1958 р.) танайпотужніших в світігеотермальнаелектростанція «>Уїракеї».

Напівдні районурозташуваласястолиця країни – >Веллінгтон. ПортВеллінгтонузаймає 3-тємісце в стране завантажообігом (надостаннючергузавдякипоромнійпереправі, щоз’єднуєПівнічний й Південнийекономічнірайони). Великихзаводів встолиці немає, смердотізнаходяться в «>супутнику» >Лоуер-Хатт (автозавод «Форд» йнайбільша в странетекстильна фабрика).

Усільськомугосподарстві районупереважаєтваринництво, аструктуріостанньогопоруч ізвівчарствомпотужнопредставленескотарство (як молочного, то йм’ясногоспрямування).Гарнорозвиненіовочівництво,садівництво і виноградарство, особливо упівнічній (>субтропічній)частині району.

2. Південний район >є болеелісо- тасільськогосподарським. Усільськомугосподарствіпереважаєтваринництво, аньому –вівчарство.Найбільш сухасхідначастина острова зстеповоюрослинністю такаштановими йчерноземоподібнимиґрунтами сталаголовнимзерновим райономНовоїЗеландії (>переважаєпшениця).Вирощуютьсятакожльон йкартопля.

>Найбільше місто району – >Крайстчерч (320 тис.осіб). У йоговиробничійструктуріпредставленісільськогосподарськемашинобудування,сільськогосподарськахімія,текстильна йхарчовапромисловість. УКентерберійськомууніверситетіКрайстчерчаотримаввищуосвітуЕрнест Резерфорд – батько Сучасноїядерноїфізики.

>Данідін (120 тис.) –найбільш «>шотландське» містоНовоїЗеландії, точнакопіяЕдинбургу,навітьвулицімаютьтакі точноназви.Данідін –цеважливийрибальський порт, центрлісової йхарчовоїпромисловості, ядропровідного ареалузолотовидобутку.

>Подальшаіндустріалізація районупов’язана ізбудівництвомкаскадівГЕС нагірськихрічках таалюмінієвихкомбінатівпоруч із ними (>найбільший комплекс – умісті >Блафф).

>Світовою «столицеюпригод» таекстремального туризму (>рафтинг,стрибки ізпарашутом,гірськілижі)вважаєтьсямістечко >Куінстаун.Спеціальнимилітаками «>зірвиголів»доставляють на вушкольодовика Тасман,звідки можнапочатиунікальнийкарколомний спускдовжиною 28-29 км. Доречі,саменовозеландець Їй ДжейХаккетзапочаткувавтакийубивчийатракціон як «>бангіджампінг»,стрибнувши 1986 року ізЕйфелевоївежі, аКуінстаунісьогодніцероблять знайвищої в світі точки.

Південнийостріввідзначається великоючасткоюзаповіданих земель. Най-більший танайкрасивіший –ценаціональний парк «>Фьордленд» (>більші заньоголише «>Серенгеті» вАфриці та «>Вуд-Баффало» вКанаді).Саме уцихмісцяхзнімалифільм «>Володар Перснів».

Районєголовним увидобутку золота (>Калгурлі, Леонора),залізної (міськіХамерслі),уранової (>Дарвін),титанової (>Банбері) танікелевої (>Куїнана) руд. На платоКімберлірозвіданінайбільші у світіпокладитехнічнихалмазів (>родовищеАргайл).Видобуваються на територї районутакожфосфорити,кухоннасіль,нафта ііншахімічна, атакожбудівельнасировина.

>Головниммістом районує >Перт ізглибоководнимаванпортом >Фрімантл.НавколоПертаутворивсяпотужнийіндустріальний комплекс, щовключає у собічорнуметалургію,нафтопереробку,важке йсереднємашинобудування (>зокремавиробництвовійськовоїтехніки),легку йхарчовупромисловість,виробництвобудівельнихматеріалів,зокрема цементу.Пертзалишаєтьсянайбільшим центромсуднобудування в стране.

Уважкодоступнихвнутрішніх районахсвоєрідним «полюсом зростанню» сталонове місто >Аліс-Спрінгс.

Район –найбільшпосушливий в стране, тому вструктурісільськогогосподарствапереважаєвідгонно-пасовищневівчарствововняногоспрямування.Рослинництво (>пшениця, овес йбавовник)можливелише вумовахзрошення. Напівденно-західномуузбережжі уприміських зонахДжералдтона,Перта,Банбері,Албанірозвинутісадівництво й виноградарство.

>Джералдтон,Перт йАлбані –важливіцентририбальства (>головнийоб’єктвилову –тунець) ііншихморськихпромислів (>заготівляводоростей,кальмарів,перлин таперламутру).

4.Тасманія –цеоднойменніострів, штат йекономічний район.Тасманіянайменший заплощею танаселеннямекономічний район, але йвінгустозаселений,оскількимаєкомфортніприродно-кліматичніумови.

Фундаментомгосподарського комплексу сталикаскадиГЕС наповноводнихгірськихрічках, що дозволилоуспішнорозвиватиенергомістківиробництва.Виплавкаалюмінію,міді і цинку вАвстраліїрозпочиналасясаме із островаТасманія (>найперший в странеалюмінієвийкомбінатБілл-Бей). Най-більший в світіцинковийкомбінат теперфункціонує вмістіРісдон (>передмістяГобарта),використовуючивиключномісцевусировину. Навласнілісовіресурсиорієнтуєтьсядеревообробна йцелюлозно-паперовапромисловість.

При цьомуТасманіявідзначаєтьсяінтенсивнимсільськимгосподарством, вякомупредставленімолочнескотарство,садівництво,картоплярство.

>Найбільше місто іголовнийорганізуючий центрекономічного району – >Гобарт.Окрімкольоровоїметалургії тапотужноїхарчовоїпромисловості (у томучислірибоконсервної) вньомузбереглосясуднобудування


Схожі реферати:

Навігація