Реферат Економіка Індії

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Оглавление

Запровадження

Глава.1 Основні риси економічного розвитку

1.1 Темпи і психологічні чинники економічного зростання

1.2 Проблеми економічного розвитку

1.3 Структурні зрушення

Глава 2. Індія, як найбільша країна БРИК

2.1 Частка ВВП світі

2.2 Частка у торгівлі

2.3 Частка у виробництві

2.4 Наука й технологія

2.5 Динаміка відпливу й притоку капіталу

Укладання

Список літератури

Додаток

 


 

Запровадження

Індія – розвиваючись аграрно-индустриальная країна, із розвиненою промисловістю, належить до групи країн із низькому рівні доходу душу населення. Один із найбільших країн світу. Індія займає 2,4% території земної кулі і зосереджує 17,00% світового населення. Населення — 1,173млрд.чел. (2010г.)(табл.1)(рис.1), друге у світі після Китаю. Річні темпи зростання — 1,6%(табл.4), число смертей і народжень на 1000 жителів — відповідно 8,18 і 22,2 (2006 р.), коефіцієнт міграції — 0,07. Очікувана тривалість життя — 64 року (чоловіки — 63 року, жінки — 64 года).(2008г)(табл.4) За оцінками, у найближчі 20 років її збільшиться на 1 млн. чол.

Індія розташована Півдні Азії. На північному заході межує з Пакистаном і Афганістаном; північ від – з КНР, Непалом і Бутаном; Сході – з Мьянмой і Бангладеш. На півдні Полкский протоку й Манарский затоку відокремлюють його від Шрі-Ланки, на південний захід розташована Мальдівська Республіка. По протоці Грейт-Чаннел між островами Великий Никобар і Суматра проходить морська межа між Індією і Індонезією.

Країна має значними мінеральними ресурсами, має великі запаси залізної руди, бокситів, хромитов, марганцевої руди, великі родовища мідних і вольфрамових руд. За обсягом виробництва країна входить у 10 найбільших господарств світу.

Останніми роками таки в Індії спостерігається стійкий економічного зростання, впливає на поточні тенденції на світові ринки сировини, передусім нафти, і готові виробів. Економічна динаміка і соціальний прогрес Індії вносять свій внесок у зростання ролі регіону Азії у світовій економіці та політики. Величезний і дедалі ширший ринок, розвиваючись інфраструктура, гнучка регулююча середовище, пільги, стійке держава й хороша економічна перспектива робить Індію привабливим інвестицій. Як основних чинників, які обумовлюють інвестиційної привабливості Індії, вважають зростаючий у країні внутрішній попит.

Актуальність теми визначається зростаючій роллю Індії економіці Азіатського регіону та у світовій політиці загалом. Викликає зацікавлення аналіз найактуальніших аспектів економічної політики, чинників, які забезпечують як швидке зростання національного господарства, а й основних передумов щодо його про модернізацію й диверсифікації.

Істотну актуальність теми утворює зростаючий і дедалі глибший інтерес Росії і близько Індії до встановлення взаємовигідних політичних лідеріва і торгово-економічних відносин.

Стосунки між Індією і Росія носять характер стратегічного партнерства, яке слугує міцної підвалинами двостороннього взаємодії – як культурного, і економічного. Геополітичні інтереси двох десятків країн мають багато спільного.

Рис1. Населення Індії, та Китаю, чол.

 


 

Глава.1 Основні риси економічного розвитку

1.1 Темпи і психологічні чинники економічного зростання

Сукупність базових чинників розвитку (природні і людських ресурсів, капітал в грошової і речовинної формі, наука і технології) формує економічний потенціал країни, який у часи чергу є основу її й водночас є результатом попереднього економічного зростання. Економічний потенціал можна розглядати лише з позицій виробництва та наявності необхідні його здійснення ресурсів, а й сточки зору, їх споживання. Найбільш близьким аналогом поняття економічний потенціал на системі економічних категорій є продуктивні сили. Необхідно враховувати, що їх складу входять як функціонуючі, не використовувані, але що є ресурси, які можна включені у господарський оборот країни. Розміри економічного потенціалу, структура поєднання які у процесі виробництва базових чинників багато в чому визначають можливості, напрям і характеру економічного зростання. Сьогодні за економічним потенціалом Індія займає 4-те у світі.

Економічне зростання таки в Індії вирішальною мірою спирається на внутрішні чинники та орієнтований переважно для потреб і внутрішній ринок, а основні сектори господарства мають порівняно широку эндогенную базу розвитку (наприклад, сільське господарство принципі має забезпечувати населення продовольством)

Багато в чому визначальним у розвиток Індії є демографічний чинник", і стан ринку робочих ресурсів. Вихідна характеристика демографічного потенціалу – чисельність населення, що безпосередньо визначає величину трудових ресурсів немає і споживчий потенціал країни, як і можливості подальшого його зростання.

Індія - друге (після Китаю) держава світу з чисельності населення, за даними Світового Банка(рис1.табл1). У досить високих темпів річного приросту чисельності населення – 1,6%(табл.4). Росія з великою чисельністю працездатного й економічно активного населення. Багатство і дешевизну робочої сили в можна зарахувати до позитивно чинним чинникам. Однак жителів країни так можна трактувати із двох точок зору – як один з видів ресурсів, або як величезну масу, яку державі потрібне утримувати. У цьому сенсі глибоко суперечливі наслідки “демографічного вибуху” 50х-70х років. У соціально-економічних умовах Індії він призвів до значного збільшення невикористовуваної чи неефективно використовуваної частки трудових ресурсів, “проеданию” чисельно зростаючим населенням значної частини приросту національного доходу, загострення продовольчої проблеми, ускладнення державі вибору між економічними і соціальними імперативами розвитку. І хоча пік “демографічного вибуху” вже у цілому пройдено, демографічна проблема ще втратила гостроту і ускладнює розв'язання соціальних і економічних труднощів.

Тільки великої кількості трудових ресурсів замало здійснення стабільного економічного зростання, оскільки у разі наявності у величезні обсяги низькокваліфікованої робочої сили в, вона може стати гальмом економічного розвитку, тобто. трудовий потенціал визначається також якісними характеристиками робочої сили в: її освітнім і профессионально-квалификационным рівнем, умовами життя, які надають вплив на продуктивності праці. За всіма цими показниками таки в Індії спостерігається помітний, хоч і нерівномірний у регіонах країни, прогрес. Вже 2006р. таки в Індії, за даними ЮНЕСКО, державні Витрати освіту склали 4,1% ( 5% у середньому світі), рівень грамотності дорослого населення досяг 60%, питому вагу які у відповідних вікових групах: початкова освіта – 95%, середнє – 52%, вище – 10%.

Сьогодення й майбутнє економіки нашої країни – високоосвічені люди. У центрі всієї економічної діяльності стоїть розвиток трудових ресурсів. У XXI в. найбільш інтегрованим чинником економіки є послуг у галузі інформаційних технологій. В усьому світі працюють індійські ИТ-специалисты, високий рівень яких – це майбутні інвестиції на що, а технології, створені таки в Індії, може повністю інтегрувати економіку й суспільство.

У Індії наймолодша нація з погляду віку її громадян. Це вважається ключовим для перспективного економічного розвитку, оскільки молода нація, помножена їхньому освіту – доброчинна підґрунтя динамічного руху суспільства взагалі. Основною причиною, через яку Індія невдовзі може стати другий економікою у світі, у тому, що чимало міжнародні компанії вже передбачають серйозний “демографічна криза” у Китаї. Через проведеної там політики “Одна сім'я – одна дитина”, там скоро виникне дефіцит молодих робочих рук. До 2020 р. таки в Індії буде 116 млн працездатних осіб цього віку, а Китаї – 94 млн.

Отже, великим надбанням Індії є база її трудових ресурсів. Це диверсифицированное суспільство здатне забезпечувати ринок будь-який передовий продукцією. Воно є благодатну середу нових ідей експериментування в усіх галузях.

Є такий аспект як “відплив мізків” з Індії США. Навіть маючи велику чисельність свого населення, Індія може дозволити собі втрату частини найбільш кваліфікованого кадрового складу. Сьогодні Індії необхідно домагатися підвищення свого місця у системі МЭО, чому чому сприятиме збереження найкращих фахівців.

Характер економічного зростання в що свідчить визначається структурою і обсягом наявних природних ресурсів. Індія входить у держав, агроресурсы яких вистачає самозабезпеченості продовольством та сільськогосподарським сировиною для обробній промисловості.

Земельні ресурси – природне багатство країни, оскільки більшість грунтів має високий родючістю. Значні ресурси тваринництва. Ліси займають 22% площі Індії, але деревини на господарські потреби бракує. Корисні копалини Індії значні й досить різноманітні. Основні поклади розташовані на півметровій сході країни, де розміщені найбільші залізорудні і кам'яновугільні басейни, родовища марганцевої руди, що створює сприятливі умови у розвиток галузей промисловості. Разнообразны корисні копалини Південної Індії: боксити, хромиты, буре вугілля, графіт, слюда, алмази, золото. У штаті Гуджарат на континентальний шельф – нафту. Разом про те слід підкреслити, що не володіє достатньому обсязі набором з корисними копалинами, необхідні сучасного індустріального виробництва. З іншого боку, запаси з корисними копалинами власними силами неспроможна забезпечити умов стійкого економічного зростання.

Економічний потенціал знаходить непряме вираз й у комплексі показників, характеризуючих розвиток індустрії загалом, обробній промисловості, зокрема важку й особливо виробництва машин і устаткування. За цим показником Індія має важливе місце серед країн.

Виділяються нові галузі, засновані на використанні та у виробництві інформаційних технологій. Багаторічні інвестиції до науки і технології починають окупати себе, створюючи потужну технологічну базу сучасної індійської економіки. Хоча більшість сільській Індії продовжує залишатися у злиднях, всій країні з'являються нові, які працюють у містах, динамічні центри інформаційних технологій. Індійські міста, такі як Бангалор, Ченнай (Мадрас), Мумбай (Бомбей) і Хайдарабад стають осередками експорту програмного і технічного забезпечення, переднім фронтом індійської сучасної економіки.

Варто зазначити, що розміри країни та її бюджету дозволяють маневрувати інвестиціями, “викроювати” і давати потрібні кошти у потрібний час в розвитку ключових ділянок науки, техніки і господарства з урахуванням їхньої майбутньої, а чи не негайної віддачі. Завдяки цьому, Індія грунтовно пішла уперед, у виконанні таких загальнонаціональних наукомістких програм, як геологоразведочная, атомна, електронна, космічна та інші.

У разі НТР особливу увагу у складі продуктивних сил посіла наука, а провідна роль економічний потенціал перейшла для її науково-технічної складової. Серед країн Індія помітно виділяється за кількістю ВНЗ і з чисельності студентів. Країна має такою навчальною базою, що у підготовці кадрів надає серйозну допомогу іншим країнам. Разом із цим у системі вищої освіти Індії підготовка технічних кадрів представлена поки що недостатньо.

Важлива роль формуванні науково-технічного потенціалу належить фінансуванню НДДКР, одним із показників фінансового забезпечення науки є частка витрат за НДДКР в ВВП. За цим показником наприкінці 1970-х років Індія наблизилася до рівня деяких розвинутих країн. Оперуючи фінансовими важелями, Індія прагне зрушити наукові дослідження сфери, тісніше пов'язані з економічним розвитком. Половина коштів іде урядом фінансування НДДКР оборонної, космічній і атомної промисловості – безпосередньо для наукових досліджень і впровадження розробок на промисловість.

Підвищення темпи зростання пояснюється значними процесами індустріалізації, подолання відсталості соціально-економічної структури господарства, посиленням національного капіталу.

1.2 Проблеми економічного розвитку

У дивовижній країні повільно скорочуються масштаби бідності та безробіття. Поза межами бідності перебувають 26% населення. Доход населення дозволяє йому придбати мінімум продуктів. Промислові споживчі товари купує заможна верхівка (5-10%) населення.

У результаті країні зберігається двоїстий, дуалістичний ринок. Стагнація платоспроможного попиту предмети першої необхідності, у яких потребує більшості населення, узгоджується з зростанням платоспроможного попиту предмети тривалого користування.

Серед проблем індійської економіки слід зазначити, зокрема, такі:

· сильна залежність від імпорту сирої нафти (з допомогою імпорту країна задовольняє 77% потреб у цьому товарі). Розвідані запаси коксівного вугілля дуже обмежені, якість енергетичного вугілля низька, країна відчуває хронічні перебої і дефіцит електроенергії;

· через те, тобто майже 26% жителів країни живе поза межею бідності, держава змушене витрачати значні вартість забезпечення їх мінімального прожитковий рівень з допомогою різноманітних посібників, дотацій, субсидій;

· в основних секторах економіки продовжують домінувати державні корпорації, що негативно б'є по розвитку конкуренції, та інших ринкових механізмів;

· "зарегульованість" і бюрократизированность процесів прийняття адміністративних рішень, стала вельми поширеною корупції;

· нерозвиненість інфраструктури;

· численні проблеми сільського господарства, з яким пов'язана життя величезної кількості індійців, зокрема. невелика кількість сучасних фермерських господарств, низька механізація сільгоспвиробництва, недолік сховищ для сільгосппродукції, дуже багато посередницьких структур, залежність землеробства від погодних умов тощо.;

· високий безробіття, що становить від 9% у сільській місцевості до 12% у містах.

У 2008г. ВВП Індії перевищив оцінку 1 трлн $(табл.), завдяки чому країна ввійшла до клубу держав – триллионеров, ставши його дванадцятим учасником. Преодолению бар'єра сприяло зміцнення національної валюти Індії, рупії, стосовно долара. Проте аналітики підкреслюють, що економіка країни перегрета, а настільки стрімке зміцнення рупії зіграє проти індійських експортерів. У Індії впевнені в продовженні економічного зростання.

Чимало фахівців відзначають, порівнюючи республіку із Китаєм (гігантом з виробництва товарів), що «якщо Індія правильно розіграє свої карти, може стати світовим лідером у секторі із виробництва послуг».

Рішення питань, що з поліпшенням екологічних та матеріальних умов життя громадян Індії, підвищенням рівня освіченості населення країни, дозволом соціальних конфліктів, правовим регулюванням у сфері міграції робочої сили в, підвищенням рівень життя всіх у цілому, допоможе Індії недалекому майбутньому стати найбільшої несподіванкою у світовій економіці. Якщо продовжить проходження курсом економічних реформ, то найближчому майбутньому вона буде серед найбільш швидко зростаючих світових економік і став однією з головних центрів іноземних капіталовкладень. Не виключено, що з економічним успіхом Індії зростатиме й її глобальне політичний вплив, благотворно впливаючи в розвитку світової економіки загалом.

1.3 Структурні зрушення

Останніми десятиліттями таки в Індії сталися значні зміни. Їх двигуном послужила сфера послуг, частка якої пішла з 40% 1990-го на 50% в 2004 р. За часткою послуг у ВВП Індія перевищує рівень країн із низьким достатком душу населення. Швидкість, якість і складність типу виставлених продаж послуг підвищуються і прагнуть відповідати міжнародних стандартів.

Найшвидшими темпами розвивалися

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація