Реферати українською » География » Народжуваність в Росії та її динаміка


Реферат Народжуваність в Росії та її динаміка

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Запровадження

Народжуваність - це процес дітородіння у населення. Вона може лише як масове явище, як сукупність одиничних актів народження дітей. У цьому маю на увазі лишеживорождения.Мертворождения за показниками народжуваності не враховуються. Слід розрізняти поняття народжуваність і плодючість (у колишній літературі ще можна зустріти змішання цих двох категорій). Плодючість це біологічна спроможність до дітородіння, а народжуваність належить до фактичному дітородіння, тобто. реалізації цієї здібності.

Демографічне вживання слова народжуваність причетний, насамперед до числу народжень живих дітей, які справді мала жінка. Народжуваність є позитивної стороною відтворення населення, що характеризує появу у населенні нових членів.

Народжуваність, разом із смертністю, є основним демографічним процесом. Саме він нині нашій країні та інших індустріальних країнах істотно впливає на характер відтворення населення. Від нього, переважно, залежить, у товаристві як здійснюється процес заміщення поколінь. Варто сказати, що й число дітей, народжених у середньому однієї жінкою, незалежно від неї шлюбного стану, нічого очікувати перевищувати приблизно 2,1 чи число дітей у середньому в однієї плодовитою (тобто. здатної до дітородіння) подружжя нічого очікувати перевищувати приблизно 2,3-2,4, то як низьким ні при цьому рівень смертності, заміщення поколінь у суспільстві відбуватися катма й чисельність населення від покоління до покоління скорочуватиметься (слід, щоправда пам'ятати, що це скорочення може гальмуватися чи зволікатися на кілька днів під впливом сформованій сприятливою вікової структури населення, але на кілька днів).

У Росії її першому півріччі 2009 роки народжуваність збільшилася на виборах 4% і перевищила показники аналогічного періоду 2008 року.

Об'єктом дослідження даної контрольної роботи є дітонародження загалом.

Предметом дослідження даної контрольної роботи є підставою властивість народжуваності як єдність безлічі подій у житті людей що з народженням дітей, що інтегруються у єдиний процес відтворення населення.

Метою згаданої контрольної роботи вивчення народжуваності і динаміки народжуваності у Росії.

Досягнення зазначеної мети зумовило постановку і дозвіл наступних завдань:

1. вивчити рівень народжуваності;

2. визначити інтенсивність процесу народження;

3. визначити динаміку народження, у Росії.

 


1. Рівень народжуваності у Росії

народжуваність відтворення населення

Демографічна проблематика сьогодні активно обговорюється у суспільстві. Більшість громадян поділяють думку у тому, що показники народжуваності у Росії – низькі. Друга половина ХХ століття характеризувалася загальним зниженням народжуваності в РСФРР та УСРР Росії. Проте тому, що смертність залишалася нижче народжуваності, населення Росії зросла з 102,2 млн. в 1950 року до 148,6 млн. в 1993 року. 1950-го коефіцієнт народжуваності (число новонароджених на 1000 людина) становив 26,9 (смертності – 10,1) і зростання тривав до 1955 року. У 1993 року смертність вперше перевищила народжуваність (14,3 проти 11,26), що спричинило скорочення населення. До 1999 року чисельність впала зі 148,6 млн. до 147,5 млн. На думку ОленаБлюма, зниження народжуваності стало результатом впливу катастрофічних подій у першій половині ХХ століття (перша світова, громадянська і Велика Вітчизняна війни), кожна з яких спровокувало "демографічні хвилі",ослабившие демографічний потенціал населення. Як справедливо зазначає глава Центру демографії та медичної екології людини Інституту народно-господарського прогнозування РАН Анатолій Вишневський, низький рівень народжуваності відповідає тенденціям діяльності у розвинених країн, тоді як висока смертність є рисою, характерною лише Росії [2,С.140].

З 2000 року коефіцієнт народжуваності знову став наростати, досягнувши 2004 року рівня 10,4, однак у 2005 року знову знизився до 10,2. Чисельність до 2006 рік скоротилася до 142,7 млн. людина. Перепис 2002 року засвідчив, що в той сьогодні у країні мешкало 145,2 млн. людині в прогнозованих Держкомстатом 143-144 млн. Усього за 11 років населення скоротилося на 5,8 млн. людина. Прогнози розвитку демографічній ситуації неоднозначні. За даними експертів ООН, до 2100 року народжуваність у Росії може становити 1,85-2,35 дитини однією жінку (при сучасному показнику 1,14). Прогноз Центру демографії та медичної екології людини (>ЦДЭЧ) – 0,95-2,5. Наприкінці століття її, за оцінкою ООН, становитиме від 53 до 116 млн., за оцінкоюЦДЭЧ – від 63,6 до 144 млн. людина [6,С.241 ].

 

2. Основні показники народжуваності

Для визначення інтенсивності процесу народження зазвичай користуються показниками народжуваності [3,С.354].

1. Загальний показник народжуваності. Середня чисельність за рік обчислюється як сума чисел населення в перше число кожного місяці, поділена на 12, чи якполусумма чисел початку і поклала край року.

Як будь-який загальний коефіцієнт він забезпечує лише близьке орієнтовний уявлення про інтенсивності явища в часі та просторі й у значною мірою пов'язані звозрастно-половим складом населення і ще обчислюється стосовно чисельності від населення; тоді як народжують не тільки жінки, і у кожному віці.

Загальна кількість народжених живими протягом року

------------------------------------------------------------ · 1000

Середньорічна чисельність населення

[1,С.304]

2. Коефіцієнт плодючості. Це спеціальний показник, він надає точніші характеристики народжуваності.Рассчитивается на жінок репродуктивного віку.

>Репродуктивний вік (синонім –генеративний) – це вік жінки, у якому вона може до дітородіння. Вказівкою кордонів репродуктивного віку демографії характеризується тривалість репродуктивного періоду. Зазвичай, під репродуктивним віком тоді розуміється вік 15 – 49 років.

Від частки жінок на репродуктивному віці залежить загальна кількість народжених і загальний коефіцієнт народжуваності. Чим більший ця частка, тим, за інших рівних умов, більше загальна кількість народжених і загальний коефіцієнт народжуваності [1,С.309].

3. Показники плодючості: уточнюють показник народжуваності, при цьому при розрахунку весь репродуктивний період жінки умовно поділяють деякі інтервали (15—19, 20—24, 30—34, 35—39, 40—44, 45—49 років).

1. Показник загальної плодючості:

Загальна кількість народжених живими протягом року

---------------------------------------------------------------------------- · 1000

Середньорічна чисельність жінок віком 15 - 49 років

 

2. Показник повіковий плодючості:

Загальна кількість народжених живими протягом року

в жінок відповідного віку

-------------------------------------------------------------- · 1000

Середньорічна чисельність жінок

відповідного віку

[1, З. 315]

4. Сумарний коефіцієнт народжуваності показує, як у середньому дітей народила тільки жінка протягом усього її життя за збереженні існуючих у кожному віці існуючого рівня народжуваності.Вичисляется як сума вікових коефіцієнтів народжуваності, розрахованих поодногодичним за віковими групами, залежить від вікового складу населення і побудову характеризує середній рівень народжуваності у цей календарний період [1,С.317].

Оскільки практично у процесі народжуваності бере участь в усіх населення, і реально народження відбуваються в жінок певного віку, то точніше уявлення дають спеціальні коефіцієнти народжуваності - коефіцієнти плодючості. Вони обчислюються або як загальний показник (число народжень на 1000 жінок репродуктивного віку, тобто. від 15 до 49 років), або у формі коефіцієнтів повіковий плодючості, навіщо весьгенеративний період жінки умовно поділяють деякі інтервали (15-19, 20-24, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49 років). Кількість народжень доі після цього вікового інтервалу незначно, і це можна знехтувати [4,С.298].

 

3. Динаміка народжуваності у Росії

 

У 2000-2007 роках число народжень у Росії збільшувалася (виняток – 2005 рік). У порівняні з мінімальним показником, якого у 1999 р. – 1214,7 тисяч, числоживорождений 2007 року збільшилося на 363 тисячі чи 30% (табл. 1) [5,С.91].

 

Таблиця 1. Кількість народжень у Росії компоненти його, 1993-2007 роки, тисяч

Рік* Кількість народжень* Зміна протягом року До того ж з допомогою зміни***:
>Половозрастной структури населення Віковий інтенсивності дітородіння
1993 1379,0 - - -
1994 1408,2 +29,2 +4,7 +24,5
1995 1363,8 -44,4 +12,3 -56,7
1996 1304,6 -59,2 +8,4 -67,6
1997 1259,9 -44,7 +8,5 -53,2
1998 1283,3 +23,4 +9,8 +13,6
1999 1214,7 -68,6 +10,4 -79,0
2000 1266,8 +52,1 +13,9 +38,2
2001 1311,6 +44,8 +17,2 +27,6
2002 1397,0 +85,4 +19,7 +65,7
2003 1449,5 +52,6 +20,3 +32,2
2004** 1474,0 +24,5 +18,4 +6,1
2004** 1502,5 - - -
2005 1457,4 -45,1 +17,0 -62,1
2006 1479,6 +22,2 +14,8 +7,4
2007 1610,1 +130,5 +12,8 +117,7

* 1993-2003 без народжень в Чеченської республіці, з 2005 р. – з урахуванням Чеченської республіки.

** Перша цифра не включає народження, зареєстровані у ЧР, а друга їх включає.

***Индексное розкладання річного приросту [7].

Збільшенню числа народжень сприяє сприятлива вікову структуру населення – число жінок основного дітородного віку (до 30 років) продовжує перебувати в фазі зростання. Проте, свідчать розрахунки, наведені у табл. 1, позитивний вплив чинника структури початок слабшати. У кілька років воно зійде нанівець, та був стане негативним. Позитивне вплив змін власне народжуваності (вікової інтенсивності дітородіння) було значимим 2002 року, але потім стрімко падало, і у 2007 року знову заявив про собі, дворазово перевищивши рівень 2002 року. Співвідношення вкладу структурного чинника і чинника інтенсивності дітородіння у валовому прирості народжень за 2007 рік становить 10% і 90%, а й за період 2000-2007 рр. – приблизно 37% і 63%.

Показник, котрий залежить від статево-віковою структури населення, - коефіцієнт сумарною народжуваності (підсумкову кількість народжень для одну жінку умовного покоління) – також свідчить у тому, у Росії в 1999-2004 роках відбувалося збільшення інтенсивності дітородіння, як і міської, і у сільській місцевості, хоча в городян зростання було помітно великим (рис. 1). У 2005 року зниження відзначалося в селі, й у містах, а 2006 року зростання народжуваності намітився тільки в сільського населення. У 2007 року вперше приріст показника у сільській місцевості (0,19 дітей однією жінку) дворазово перевищив приріст народжуваності у городян (0,08). Через війну, якщо на початку 90-х років підсумкова народжуваність в сільських жителів була вищою, ніж в міських, приблизно 0,9 дитини у розрахунку однією жінку, чи до 2005 року розрив сільській та Київської міської місцевістю скоротився до 0,39, тобто. більш ніж двічі. У 2006-2007 роках різницю між міського та сільського місцевістю знову зросли, досягнувши 0,52 дитини [4,С.221].

 

Малюнок 1. Підсумкова (сумарна) народжуваність, однією жінку. Росія, 1980-2007 роки

Примітка: Його розраховано з урахуванням однорічних вікових коефіцієнтів. У 1993-2003 рр. – без Чеченської республіки [7].

Суттєвий зростання народжуваності 2007 р., певне, кілька підвищить рейтингове місце Росії у ряду розвинутих країн, проте, маючи коефіцієнт сумарною народжуваності 1,41, вона чи ввійде у їх лідируючу групу.


Малюнок 3. Коефіцієнт сумарною народжуваності у деяких розвинених країнах у 2006 року

Без обліку Чеченської республіки.

У 1993-2002 рр. реєстрація народжень (як та інших демографічних подій) у Чечні або була відсутня взагалі, або була уривчастої і повної. Починаючи з 2003 р.,Росстат знову включає до своєї публікації Росією народження, зареєстровані біля Чечні, де їх число становить близько тридцяти тис., що впливає загальноросійські показники у розмірі 0,1 на 1000 населення. У 2003 р. загальна кількість народжень в Чеченської республіці був розподілено віком матері, і за розрахунку більш детальних показників – коефіцієнтів народжуваності віком матері, коефіцієнта сумарною народжуваності - дані про Чечні не бралися до уваги (не включалися ні з чисельник – число народжень, ні з знаменник – середньорічна чисельність населення) [7].

 


Укладання

 

До правил падіння народжуваності й чисельності населення уряд РФ приступила до стимулюванню зростання народжуваності. За аналогією із країнами Західної Європи, з початку 2007 на території РФ її громадян діє материнський капітал. Цей законопроект розробили на пропозицію Президента, в щорічному Посланні Уряду РФ. З народженням другого і наступного дитини, матері виплачується певну суму грошей у тому, щоб матері було легше виховати дитину, дати їй освіту, вирішити житлові існують, та т.п. На цей час ця сума становить 312 000 рублів, проте щороку ця сума змінюватиметься з урахуванням становища на внутрішньому, а зовнішньому ринках, рівня конвертованості карбованці і інших чинників, здатні на цінність цієї суми грошей. Ці кошти не видаються матері готівкою, а перебувають у банку у власному рахунку дитину чи матері. Ці цифри не доступні матері до її дитиною віку. Далі сумами розпоряджаються на зазначені вище потреби.

По проведених досліджень, нині Росія займає друге місце у світі з сумі за народження дитину і третє місце за тривалістю терміну отримання коштів батьками дитини.

Темпи депопуляції населення Росії придбали загрозливі риси — кількість росіян щорічно зменшується і з різним прогнозам до 2050 року може становити 100 млн. людина (проти сьогоднішніх 142 млн.). Низька народжуваність, одна з причин демографічної кризи у Росії. З проблемою природного зменшення населення населення зіштовхнулися сьогодні дедалі регіони Центру Росії, незалежно від рівня половини їхньої економічного розвитку. Підвищення народжуваності, збільшення тривалість життя, якості і доступності послуг здоров'я та соціального захисту - стали головними напрямами державної політики.

У демографії прогнози будуються за аналогією з інших країн. Цей досвід однозначно свідчить: депопуляція населенняпреодолима. За попередніми оцінками, спад може скоротитися сталася на кілька проміле у майбутньому.


Список використаної літератури.

 

1.Медков В.М. Демографія: Підручник. – М.:ИНФРА-М, 2007. –683с.

2.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація