Реферат Країні Америки

США й Канада

>Країна США Канада
>ЕГП

>Площа - 9,4 млн. км2 (4-темісце в світі),складається ізосновної територї, Аляски таГавайськихостровів.Маєвихід доАтлантичного та Тихогоокеанів,зручнітранспортнізв'язки ізКанадою,Мексикою

>Площа -майже 10 млн. км2 (2-гемісце в світі послеРосії; ускладі територїпівнічначастина континенту,островиКанадськогоАрктичногоархіпелагу, Ньюфаундленд таін.

>Омивається водамиАтлантичного, Тихого,Північного,Льодовитогоокеанів (>зовнішньоекономічнізв'язки,вихід уЗахіднуЄвропу),маєвигіднесусідство із США

>Природніресурси >Багатімінеральніресурси: 2-гемісце в світі завидобуваннямнафти, природного газу,вугілля; 1-емісце - завидобуткоммолібденових,залізних,мідних,свинцевих,цинкових руд, солей йфосфоритів,срібла й золота.Водніресурсисконцентровані насході (>річкаМіссісіпі із притоками,Великі озера).Земельніресурсивеликі -забезпеченістьріллям на свою душу населення вищий відсередньосвітової,єчорноземи.Лісамивкрито територї країни.Агрокліматичніресурсирізноманітні, щодозволяєвирощуватирослинипомірного,субтропічного,тропічногопоясів

>Мінерально-сировинніресурси (80 %сировинийде наекспорт):рудні (>уранові,цинкові,нікелеві рудій - 1-емісце в світі завидобуванням;залізні,свинцеві,кобальтові,молібденові, золото,срібло, платина);осадові -солі,вугілля,нафта,азбест.Багатородовищ уважкодоступних районах.

>Водні йгідротехнічніресурси -найбільші у світі.Лісизаймаютьплощі.Родючіґрунти - напівдніВнутрішніхрівнин. Напівнічномусході -вічна мерзлота

Характеристика населення

>Кількість - 284 млн.чол. (>3-ємісце в світі после Китаю,Індії).Природнийприріст населення - 5 ‰ (>знизився).Американськанація - результатетнічногозмішанняпереселенців ізЄвропи (до тогочислі і України), Африки, Мексики,країнАзії. Українськадіаспора СШАстановить від 0,5 до 1 млн.чол.Проживає понад 100етносів (12 % -чорніамериканці, 1 % -індіанське,ескімоське,гавайське населення).Середня густота населення - 28чол./км2,розселеннянерівномірне: напівнічномусході - 450чол/км2, угірських районах - 2–4чол/км2.Рівеньурбанізації - 76 %.Близько 300міськихагломерацій, 40міст-мільйонерів, 3мегаполіси:Північно-Східний,Приозерний,Каліфорнійський. Характернасубурбанізація

>Кількість - 30 млн.чол.Природнийприріст населеннязменшився, але йзалишивсябільшим, ніж США.Країнаімміграції.Англо-канадці,франко-канадці,аборигени -індіанці,ескімоси (2 %),канадціукраїнськогопоходження - 550 тис.чол.,решта населення -переселенці ізрізнихрайонів світу.Двіофіційнімови -англійська йфранцузька.Найменш заселенакраїна світу:середня густота населення - 3чол./км2;уздовж кордону з США - 20чол/км2.Рівеньурбанізації - 77 %. Характернасубурбанізація

>Промисловість >Паливно-енергетичний комплекс -паливо (>нафта, газ,вугілля);електроенергетика: ТЕС - 60 %, АЕС - понад 20 %,ГЕС - 20 %.Металургія -чорна (>ПівнічніАппалачі,Великі озера, Чикаго, Детройт, Буффало,Клівленд,Пітсбург;новірайони наАтлантичномуузбережжі),кольорова (>тяжіє до місцьдобування йджерелдешевоїенергії:басейніврічок Колорадо йТеннесі;посідає 1-емісце завиплавкоюалюмінію).Машинобудування (20 %світовогоекспортунаукомісткоїпродукції) -автомобілебудування,електронне таавіакосмічне (в всіхтрьохмегаполісах).Лідер заобсягомхімічноїпродукції (убагатьохмістахштатівПівночі таузбережжяМексиканської затоки).Текстильнапромисловістьрозвивалася напівнічно-атлантичномуузбережжі, а теперперемістилася напівдень 1.Паливно-енергетичний комплексзалежить відмонополій США (>паливо (>вугілля, газ),електроенергетика,ГЕС - 2/3електроенергії, ТЕС).Гірничодобувнапромисловість (80 %усієїпродукціїекспортує).Металургія -кольорова (>розвивається навласнійсировині йдешевійелектроенергії; три заводівиплавляють понадалюмінію, ніжусі заводіЗахідноїЄвропи).Машинобудування -транспортне (>автомобілі,локомотиви),сільськогосподарське (>трактори). Лісовапромисловість -деревообробна,целюлозно-паперова,експортуєпиломатеріали,паперовумасу
>Сільськегосподарство >Тваринництво (1-емісце в світі завиробництвом молока,м'яса,птиці) -скотарство,свинарство,птахівництво таін.Рослинництво -зернові культури (>пшениця,кукурудза, сорго, рис),овочівництво,технічні культури,садівництво >Тваринництво (60 %доходів) -скотарство,птахівництво,рибальство.Рослинництво -зернові культури (1-емісце в світі завирощуваннямпшениці на свою душу населення),технічні,овочівництво,садівництво
Транспорт >Мережамагістралейзалізничного транспортускорочується;розвиненийавтомобільний транспорт (90 %міжміськихперевезень -власнимиавтомобілями),довжинаавтошляхівзростає;морськийобслуговуєзовнішнюторгівлю, багато суденплаває под “>дешевимипрапорами”;річковий - наводнійсистеміМіссісіпі -Великі озера -річка Св.Лаврентія;трубопровідний - на 1-мумісці в світі задовжиною;єтакожавіаційний >Розвиненийзалізничний транспорт (1-емісце завантажообігом,трансконтинентальні дороги -вздовж кордону із США,вертикальні -зв'язок ізсировинними районамиПівночі),автомобільний (1-емісце запасажирооборотом),трубопровідний,водний (>морський йрічковий),повітряний (надалеківідстані)
>Зовнішньоекономічнізв'язки >Експорт -літаки,автомобілі,ракети,верстати,обладнання,сільськогосподарськапродукція (>пшениця,кукурудза, рис,бавовна,тютюн,бройлерні кури);імпорт -мінеральна тасільськогосподарськасировина, сталь,машини,обладнання,електроніка;головніторговельніпартнери - Канада,Японія, країниЄС >Експорт -нафта,природний газ, рудійметалів й метали,деревина,целюлоза, папір,риба, зерно,вугілля,машини;імпорт -електроніка,науковіінструменти,хімікати,фрукти іовочі,машини;головнийторговельний партнер - США
>Країна Аргентина >Бразилія
>ЕГП

>Площа - 2,8 млн. км2;знаходиться напівдніЛатинської Америки;межує напівночі ізБолівією,Парагваєм, насході - ізУругваєм, напівдні тазаході - ізЧилі;омивається насходіАтлантичним океаном,маєвихід до Тихого океану,їйналежитьчастина про.Вогняна Земля таін.

>Площа - 8,5 млн. км2; (5-темісце в світі);знаходиться насходіПівденної Америки;межує напівночі ізГвіаною,Сурінамом,Гайаною,Венесуелою, назаході - ізКолумбією, Перу,Болівією, напівдні - ізПарагваєм,Аргентиною,Уругваєм, насходіомиваєтьсяАтлантичним океаном

>Природніумови йресурси >Мінеральніресурси:нафта, газ,вугілля,мідь,свинець, цинк, уран (1-емісце уЛатинськійАмериці за запасами),берилій (2-гемісце);багатіземельні тагідроресурси,лісовіресурси (1-емісце уЛатинськійАмериці за запасамидеревиникебрачо) Одна ізнебагатьохкраїн, уякоїє усімінеральні,енергетичні таземельніресурси; ізмінеральнихресурсів -великізапасизалізної рудій,марганцю,бокситів, цинку,берилію, золота,ніобію,нікелю, урану,нафти (наузбережжі); кварцові, хрому,алмазів,слюди;багатілісовіресурси (>Амазонія),гідроресурси
Характеристика населення

>Кількість населення - 34,6 млн.осіб;середня густота - 12чол./км2;національний склад: 85 % -нащадкиіспанців тапортугальців, 15 % -метиси таіндійці;міське населення - 88 %,великіміста:Буенос-Айрес (>Столиця),Кордова,Росаріо,українськадіаспора - понад 100 тис.осіб

>Кількість населення - 159,7 млн.осіб;середня густота - 18чол./км2,розміщененерівномірно, наузбережжі - 120чол./км2; склад:європеоїди - 55 %,негроїди - 7 %,монголоїди - 4 %,іншімулати;міське населення - 78 %;найбільшіміста: Сан-Паулу,Ріо-де-Жанейро,Белу-Орізонті таще 10міст-мільйонерів;українськадіаспора - понад 50 тис.осіб;зайнято 30 %ЕАН

>Господарство >Аграрнакраїна >Індустріально-аграрнакраїна
>Промисловість >Розвиненігалузі, котріобслуговуютьсільськегосподарство:транспортне тасільськогосподарськемашинобудування,хімічнапромисловість;такожнабулирозвиткучорна такольороваметалургія,виробництвоверстатів,електротехнічнихтоварів, труб, цементу;останнім годиноюрозвиваютьсяелектроніка таатомнапромисловість; 1місце вЛатинськійАмериці ізвиробництваавтомобілів,виплавкичавуну тасталі >Належить догрупи “новихіндустріальнихкраїн”; заобсягом ВВП входити допершої десяткикраїнзі статусомринковоїекономіки;галузіспеціалізації:машинобудування (30 %промисловоговиробництва) -автомобілі,літаки,електронно-обчислювальнатехніка (50 % потреб країни),хімічна йфармацевтичнапромисловості,виробництво цементу,продовольства,товарівспоживання
>Сільськегосподарство >Провідна рольналежитьтваринництву -скотарство,вівчарство;рослинництво -вирощуванняпшениці,фруктів, винограду >Рослинництво - завиробництвомкави,маніоку,папайї,апельсинів тацукровоїтростиникраїнапосідаєпровіднемісце в світі,такожвирощуєтьсякукурудза,пшениця, соя,бавовник, какао;тваринництво -скотарство,птахівництво,свинарство,конярство,вівчарство,рибальство (>виловриби,омарів, креветок)
Транспорт Увнутрішніхперевезенняхпереважаєавтомобільний транспорт, узовнішніх -морський;залізничнийтільки-нопочаврозвиватися;майжевідсутнірічковий татрубопровідний
>Зовнішньоекономічнізв’язки >Експорт -пшениця,кукурудза,м'ясо,шкіра,вовна,танін;ллянаолія,арахіс (>експортуприпадає насільськогосподарськупродукцію),мінерали;імпорт -машини таобладнання,паливо,хімічнапродукція,обладнання дляелектростанцій;торговельніпартнери - країниЗахідноїЄвропи, США,Японія,Бразилія Заобсягомсільськогосподарськогоекспортупоступається лише США таФранції;експорт -залізна руда, кава,фрукти,цукор,яловичина,деревина,автомобілі,літаки, сталь;імпорт -нафта,машини таобладнання, зерно,вугілля,кольорові метали;торговельніпартнери - країниЄС, державиЛатинської Америки, США, країниАзії

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація