Реферати українською » География » Розвиток науки в Новосибірській і Томській областях


Реферат Розвиток науки в Новосибірській і Томській областях

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки

Російської Федерації

Федеральне агентство за освітою

Державне освіту установа вищого професійної освіти

Гуманітарний факультет

Кафедра економічної теорії та бізнесу

>Курсовой проект

На тему: Розвиток науки в Новосибірській і Томській областях

Студентка групи 4800

Рибакова ОксаниВячеславовни

Керівник роботи:

Федорова Олександра Юріївна

Старший викладач каф.ЭТиБ

Санкт-Петербург

2009
Зміст

Запровадження

Глава 1. Історично сформовані наукові центри Сибіру

1.1 Новосибірська область як центр

1.2Томская область як центр

Глава 2. Особливості наукового і освітнього, потенціалу Новосибірській області

2.1 Формування й розвиток системи безперервної освіти

2.2 Розвиток фундаментальної і прикладної науки в Новосибірській області

2.3 Розвиток міжрегіональних, міжнародних зв'язків у сфері науку й освіти

Глава 3. Особливості наукового і освітнього, потенціалу Томській області

3.1 Томський науково-освітній комплекс

3.2 Пріоритетні напрями розвитку науково-освітнього потенціалу Томській області

Укладання

Список використаних джерел постачання та літератури

 

Запровадження

На думку вчених Сибірського відділення Російської Академії Наук, майбутнє Сибіру, багато в чому, залежний від накопиченого тут наукового і освітнього потенціалу. Його ядром є сибірські відділення Російської Академії Наук, Російської академії медичних наук, Російської академії сільськогосподарських наук і системи ВНЗ. На базі і бачиться ученим розвиток Сибірського федерального округу - території, за своїми масштабами (9,6 млн кв. км) можна з Канадою, навіть Китаєм. Історія розвитку наукової галузі Сибіру показує, саме ця сфера стала у часто вирішальної силою, двигуном прогресу, а сьогодні – і інноваційного розвитку території у цілому.[1]

Тема розвитку науки в Новосибірській і Томській областях завжди актуальна. Особливо у час, коли більшість країн перейшло на інноваційний шлях розвитку. До того ж і Росія визначила і треба цілком новому курсу і тенденціям у розвиток економіки та соціального становища країни.

Як всяка політика, регіональна інноваційна політика є «мистецтво можливого». Вона окреслюється регіональними, іобщеекономическими умовами, політичними і законодавчими обмеженнями просування інновацій у регіоні. Пріоритети регіональної інноваційної політики визначаються соціально-економічними потребами і багатопрофільнимнаучно-инновационним потенціалом будь-якій галузі.

Об'єктом дослідження, у справжньої роботи є Новосибірська іТомская області як наукові центри РФ, вищі навчальні заклади регіонів, пріоритетні підприємства областей.

Предметом справжнього дослідження є політика РФ у розвиток науки в Новосибірській і Томській областях.

Метою згаданої курсової роботи є підставою дослідження розвитку науки Розвиток науки в Новосибірській і Томській областях.

Задля реалізації поставленої мети автор визначив такі завдання:

· досліджувати історично сформовані найбільші наукові центри Сибіру;

· визначити особливості наукового і освітнього потенціалу Новосибірській області;

· проаналізувати особливості наукового і освітнього, потенціалу Томській області.

Структура роботи. Курсова робота складається з запровадження, трьох глав, ув'язнення й списку використаної літератури.


Глава 1. Історично сформовані наукові центри Сибіру

1.1 Новосибірська область як центр

Новосибірська область – адміністративний, науковий, освітній і культурне центр Сибіру, входить до складу Сибірського федерального округу. Область одна із найбільших індустріальних регіонів Росії із розвиненим сільське господарство і транспортної інфраструктурою.

Майбутнє Сибіру багато чому визначається сформованим тут науково-освітніх комплексом, майже половину якого зосереджена Новосибірській області. Його ядром є Сибірські відділення Російської Академії Наук, Російської академії медичних наук, Російської академії сільськогосподарських наук, Федеральне державна установа науки «Державний науковий центр вірусології і біотехнології «Вектор» Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів та епідемічного благополуччя людини, і навіть більш 60 галузевих науково-дослідних, конструкторсько-технологічних і проектних інститутів, 43 вищі навчальні заклади, зокрема 27 державних вузів і філій, понад сто великих і 1700 підприємств, здійснюютьтехнико-внедренческую діяльність. У науково-освітніх закладах області працює більш як 30 тисяч жителів, їх близько 2290 лікарів і близько 7150 кандидатів наук. [2]

Наукові школи Новосибірського наукового центру мають світову відомість і продовжують активно розвивати фундаментальну і прикладну науку, зміцнювати безпеку країни, формувати, що з органами структурі державної влади, інноваційну політику, спрямовану освоєння природних ресурсів Сибіру та виробництва вітчизняної конкурентоспроможної високотехнологічної продукції.

Мабуть, найвідомішим у Росії її межами науковий центр Сибірського відділення РАН є новосибірський Академмістечко. На території Новосибірського наукового центру розташовані десятки науково-дослідними інститутами, Президія Сибірського відділення Російської Академії Наук (ЗІ РАН), Новосибірський державний університет, Фахова навчально-науковий центр при НГУ. Академмістечко у Новосибірську було створено 1957 року за Постанові Уряди СРСР, був прийнятий травні 1957 року. Будівництво почалося 1958 року, будівлі перших інститутів власності та житлових будинків ввели в дію у 1959 року (першим було завершено інститутГидродинамики). У наступні роки було побудовано ще понад двадцять інститутів, житлові райони і Новосибірський державний університет.[3]

На території Вінницької області функціонує науково-технологічний парк «Новосибірськ», завданням якого є сприяння малим наукомістким підприємствам в комерціалізації наукових результатів, розгортання території області працівників імпортозаміщення і експорт малих наукомістких виробництв, продукція яких має стабільний платоспроможний попит. Створений постановами Уряди РФ і розпорядженнями Президента РФ і Держкоммайна Росії Технопарк «Новосибірськ» від перших днів свого існування отримав державну підтримку з формі передачі об'єктів власності у оперативний управління, пільгових кредитів для реалізації конкретних проектів і включення до фінансуються з централізованих джерел програми. Адміністрацією області була найнижчою організованамногоканальная фінансову підтримку конкретних проектів із обов'язкової регіональної часткою. Ця політика дозволила знизити ризик вкладень і закликав підтримати реалізацію опрацьованих проектів, потребують консультацій високопрофесійних експертів і менеджерів, вивчення потенційного ринку, юридичних та інформаційних послуг. [4]

У сфері нагромаджено унікального досвіду добору, і підготовки високопрофесійних спеціалістів науки (математика, фізика, біологія, хімія та інших.), інноваційної роботи і бізнесу, починаючи з олімпіад школярів та закінчуючи стажуванням в академічних інститутах.

Інститути Сибірського відділення РАН є лідерами за кількістю дійових патентів РФ. У 2003 року ними отримано 45,5% від усіх патентів, виданих Російської Академії Наук. За даними звіту про діяльність за 2007 рік Федеральної служби по інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків Новосибірська область є незаперечним лідером серед регіонів Сибірського федерального округу. [5]

1.2Томская область як центр

СьогодніТомская область – багатий на природні ресурси регіон, із високим інтелектуальним потенціалом: 30 % працездатного населення мають вищу освіту. Інтелектуальний потенціал області у умовах сприймається як найголовніша перевага Томській області та її основний стратегічний ресурс у розвиток у регіоні економіки інноваційного типу з урахуванням інтеграції освіти, науку й виробництва.

>Томская область - одну з провідних науково-освітніх центрів Росії. З 2003 р. по час її території реалізується програма інноваційного розвитку. Найбільші університети входить у п'ятірку найкращих ВНЗ Росії. Науково-дослідна діяльність університетів та галузевих науково-дослідних інститутів, розміщених у Томській області, спрямовано стратегічно перспективні напрями, в т. год.: нові матеріали і нанотехнології, біотехнології, інформаційні технології, медичне приладобудування, телекомунікації і точне приладобудування, нафтохімія.

Починаючи з підстави Томського університету у 1888 року, наука в Томську і Томській області, була безпосередньо з практикою. Сьогодні, коли інноваційне розвиток Сибіру дедалі більше називається базисом щодо його сталого розвитку, таке зрощування теорії та практики бачиться вкрай необхідним. Передусім (що справді притаманно Томській області) у реальному реальному секторі економіки: енергетиці, промисловості, металургії тощо. Так було в найбільшому біляСФО новому металургійному проекті - розробціБакчарско-Колпашевского залізорудної родовища - томські вчені України та їх розробки безпосередньо беруть.

Обсяг фінансування установ Томського науково - освітнього комплексу у 2008 року перевищив 11,5 млрд рублів (проти 2007 роком зростання становило 124%), що становить понад 7% внутрішнього регіонального продукту Томській області. Найбільший темпи зростання фінансування відбувся в томських університетів - консолідований бюджет університетів в 2008 року досяг 6,750 млрд крб., що становить 136 % стосовно 2007 року. [6]

У Томську розробити й подати реалізуються моделі університетів нових типів: дослідницького з урахуваннямТГУ,инновационно-предпринимательского з урахуваннямТУСУРа і академічного інноваційного з урахуванням ТПУ. Вони підготовка професіоналів, талановитими в комплексної дослідницької, проектної і підприємницькій діяльності, спрямованої розробці і виробництво конкурентоспроможної науково-технічної продукції.

За даними некомерційної організації «Агентство розвитку Томській області», в томських вузах, інститутах наукових центрів, організаціях та підприємствах працює близько 1100 докторів наук. Більше 250 докторів наук Томська мають почесні звання РФ: «Заслужений діяч науки РФ» - 74 людини, «Заслужений працівник вищій школі РФ» - 59, «Заслужений працівник культури РФ» - 11 людина. Середній вік доктора наук в Томську - близько 60 років. Наймолодший колектив докторів плідно працює у НДІ фармакологіїТНЦ ЗІ РАМН, де середній вік вченого - 47 років. Молодих докторів наук до 35 років у томському науковому співтоваристві - 17 людина, їх 7 працюють уСибГМУ. [7]

Пріоритетною метою державної політики Томській області є перехід на інноваційний шлях розвитку, побудова економіки, що базується на знаннях. Об'єктивно, область вже нині має найбільшим, унікальним тоді як іншими регіонами Сибірського федерального округу, науково-освітніх і науково-технологічним комплексом, інноваційний потенціал якого став формуватися більш як століття тому. Так, за станом кінець 2006 р. в наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) в Томській Одеській області було залучено 55 організацій. Сьогодні інноваційної діяльністю активно зайняті більш 270 підприємств регіону.

Найбільші вузи Томській області (ТПУ,ТГУ,ТУСУР) розробляють наукові проекти як студентів, так вчених місцевості загалом. Так, при Томському державному університеті системам управління і радіоелектроніки (>ТУСУР) створили міжвузівський студентський бізнес-інкубатор «Дружба». Основний метою є зрощування студентської науку й практики, розвиток інноваційного бізнесу з урахуванням новітніх наукових розробок. Як механізмів вирішення цієї мети положення про бізнес-інкубатор називає: створення за участю студентів підприємств - виробників наукомісткої продукції, реально сприяють перекладу економіки Томській області й Росії на шлях інноваційного розвитку; відпрацювання механізму генерації нової хвилі підприємців у сфері інформаційних технологій і радіоелектроніки; розвиток наукових шкіл й зміцнення їхнього нерозривного зв'язку з ринком; вдосконалення процесу; підвищення якості підготовки молодих фахівців з допомогою запровадження нових форм навчання.

Томський політехнічний університет, найстарший інженерний вуз у Сибіру, належить до засновників некомерційного партнерства з і інноваційної діяльності «Томський атомний центр» і міжвідомчого центру нанотехнологій «>Томскнанотех». Відповідно до постановою Уряди, в Томську до 2010 р. буде створено «Ядерний медичний центр», до складу якої входитиме і ТПУ. У межахФедеральних цільових програмРоснауки у ВНЗ вже створені і працюють центри: «Забезпечення радіаційній безпеці» і «>Нанотехнологий». З іншого боку, сам ТПУ є потужною науковий центр Томській області. Щорічний обсяг науково-дослідницьких робіт (НДДКР) університету становить близько 700 млн рублів. Це понад 50 відсотків% від обсягу НДДКР всіх вузів Томська, 35 % - від України всього Томського науково-освітнього комплексу, й 21,4 % від усіх вузів Сибірського Федерального округу. [8]

Отже, інтелектуальний потенціал області у умовах сприймається як головне конкурентна перевага Томській області та її основний стратегічний ресурс у розвиток у регіоні економіки інноваційного типу з урахуванням інтеграції освіти, науку й виробництва.


Глава 2. Особливості наукового і освітнього, потенціалу Новосибірській області

Новосибірська області відома у країні й світі своїми досягненнями у сфері науку й культури. Однією з найбільш високих у Росії є його культурний, інтелектуальний і інформаційний потенціал, формований: по-перше, освіти, де знаходяться відповідальні сучасним потребам знання; по-друге, сформованій культурної середовищем; світоглядної орієнтацією і їх рівнем духовності населення; по-третє, структурою інформаційного простору міста Київ і своєчасним отриманням необхідних даних і зведень, по-четверте, можливостями займатися творчим працею, зокрема науковими дослідженнями, проектно-конструкторськими і технологічними розробками. Ці чинники визначають рівень участі обласної співтовариства в регіональних, російських національних інтересів та світових загальнолюдських процесах розвитку.

2.1 Формування й розвиток системи безперервної освіти

Безупинне освіту й, передусім, освіту дорослих, служить засобом систематичної актуалізації накопичуваних у світі знань, дає зросту людського капіталу співтоваристві, дозволяє людям максимально і найефективніше реалізуватися у себе у процесі життєдіяльності.

Новосибірськ за рівнем розвитку освітнього комплексу, потенціалу науки, проектно-конструкторського творчості полягає і досвіду інноваційної діяльності є однією з підготовлених міст країни, до реалізації концепції безперервної освіти, особливо у сферах науки, техніки й гуманітарною.

У місті активно діє система підготовки й перепідготовки педагогічних кадрів, куди входять Новосибірський державний педагогічний університет, філія Московського педагогічного держуніверситету, 3 педагогічного коледжу і педагогічне училище. Щороку випускається понад 3,7 тис. вчителів із вищою освітою і формуватимуться близько 2,2 тис. людина – із середнім. Частина випускників входить у школи міста. Підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх установ проводиться в Новосибірському інституті підвищення кваліфікації, і перепідготовки освітян, а викладачів вузів іссузов – в Новосибірському державному університеті (до 60-70 чоловік), соціальній та технічному і галузевих університетах. З 2002 у місті працює Сибірський центр інноваційних педагогічних технологій «Відкриття», покликаний сформувати викладацьку базу світового рівня, засновану на сучасних технологіях.[9]

У 50-ти науково-дослідних організаціях і 15 вузах міста є аспірантури, яких у час навчається понад 3 тис. людина, зокрема 23 % технічних спеціальностей, 17 – економічним, 12 – фізико-математичним. Щороку закінчують аспірантуру500600 людина. Близько 100 чоловік у різних установах (92 % до вузів міста) перебувають у докторантурі.Заканчивают докторантуру2030 чоловік, причому5558 % - із захистом відповідної дисертації. [10]

Мобілізація наявного потенціалу освіти, доступність її підвищення освітнього рівня населення є ще однією із поважних стратегічних завдань.

Розвиток системи безперервної освіти міста вимагає подальшого вдосконалення всього освітнього комплексу, від дошкільного допослевузовского, і навіть організаційної добудовування напрямі постійного стимулювання мотивації освіти дорослих. І тому доцільно розробити, з урахуванням прийнятої державному рівні «Концепції модернізації російської освіти на період

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація