Реферати українською » География » Регіональна економіка промісловості України


Реферат Регіональна економіка промісловості України

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>КУРСОВАРОБОТА

«>Регіональнаекономікапромисловості України»


>Вступ

 

>Промисловість –найважливішаструктурна ланкагосподарського комплексу України. Нанеїприпадає 1/3основнихфондів, понад 35% населення,зайнятого у народномугосподарстві.Промисловість якпровідна ланкагосподарства Українивизначаєрівеньїїекономічногорозвитку,спеціалізаціюекономіки,масштабиучасті втериторіальномуподілі роботи іінтенсивностітериторіально-економічнихзв’язків[1].

Структурапромислового комплексу:

1)Важкапромисловість:

–машинобудівний комплекс,

–металургійний комплекс,

–хімічно-лісовий комплекс,

–промисловістьбудівельнихматеріалів,

–паливно-енергетичний комплекс.

2)Легкапромисловість.

3)Харчовапромисловість.

У табл. 1 – 2наведеніпідсумки роботипромисловості України засічень-вересень 2007року[2], котрірозглянуті вкурсовійроботі врегіональномурозрізі за видамипромисловоїпродукції згіднозавданнюваріанту №20.

>Таблиця 1.Обсягреалізованоїпродукції заосновними видамипромисловоїдіяльності засічень-вересень 2007 року

>Обсягреалізованоїпромисловоїпродукції,робіт,послуг
млн.. грн. у% довсієїреалізованоїпродукції

>Промисловість України

425455,2

100

>Добувнапромисловість 36775,8 8,7
>Добуванняпаливно-енергетичнихкориснихкопалин 18001,0 4,3
>Добуваннякориснихкопалин,крімпаливно-енергетичних 18774,8 4,4
>Переробнапромисловість 326435,3 76,7
ізнеї
>Виробництвохарчовихпродуктів,напоїв татютюновихвиробів 59585,3 14,0
>Легкапромисловість 3800,7 0,9
>текстильневиробництво;виробництвоодягу,хутра тавиробів ізхутра 2773,4 0,7
>виробництвошкіри,виробівзішкіри таіншихматеріалів 1027,3 0,2
>Обробленнядеревини тавиробництвовиробів іздеревини,кріммеблів 2987,7 0,7
>Целюлозно-паперовевиробництво;видавнича діяльність 8024,6 1,9
>Виробництво коксу,продуктівнафтоперероблення 35669,2 8,4
>Хімічна танафтохімічнапромисловість 27525,7 6,5
>хімічневиробництво 20483,6 4,8
>виробництвогумових тапластмасовихвиробів 7042,1 1,7
>Виробництвоіншоїнеметалевоїмінеральноїпродукції 17757,6 4,2
>Металургійневиробництво тавиробництвоготовихметалевихвиробів 108123,1 25,4
>Машинобудування 58232,8 13,6
>виробництво машин таустатковання 17633,0 4,1
>виробництвоелектричного,електронного таоптичногоустатковання 10690,5 2,5
>виробництвотранспортнихзасобів таустатковання 29909,3 7,0
>Виробництво тарозподіленняелектроенергії, газу та води 62244,1 14,6

 


>Таблиця 2.Виробництвонайважливішихвидівпромисловоїпродукції,аналізуємої вкурсовійроботі, помісяцях 2005, 2006 й 2007 років (Україна разом)

>січень >лютий >березень >квітень >травень >червень >липень >серпень вересень >жовтень листопад >грудень

>М'ясо йсубпродуктихарчовісвійськоїптиці,свіжі чиохолоджені, тис. т

 

2005 20,7 19,8 21,7 20,0 22,3 22,1 22,1 21,0 22,3 21,6 23,0 26,9
2006 23,7 24,3 25,2 26,0 26,9 26,7 26,3 26,5 26,1 26,2 26,3 28,8

2007

28,3 28,4 31,5 33,5 32,8 33,1 34,2 32,4 30,7
Молокообробленерідке, тис. т
2005 58,8 57,8 70,2 62,9 71,1 75,7 75,2 77,6 74,5 71,3 69,7 63,0
2006 59,9 60,2 70,5 62,0 71,2 73,4 75,9 69,8 65,6 64,5 60,8 59,8

2007

61,0 62,4 64,5 68,3 75,8 74,6 73,8 73,9 71,2
Вершки, тис. т
2005 0,8 0,7 0,8 2,2 3,4 3,0 2,7 2,5 1,0 0,9 0,9 1,9
2006 0,6 0,5 0,8 0,8 1,0 2,1 1,5 1,2 1,5 1,1 1,1 0,9

2007

0,7 0,9 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,5 1,1
Сірсвіжийнеферментований та сиркисломолочний, тис. т

 

2005 5,6 6,5 7,0 7,0 7,2 6,6 6,7 6,8 7,1 7,3 7,4 7,7
2006 6,7 7,8 8,2 7,2 8,2 7,1 7,4 7,1 7,8 8,4 8,3 8,0

2007

7,6 8,1 8,4 7,6 8,5 7,4 7,8 7,7 7,8
>Продуктикисломолочні, тис. т
2005 36,6 38,2 42,4 42,2 44,0 46,1 45,3 45,4 39,8 38,2 38,0 37,8
2006 37,7 40,5 45,2 41,7 47,4 46,5 50,6 46,6 40,3 40,9 40,5 40,3

2007

42,4 42,4 44,2 42,5 51,5 51,2 50,7 50,8 42,4
Оліявершкове, тис. т
2005 4,3 4,4 6,5 9,1 14,5 16,3 15,8 13,5 12,2 9,8 6,3 5,3
2006 4,9 5,1 7,1 7,9 12,6 14,9 13,1 11,0 9,6 7,5 4,8 4,1

2007

3,5 3,1 5,8 7,7 12,4 13,0 12,7 11,5 10,4
>Оліясоняшникованерафінована, тис. т
2005 113,9 99,6 112,3 112,7 102,4 87,5 70,8 42,8 78,4 167,0 175,7 183,7
2006 170,1 163,0 182,2 178,8 183,2 166,9 171,5 114,7 61,4 185,1 183,2 190,0

2007

201,3 175,9 194,7 191,7 206,6 184,3 166,1 106,3 108,5
>Цукор-пісок,отриманий ізцукру-сирцютростинного чибурякового, тис. т

 

2005 7,7 9,3 0,7 8,0 11,3 102,2 373,0 995,4 503,8 101,0
2006 11,2 2,0 0,6 299,9 1088,2 922,6 280,4

2007

15,6 0,3 0,04 208,1

>Тканини –всього, млн.. м2

2005 8,2 9,0 8,6 9,7 8,8 9,7 9,7 10,5 8,8 10,2 10,5 8,7
2006 6,8 7,7 8,6 8,3 8,2 8,4 8,6 8,5 7,3 7,9 9,4 8,9

2007

7,5 8,6 9,7 9,1 8,9 9,7 9,7 8,7 9,3
>Виробипанчішно-шкарпетковітрикотажні машинного чи ручногов’язання, млн.. пар

 

2005 2,9 3,9 5,2 5,0 4,6 5,0 3,9 4,6 4,9 5,0 4,3 4,3
2006 2,6 3,9 5,0 4,8 4,8 3,9 3,2 3,9 4,7 4,6 4,8 4,1

2007

3,2 4,6 4,4 5,7 5,7 4,7 3,4 4,0 4,7
>Светри,джемпери,пуловери,жилети тавиробианалогічнітрикотажні машинного чи ручногов’язання, тис. прим.

 

2005 310,4 298,9 352,2 359,4 334,9 413,8 376,0 485,6 473,9 446,3 424,3 448,6
2006 341,2 346,7 459,7 457,9 414,7 484,0 396,0 366,7 318,2 287,5 270,4 285,6

2007

201,5 221,4 355,2 296,6 233,5 286,7 349,0 320,5 398,4
>Одягверхнійтрикотажний, тис. прим.

 

2005 345,7 304,0 395,1 361,8 360,9 315,8 436,3 332,0 381,1 289,9 278,9 287,3
2006 328,8 336,5 535,0 449,5 455,2 411,0 373,1 448,9 461,4 470,4 434,0 541,5

2007

243,4 225,3 292,8 304,7 295,1 260,3 300,3 309,5 386,2

>Трикотажспідній,

тис. прим.

 

2005 1620,4 1770,4 2148,2 2173,9 2301,0 2179,3 1695,2 1509,4 1641,1 1885,4 1809,6 2069,2
2006 1830,6 2363,5 2454,0 2337,6 2420,6 2571,8 2055,0 1910,2 2273,5 2020,0 2176,8 2116,3

2007

2270,9 2560,2 2740,8 2308,3 2386,2 2450,1 2387,1 2055,0 2179,3
>Взуття, тис. пар

 

2005 1282,5 1555,1 1657,5 1742,2 1585,8 1555,0 1301,2 1611,7 1719,4 1519,5 1769,1 1788,1
2006 1406,6 1757,8 1880,4 1651,2 1645,2 1189,0 1227,0 1552,7 1760,0 1710,8 1802,0 1647,8

2007

1238,9 1503,6 1751,1 1717,3 1641,5 1747,6 1461,0 1944,5 1854,7
>Папір та картон дляграфічнихробітнекрейдовані, тис. т
2005 3,4 3,1 3,5 3,7 3,4 3,5 3,5 4,0 3,8 4,0 3,8 4,0
2006 3,8 3,1 3,4 3,7 3,8 4,0 3,6 4,1 3,4 4,5 4,4 4,5

2007

3,7 3,2 3,7 3,8 3,3 3,2 2,8 3,3 2,4
>Папірпобутового тасанітарно-гігієнічногопризначення, тис. т
2005
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація