Реферати українською » География » Паливно-енергетичний комплекс Росії


Реферат Паливно-енергетичний комплекс Росії

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) - складна міжгалузева система добування і виробництва палива й енергії (електроенергії та тепла), транспортування газу, і розподілу і використання.

У його складу входять:

паливна промисловість (нафтова, газова, вугільна, сланцева, торф'яна)

електроенергетика

>Топливная промисловість і електроенергетику тісно пов'язані з усіма галузями народного господарства. Паливно-енергетичний комплекс використовує продукцію машинобудування, металургії, як найтісніше пов'язані з транспортним комплексом. Для ПЕК характерно наявність розвиненою виробничої інфраструктури як магістральних високовольтних ліній і трубопроводів (для транспорту сирої нафти, нафтопродуктів і газу), їхнім виокремленням єдині мережі.

Основа експорту Росії припадає продукції ПЕК. Особливо залежать від постачань нафти і є із Росії країн СНД. У той самий час Росія виготовляє лише половину необхідної їй нафтовидобувної техніки і своєю чергою постачання енергообладнання із "України, Азербайджану й інших країнах.

ПЕК має великийрайонообразующей роллю: поблизу енергетичних джерел формується потужна промисловість, ростуть міста і селища.

Від розвитку великою мірою залежить динаміка, масштаби і техніко-економічні показники громадського виробництва, насамперед промисловості. Разом про те наближення до джерел палива й енергії - одна з головних вимог територіальної організації промисловості. Масові й ефективні паливно-енергетичних ресурсів є основою формування багатьох територіально-виробничих комплексів, зокрема промислових, визначаючи їх спеціалізацію на енергоємних виробництвах.


Структура паливно-енергетичного комплексу

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) - складна міжгалузева система видобутку газу і виробництва палива й енергії (електроенергії та тепла), транспортування газу, і розподілу і використання. У його складу входять: паливна промисловість (нафтова, газова, вугільна, сланцева, торф'яна) і електроенергетику, тісно пов'язані з усіма галузями народного господарства. Паливно-енергетичний комплекс використовує продукцію машинобудування, металургії, як найтісніше пов'язані з транспортним комплексом. Для ПЕК характерно наявність розвиненою виробничої інфраструктури як магістральних високовольтних ліній і трубопроводів (для транспорту сирої нафти, нафтопродуктів і газу), їхнім виокремленням єдині мережі.

Основа експорту в Росії припадає продукції ПЕК. Особливо залежать від постачань нафти і є із Росії країн СНД. У той самий час Росія виготовляє лише половину необхідної їй нафтовидобувної техніки і своєю чергою постачання енергообладнання з "України, Азербайджану й інших країнах.

ПЕК має великийрайонообразующей роллю: поблизу енергетичних джерел формується потужна промисловість, ростуть міста і селища.

Від розвитку великою мірою залежить динаміка, масштаби і техніко-економічні показники громадського виробництва, насамперед промисловості. Разом про те наближення до джерел палива й енергії - одна з головних вимог територіальної організації промисловості. Масові й ефективні паливно-енергетичних ресурсів є основою формування багатьох територіально-виробничих комплексів, зокрема промислових, визначаючи їх спеціалізацію на енергоємних виробництвах.

Паливно-енергетичний комплекс має слабку паливну базу. У регіоні є низка підприємств із видобутку горючих сланців, працює торфу, працює великий нафтопереробний завод на привізною нафти. У районі працює Ленінградська атомна електростанція (4 млн кВт). У стадії будівництва перебуває Ленінградська ГАЕС (гідроакумулювальна станція).

Усі галузі комплексу взаємопов'язані. Втім, пропорції у видобутку різного палива, виробництві енергії й розподілі їх між різними споживачами характеризуються паливно-енергетичними балансами.

>Топливно-енергетическим балансом називається співвідношення видобутку різних видів палива й виробленої електроенергії (прихід) і в народному господарстві (витрата). Щоб розрахувати паливно-енергетичний баланс, різновиди палива, які мають неоднаковою теплотворної здатністю, переводять їх у умовне паливо, теплота згоряння 1 кг якого дорівнює 7 тис. Ккал.

У структурі природних ресурсів країни енергетичні ресурси займають чільне місце. Останні десятиліття паливний баланс істотно змінився - з вугільного перетворився на газонафтової. У перерахунку умовне паливо споживається газу - 53%, нафти - 33%, вугілля - 13%, інших напрямів палива – 1%.

У Росії її функціонують 600 ТЕС, 100 ГЕС, 10 діючих АЕС (маю на увазі лише великі електростанції). У Росії її 2002 р. вироблено 850 млрд кВт.год. електроенергії, що у 22% менше, ніж у 1990 р. Структура виробленої електроенергії розподіляється так: ТЕС - 68%, ГЕС - 18%, АЕС -14%. Основна частина електроенергії виробляється теплових електростанцій, тобто. які працюють на органічному паливі (газ, мазут, вугілля).

Тіснакомплексообразующая зв'язок між паливної промисловістю і електроенергетикою дозволяє вважати сукупність цих двох галузей міжгалузевим комплексом.

Енергетика виробляє і передачею електроенергії та є одним із базових галузей важкої промисловості. Особливість економіки Росії - це як висока проти розвинені країни питома енергоємність виробленого національного доходу.

Енергетична політика у Росії має особливе значення.

По-перше, це пов'язано з географічним розташуванням і кліматичними умовами країни, які прагнуть безперебійного опалення й освітлення протягом 6 й більше місяців на рік.

По-друге, енергетика необхідна підтримки найважливіших систем та інфраструктури (транспорту, зв'язку, побутового обслуговування), забезпечення роботи базових галузей економіки: видобутку сировинних ресурсів, важку й окремих підприємств, машинобудування.

По-третє, продукція паливно-енергетичного комплексу предмет російського експорту, прибутки від якої складають значну частину податкових надходжень у до державного бюджету.

Розвиток електроенергетики у Росії пов'язані з планом ГОЕЛРО, який було розроблено на 1920-1921 рр. Розрахований на 10-15 років план передбачав будівництво десяти гідроелектростанцій і 20 теплових електростанцій. До 1935 р. було побудовано 40 районних електростанцій замість 30. План ГОЕЛРО створив основу індустріалізації Росії. У 20-ті роки Росія займала одна з останніх місць у світі з виробленні електроенергії, наприкінці 40-х років країна посіла перше місце Європі й інше у світі.

Великі електростанції грають значнурайонообразующую роль. На базі виникають енерго- ітеплоемкие виробництва. Виробництво електроенергії у Росії зростало до 1990 р., у наступні роки воно скоротилося. У Росії її виробляється 66% електроенергії СНД. Електроенергетика включає:

теплові

атомних електростанцій (АЕС)

гідроелектростанції (ГЕС)

інші електростанції (>ветро-,гелиостанции, геотермальні станції)

електричні і теплові мережі

самостійні котельні.

Роль галузей паливно-енергетичного комплексу

>Топливная промисловість. Мінеральне паливо - основне джерело енергії в сучасному господарство і найважливіше промислове сировину. Переробка мінерального палива - база формування промислових комплексів, зокрема нафтохімічних,газохимических,углехимических.Районообразующая роль паливних ресурсів позначається тим більше, що більший їх масштаби і від техніко-економічні показники використання. Масове дешеві паливо притягує себетопливоемкие виробництва, визначаючи певною мірою напрям спеціалізації тієї чи іншої району.

Нафтова промисловість. Раціональне розміщення та створення нових центрів нафтогазовидобутку може бути забезпечене лише широким розвитком геологорозвідувальних робіт не на нафту та газу по всій території країни. Для нафтових родовищ велике значення має тут якість нафти. При виборі черговості об'єктів розробки враховується концентрація запасів нафти і є. Райони, у яких маються розвідані нафтові газові родовища, аналізуються за рівнем та перспектив розвитку на них промисловості, транспорту, сільського господарства і у газі і нафтопродуктах. Оцінюючи районів з першочерговим створенням у них нафтогазовидобувної промисловості необхідно враховувати наявність трудових ресурсів.

Нафта - ця важлива вихідне сировину для хімії і нафтохімії. Вона переробляється на нафтопереробних заводах (НПЗ) і нафтохімічних комбінатах (НХК), де випускається багато різноманітних видів нафтопродуктів на вигляді світлого моторноготоплива-бензина і гасу і вуглеводневої сировини для промисловості органічного синтезу і полімерної хімії. Багато нафтопереробні підприємства розміщуються околицях споживання, на трасах нафтопроводів і великих містах на річкових магістралях, якими перевозиться нафту.

Газова промисловість. Газова промисловість - наймолодша і найбільш найефективніша галузь ПЕК. У Росії її відкрито близько газових родовищ. Більше 70% запасів газу зосереджене у районах Сибіру та Далекого Сходу, причому майже половину в розмірі 5 великих родовищах - Уренгойському, Ямбурзькому,Заполярном, Оренбурзькому і Ведмежому. На базі цього палива формуються великігазопромишленние комплекси у районах Західної Сибіру, Тімано-Печорської провінції, в Оренбурзької і Астраханській областях. Ефективність газу висока тоді як інші види палива, а будівництво газопроводів швидко окупається.

За підсумками залучення у оборот Оренбурзького газоконденсатного родовища склався потужнийгазохимический комплекс. Розгорнуто промислова експлуатація родовищПрикаспийской низовини з метою створення базі цього великомасштабногогазохимического комплексу. Формується промисловий вузол з видобування й переробці газу та конденсату, і навіть із виробництва сірки завдяки освоєння Астраханського газоконденсатного родовища.

Нині переважно склалася єдина система газопостачання (>ЕСГ) країни, куди входять сотні розроблюваних родовищ, розгалужену мережу газопроводів, компресорних станцій, промислових установок комплексної підготовки газу, підземних сховищ газу та інших споруд. На початку 90-х протяжність магістральних газопроводів досягла 140,5 км.

Газові сховища - підходящікуполообразние структури під землею і виснажені родовища газу і нафти. Нині поблизу багатьох великих районів газоспоживання створено 35 підземних сховищ газу.

Серед основних проблем розвитку газової промисловості проведення реконструкціїЕСГ з метою підвищення енергетичній й економічну ефективність, і навіть створення збору, транспортування і переробки попутного нафтового газу. Загальна видобуток газу Росії становить приблизно 600 млрд м3.

Вугільна промисловість. Загальні геологічні запаси вугілля біля Росії - 6421 млрд т, кондиційні - 5334 млрд т.

У різних районах запаси по зонам глибин розподіляються далеко ще не однаково. На терені Росії представлені всі відомі види вугілля: від бурих землистих до кам'янихграфитизированних. У загальних запасах переважають кам'яні вугілля - 2/3 загальних запасів.

Вугілля видобувається шахтним способом й у кар'єрах - відкритий видобуток (40% загального видобутку). Найбільш продуктивна і дешевий спосіб видобутку вугілля - відкритий (в кар'єрах), але водночас він істотно порушує природні комплекси. Запаси вугілля, які добуватися відкритим способом, перевищують 200 млрд т, вони у основному зосереджені Сході країни.

Економічну оцінку вугілля окремими басейнах пов'язані з важливим економічним поняттям - собівартість - загальна вартість отримання одиниці виробленої продукції, котре виражається у грошової форми. У разі ринку особливу увагу варто приділяти економічну ефективність видобутку вугілля, яка безпосередньо залежить від якості устаткування й упровадження нових технологій.

Ключовим питанням для вугільної промисловості є вугілля і взагалі цінову політику. Взаємозв'язок технологічних, економічних пріоритетів і екологічних чинників розміщення й розвитку вугільної промисловості потребує їхнього комплексної оцінки. Запаси на Росії величезні, і пояснюються деякі однак фахівці вважають, що саме використанні вугілля повинна грунтуватися розвиток ПЕК.

Теплові електростанції (ТЕС). Основний тип електростанцій у Росії - теплові, працівники органічному паливі (вугілля, газ, мазут, сланці, торф). Основну роль грають потужні ГРЕС - державні районні електростанції, щоб забезпечити потреби економічного району й працюють у енергосистемах. На розміщення теплових електростанцій надають основне вплив паливний і споживчий чинники. Найпотужніші ТЕС розташовані, зазвичай, у місцях видобутку палива. Що більше електростанція, то більше вони можуть передавати енергію. Теплові електростанції, використовують місцеві є екологічно безпечними, орієнтовані споживача і водночас знаходяться саме в джерел паливних ресурсів.Потребительскую орієнтацію мають електростанції, використовують висококалорійне паливо, яке економічно вигідно транспортувати. Електростанції, працівники мазуті, розташовуються переважно у центрах нафтопереробної промисловості.

До теплових електростанцій належить і теплоелектроцентралі (ТЕЦ), щоб забезпечити теплом підприємства міста і житло з одночасним виробництвом електроенергії. ТЕЦ розміщуються в пунктах споживання пара й одержання гарячої води, оскільки радіус передачі тепла невеликий.

Позитивні властивості ТЕС:

щодо вільне розміщення, що з значним поширенням паливних ресурсів у Росії;

здатність виробляти електроенергію без сезонних коливань.

Негативні властивості ТЕС:

використовуютьневозобновимие паливні ресурси;

мають низьким ККД (коефіцієнтом корисної дії);

надають несприятливий вплив на довкілля;

мають великі видатки видобуток, перевезення, переробку і видалення відходів палива.

Гідравлічні електростанції (ГЕС) перебувають у місці за кількістю вироблюваної електроенергії.Гидроелектростанции є ефективним джерелом енергії, оскільки вони використовуютьвозобновимие ресурси, вони прості під управлінням, мають високий ККД (більш 80%), виробляють найдешевшу енергію.

Будівництво ГЕС вимагає тривалих термінів і великих питомих капітальних вкладень, пов'язані з втратами земель на рівнинах, шкодить сільському і рибного господарству.

Каскад - група ГЕС, розташованих сходами за течією водного потоку для послідовного використання енергії. У цьому, крім отримання електроенергії вирішуються проблеми постачання населення і побудову виробництва водою, усунення паводків, поліпшення транспортних умов. Створення каскадів призвело до порушення екологічного рівноваги.

Позитивні властивості ГЕС:

вища маневреність і надійність роботи устаткування;

висока продуктивності праці;

>возобновляемость джерела енергії;

відсутність витрат за видобуток, перевезення і видалення відходів палива;

низька собівартість.

Негативні властивості ГЕС:

можливість затоплення населених пунктів, сільгоспугідь і комунікацій;

негативний вплив на флору, фауну;

дорожнеча будівництва.

Перспективним є будівництво гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС). Їх дія грунтується на циклічний переміщенні однієї й тієї ж обсягу води між двома басейнами (верхнім і нижнім), з'єднанимиводоводами. У нічний час з допомогою надлишків електроенергії, виробляють які працюють ТЕС і ГЕС, воду з нижнього басейну про водоводи, працюючим як насоси, закачується у верхній басейн. У години денних пікових навантажень, коли енергії у мережі бракує, воду з верхнього басейну про водоводи, працюючим вже проводяться як турбіни, скидається в нижній басейн з виробленням енергії. Це з небагатьох способів акумуляції електроенергії, тому ГАЕС будуються околицях її найбільшого споживання. У Росії її функціонуєЗагорская ГАЕС, потужність якої 1,2 млн кВт.

Атомні електростанції (АЕС). У Росії її 10 діючих АЕС, у яких функціонує 30 енергоблоків. На АЕС експлуатується реактори з трьох основних типів:водо-водяние (ВВЕР), великої потужності канальні -уранографитовие (РБМК) і швидких нейтронах (>БН).

Найбільшими атомними електростанціями світу є «>Фукусима» у Японії - 9 млн кВт; «Брюс» у Канаді - 7 млн кВт; «>Гравлин» мови у Франції - 5,7 млн кВт.

Атомні електростанції у Росії об'єднують у концерн «Росенергоатом».

Позитивні властивості АЕС:

їх можна будувати у кожному районі, незалежно з його енергетичних ресурсів;

атомне паливо вирізняється великим змістом енергії;

АЕС роблять викидів у повітря за умов безаварійної роботи;

не поглинають кисень.

Негативні властивості АЕС:

існують складнощі у похованні радіоактивних відходів. Для їхнього вивезення зі станцій споруджуються контейнери зі потужної захистом і жорсткою системою охолодження. Поховання виробляється у землі великих глибинах в геологічно стабільних пластах;

катастрофічні наслідки аварій на АЕС внаслідок не досконалої системи

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація