Реферати українською » География » Квитки за географією


Реферат Квитки за географією

Б1.1.Політична карта світу. Періоди формування ПКМ.

ПКМ – це сукупність суверенних країн і залежних територій на карті світу.

Суверенна гос.-во – це політично незалежне, що має самостійністю у внутрішніх та зовнішніх справах держава.

Періоди формування ПКМ:

I.Древній (до 5-го століття н.е.) /лад рабовладельческий/развитие та руйнування перших держав (Рим, Греція, Єгипет))

II.Середньовічний (5-15 століття е.) /лад феодализм/появление багатьох країн Європі, внутрішній ринок, долається відособленість господарств. Захоплення територій.

III.Новий період (15 століття – кінець першої Першої світової) лад становлення капіталізму /Європейські колоніальні захоплення. Поширення міжнародних господарських зв'язків. На межі ХІХ століття розпочинається боротьба за між провідними капіталістичними країнами за переділ світу.

IV.Новітній (Кінець війни – кінець 2000 року) /лад капіталізм і соціалізм у низці країн /3 етапу: 1)перша чверть ХХ століття розпад Австро-венгерской монархії на суверенні гос.-ва. Розпад Російської імперії. Поява Фінляндії, Польщі, СРСР, Монголії. 2)50-7- роки ХХ століття час найбільшої колоніальної системи 100 нових держав. 3)Середина 80-х: а)Об'єднання Німеччини. б)Чехословаччина=> Чехія та Словаччина в)СРСР=> 15 держав. Поява Югославії.

Б1.2.Урбанизация.Черты, що характеризують сучасні риси урбанізації.

Урбанизация – зростання міст, зростання питомої ваги міського у країні, регіоні, світі, виникнення та розвитку дедалі об'ємніших мереж, і систем міст.

Сучасна урбанізація як всесвітній процес має трьома загальними рисами, притаманними більшості країн:

Перша – швидкі темпи зростання міського населення, особливо у менш розвинених країн. (за 90 років населення у містах збільшилося 31-ий%)

Друга – концентрація населення Криму і господарства за основному у великих містах. (за 80 років кількість великих міст зросла з 360 до 2500).

Третя – «розповзання» міст, розширення території. (з'являються міські агломерації, наприклад, Мехіко, Токіо, Сан-Паулу, Нью-Йорк/ у яких проживає від 16 до 26 млн. год.).

Б1.3.Пояснення за картою основних напрямів вантажопотоків нафти.

{Канада, Близький і Середній схід, Карибський р-н., Західна Африка, Юго-Вост. Азія, Зарубіжна Європа} =>США (350млн.т.в рік).

{Близький і Середній Схід, Юго-Вост. Азія, Китай}=>Япония (150)

{Карибський р-н., Західна Африка, Близький і Середній Схід}=> Южн. Америка (100).

{ Карибський р-н., Західна Африка, Близький і Середній Схід, Росія}=> Зарубіжна Європа (400).

Б2.1.Класифікація країн світу з формі держ. Управління і з террит. устр.

За формою правління:

1-Республіки (3/4 всіх країн мира).-такая форма державного правління, коли він вища законодавча влада належить виборному представницькому органу-парламенту, а виконавча - уряду.

2-Конституційна монархія (держбезпеки, Швеція, Іспанія, Японія).

3-Абсолютна монархія (Оман, Кювейт, Саудівська Аравія).

По територіальному влаштуванню:

1-Унитарные держави (має такій формі адміністративно-територіального устрою, коли у країні є єдина законодавча і виконавча влада.)

2-Федеративные країни (Росія, Канада, Індія, Германия)-имеет таку адміністративно-територіального устрою, коли він поруч із єдиними законів і органами влади є окремі територіальні одиниці (республіки, провінції, землі, штати), мають власні законодавчі, виконавчі в судові органи виконавчої влади.

Б2.2.Науково-технічна революція: характерні риси і складові.

НТР – це корінний якісний переворот в продуктивних силах людства, заснований на перетворення науки в безпосередню продуктивну силу суспільства.

Характерні риси НТР:

I-Універсальність та всеосяжність (перетворює всі галузі й монополізації сфери, працю, побут, культуру, психологію людей/судостроение, авіація)

II-Надзвичайний прискорення науково-технічних перетворень (скоротилося час між відкриттям та її впровадженням у виробництво/ приклад: фото-102лет; телефон-56лет; ТВ-14лет; атомн.б.-6лет; лазер-5лет.)

III-Зросли вимоги до рівня кваліфікації трудових ресурсів (нині потрібні фахівці з глибокі знання)

IV-Зародилась у надрах ВПК у роки 2-ї Першої світової (швидшими темпами розвивається наука у роки войны/танки Т-34; катюші; літаки.)

Складові частини НТР:

1.Наука (90% всіх учених за історію людства трудяться у другій половині 20 століття)

2.Техника і технології (ЕОМ, АС, космічні кораблі, бездоменная виплавка стали, штучні волокна).

3.Производство (в Епоху НТР воно характеризується: 1)Электризацией 2)Комплексної автоматизацією 3)появою енергетики АС 4)Пр.-во. Матеріалів 5)Біотехнологія 6)Космічне пр.-во.

Б2.3.Визначення основних статей експорту й імпорту одній з країн світу.

Б3.1. Дайте визначення поняттям:

Міжнародне географічне розподіл праці – цей поділ господарств світу на

Форма інтернаціоналізації господарському житті країни

Б3.2. Природні ресурси. Види природних ресурсів. Країни, які мають найбільшими запасами кам'яного вугілля, нафти, залізної руди, лісу.

1.Мінеральні ресурси: в наші дні використовується понад 200 видів мінеральних ресурсів. Це нафту, вугілля, газ, різні руди, тверді породи

У розвідано більш 600 родовищ нафти, переважно у північній півкулі: Країни перського затоки, США, Мексика, Китай, Росія.

Вугільні басейни: Китай, Росія, США, Індія, ПАР, Австралія.

Газові родовища: Росія, США, Канада, Венесуела.

Залізна руда: Бразилія, Росія, Австралія, Китай, Україна.

2.Земельні ресурси: світової земельний фонд становить 13.4 млрд. га. Обрабатываемые людиною землі дають 88% необхідних людству продуктів/ країни які мають великими земельними ресурсами: США Канада, Росія, Австралія, Китай, Казахстан, Бразилія.

3.Водні ресурси: водними ресурсами переважно є прісна вода, т.к. солона непридатна у їжу або для зрошення посівних культур./ прісна вода становить лише 2,5% від обсягу гідросфери./ джерелами прісної води були й залишаються річки, озера, водойми. Наприклад: великі озера США.

4.Біологічні ресурси: Рослинні (культурні, дикорослі рослини); дикорослі – лісові ресурси.

5.Ресурси Світового океану: морська вода, тварини, мінеральні ресурси дна океану, енергетичний потенціал вод Світового океану.

6. Кліматичні ресурси: Сонце, Вітер, агрокліматичні ресурси (тепло, волога і світло.).

7.Природно-рекреационные ресурси: основа відпочинку і внутрішнього туризму,/ до них відносяться берега рік і озер, морські узбережжя, гори, лісові масиви, виходи мінеральних джерел постачання та лікувальних грязей.

Б3.3.Выявите риси й відмінності населення Австралії та Канади.

Канада: 28 млн.ч. багатонаціональну (28%-англоканадцы; 23%-франкоканадц. 16%-Европейцы; 4%-Коренные жителі; 2%-негры; 5%-выходцы з Азії)/ рівень урбанизации-75%;

Схожі реферати:

Навігація