Реферати українською » География » Динаміка міських систем в росийско-украинском кордоні


Реферат Динаміка міських систем в росийско-украинском кордоні

ДИНАМІКА МІСЬКОЇ СИСТЕМ

У РОССИЙСКО-УКРАИНСКОМ ПОГРАНИЧЬЕ

Российско-украинское кордоні є унікальний полігон для географічних досліджень різноманітних й правничого характеру. Тут досить протяженном (2484 км) ділянці кордону, поділяючому не так давно частини однієї країни, тепер – дві держави, виявляється у різного рівня багато добре відомі географам функції кордону.

Кордон Росії й України відокремлює друг від одного з одного боку, п'ять російських (Брянскую, Курську, Воронежскую, Білгородську і Ростовську), з другого – п'ять українських (Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську і Донецьку) областей.

Важливо, що роль прикордонних регіонів у межах обох країн дуже різна: якщо ядром українського прикордоння є урбанізовані індустріальні території (насамперед йдеться про Донецької та Луганської областях, меншою мірою це стосується Харківської та Сумської областям), те з російської сторони до них примикають області Центрально-Черноземного району й Ростовська область переважно з аграрно-індустріальної спеціалізацією. Тільки остання має й певні подібності у галузевій структурі господарства з південним українським прикордонням, багато в чому зумовлені трансграничним становище Донецького вугільного басейну.

З іншого боку, північні області (особливо у рівні суміжних районів) прикордоння - Чернігівська область з українського і Брянська область – з російською - мають окремі риси подібності. Це знаходить відбиток й у системах розселення, прилеглих до державний кордон.

Російсько-українська кордон по всьому своєму протязі має різні властивості. На окремі ділянки чітко виявляються бар'єрні функції, інших, навпаки, – характерні контактні властивості.

Однією з найпоказовіших методів, характеризуючих різні властивості кордону, є спільне (паралельне) розгляд характеру розселення на обидва її боків. Особливо актуальним, можна вважати, стає просто аналіз структур розселення, передусім міського, а й поглиблена діагностика динамічних процесів, які у відповідних системах.

Актуальність проведення дослідження, у даному аспекті виходить з двох положеннях:

- аналіз динаміки процесів обумовлений відносної “молодістю” кордону Росії й України і, динамічністю соціально-економічних процесів, визначених географічним розташуванням прикордонної території.

- міста і селища міського типу, розташовані в районах, є свого роду індикаторами загальних закономірностей розвитку території. Концентруючи у межах значну частину демографічного і господарського потенціалу відповідних районів, вони найяскравіше відтворюють основні риси соціально-економічного розвитку території

Методика дослідження

Основним типу таксонов на дослідження було обрано інтегровані расселенческие ареали, які б поєднували території прикордонних адміністративних районів й перебувають не більше території міст обласного підпорядкування.


Виділені ареали загалом характеризуються такими параметрами:

Українське кордоні Російське кордоні
Кількість Чисельність, тис. чол. Кількість Чисельність, тис. чол
1989 р. 1999 р. 1989 р. 1999 р.
Райони 33 4228,6 3971,3 30 2149,9 2196,3
Міста 33 2829 2668,2 15 1016,3 1055,9
Пгт 114 539,6 511,1 35 275,7 289,9

*Чисельність населених пунктів котрі змінювали свого статусу приведено відповідно до статусом 1989 р.

Аналіз динамічних процесів в міських системах російсько-українського прикордоння проводився з урахуванням різних характеристик, що описують природу цих динамічних процесів.

У першому етапі були відібрані показові характеристики статичного стану систем розселення початку аналізованого періоду (1989г.). Потім було розглянуто показники, найповніше що характеризують особливості динамічного поведінки міських систем розселення.

Додатково було проаналізовано становище міських систем прикордонних території і натомість територій вищого таксономического рівня, як яких виступали прикордонні регіони Росії і близько області України.

Отже, основою аналізу лягли:

інформацію про частці міського населення і середньою людності міських поселень на 1989г. (статичні показники);

дані про абсолютному приросту (убування) міського населення Криму і зміні частки міського за період 1989 – 1999 рр. (динамічні показники);

співвідношення чотирьох вище наведених показників з відповідними показниками обласного рівня (відносні показники).

Аналіз результатів

За результатами проведеного дослідження пощастило виявити ряд специфічних чорт динаміки міських систем в російсько-українському кордоні.

1. Кореляційний аналіз статичного стану прикордонних урбаністичних систем показав відсутність транскордонних закономірностей щодо характеристик міських структур (значення коефіцієнтів кореляції між сукупностями суміжних території по середньої чисельності населення міських поселень i по урбанизированности території склали 0,25 і 0,07 відповідно). Отже, підтверджується теза про переважання бар'єрній функції кордону над контактної.

2. Аналогічне корреляционное зіставлення динамічних показників показало дуже цікаві результати. При незначимой кореляції (0,36) у відносній приросту міського населення за обидві сторони кордону виявляється тісний кореляційна залежність (коефіцієнт кореляції 0,96) у зміні частки міського населення що межують друг з одним расселенческих таксонах Росії й України.


Зміна частки міського населення (1989-1999 рр.)

Схожі реферати:

Навігація