Реферати українською » География » Машинобудування світу


Реферат Машинобудування світу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Реферат з економічної географії

Визначення галузі, його значення

Машинобудування – найбільша комплексна галузь, визначальна рівень науково-технічного прогресу в всім народному господарстві, оскільки забезпечує всі галузі машинами, устаткуванням, приладами, а населення – предметами споживання. Включает також металообробку, ремонт машин і устаткування. Для неї особливо характерно поглиблення спеціалізіції виробництва та розширення її масштабів.

До перелічених підрозділам машинобудування слід й ті «малу» металургію – виробництво сталі і прокату, як і ливарних цехах машинобудівних підприємств, і на окремих спеціалізованих підприємствах за виробництвом литва, поковок, штампувань, і зварних конструкцій для машинобудування.

У зазначеної структурі галузі найскладнішим є машинобудування, у тому числі такі найважливіші підгалузі, як машинобудування для міжгалузевих виробництв (електронна і радиопромышленность, приладобудування, верстатобудівна і інструментальна, підшипникова промисловість та інших.); виробництво устаткування галузей народного господарства (строительно-дорожное машинобудування, транспортне, тракторне і сільськогосподарське машинобудування ін.); для галузей промисловості (енергетичне машинобудування, металургійне, горношахтное і гірничорудну машинобудування, хімічне машинобудування, виробництво технологічного устаткування текстильної в промисловості й ін.); для невиробничій сфери (комунальне машинобудування, виробництво побутових приладів та машин, військова техніка і ін.).

Крім галузевої класифікації, машинобудування можна розчленувати по стадіям технологічного процесу на заготівлю; механічну обробку та складання.

По металоємності, і навіть по трудо- і енергоємності прийнято виділяти важке, загальне та середнє машинобудування. Тяжке машинобудування вирізняється великим споживанням металу, відносно малій трудомісткістю і енергоємністю. Воно включає виробництво металоємних і великогабаритних виробів. Для загального машинобудування характерні середні норми споживання металу, енергії, невисока трудомісткість. У це виробництво устаткування окремих галузей промисловості. Загальне та середнє машинобудування досить схожі й чітко виражених закономірностей в географії немає.

У машинобудуванні є хронологічна класифікація. Виділяються новітні галузі, що виникли під другої половини ХХ століття. Насамперед, це галузі вищих поверхів машинобудування: електроніка, радіотехніка, роботехника, ракетно-космічна промисловість та інших. Нові галузі, що виникли під другої половини XIX і першою половині XX ст.: авіа- і автотранспортна техніка, паровозо- і тепловозостроение, виробництво устаткування численних галузей народного господарства і в промисловості й ін. До старим галузям, що виникли ще у вісімнадцятому і першою половині ХІХ ст. належить виробництво металевих виробів для первинних галузей економіки – сільського господарства і організації лісового господарства, видобувної промисловості.

Важливе значення набувають у час нових форм співпраці між країнами.

Значення машинобудівного комплексу важко переоцінити. Найважливіше його завдання – реалізація досягнень науково-технічного прогресу, забезпечення комплексної механізації і автоматизації виробництва, постачання народногосподарських галузей нової технікою, задоволення населення сучасними споживчими товарами.

2. Сировинні ресурси галузі

Основним конструкційним матеріалом в машинобудування є чорний метал і, отже, головний сировинної постачальник – чорна металургія. У той самий час, в сучасному машинобудуванні чорний метал в дедалі більшому ступеня замінюються кольоровими, передусім – легкими (алюміній), і навіть – композитами і пластмасою.

Однак у машинобудування, що є найскладнішою галуззю, визначальною рівень розвитку НТП, не все таке однозначне, в інших галузях промисловості. Тут основну роль грають трудомісткі, наукомісткі, нематериалоемкие виробництва (крім низки підгалузей важкого машинобудування, виробництва металевих виробів і конструкцій, заготовок та інших.). Тому, передусім, слід сказати про основне ресурсі – досить велику кількість висококваліфікованої робочої сили в. Важливе значення мають значення і споживачі, якими не є лише населення, а й інші підприємства міста і галузі.

Безпосередньо до машинобудуванню ставляться такі: зменшення споживання металу рахунок підвищення його якості і тенденції зниження ваги виробів, скорочення відходів та втрат металу за його обробці – з допомогою виробництва більшої частки прокату.

3. Розміщення галузі

Розміщення машинобудування загалом визначається соціально-економічними чинниками і – наявністю досить великої кількості кваліфікованих трудових ресурсів, і навіть – споживачів готової продукції. Характерною рисою машинобудування, впливає розміщення, є високе розвиток спеціалізації і кооперування. Спеціалізація полегшує організацію виробництва, сприяє раціональнішому використанню устаткування, підвищенню продуктивність праці. Однією із найбільш характерних, у плані розвитку спеціалізації і кооперування підприємств, у машинобудуванні є автопромисловість.

4. Світове машинобудування наприкінці 80х років

У період НТР машинобудування виникло і став швидко повинна розвиватися у десятках нових країн, тому одна інша галузь промисловості неспроможна зрівнятися з нею за поширеністю світі. І, тим щонайменше різницю між окремими країнами залишається ще дуже великими, про що свідчать дані таблиці 1, що дають «хто є» у світовій (зарубіжному) машинобудування.

З першої колонки таблиці випливає, що у світовій машинобудуванні три країни – США, Японія та ФРН. І саме мають найповнішу номенклатуру машинобудівного виробництва, що включає усе або майже усі його підгалузі. (З країн СНД на лідируючу групу входить Росія). Крім цих країн склад «першого десятка» входять також Франція, Великобританія, Італія й Іспанія, які мають дуже широкої номенклатурою машинобудування, Китай, Канада і безперечний лідер що розвивається світу у цій галузі – Бразилія.

Таблиця 1

Виробництво машинобудівної продукції у світі наприкінці 80х років

Країна Вартість продукції, в млрд. дол. Частка машинобудування вартості обробній промисловості, в % Частка машинобудування вартості експорту країни, в %
США 289,1 36 48

 

Японія 146,2 37 64

 

ФРН 76,6 38 48

 

Франція 40,9 33 35

 

Великобританія 32,5 32 36

 

Італія 30,1 32 34

 

Китай 24,7 26 16

 

Канада 14,7 25 42

 

Бразилія 13,9 24 15

 

Іспанія 9,9 22 31

 

Індія 9,3 26 10

 

Швейцарія 8,7 38 35

 

Швеція 7,3 35 44

 

Австралія 7,1 23 6

 

Нідерланди 6,5 28 19

 

Мексика 6,1 14 18

 

Республіка Корея 5,6 23

 

33

 

Австрія 4,4 24 32

 

Бельгія 4,3 23 26

 

Фінляндія 2,9 24 28

 

Аргентина 2,8 16 16

 

Данія 2,3 24 25

 

Сінгапур 2,1 49 38

 

Норвегія 2,0 26 18

 

Ізраїль 1,9 30 20

 

Туреччина 1,8 15 5

 

ПАР 1,8 16 3

 

Сянган 1,3 21 21

 

Нігерія 1,2 10 3

 

Новій Зеландії 1,0 17 6

 

Примітка: Без країн СНД і Східної Європи

У складі «другий десятки» переважають менші країни Західної Європи пов'язано з властивій них значно більше вузької спеціалізацією. У неї належить Австралія, та якщо з країн – Індія, Мексика і Республіка Корея, далі інших продвинувшиеся шляхом індустріалізації. ( З країн Східної Європи в таких межах перебувають Адже й Чехословаччина). Нарешті «третьої десятці» економічно розвинених країн і що розвиваються представлені порівну.

Дані другий колонки таблиці істотно доповнюють абсолютні показники її першої колонки. Хоча з їхньої основі можлива своя угруповання країн, обмежимося лише констатацією те, що у більшості країн частка машинобудування вартості продукції всієї обробній промисловості вбирається у поки 20 %. Дані третьої колонки побічно відбивають ступінь втянутости машинобудування в міжнародне географічне розподіл праці. Найвища вона у Японії, США, ФРН, Швеції, Канаді, а незначна в Австралії, Нової Зеландії, Туреччини, ПАР, Нігерії.

Якщо інтерпретувати дані таблиці 1 в територіальному плані, спробувавши покласти їх у карту, можна сформувати уявлення про три головних машинобудівних регіонах світу.

Головне місце серед них в масштабах виробництва (30% світового) займає регіон Північної Америки, до складу якого США, Канаду, Мексику. Він особливо вирізняється по великим ЕОМ, літакам, ракетно-космічної техніці, причому у США майже половину всієї машинобудівної продукції іде експорту.

Регіон зарубіжної Європи з розмірам виробництва приблизно дорівнює регіону Північній Америці і буде поділяє з ним перше-друге місця. Як безперечного лідера тут виступає ФРН, потім іде Франція, Великобританія, Італія, Іспанія, які спеціалізуються насамперед масових видах машинобудування, включаючи верстатобудування, автомобілебудування тощо. п. Частка машинобудівної продукції експорті найбільша до ФРН. Але з експорту машин і устаткування з розрахунку одну особу місце у регіоні, а й у світі займає Швейцарія.

На третій регіон, до складу якого країни Східної і Південно-Східної Азії вже припадає понад 1/5 світового машинобудування. Лідирує у ньому Японія, котра, за темпів зростання цій галузі випередила як навіть зарубіжну Європу. Ще у середині 1950-х років за вартістю машинобудівної продукції Японія перебувала лише на рівні Італії, але середині 1960-х років досягла рівня ФРН та Великобританії, а середині 1970-х років набагато його перевершила. Як випливає з таблиці, в наші дні по загальним розмірам машинобудування в експорті Японія – найвища світі. Крім Японії, у складі регіону правомірно включити й такі «країни нової індустріалізації» як Республіка Корея, Сінгапур, і навіть Китай.

На додачу до таблиці мушу сказати у тому, що четвертий машинобудівний регіон світу утворюють країн СНД, відмінні більший обсяг виробництва та обладнання, але відстаючі в розвитку наукомістких галузей. Крім відзначених чотирьох головних регіонів на машинобудівної карті світу чільне останнє місце посідають Бразилія, Індія, Австралія.

Такий загалом регіональний підхід до цієї теми. Але поглиблення вартий поважної та характеристика деяких галузей машинобудування.

Це стосується й станкостроению, як провідною галузі загального машинобудування. Дані таблиці 2 дозволяють підрахувати, що у п'ять країнах виробників (Японія, ФРН, СРСР, США, Італія) за вартістю доводилося 2/3 випуску верстатів у світі. Додамо, що вони ж забезпечували майже 60% їх експорту і 45% імпорту. На першому місці за величиною експорту займала ФРН, друге – Японія.

Це стосується й автомобілебудуванню й суднобудуванню, як провідних галузей транспортного машинобудування. Проте шляху їхнього розвитку на останнім часом почали різнитися дуже.

Автомобілебудування протягом останніх десятиріч перетворилася на жодну з найбільших галузей машинобудування, та й усієї промисловості. Якщо перед Другої світової війною всі країни виробляли приблизно 4 млн. автомобілів на рік, а 1950 року 10 млн., то 70-ті роки їх випуск перевищив 30 млн., в 80-ті роки 40 млн., а початку 90-х 45 млн. Із цієї кількості трохи більше 70% посідає легковики, решта – на вантажні і сучасні автобуси. У «перші десятки» країн з випуску легкових авто у в 1993 року входили: Японія (9,7 млн.), США (5,7), ФРГ(4,4), Франція (2,6), Іспанія (1,8), Италия(1,5), Великобританія (1,2), Республіка Корея (1,2), Росія (0,9), Канада (0,9). Додамо, що з «другу десятку» входили Бразилія, Мексика, Бельгія, Австралія, Туреччина, Аргентина, Польща, Чехія, ПАР, Україна. За розрахунками виробництво легкових авто у у світі 2000 року досягне 40 млн.

Резюмуючи, можна стверджувати, що до початку 90-х у світі склалося три головних регіону автомобільну промисловість: Західна Європа (33%) і навіть Японія (30%). Істотне різницю між ними у тому, що у США автомобільна працює майже на внутрішній ринок, тоді як і Західній Європі особливо у Японії – зовнішній.

Таблиця 2

Світове верстатобудування наприкінці 80х років

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Естонія
  Загальні відомості. Природа. Господарство.
 • Реферат на тему: Проблеми Аральського моря
  Ще нещодавно у 1961г. площа Аральського моря, що у Туранській низовини 35 тисяч років тому,
 • Реферат на тему: Держава Болівія
  Экономико-географический нарис.
 • Реферат на тему: Африка
  Це найбільш пекучий континент Землі. Він майже симетрично розташований з обох боків екватора. Цей
 • Реферат на тему: Экономико-географическая характеристика півдня США
  Територія Сполучених Штатів Америки ділиться втричі значних економічних району: промисловий Північ,

Навігація

Весь світ, країни Виробництво, в млрд. дол. Частка експорту до всієї продукції, в %
Весь світ 43,0

 

Японія 9,8 38

 

ФРН 7,9 63

 

СРСР 5,0 8

 

США 3,3 29

 

Італія 3,0 50

 

Швейцарія 1,8 88

 

Великобританія 1,6 39

 

Франція 1,0 44

 

Тайвань 1,0 66

 

Китай 0,8