Реферати українською » География » Населення Далекого Сходу


Реферат Населення Далекого Сходу

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
створювати робочі місця та піднімати рівень життя. Основними заходами може бути:

– створення пільгового кредитування житлового будівництва для проживаючого населення, переселенців з північних районів у південні райони далекосхідних територій і мігрантів, прибуваючих з колишніх республік СРСР; виділення земельних ділянок для індивідуального і кооперативного житлового будівництва у у містах і приміських зонах, робочих селищах та жителів сільської місцевості;

– розробка державної програми з переселенню що у районах Півночі і прирівняних до них місцевостях з єдиною метою упорядкування відпливу населення, орієнтуючи його спрямованість у південні райони Далекого Сходу. Переселення має вестися організовано, з допомогою держави, з мінімальними економічними і психологічними втратами для таких людей;

– запровадження правил спрощеного і прискореного надання російського громадянства для мігрантів з колишніх республік СРСР;

– створення південних районах Далекого Сходу сучасної лікувальної і престижної системи освіти з урахуванням переважного бюджетного фінансування.


4. Національний склад населення Далекого Сходу Росії

4.1 Національна структура населення далекосхідних суб'єктів Російської Федерації

За даними всеросійській переписом населення 2002 року у Далекосхідному федеральному окрузі мешкало на 9 жовтня 2002 р. 6 млн 692 тис. 865 чол., що становить 4,61 % населення Росії. Національний склад:

- російські в розмірі 5 млн 470 тис. 759 чол. (81,74 %)

- якути в 435 тис. 610 чол. (6,51 %)

- що у 283 тис. 000 чол. (4,23 %)

- корейці в 61 тис. 946 чол. (0,93 %)

- татари в 55 тис. 361 чол. (0,83 %)

- білоруси в 45 тис. 342 чол. (0,68 %)

- особи, неуказавшие національність в 43 тис. 747 чол. (0,65 %)

- евенки в 24 тис. 761 чол. (0,37 %)

- евени у 18-ти тис. 737 чол. (0,28 %)

- азербайджанці у 18-ти тис. 094 чол. (0,27 %)

4.2 Корінні народності Півночі

Наприкінці XX - початку XXI століть стався зростання етнічного самосвідомості нечисленних народів Півночі. Виникли громадські об'єднання, навчальні центри, асоціацію та професійні спілки (оленярів, морськихзверобоев та інших.) нечисленних народів Півночі, діяльності них державну підтримку. Багато місцях проживання нечисленних народів Півночі відтворено громади як традиційні форми організації спільної прикладної діяльності, розподілу продукції і на взаємодопомоги. Місцями традиційного проживання та традиційної господарську діяльність створено «родові угіддя», території традиційного природокористування регіонального та місцевого значення,закрепленние по представників нечисленних народів Півночі та його громадами.

Близько 65 відсотків громадян з нечисленних народів Півночі мешкають у сільській місцевості. Багато національних села іпоселках громади цих народів стали єдиними господарюючими суб'єктами, які виконують ряд соціальних функцій. Відповідно до законодавством Російської Федерації громади як некомерційні організації користуються поруч пільг й використовуютьупрощенную систему оподаткування.

На території Далекого Сходу мешкають такі корінні народи:

- алеути (Камчатська обл.,Корякский АТ),

-алюторци (>Корякский АТ),

- долгани (Республіка Саха (Якутія),

- ітельмени (>Корякский АТ, райони Камчатської області, Магаданська область),

-камчадали (Райони Камчатської області,Корякский АТ),

-кереки (>Чукотский АТ),

-коряки (>Корякский АТ, райони Камчатської області,Чукотский автономний округ, Магаданська область),

- нанайці (Хабаровський край, Приморський край, Сахалінська область),

- негидальці (Хабаровський край),

-нивхи (Хабаровський край, Сахалінська область),

- ороки (>ульта) (Сахалінська область),

- орочі (Хабаровський край),

-удигейци (Приморський край, Хабаровський край),

- ульчі (Хабаровський край),

- чуванці (>Чукотский АТ, Магаданська область),

- чукчі (>Чукотский АТ,Корякский АТ),

- евенки (Республіка Саха (Якутія), Хабаровський край,Амурская область, Сахалінська область),

- евени (Республіка Саха (Якутія), Хабаровський край, Магаданська область,Чукотский АТ,Корякский АТ, райони Камчатської області),

- ескімоси (>Чукотский АТ,Корякский АТ),

- юкагіри (Республіка Саха (Якутія), Магаданська область).

Становище нечисленних народів Півночі за останні десятиліття ускладнене непристосованістю їх традиційного життя до сучасних економічним умовам. Низька конкурентоспроможність традиційних видів господарську діяльність обумовлена малимиобъемами виробництва, високими транспортними витратами, відсутністю сучасних підприємств і технологій по комплексної переробці сировини й біологічними ресурсами.


Укладання

Зараз чисельність населення Далекого Сходу - більш 7.6 млн. людина. Міське населення становить 76%. Далекий Схід - самий малонаселений район Російської Федерації. Середня щільність її населення 1.2 осіб у 1 кв. км. Територією району населення розміщено вкрай нерівномірно. Найбільш висока щільність - більш 12 осіб у 1 кв. км. у Приморському краї. Досить густо населена південна частина Сахаліну. У той самий час у Республіці Саха, Магаданської і Камчатської областях щільність населення лише 0.3 - 0.8 осіб у 1 кв. км. Населення відрізняється строкатістю національного складу. Переважна більшості населення - російські. Живуть тут також багато українців, татар, євреїв і велика група корінних народностей -коряков,нанайцев,нивхов,ульчей,удегейцев,ительменов, евенків, алеутів, чукчів, ескімосів та інших.

Нині несприятлива демографічна ситуація переважають у всіх суб'єктів Далекосхідного ФедеральногоОкруга, характеризується поруч особливостей:

1. Перерозподіл джерел скорочення населення.

2. Безперервний процес старіння населення.

3. Практична втрата потенціалу демографічного зростання.

Природний приріст тепер безпосередньо залежить від вікових інтенсивностей народжуваності і смертності. Показник сумарної народжуваності, який відбиває заміщення поколінь, в регіоні вбирається у 135 народжень на 100 жінок. І це в 1.6 разів менша те, що потрібно простого відтворення населення.


>Библиографический список

1.Максаковский В.П. Економічна та соціальна географія Росії:Учеб. дляобщеобразоват.Учреждений.-8-е вид.,перераб.-М.: Просвітництво, 2000.-350 з.: мул.,карт.-(География).

2. Географія населенняРоссии/Под ред. Т.Г. Морозової. М.:ЮНИТИ, 2003

3. Населення Росії. Демографічна довідник. М.: Фінанси, 2003

4. Демографія і статистика населення:Учебник/И.И.Елисеева,Э.К.Васильева,М.Л.Клупт ідр./Под ред.И.И.Елисеевой. - М.: Фінанси і статистика, 2006.-668 з.: мул.

5. Актуальні проблеми міграції. Міжнародні механізми захисту прав біженців. - М.:Звенья,1999.-208 з.

6. Міграція і безпека вРоссии/Под ред.Г.Витковской. - М.:Интердиалий+, 2000.-341 з.

7.Демография:Учебник длявузов/Под ред.Н.А.Волгина,А.Л.Рибаковского. ->М.:Логос, 2005.-280 із 23-їГребиниченкоС.Ф. Демографічна вибух у Росії? //Социально-гуманитарние знання.- 2006.- №6.-С.3-25.

8.severcom/nations/


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація