Реферати українською » География » Основні типи мінеральних вод Воронезької області


Реферат Основні типи мінеральних вод Воронезької області

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
як іЛискинский, іАртюшкинскийгранитоидние масиви перебувають у межахОстрогожско-Новохоперскогосубширотного розламу.

Формуваннялечебно-столових і лікувальних мінеральних вод в Воронезькому краї відбувається під впливом складних природних процесів. Усе це представляє надзвичайно широке полі діяльності вивчення підземних вод, під час його можуть отримати нові дані про генезису мінеральних вод й відкриті нові родовища мінеральних джерел. Найцінніші результати можна отримати з допомогою комплексних геологічних і фізико-хімічних методів дослідження підземної гідросфери, включаючи пошуки й оцінку ресурсів мінеральних вод, їх охорону від виснаження і забруднення.

Список літератури

1. Бабкіна Про. А.Бизнес-проект «Використанняйодо-бромних розсолів мінерального джерелаИльменьский» (СереднєПрихоперье) / Про. А. Бабкіна // Тезидокл. Байкал.Междунар. форум «Безпека розвитку регіону». – Іркутськ, 1996. – З. 159.

2. Бабкіна Про. А.Эколого-геохимическая характеристика мінеральних вод північно-східній частини Воронезької області / Про. А. Бабкіна // Проблеми інтеграції економічної, господарської та соціальної полі-тики.Матер. III Тамбов.науч.-практ. цук. Ч. 2. – Мічурінськ : Мічурінськ.сельхоз.академ., 1997. – З. 33–34.

3. Бабкіна Про. А. До питання перспективності пошуків мінеральнихйодо-бромних вод південно-східного схилу Воронезькоїантеклизи / Про. А. Бабкіна // Проблеми геології та освоєння надр:Матер. ДругийМеждунар.науч. цук. студентів, аспірантів і молодих учених їм.акад. М. А.Усова. Ч. 1 – Томськ : Томськ. ун-т, 1988. – З. 110.

4. Бабкіна Про. А.Эколого-бальнеологические властивостійодо-бромних мінеральних вод у частині Воронезької області / Про. А. Бабкіна // Питання регіональної екології.Тез.докл. III регіон.науч.-тех. цук. – Тамбов : Тамбов. ун-т, 1998. – З. 45.

5. Бабкіна Про. А. Характеристика мінеральнихйодо-бромних вод, на прикладі джерела у районі р.Борисоглебска (Воронезьку область) / Про. А. Бабкіна // Сучасні проблеми геології. Матюк.науч.сес.геол.ф-та Воронеж. ун-ту. – Воронеж, 1998. – З. 48–49.

6. Бабкіна Про. А. Мінеральні лікувальні води Воронезької області й їх екологічна оцінка / Про. А. Бабкіна // Агроекологія і забезпечити сталий розвиток регіонів: МатеріалиВсерос.науч. цук. у студентів і молодих учених,посвящ.45-лет.Крас-ГАУ. Ч. 1. – Красноярськ, 1988. – З. 71–72. 7. Бабкіна Про. А. Екологічна оцінкабромних вод Воронезької області / Про. А. Бабкіна // Удосконалення наземного забезпечення авіації:Тез.докл.Всерос.науч. цук. Ч. 2. – Воронеж : Воронеж. воєн.инж.авиац. ин-т., 1999. – З. 102–103.

8. Бабкіна Про. А. Принципи екологічної оцінки мінеральних і питних вод / Про. А. Бабкіна, Л. М.Строгонова, А. Я. Смирнова // Вісник Воронеж. держ. ун-ту.Сер.:Геол., 2007. – № 2. – З. 214–217.

9. Бочаров У. Л. Нові мінеральні джерелабромних ійодо-бромних вод Воронезької області / У. Л. Бочаров, А. Я. Смирнова // Реалізація науково-технічних програмЦентрально-Черноземного регіону. Матюк.науч.-тех. цук. – Воронеж : Воронеж. тих. ун-т, 1996. – Т. 1. – З. 85–91.

10. Бочаров У. Л.Бромние ійодо-бромние мінеральні водиСреднехоперскойгидроминеральной провінції (Воронезька область) / У. Л. Бочаров, Про. А. Бабкіна // Реалізація науково-технічних програмЦентрально-Черноземного регіону. Матюк.науч.-тех. цук. – Воронеж : Воронеж. тих. ун-т, 1997. – З. 55–57.

11. Бочаров У. Л.Гидрогеохимические особливості підземних вод девонських відкладень у районі р. Воронежа та його околицях / У. Л. Бочаров, М. М.Бугреева // Лісові екосистеми зеленої зони р. Воронежа. – Воронеж : Воронеж. ліс.- тих.академ., 1998. – З. 36–39.

12. Бочаров У. Л. Дослідження геохіміїйодо-бромних мінеральних вод із застосуванням алгоритму багатовимірної класифікації / У. Л. Бочаров, М. М.Бугреева, Про. А. Бабкіна, Про. Ф.Ускова, І. А. Львова // Вісник Воронеж. держ. ун-ту.Сер.:Геол., 1999. – № 8. – З. 168–175.

13. Бочаров У. Л.Геохимияйодо-бромних водСреднехоперскойгидроминеральной провінції / У. Л. Бочаров, М. М.Бугреева, Про. А. Бабкіна //Геология Російської плити і суміжних територій межі століть. Матюк.Всерос.науч. цук. – Саратов : Коледж, 2000. – З. 98.

14. Бочаров У. Л.Кластерний аналізйодо-бромних мінеральних вод за хімічним складом із застосуванням алгоритму багатовимірної класифікації / М. М.Бугреева, Про. А. Бабкіна, Про. Ф.Ускова, І. А. Львова // Екологічний вісник Чорнозем'я.Вип. 10. – Воронеж : Менеджер, 2000. – З. 31.

15. Бочаров У. Л. До проблеми екологічноїгидрогеохимии басейну СередньогоХопра / У. Л. Бочаров, М. М.Бугреева, Про. А. Бабкіна // Вісник Воронеж. держ. ун-ту.Сер.:Геол., 2001. – № 11. – З. 236–243.

16. Бочаров У. Л. Екологічно чистіусловноминеральние води Білгородського гірничо-рудного району КМА / У. Л. Бочаров, М. М.Бугреева, А. Я. Смирнова, Про. М.Плешкова // Вісник Воронеж. держ. ун-ту.Сер.:Геол., 2002. – № 1. – З. 243–248.

17. Бочаров У. Л.Эколого-бальнеологическая оцінка мінеральних вод середнього течії р.Хопер / У. Л. Бочаров, Про. А. Бабкіна, А. Я. Смирнова // Високі технології в екології.Тр. 6-їМеждунар.науч.-практ. цук. – Воронеж : Менеджер, 2003. – З. 14–16.

18.Бугреева М. М. Особливості екологічної геохімії підземних вод району р. Воронежа / М. М.Бугреева, У. Л. Бочаров // Екологічний вісник Чорнозем'я.Вип. 6. – Воронеж : Менеджер, 1998. – З. 62–64.

19. Смирнова А. Я. Мінеральні води Воронезької області (лікувальні і лікувально-столові) / А. Я. Смирнова, У. Л. Бочаров, У. Ф. Лук'янов // Воронеж : Вид-во Воронеж. держ. ун-ту, 1995. – 182 з. 20. Смирнова А. Я. Мінеральні води Росії : навчальних посібників / А. Я. Смирнова, У. Л. Бочаров // Воронеж : Менеджер, 1996. – 130 з.

21. Смирнова А. Я.Лечебно-минеральние води р. Воронежа / А. Я. Смирнова, Про. А. Бабкіна // Вісник Воронеж. держ. ун-ту.Сер.:Геол.Вип. 1. – 1996. – З. 171–176.

22. Смирнова А. Я. Перспектива пошуків мінеральних вод у східних районах Воронезької області / А. Я. Смирнова, Про. А. Бабкіна // Вісник Воронеж. держ. ун-ту.Сер.:Геол. – 1997. – З. 148–153.

23. Смирнова А. Я.Слабоминерализованние лікувально-столові екологічно чисті води району р. Воронежа / А. Я. Смирнова, У. Л. Бочаров // Екологічний вісник Чорнозем'я.Вип. 6. – Воронеж : Менеджер, 1998. – З. 82–91.

24. Смирнова А. Я.Бром в підземних водахдокембрийских відкладеннях південного борту Московського артезіанського басейну / А. Я. Смирнова // Вест. Воронеж. держ. ун-ту.Сер.:Геол.Вип. 6. – 1998. – З. 223–225.

25. Смирнова А. Я. Регіональні закономірності поширення і генетичну природу мінеральних вод Воронезькоїантеклизи / А. Я. Смирнова, Про. А. Бабкіна //Геология Російської плити і суміжних територій межі століть: 300 років геологічної службі Росії : МатеріалиВсерос.науч. цук.,посвящ. пам'яті проф. У. У.Тикшаева. – Саратов : Саратов. ун-т, 2000. – З. 109.

26. Смирнова А. Я. Просторова неоднорідність, потенційна цінність ресурсів лікувальнихбромних,йодо-бромних й управління промислових вод східної периферії Воронезькоїантеклизи / А. Я. Смирнова, Про. А. Бабкіна //Геология Російської плити і суміжних територій межі століть: 300 років геологічної службі Росії : МатеріалиВсерос.науч. цук.,посвящ. пам'яті професора У. У.Тикшаева. – Саратов : Саратов. ун-т, 2000. – З. 110.

27. Смирнова А. Я. Мінеральні води р. Воронежа та його околиць / А. Я. Смирнова, М. І.Позднякова //Тр. НДІ геології ВДУ.Вип. 30. – Воронеж : ІСЦ Воронеж. держ. ун-ту, 2005. – 68 з.

28. Смирнова А. Я. Екологія підземних вод басейну Верхнього Дону / А. Я. Смирнова, А. І.Бородкин // Воронеж: Вид-во Воронеж. держ. ун-ту, 2007. – 180 з.

29. Смирнова А. Я. Мінеральні води / А. Я. Смирнова // Воронезька енциклопедія. – Т. 1. – Воронеж : Центр. дух.возрожд.Чернозем. краю, 2008. – З. 491–492.

30. Смирнова А. Я. Родовище підземних мінеральних вод «БілаГорка» / А. Я. Смирнова, З. І.Когтева // Проблеми гідрогеології, інженерної геології і геоекології.Сб.науч. праць. – Ростовн/Д :Юж.федер. ун-т, 2008. – З. 42–45.

31.Строгонова Л. М.Эколого-геохимическая оцінка підземних вод девонського водоносного комплексу межиріччяДон–Ведуга / Л. М.Строгонова, У. Л. Бочаров, А. У.Дибцева // Наукові читання пам'яті П. М.Чирвинского.Пробл. Мінерал.петрограф. і метал.Вип. 8. – Перм :Перм. ун-т, 2005. – З. 47–53.

32.Ускова Про. Ф. Програмна реалізація алгоритму багатовимірної класифікації і практичне її використання у дослідженні геохімії мінеральних вод / Про. Ф.Ускова, І. А. Львова, У. Л. Бочаров, М. М.Бугреева // Математичне забезпечення ЕОМ.Межвуз.сб.науч. праць.Вип. 2. – Воронеж : Воронеж ун-т, 2000. – З. 92–98.

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайтуvestnik.vsu/


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація