Реферати українською » География » Соціально-економічний розвиток Угорщини


Реферат Соціально-економічний розвиток Угорщини

фахівці, влітку2009г.Венгрия вже пройшла нижню точку кризового спаду й конкуренції початку поступово виходити потім із нього. У й у промисловому виробництві, й у експорті країни спостерігалося вповільнення падіння, а будівництві зареєстрували невеличкий приріст.

Ринкова економіка виходить з міцних засадах (лібералізація цін, приватизація державної власності, глибокі революційних змін у структурі власності ВВП, становлення економіки відкритого типу). [1]

Наприкінці ХХ століття для Угорщини дуже актуальною темою стало розширення Європейського Союзу вступ до нього країн, котрі підписали Договір проАссоциированномЧленстве. 1 травня 2004 року Угорщина стала повноправним членами ЄС. Угорщина прийняла загальні для країн-членів цього союзу митні тарифи і загальну торгову політику. Отже, Угорщина, з одного боку стала учасником єдиного загального внутрішнього ринку виробництва і митного союзу, з другого боку, стала причетної до системи існуючих зовнішніх торговельних відносин за Євросоюзу. Також прийняття загальних для ЄС ставок тарифів призвело до зниження мит, позаяк у ЄС вони були нижче, ніж уВенгрии.[2]

Із цього можна дійти невтішного висновку, що реальні доходи Угорщини, отримані від збору мит, значно скоротилися.

Зовнішньоекономічні зв'язку Угорщини відіграють істотне значення би в економічному економічному розвитку країни. Це пов'язано з яка орієнтована експорт моделлю економічного зростання.

2.2 Сільське господарство

Почнемо сіло, що основу багатства природних ресурсів Угорщини становлять родюча земля і клімат. Ці природні переваги реалізуються сільському господарстві.

У угорському сільське господарство початку 1990-х рр. часто спостерігалися ознаки кризи, який тоді пояснювався загальним спадом економіки загалом і великими збитками кількості ринків у зв'язку з розпадом РЕВ.

Також постраждала і експорт сільськогосподарської продукції країн ЄС.

Причиною цього було не відносини ЄС та Угорщини, а внутрішніх проблем галузі сільського господарства. Якщо бути точніше, це були й недостатнє фінансування, і спізніла модернізація галузі й низькаконкурентоспособность.[2]

>Продукцией сільського господарства Угорщини є: пшениця, кукурудза, насіння соняшнику, картопля, цукрові буряки; свині, велика рогата худоба, домашня птах, молочних продуктів.

Уряд Угорщини спрямовує свою аграрної політики зміцнення ролі сільського господарства за економіці, особливо у традиційних з цією країни секторах: виробництво кукурудзи, пшениці, м'яса, овочів, фруктів, вина.

Сільськогосподарські угіддя Угорщини становлять 6,1 млн га, більше 50% посідає орні землі. Підколосовими культурами зайнято 1,5 млн га, під кукурудзою – 1,0 млнга.[9]

Рослинництво представлено переважно зерновим господарством, і навіть овочівництвом і садівництвом (включаючи виноградарство).

Тваринництво забезпечує більш 60% внутрішніх доходів сільського господарства. Найбільш розвиненими вважаються, як було зазначено вище, свинарство, розведення великої рогатої худоби м'ясного і молочного напрями, птахівництво. Потреби внутрішнього ринку задовольняють також вівчарство і розведення риб в штучних водоймах.


2.3 Промисловість

Угорщина має сприятливимиагроклиматическими і рекреаційними умовами. Проаналізувавши її становище, можна дійти невтішного висновку, що ця країна дуже вигідний розташована географічно. Але єдиною корисним копалинам, виявлених в значних кількостях, є боксити, видобуті біля озера Балатон. У1983 р. Угорщина була сьомим у світі виробників бокситів – його видобули 2,9 млн. т. Головний мінерал Угорщини – вугілля. Поширений переважно буре вугілля йлигнити. Видобуток ведеться у районі містТатабанья, Дорогий,Шалгатарьян,Дьендьеш,Озд, Мішкольц. Про наявність країни інших з корисними копалинами вже було йдеться у главі I.

У промисловості найбільш розвинені обробні галузі (90,6% ВВП) Провідна галузь обробній промисловості – машинобудування, зокрема:

•автомобілебудування (завод «Ікарус» у Будапешті іСекешфехерваре - найкрупніший у Європі виробник автобусів).

•Виробництво локомотивів, судів, кранів.

•>Электротехническая і радіоелектронна промисловість (зокрема. виробництво зв'язку, обчислювальної техніки, медичного устаткування й приладів (Будапешт,Секешфехервар)).

•>Станкостроение (Будапешт, Мішкольц,Эстергом).

•Виробництво сільськогосподарських машин і устаткування легкої і харчовоїпромишленности.[7]

Виробляються електротехнічні вироби, електроніка, двигуни, дизельні локомотиви, мотоцикли, автобуси, річкові суду, устаткування, телевізори і радіоприймачі, побутову техніку й ін. Є підприємства чорної та кольоровою металургії.

У хімічної промисловості важливе його місце займає виробництво мінеральних добрив, засобів захисту рослин, продуктів органічного синтезу, розвивається гумова промисловість, різні види пластмаси, синтетичні матеріали. Щодо високого рівня досягло фармацевтичне виробництво (15% вартості промислової продукції). Маючи давні традиції, ця галузь спирається на потужну науково-дослідну базу, з допомогою якому безперервно розробляються дедалі більше ефективні засоби боротьби з різними захворюваннями.

>Значительна харчосмакова промисловість: великі м'ясо-молочні і консервні підприємства. З галузей легку промисловість найбільш розвинені швейна,кожевенно-обувная, трикотажна. Угорські тканини, готова одяг, взуття, меблі, і навіть продуктимясообрабативающей і консервної промисловості користуються заслуженої популярністю у багатьох країн світу.

Харчова промисловість спирається практично цілком на вітчизняну сировинну базу, окремі ж галузі легку промисловість потребують значному імпорті сировини й напівфабрикатів. Угорщина ввозить бавовну, шерсть, льон, сиру шкіру, деревину, целюлозу.

У Угорщини, як та у багатьох інших країнах розвинене дуже багато галузей промисловості, але хотілося б докладніше зупинитися за показ такої, як нафтопереробка. (>cм. додаток 3)

Промислове видобування нафти на Угорщини почалася1937г., а потім уже за рік було створеновенгеро-американское суспільство нафтової промисловості, діюче на початок Другий Світовийвойни.[8]

Провідну роль на паливно-енергетичному ринку Угорщини грає товариство нафтогазової промисловості Мовляв. АТ Мовляв є, сутнісно, монопольним об'єднанням з видобутку, переробки й реалізації на внутрішньому, а зовнішньому ринках газу, нафти і продуктів їхньої переробки. Загальний обсяг продажу компанії за2009г.составил 15 947 млн.

АТ Мовляв володіє чотирма центрами із переробки нафти і виробництва нафтопродуктів. Це: «Дунайський НПЗ» м.Сазхаломбатта, «>Тисайский НПЗ» м. Тисауйварош, «>ЗАЛА НПЗ» м.Залаегерсег і НПЗ м.Алмашфюзите.Перегонка нафти відбувається лише на «Дунайському НПЗ», запровадженим в дію у1965г.В результаті економічних реформування і раціоналізації виробництв, на «>Тисайском НПЗ» здійснюються лише напівфабрикати, але в «>ЗАЛА НПЗ» спеціальні бітуми. З липня2002г.на заводі р.Алмашфюзите здійснюються лише різні види олій і присадки до них.

Скорочення обсягів продажу бензину різних марок протягом останніх двох років викликано світовим фінансовим кризою. Збільшення обсягів продажу дизельного палива викликано збільшенням парку різних видів транспорту, мають дизельні двигуни, і навіть меншою вартістю дизпалива посравнениюcбензиновим.

За інформацією керівництва Угорської нафтової асоціації, і навіть від експертів що існує угорською роздрібному ринку нафтопродуктів компаніїLukoil Hungary, динаміка роздрібних ціни моторне паливо в Угорщини залежить від коливань витрат за виробництво нафтопродуктів.

Основним ціновим орієнтиром учасники угорського роздрібного ринку є щотижняпересматриваемая індикативна середня ціна на бензин і дизельне паливо, встановлювана ціновим комітетом угорської національну нафтову компанію Мовляв. Визначення індикативних цін здійснюється ціновим комітетом з урахуванням аналізу оптових цін європейських ринків нафтопродуктів (Генуя, Італія й Роттердам, Голландія), щодня публікованих наplatts.com, з урахуванням таких засадничих чинників: тенденції зміни оптових цін нафтопродуктів на європейських ринках; динаміка курсу угорського форинта стосовно європейської валюті; акцизний податку моторне паливо; збір утримання стратегічних запасів нафти і нафтопродуктів; загальний оборот (аналог ПДВ); інші чинники.

Коливання курсу угорського форинта стосовно європейської валюті також істотно впливають формування роздрібних ціни бензин ідизтопливо.[8] Крім регулювання акцизного податку держава має також на підставі закону формування обов'язкових стратегічних запасів імпортованої сирої нафти і нафтопродуктів було створено Асоціація за запасами нафти і нафтопродуктів (>KKKSz.), що передбачає обов'язкове членство всіх учасників ринку. Відповідно до законом Асоціація має забезпечити накопичення стратегічних запасів, відповідних90-дневним обсягам внутрішнього споживання, розрахованих за результатами минулого року.

Стратегічні запаси складаються з моторного бензину, дизельного палива, палива для електростанцій і сирий нафти. У найближчій перспективі залежність Угорщини від російського постачання енергоносіїв є й сировини збережеться.

Угорська промисловість дуже залежить стану світового фінансового ринку: експорту йде понад половина (52%) всього промислового виробництва. Великі підприємства вивозять – залежно галузі – 60–80% своєї продукції. Потреби внутрішнього ринку задовольняють переважно дрібні й середніх підприємств (число зайнятих відповідно до 50 і по 300 чол.).


ГЛАВА III. НАСЕЛЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИВЕНГРИИ

 

3.1 Демографічна, етнічна і конфесійна ситуація

Угорщина вважається країною однієї нації. Це можна пояснити тим, що тільки 3% населення мають інший рідна мова. Крім угорців, біля цієї країни також мешкають німці, слова, хорвати, серби, румуни, словенці, цигани, євреї. Єврейська громада, яка мешкає біля Угорщини, налічує 55 тис. чол. і є найбільшою Східної Європи. За результатами перепису 2001 року, угорцями себе визнало 97% населення. Угорський мову зберіг своєї самобутності й оцінити оригінальність, як і раніше, що протягом століть відчував сильний вплив із боку тюркського і слов'янськихязиков.[2]

З 1980-х рр. відзначається природне зменшення населення, яка, своєю чергою, не компенсується балансом міграції. (див. додаток 2)

У дивовижній країні також налічується близько 260 культових організацій корисною і релігійних об'єднань. Своїм впливом вони охоплюють 74%населения.[4]

За таких показників, можна дійти невтішного висновку, що пануючій релігією серед угорців є католицька.

3.2 Географічні особливості розміщення населення

Близько 60% свідомості всіх жителів Угорщини живе у містах.


Малюнок 3.1 – Розміщення міського населення Угорщини.

Характер сільського розселення окремими частинах країни різний (див. малюнок 3.1). УДунантуле і Північному Середньогір'я переважає густа мережу відносно невеликих і середніх за величиною сіл. Чимало їх ми нагадують невеликі містечка: характер забудови, бруковані вулиці, тротуари небагатьом відгородских.[7]

УАльфельде можна спостерігати рідкісну мережу великих і дуже великих сіл (разом із безліччю хуторів). Своєрідністьальфельдской мережі населених пунктів залежить від достатку хуторів. Їх поширення пов'язана з тим, що коли частина селян, як заможних, і малозабезпечених, поступово переселялася з величезних сіл ближчі один до що належить їм земельнимучасткам.[19]

3.3 Зайнятість населення

Уповільнення темпів економічного зростання Угорщини, хвиля скорочень у бюджетній сфері (п'ять%) сприяли помітному зростання безробіття: в2007г. відзначається найбільша протягом останніх 5 років чисельність осіб, шукають роботу і зареєстрованих у Держслужбі зайнятості.

Рівень безробіття до початку2008г.повисился до рекордного протягом останніх 10 років показника в 7,8% і має тенденцію до зростання. На ринку праці Угорщини попит вже протягом багато років не знаходить відповідного пропозиції ні з територіальному, ні у професійному плані. Приблизно половину шукають роботу осіб немає ніякої професійної підготовки і лише 25 тис. їх у2007г. узяли участь у професійному навчанні.

Найвідчутніше підскочила безробіття у відсталих регіонах країни. Значно збільшилася безробіття серед молоді, котрі тільки-но розпочинали діяльність. (див. малюнок 3.2)

Малюнок 3.2 - відсоток безробіття між людьми, котрі тільки-но розпочинали діяльність

Більшість вибулих з ринку праці людей вийшла пенсію, здебільшого достроково.Досрочний масовий вихід пенсію за умов неухильно старіючого суспільства для Угорщини самої

болючої проблемою у сфері зайнятості. За планами уряду ВР, до2009г. нижню межу для дострокового виходу пенсію буде обмежене віком 59 років, а до2013г. – віком 60 років (в Угорщини вихід за рахунок пенсій від старості передбачено тоді – у років, чоловікам – в62г.). [18]

У Угорщини – найнижча серед країн Євросоюзу трудова активність населення.

Найвищі доходи відзначаються у фінансовому сфері, де середньомісячна зарплата в нетто обчисленні становила 1130 дол., що означає її зниження на 4,5% проти рівнем 2006р. Далі йдуть хімічна промисловості, енергетика, держапарат, військові відомства і страхові компанії. За рівнем доходів працюючого населення лідирує Центральний район Угорщини. Останнє місце за цим показником займають північно-східні відсталі регіони країни.

Згідно з опублікованими у грудні2008г. даним обстеження, проведеного Центральним статистичним управлінням Угорщини, в 2006р. у структурі балансу грошових доходів населення докорінних змін цього не сталося: 70%, як і зараз, складали трудові доходи, 30% – на соціальні виплати і дотації.

Вік виходу пенсію – 62года.[18]

Можна дійти невтішного висновку всього вищесказаного у цьому попередніх підпунктах цієї глави: демографічна політику держави має бути спрямована на омолодження населення, зменшення коефіцієнта смертності і підвищення народжуваності. На ринку праці мають бути затребувані молоді висококваліфіковані фахівці.

3.4 Система охорони здоров'я

Конституція Угорщини гарантує всім громадянам повне обслуговування, поточні видатки яким оплачує Фонд соціального страхування. На капітальні вкладення кошти з держбюджету виділяє Центральне уряд, яка також визначає політику охорони здоров'я.

З 2001 р. Міністерстві охорони здоров'я зобов'язане покривати дефіцит бюджеті Фонду соціального страхування зі свого власного бюджету та взагалі уповноважене вимагати перерозподілу коштів між розділами і підрозділами бюджету Фонду соціального страхування. Основні постачальники медичних послуг є місцевих органів влади, яких належить більшість медичних закладів, включаючи лікарні, поліклініки і пункти надання первинної медичної допомоги. З іншого боку, можуть укладати договори із приватними медичними установами.

З 1992 р. хворі з'явилася можливість вибирати сімейного лікаря, і переходити від однієї лікаря до іншого, але з частіше разу на рік. Сімейний лікар немає права відмовляти в реєстрації хворому, яка живе з його ділянці. Місцеві органи влади зобов'язані надати населенню такі види медичної допомоги:

– допомогу сімейного терапевта і педіатра;

– стоматологічну допомогу;

– цілодобові медичні консультації;

– медичну допомогу школах.

Спеціалізовану амбулаторну допомогу надають переважно штатні лікарі державних поліклінік і диспансерів. Щоб приймання до спеціаліста, необхідно напрям від сімейного лікаря; ті, хто звертаються безпосередньо, повинні частково оплачувати консультацію. Кількість звернень за спеціалізованої і первинної медичної допомогою, коли іншими країнами Центральній Азії та південно-східної Європи, досить високе – загалом 12 на рік. Послуги з охороні здоров'я матері і дитини на дільничному рівні, і медичну допомогу школах надають висококваліфіковані медсестри.

Малозабезпечені і інваліди мають право соціальної допомоги, включаючи безкоштовні медичні послуги і лікарських препаратів. Інваліди отримують первинну соціальної допомоги вдома і спеціалізовану соціальної допомоги, яка більше в медико-соціальних установах. До послуг первинної соціальної допомоги ставляться доставка продуктів, допомогу з домашній роботі та у ній.

Уся фармацевтична галузь з виробництва до роздрібного продажу суворо контролюється. Реєстрацією і

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Економіко-географічне положення України
  >Экономико-географическое становище України 1. Територія і географічне розташування України
 • Реферат на тему: Галузевий огляд економікі США
  >Комплексна >країнознавча характеристика США 4 июля 1776 року був >підписана >Декларація
 • Реферат на тему: Географічна характеристика Мексики
  План >Вступ >Державний >устрій Мексики >Географічне >положення країни Природа Мексики >Економіка
 • Реферат на тему: З історії Луганська
  З ІСТОРІЇ >ЛУГАНСКА Наприкінці XVIII століття вдало завершився ряд війн, які Росія вела за
 • Реферат на тему: Канада
  Форма правління Канади. Фермерське населення країни. Рівень урбанізації в Канаді. Специфічна рису

Навігація