Реферати українською » География » Географія Австрії


Реферат Географія Австрії

входити до складу ландтагу, що їх делегує; проте мають мати право на обрання у цей ландтаг. Місце головуючого Федеральному раді займають почергово представники різних земель, що змінюють одне одного через кожних півроку в алфавітному порядку найменування земель.Председательствует від транспортування кожної землі та її представник, який було висунуто до ради першим. Спільні засідання Національної і Федерального рад утворюють Федеральне збори (>Bundesversammlung), на яких зберігається прерогатива вирішення цих питань, як оголошення війни, прийняття присяги Федерального президента.Председательствуют по черзі голови Національного екзит-полу і Федерального рад, починаючи з голови Федерального ради. Консультативною органом Національної ради єПредседательский рада, до складу якої входять три голови Національної ради і голови парламентських фракцій.

Виконавча влада здійснюється Федеральним Президентом і Федеральним урядом. Федеральний президент призначає Федерального канцлера (>Bundeskanzler) і на його уявленню — міністрів. Члени Федерального уряду заслуговують брати участь переважають у всіх засіданнях Національного екзит-полу і Федерального рад і Федеральних зборів.

Місцевими органами влади єландтаги земель (законодавча влада) і земельні уряду (виконавча влада). Члениландтагов обираються за пропорційною системою з урахуванням рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Конституція землі, які мають прийматимуть формі конституційного закону землі, при цьому не порушується Федеральна Конституція, можна прийняти лише за відсутності половини членів ландтагу і більшістю на два третини голосів. Кожен ландтаг то, можливо розпущений Федеральним президентом за поданням Федерального уряду та з дозволу Федерального ради. Що стосується розпуску ландтагу протягом три тижні мають бути призначені нові земельні вибори. Уряд землі складається з губернатора, потрібної кількості заступників та інших членів, не які входять у ландтаг.

У Відні функції ландтагу виконує общинний рада, функції уряду — міської сенат, функції губернатора — бургомістр.

Община є територіальної одиницею з правом самоврядування і водночас адміністративної одиницею. У громадах органами самоврядування є общинні поради, общинне правління (міська рада), бургомістр.

Верховного суду є найвищою судової інстанцією з цивільних і кримінальних справ. Адміністративний суд забезпечує законність всього управління. Конституційний Суд розглядає всеимущественно-правовие вимоги, які пред'являються Федерації, землям, районам, громадам і спілкам громад, які підлягають ні вирішенню у звичайному в судовому порядку, ні виконання шляхом прийняття рішень органом управління.

МАКРОЕКОНОМІКА

За оцінкою Австрійського інституту економічних досліджень (>ВИФО), валовий внутрішній продукт країни (ВВП) 1997 року дорівнював в незмінних цінах (з урахуванням 1983 року) 1670 млрд.австр.шилл. Його річний приріст становив 1,6%, що на 0,9% нижче аналогічного середнього показника по промислово розвинених країн загалом і 0,7% нижче, ніж у середньому у країнах ЄС. У поточних цінах ВВП Австрії зріс у 1997 року на 2,7% до 2464 млрд.австр.шилл.

За рівнем ВВП душу населення (1997 року внаслідок зниження курсу шилінга до долара - близько 25 тис. дол., 1996 року - понад 28 тис. дол.) Австрія належить до найбільш благополучним країн Європи.

У 1997 року у промисловості Австрії після два роки стагнації відзначалися ознаки пожвавлення, пов'язані на підвищення попиту із боку зовнішнього ринку. У найбільшою мірою що це стосуєтьсяпредприятий-субпоставщиков, здійснюють поставки частин 17-ї та вузлів материнським і партнерським фірмам зарубіжних країн, зокрема, до ФРН. Обсяг промислового виробництва, у незмінних цінах перевищив рівень минулого року на 3,3%.

Як і раніше загалом несприятливим залишалося становище у будівництві, де спостерігалися характерні риси стагнації, над останню пов'язані з економією коштів як федерального, і земельних, общинних і муніципальних бюджетів. Темп приросту обсягу будівництва у незмінних цінах 1997 року не перевищив 0,5%. Валові капіталовкладення в незмінних цінах розширилися того року проти 1996 роком на 2,8%, у своїй обсяг інвестицій у устаткування збільшився п'ять%, а будівництво на 1%.

У 1997 року досить напруженим продовжувало залишатися становище ринку праці Австрії.

Як і минулого року безробіття становив 7%, а число зареєстрованих безробітних 230,5 тис. людина.

>Наметившаяся 1996 року тенденція до зменшення платоспроможного попиту населення повною мірою проявилася у звітному року. У цьому позначилися підвищені завчасні закупівлі населенням товарів тривалого користування у 1996 року у очікуванні зниження купівельної спроможності 1997 року. Темп приросту особистого споживання незмінних цінах становив 1997 року 0,5% проти 1,5% 1996 року і 2,1% в 1995 року. Приріст було досягнуто з допомогою споживчих товарів короткострокового користування й нових послуг (збільшення на 1,2% проти 1996 роком) за незначного зниження закупівель товарів тривалого користування на виборах 4%. Середні реальні доходи населення скоротилися на 0,8% проти рівня минулого року (1996 року відбувалося розширення на 0,7%). Частка відрахувань на заощадження прибутків продовжувала скорочуватися, і становила 1997 року 8,6% проти 9,7% 1996 року і 10,5% в 1995 року,

У 1997 року відзначався помірний зростання ціни споживчі товари та з явною тенденцією до їх зниження його темпів: рівень інфляції 1997 року становив 1,4% проти 1,9% 1996 року, 2,2% в 1995 року, 3% 1994 року і 8,6% в 1993 року. На зниження рівня інфляції в 1995-1997 рр. значний вплив справила вступ Австрії у ЄС. Притік на австрійський ринок дешевших товарів з деяких інших країн-членів Євросоюзу надає стримуюче вплив до зростання цін, а деяких випадках, зокрема, щодо сільськогосподарських і продовольчих товарів, призводить до їхнього зниження.

Дефіцит торгового балансу (на поставки товарів) дорівнював 80,1 млрд.австр.шилл. (1996 року - 100,6 млрд.).

Чиста валютний виторг від закордонного туризму 1997 року становила 17 млрд.австр.шилл. проти 23,1 млрд. 1996 року. Скорочення позитивного сальдо балансу у туризмі пов'язані з помітним збільшенням останнім часом числа туристичних поїздок австрійців зарубіжних країн за одночасного зменшенні кількості іноземних туристів, які відвідали Австрію. Особливо характерним у плані був літній сезон. У літні місяці 1997 року витрати австрійців на туристичні поїздки зарубіжних країн перевищили валові надходжень від закордонного туризму до Австрії на виборах 4 млрд.австр.шилл.

Негативне сальдо платіжного балансу країни з поточних операціях на 1997 року дорівнювало, як й у 1996 року, 1,8% ВВП (45 млрд.австр.шилл. проти 42,4 млрд. 1996 року).

Дефіцит федерального державного бюджету Австрії у 1997 року (не враховуючи погашення фінансової заборгованості) становив 68 млрд.австр.шилл., чи 2,8% ВВП (89,4 млрд., чи 3,7% ВВП 1996 року і 117,9 млрд.австр.шилл., чи 5% ВВП 1995 року). Загальна державна заборгованість до кінця 1997 року досягла 1478 млрд.австр.шилл. (60% ВВП), із яких понад 20% складали зовнішні борги.

Середній курс австрійського шилінга стосовно долара США 1997 року становив 12,25австр.шилл. проти 10,59австр.шилл. 1996 року. Облікова ставка Австрійського Національного банку 1997 року не змінювалася і після зниження квітні 1996 року в 0,5% нині становить 2,5%.

БАНКИ

У Австрії склалася розвинена кредитно-фінансова система, що складається з банків, ощадних кас, спеціалізованих кредитних інститутів власності та інших кредитно-фінансових установ. Напередодні вступу до Валютний союз ЄС Австрії у останні роки відбувається процес злиття і укрупнення банківських структур.

На чолі кредитно-фінансовій системи Австрії перебуває Австрійський національний банк, котрий розробляє і здійснює основних напрямів кредитно-грошової політики країни, і навіть регулюючий і контролюючий діяльність інших кредитних інститутів. До сфери діяльності банку входять грошова емісія і емісія цінних паперів, регулювання валютних відносин із іншими державами, кредитування держави, земель і громад. У цьому кредитувати економіку країни здійснюється за посередництвом інших банків.

Найбільшим банком країни є "БанкАустриа", освічений 1991 року внаслідок поєднання двох великих австрійських банків - ">Лендербанка" і ">Центральшпаркассе". У результаті придбання 1997 року "БанкомАустриа" чергового ведучого австрійського банку - "Кредитанштальт" - цей "новий банківський концерн по сукупної балансовою сумі (1430 млрд.австр.шилл.) займає 33-тє місце серед європейських банків та контролює близько 20% австрійського ринку. "БанкАустриа" універсальний банком. Основних напрямів своєї діяльності є фінансування промисловості (включаючи середні й дрібні фірми) і до зовнішньої торгівлі, міжнародні кредитні і розрахункові операції, операції із цінними паперами. "БанкАустриа" першим із закордонних банків одержав ліцензію ведення своїм московським дочірнім банком операцій із юридичними і фізичними особами, у Росії,

У результаті злиття 1997 року банків ">Жироцентрале" і ">ЭрстеЭстеррайхишеШпаркассе" Австрія виникла друга за величиною банківська група під назвою ">Эрсте Банк" (сума сукупного балансу близько 400 млрд.австр.шилл.). Здійснюючи всі види операцій і в середині країни, і там, новий банк водночас є провідним ощадним банком Австрії.

Одне з найбільших банків Австрії - ">РайфайзенЦентраль банк" (балансова сума - близько 250 млрд.австр.шилл.). Створений спочатку як фінансового інституту, у рамках системи сільськогосподарську кооперацію, ">Райфайзен центральбанк" нині універсальний банком, у яких розгалужену мережу філій і відділень у Австрії, але інших країнах. У 1997 року відбулося офіційне відкриття московського філії банку.

"БанкфюрАрбайт ундВиртшафт" (>БАВАГ), балансова сума - близько 200 млрд.шилл., належить австрійським профспілкам. Спочатку банк приділяв основну увагу кредитування сектора ремісничого виробництва та інших дрібних виробників. Нині універсальний банком. Велику увагу приділяє розширенню іноземних операцій. Важливе значення у кредитній політиці банку мають невеликі за величиною кредити.

У 1998 року у Австрії налічувалося 38 банків з іноземним участю, і 37 представництв зарубіжних кредитних інститутів. До іноземних банків, які працюють Австрія, входить російський ">Донау-Банк", фундаторами якого є Центральний Банк і Зовнішекономбанк Росії. Свої представництва у Відні, у тому чи іншого формі, мають сім російських банків: "Інкомбанк", ">Индипендент бенк офРаше", "Банк Столичний", ">Кузбасспромбанк", ">Митищинский комерційний банк", "Російський національний комерційний банк", "Технобанк".

За данимиВИФО, 1998 року темпи економічного розвитку на Австрії кількавозрасли, хоча здебільшого і на помірному рівні. Очікується, що світовий приріст ВВП країни у незмінних цінах 1998 року становитиме 2,5%, а поточних - 3,7%. Обсяг промислового виробництва, у незмінних цінах збільшиться, за оцінкою, 1998 року на 4,8%. Валові капіталовкладення 1998 року розширюватися на 3,3%, зокрема устаткування зростуть на майже 7%, а будівництво мало збільшаться.

Після зниження 1997 року, 1998 року очікується деяке збільшення темпу приросту особистого споживання незмінних цінах (до $1,5%), зокрема з товарів тривалого користування - до 3,5%. Інфляція 1998 року оцінюється лише на рівні 1,6%.

Становище ринку праці Австрія залишатиметься досить напруженим. Рівень безробіття становитиме 6,9%. У 1998 року платіжний баланс країни з поточних операціях будуть зведені з негативним сальдо у вигляді 50-51 млрд.шилл. Дефіцит федерального державного бюджету (не враховуючи погашення фінансової заборгованості) 1998 року становить 67 млрд.шилл, чи 2,6% ВВП. Державний борг становитиме 1520 млрд.шилл., або близько 59% ВВП.

Із реалізацією стратегічної програми діяльності уряду Австрії пов'язано намічене у найближчій перспективі провести ряд реформ окремими областях, зокрема, в системах пенсійного забезпечення оподаткування, освіти й охорони здоров'я, на транспорті, в судочинстві.

З урахуванням виникаючих проблеми з фінансуванням, у найближчому майбутньому традиційної розподільній державного пенсійного забезпечення, що з зростанням кількості пенсіонерів та збільшенням тривалості їхнього життя, ні з обмеженістю бюджетних коштів у це ще, у листопаді 1997 року уряд і парламентом Австрії було прийнято низку рішень на рамках пенсійної реформи, йдуть на силу поетапно в 2000-2003 рр. і які передбачають скасування окремих пільг для певних категорій пенсіонерів (зокрема, державних службовців), збільшення терміну розрахункової підстави нарахування пенсії, стимулювання пізнішого виходу пенсію та інших заходи, що ще повинні прагнути бути деталізовані і уточнені. Одночасно держава має намір удосконалювати яка у Австрії накопичувальну систему добровільного недержавного Пенсійного страхування, має характер додаткового до державного забезпечення старості.

Контури інших реформ поки що недостатньо визначено, робота з них ведеться у урядових і більшість парламентських комісіях і експертних групах. Зокрема, питаннями податкової реформи партії урядової коаліції мають намір конкретно зайнятися після 1999 року.

Послідовно реалізується курс - на приватизацію державної власності. Зокрема, 1997 року частка держави у капіталі банку "Кредитанштальт" (близько 70%) було продано "БанкуАустриа". Здійснено часткова приватизація повністю належали державі тютюнового концерну ">Аустриа Тютюн" і із видобутку та виробництву кухонної солі ">Залинен". Намічено кроки щодо часткової приватизації державної друкарні ">Штаатсдрукерай", з перетворення державного Управлінняпочт і телеграфу і ощадного банку ">Постшпаркассе" в акціонерні товариства із наступною часткової реалізацією їх акцій приватним власникам, і навіть з підготовки на продаж у 1998 року частки в авіакомпанії ">ОстриенЭйрлайнз", в віденському аеропортуШвехат і художньому аукціоні ">Доротеум".

ЧЛЕНСТВО У країнах ЄС

Як центрального питання своєї всередині- і зовнішньоекономічної політики уряд Австрії розглядаєполнообъемное участь країни у поглиблення інтеграційних процесів у межах ЄС і має намір активно продовжувати роботу у цьому напрямі, особливо з огляду на те, що з липня по 31 грудня 1998 року Австрія головувала у Євросоюзі, і з 1 січня 1998 року у 30 червня 1999 року входить у "трійку" ЄС.

Важливе значення уряд надає вступу Австрії у Валютний союз ЄС числі найперших країн-учасників. У цьому проведена Австрією надувалася протягом багатьох років політика "твердого шилінга" і жорстку прив'язку його до німецької марці ФРН сприяли з того що багато передумови Валютного союзу за економічними показниками Австрією давно виконані, передусім, щодо рівня інфляції, відсутності девальвацій і великих коливань курсу валюти до валютам інших країнах ЄС, рівня відсотки за довгостроковим державним цінних паперів, незалежності центрального національного емісійного банку. Розпочаті у країні у останні роки рішучі заходи

Схожі реферати:

Навігація