Реферати українською » География » Регіональна економіка промісловості України


Реферат Регіональна економіка промісловості України

width=42 valign=top>8,8 8,9 9,6 9,1 9,1 7,8 9,3 9,9 8,9 8,9 8,3 8,7 2006 8,5 8,7 9,8 9,6 9,1 9,0 9,5 8,9 9,1 8,4 8,3 9,1

2007

9,8 8,9 9,7 9,2 10,5 9,9 9,9 11,8 9,5 >Папір та картонспеціальнінекрейдовані; папірсигаретний, нерозрізаний зарозмірами, тис. т 2005 25,1 21,1 28,0 25,3 26,0 25,2 28,1 26,0 28,0 29,2 28,6 27,2 2006 25,1 22,7 24,3 26,8 25,7 25,9 31,2 28,4 26,9 26,7 25,9 28,7

2007

30,3 27,3 29,0 32,3 31,1 31,0 35,6 32,9 31,3

Цемент, тис. т

2005 506,2 515,9 684,1 1121,8 1128,9 1303,7 1379,5 1328,4 1317,7 1229,1 913,9 732,9 2006 489,0 482,9 798,7 1199,7 1336,3 1390,6 1527,7 1515,0 1417,6 1351,9 1173,5 1049,3

2007

762,2 671,0 1062,8 1371,2 1560,4 1493,7 1485,8 1463,4 1514,9

>Трактори длясільського талісовогогосподарства, прим.

 

2005 316 230 438 666 533 517 556 572 453 391 383 480 2006 217 250 144 343 390 365 410 389 308 396 221 271

2007

254 424 482 558 381 278 258 520 464

>Автомобілілегкові,

прим.

 

2005 11865 13140 15743 14046 13824 16004 15314 14218 17745 18937 20747 20651 2006 15749 18484 20726 21096 21278 21269 23168 19873 22828 25498 28886 28462

2007

24670 27617 27903 28424 26516 28379 31042 32514 33742

>Автобуси, прим.

2005 189 178 265 332 358 379 377 419 462 472 526 698 2006 386 528 600 647 681 601 600 621 716 724 727 815

2007

610 678 685 662 667 745 701 720 794

1.Перелікпромисловихрегіонів Українипершої «десятки» (карту-схему)

 

>Промисловевиробництворозміщене по територїреспублікинерівномірно.Найвища йогопростороваконцентраціясклалася віндустріальнорозвинутих областях ізпереважаннямпідприємствважкоїпромисловості (>Донецька,Дніпропетровська,Луганська,Запорізька).ВиділяютьсятакожКиївська (>включаючи м.Київ),Харківська,Одеська, Львівска таіншіобласті, деосновнийобсягпромисловоговиробництватериторіальнозосереджений вобласних центрах (рис. 1. – 9) [10].

 

>Рис. 1. –Причорноморськийекономічний район (>Площа – 113,4 тис. км2. склад –АвтономнаРеспубліка Крім,Миколаївська,Одеська йХерсонськаобласті)


>Рис. 2. –Волинськийекономічний район (>Площа – 40,3 тис. км2, склад –Волинська йРівненськаобласті)

>Рис. 3. –Центральноукраїнськийекономічний район (>Площа – 45,5 тис. км2, склад –Черкаська йКіровоградськаобласті)


>Рис. 4. –Карпатськийекономічний район (>Площа – 56,6 тис. км2, склад – Львівска,Івано-Франківська,Закарпатська йЧернівецькаобласті)

>Рис. 5. –Подільськийекономічний район (>Площа – 60,9 тис. км2, склад –Тернопільська,Хмельницька йВінницькаобласті)


>Рис. 6. –Столичнийекономічний район (>Площа – 90,7 тис. км2 (15,0% територї України), склад –Житомирська,Київська (разом з м.Києвом) йЧернігівськаобласті)

>Рис. 7. –Північно-Східнийекономічний район (>Площа – 83,9 тис. км2, склад –Полтавська,Сумська йХарківськаобласті)


>Рис. 8. –Придніпровськийекономічний район (>Площа – 59,1 тис. км2, склад –Дніпропетровська йЗапорізькаобласті)

>Рис. 9. –Донецькийекономічний район (>Площа – 53,2 тис. км2 (8,8% територї України), склад –Донецька йЛуганськаобласті)


Таким чином, зазагальнимиобсягамивипускупромисловоїпродукції в Україні засічень – вересень 2007 року рейтингпершої «десятки» в Україні попитомійвазізаймаютьнаступні реґіони (>обласнийрозріз):

1.Донецька область – 21,04%

2.Дніпропетровська область – 17,91%

3.Луганська область – 8,94%

4.Запорізька область – 8,26%

5.Полтавська область – 6,77%

6.Харківська область – 4,95%

7. м.Київ – 4,85%

8.Одеська область – 2,80%

9.Київська область – 2,74%

10. Львівска область – 2,65%

За темпом зростаннюобсягівпромисловоїпродукції засічень – вересень 2007 рокувідносно января –вересня 2006 року рейтингпершої «десятки» в Українізаймаютьнаступні реґіони:

>Рейтинговемісце >Темпи приросту,зниження (–)обсягівпромисловоїпродукції,відсотків >Січень-вересень 2007 р. досічня-вересня 2006 р.

Україна

10,7

1

>Волинська 36,3

2

>Черкаська 25,5

3

>Чернівецька 21,7

4

>Закарпатська 21,3

5

>Тернопільська 20,7

6

>Запорізька 18,5

7

>Хмельницька 17,2

8

>Рівненська 15,8

9

>Кіровоградська 14,4

10

>Одеська 12,5

2.Легкапромисловість України

 

>Легкапромисловістьєоднією ізнайважливішихсередгалузейвиробництванепродовольчихтоварів.Продукціялегкоїпромисловостійде назадоволення потреб населення,забезпечуючи йоготканинами,одягом,взуттям таіншими предметамиспоживання, атакожвикористовується віншихгалузяхпромисловості увиглядісировини йдопоміжнихматеріалів (ухарчовій,машинобудуванні таін.).Найбільштіснізв’язки вонамає зсільськимгосподарством йхімічноюпромисловістю –основнимипостачальникамисировини длягалузі, атакожмашинобудуванням.

>Легкапромисловість –це комплекснагалузь, щовключаємайже 20підгалузей, котріможуть бутиоб’єднані у трьохгрупи:

–текстильна, до тогочислі,бавовняна,лляна,вовняна,шовкова,трикотажна.Сюди входитипервиннаобробкальону,шерсті таін.,виробництвонетканихматеріалів,в’язаннясіток,виробництвотекстильноїгалантереї таін.;

–швейна;

–шкіряно-взуттєва йхутрова.

>Ефективністьгалузізалежить відбагатьохекономічнихфакторів тараціональногорозміщенняїїпідприємств. Длялегкоїпромисловості характернаменшвиражена, порівняно ізіншимигалузями,територіальнаспеціалізація,бо практично вкожнійобластіє тих чиіншіїї підприємства.

 

2.1Виробництвотканин

>Головноюгалуззютекстильноїпромисловості в Україні, як й вусьому світі,єбавовнянагалузь. Нанеїприпадаємайже 50% всіхтканин, щовиробляються.Бавовняневиробництво країнизнаходиться увеликійзалежності відпостачальниківсировини. Томупередбачаєтьсявідновленнябавовництва упівденних районах, що дозволити забезпечитибавовнянупромисловість на 70%власноюсировиною йзначнознизитисобівартістьвиробництватканин. УХерсоні уже введенаекспериментальналініябавовняно-очисного заводу, щоспоруджуєтьсявідповідно доДержавноїпрограмирозвиткулегкоїпромисловості.

>Бавовнянапромисловість усвоїйструктурімаєпрядильне,ткацьке,крутильно-ниткове йфарбувальнообробневиробництво.Бавовнаєосновноюсировиною длядеякихвидівтканин іздомішкоюсинтетичних йштучних волокон.

>Тканини таіншівироби ізбавовнивиробляють уХерсоні йТернополі (>бавовнянікомбінати),Донецьку (>бавовняно-прядильнийкомбінат),Нововолинську (>бавовняна фабрика),Полтаві (>прядильна фабрика),Києві (>ватно-ткацька фабрика),Чернівцях,Івано-Франківську,Коломиї,Коростишеві таРадомишлі (>ткацькі фабрики),Нікополі (>ниткова фабрика).

>Вовнянапромисловістьєдругою зазначенням угалузі.Вонавиробляє 7,0% всіхтканин України,первиннообробляєвовну,виготовляє пряжу,тканини тавироби ізнеї.Чистевовняневиробництвомайже незбереглось. якдомішкивикористовуютьхімічні ісинтетичні волокна,бавовну. У Українідіємайже 30підприємствгалузі.Підприємствавовняноїпромисловостірозміщені вХаркові,Луганську,Одесі,Дунаєвцях (>Хмельницька область), Сумах,Богуславі,Кременчуці, Лубнах,Чернігові,КривомуРозі,Черкасах; уряді містЧернівецької йЗакарпатської областейзосередженовиробництвокилимів йкилимовихвиробів ізвовни тасинтетичних волокон.

Шовковапромисловістьвиробляє 20,5% всіхтканин України.Вонапов’язана ізвиробництвомхімічних волокон, котрімайжеповністювитіснилиприроднийшовк-сирець. Набазінатуральноїсировини (>шовку-сирцю)дієкомбінат уКиєві,якийвипускаєвисокоякіснийнатуральнийшовк (крепдешин й креп-жоржет).ПідприємстваЧеркас, Києва,Луцькавиробляютьшовковітканини ізсинтетичного та штучного волокна. УКиєві таЛисичанськувиготовляютьшовковітканинитехнічногопризначення.

Навласнійсировині працюєллянапромисловість, котравипускає 7,3%тканин країни. У Українідієповний циклвиробництва тапереробкильону,функціонує понад 30льонозаводів.Ллянітканинипотрібні длявиготовленняодягу,тобто,маютьпобутовепризначення.Тканинитехнічногопризначеннявирізняютьсявисокоюміцністю: брезент,пожежнірукави,сировина длявзуттєвоїпромисловості.Ллянітканинивиробляють накомбінатах уРівному йЖитомирі, нафабриці вКоростені (>Житомирська область). Українаєекспортеромльоноволокна йльнянихтканин.

 

2.2Виробництвотрикотажних тапанчішно-шкарпетнихвиробів

>Трикотажневиробництвопродукуєв’язанівироби ізрізнихпряж й,орієнтуючись наспоживача татрудовіресурси,розміщується великімістах:Києві,Харкові,Дніпропетровську,Львові,Одесі,Житомирі,Запоріжжі,Донецьку,Чернівцях,Івано-Франківську,Луганську,Хмельницькому, Прилуках. На более ніж 60підприємствахпідгалузівиробляється до 9%товарноїпродукціїлегкоїпромисловості. Уструктурітрикотажнихвиробівпереважаєвиробництвопанчішно-шкарпетковихвиробів табілизняного трикотажу.

>Суттєвезначеннямаєтакожтрикотажнештучнехутро. У УкраїніштучнехутровиготовляютьДарницькийшовковийкомбінат,Київськевиробничетрикотажнеоб’єднання, фабрики уЖовтих Водах (>Дніпропетровська область) йЯсині (>Закарпатська область).

 

2.3Виробництвовзуття

 

Ушкіряно-взуттєвійпромисловостізайнятомайже 20%працівниківлегкоїпромисловості.Взуттєвапромисловістьвиникла набазінатуральної таштучноїшкіряноїсировини.Підприємстварозміщені уЛуганську,Львові,Дніпропетровську,Сімферополі,Кременчуці,Івано-Франківську. Данагалузьпотребуєвдосконаленнятехнологіїшкіряно-взуттєвого йдубильно-екстрактовоговиробництва,механізації таавтоматизаціївиробничихпроцесів,освоєнняматеріалів зполіпшенимитехнологічними таексплуатаційнимивластивостями.

>Шкіряно-взуттєвапромисловість послетекстильноїєнайважливішоюпідгалуззюлегкоїпромисловості.Основнасировина длянеї –природнашкірасвійських, диких йморськихтварин.Протеширокевикористання новихсинтетичнихматеріалів (>штучноїшкіри,гуми),парусини,вовни (дляваляноговзуття),тканинисуттєвозбагатило ідоповнилосировинну базувзуттєвоговиробництва.Крім того, зшкіривиготовляютьодяг,шорно-сідельні тагалантерейнівироби,деталі длятекстильних таінших машин. Нарозміщенняшкіряноговиробництвавпливають йцентрим'ясноїпромисловості, атакожтрадиційніспособи івидивичинкишкір.

>Підприємствашкіряно-взуттєвоїпромисловостівиробляютьжорсткі йм'якішкірянітовари,взуття ізнатуральної йштучноїшкіри.Шкірянапромисловість – старагалузьвиробництва в Україні.Шкіряні підприємстварозміщені уХаркові,Києві,Львові,Василькові (>Київська обл.),Бердичеві,Миколаєві.Штучнушкірувиготовляють уКиєві,Тернополі,Запоріжжі,Луцьку,шкірзамінники – вОдесі.

>Сучаснавзуттєвапромисловість Україниперетворена навеликумеханізованугалузь.Старівзуттєві фабрики уКиєві,Харкові,Дніпропетровську,Миколаєві,Бахмуті,Херсоніреконструйовано; уЛуганську,Києві,Львові,Одесі,Василькові,Запоріжжі іМукачевізбудованоновівеликі підприємства.Всього в странедіє 16шкіряних й 33взуттєвихвиробничихоб'єднання й підприємства.Найбільшішкірянівиробничіоб'єднання – уБердичеві («>Світанок»),Івано-Франківську,Києві;взуттєвівиробничіоб'єднання – уЛуганську,Львові («>Прогрес»),Харкові,КривомуРозі,Хмельницьку.


3.Харчовапромисловість України

 

Догалузейхарчовоїпервинноїпереробкисільськогосподарськоїсировини належатим'ясна,молочна,цукрова,борошномельно-круп'яна,консервна,олійна йкрохмале-патокова.Найважливішими чинникамирозміщеннягалузейхарчовоїпромисловостієчисельність й густота населення,сировинна база,формиорганізаціївиробництва, транспорт.

 

>Рис. 13. –Теріторіальнерозташуванняосновнихвиробництвхарчовоїпромисловості України [10]

 

>Таблиця 3.Виробництвоосновнихпродуктівтваринництва засічень-грудень 2006 року [15]

>Реалізовано назабійхудоби таптиці (уживійвазі) Молоко >Яйця всіхвидів
тис. т у% досічня-грудня 2005 р. тис. т у% досічня-грудня 2005 р. млн.. прим. у% досічня-грудня 2005 р.

Україна

2547,0

106,6

13269,8

96,8

14228,0

109,1

>АвтономнаРеспубліка Крім 164,5 104,7 322,6 93,0 602,4 103,5
>Вінницька 95,0 123,2 851,6 100,3 639,5 112,2
>Волинська 97,0 108,9 544,3 98,9 213,1 97,0
>Дніпропетровська 183,9 114,3 474,4 96,0 974,7 110,6
>Донецька 144,4 109,6 476,3 92,6 1442,0 103,8
>Житомирська 76,0 108,9 727,9 99,5 502,0 113,9
>Закарпатська 74,1 100,7 395,0 99,8 289,0 96,8
>Запорізька 81,5 106,1 375,9 97,9 659,1 118,3
>Івано-Франківська 92,6 105,8 570,1 98,9 505,2 145,5
>Київська 272,8 118,2 612,0 88,3 1705,3 116,6
>Кіровоградська 62,5 95,4 389,9 98,7 297,9 105,2
>Луганська 65,5 94,2 371,4 90,8 656,9 107,9
Львівска 137,1 110,6 893,2 96,0 563,7 102,8
>Миколаївська 43,5 97,1 413,1 95,6 327,0 104,2
>Одеська 74,4 91,5 535,0 88,2 616,4 90,1
>Полтавська 68,2 113,3 799,8 106,1 573,5 106,6
>Рівненська 70,8 104,3 499,4 99,5 331,0 100,9
>Сумська 94,2 99,9 487,0 97,8 385,1 103,6
>Тернопільська 62,2 97,8 469,7 96,8 384,6 132,6
>Харківська 138,8 99,8 531,9 93,9 883,2 117,4
>Херсонська 66,8 104,7 354,0 99,0 260,3 104,2
>Хмельницька 75,1 98,4 689,0 95,4 219,2 113,3
>Черкаська 162,3 110,6 515,2 99,3 614,2 114,9
>Чернівецька 56,3 109,3 360,8 98,1 257,5 105,6
>Чернігівська 87,5 101,3 610,3 96,3 325,2 90,7

 

>Таблиця 4.Виробництвоосновнихпродуктівтваринництва засічень-вересень 2007 року [15]

>Реалізовано назабійхудоби таптиці (уживійвазі) Молоко >Яйця всіхвидів
тис. т у% досічня-вересня 2006 р. тис. т у% досічня-вересня 2006 р. млн.. прим. у% досічня-вересня 2006 р.
Україна

1871,6

109,8

9719,4

92,8

10972,3

98,1

>АвтономнаРеспубліка Крім 134,5 111,6 267,8 103,4 463,5 98,0
>Вінницька 70,2 117,2 632,6 97,8 526,3 101,7
>Волинська 70,4 112,5 405,2 94,0 166,4 87,9
>Дніпропетровська 144,1 116,0 325,2 87,6 687,5 94,2
>Донецька 95,7 111,4 331,5 85,0 990,8 90,7
>Житомирська 50,6 89,4 521,2 87,1 382,1 91,1
>Закарпатська 44,8 99,6 321,4 100,5 244,6 99,8
>Запорізька 66,3 117,1 249,1 87,2 465,6 92,8
>Івано-Франківська 63,8 106,7 416,8 95,0 438,0 113,6
>Київська 212,7 112,5 418,7 88,5 1320,2 104,1
>Кіровоградська 47,0 106,6 295,5 95,5 271,9 107,0
>Луганська 46,5 103,6 279,5 92,6 469,3 92,4
Львівска 101,6 110,7 668,0 91,1 455,8 98,4
>Миколаївська 32,8 114,3 301,3 90,6 257,9 101,9
>Одеська 69,1 120,4 374,8 87,8 437,8 85,0
>Полтавська 54,7 122,6 529,7 90,7 419,0 94,6
>Рівненська 56,0 109,4 377,7 95,7 284,6 106,7
>Сумська 42,5 77,6 367,9 92,6 270,1 80,8

Схожі реферати:

Навігація