Реферати українською » География » Агропромисловий комплекс


Реферат Агропромисловий комплекс

промислову шляхом індексації, прямий компенсації підприємствам витрат, що з підвищенням оптових ціни матеріально-технічні ресурси, і скасуванням всіх видів податків, крім податку з землі.

Йде створення ринкової інфраструктури в АПК. Створюються і функціонують аграрні біржі, банки, торгові доми, торги, розробляються ефективні маркетингові інформаційні системи збору, зберігання, обробки інформації, системи страхування сільгосппідприємств.

Для успішного проведення аграрній реформі насамперед необхідно забезпечити соціальні перетворення на селі (до житлового будівництва, спорудження об'єктів культури, охорони здоров'я, освіти, будівництво шляхів, газифікацію, електрифікацію, зв'язок), тобто. створити умови для для переселення громадян, у покинуті села, в малонаселені регіони.

Для розвитку ринкових взаємин у сільське господарство значний внесок внесло рішення Уряди Росії із 1993 р. формувати державні ресурси на контрактній основі по вільним цінами, скасувати обов'язкові поставки. Формування державних продовольчих ресурсів утримання армії, державного резерву здійснюватиметься коштом державного бюджету, а державну підтримку сільгоспвиробників — тільки завдяки традиційному позабюджетних джерел. Держава передбачає низку пільг для сільгосппідприємств,заключающих з нею договору з поставкам: надання бюджетних позичок, дотацію виробникам тваринницької продукції, компенсацію вартості паливно-мастильних матеріалів тощо. Договору укладатимуться на основі. Активно в АПК триває формування нових форм господарювання. Нині їх подано селянськими господарствами, асоціаціями селянських господарств,агрокооперативами,агрокомбинатами,агроконсорциумами, агрофірмами. Вибір тій чи іншій форми залежить від конкретних умов місцевості, складає суворо добровільних засадах, а критерієм переваги може лише економічна ефективність. У найближчими роками 3/4 продукції сільського господарства вироблятимуть великі сільськогосподарські підприємства: асоціації селянських господарств, акціонерні підприємства,агрокооперативи, створені з урахуванням колгоспів і радгоспів. Селянські господарства дадуть приблизно до 2% загального виробництва, оскільки навіть за умови серйозної підтримки державою (будівництво шляхів, газифікація, підводка електроенергії, забезпечення технічного обслуговування, прийом продукції) їм потрібні кредитування і проінвестували щонайменше 3—5 років, щоб стати на ноги.

Сучасна аграрна політика спрямовано висновок аграрного сектору економіки з кризи. Провідну роль цьому процесі грає завершення інституціональних перетворень, реформування відносин власності. Вже сьогодні переважна більшість колгоспів і радгоспів реорганізовано і перереєстрована. Частка державного сектора скоротилася до 10%, решта посідає підприємства, засновані на приватної власності на грішну землю й передати майно. Хоча роздержавлення проходило досить формально, він усе-таки створила сприятливі умови у розвиток ринкових взаємин у АПК для нашої підйому виробництва. Зміна відносин власності створила умови розвитку нових форм господарювання: акціонерних товариств відкритого і закритого типу, товариств з обмеженою відповідальністю, змішаних товариств, колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських виробничих кооперативів, селянських (фермерських) господарств, асоціацій селянських (фермерських) господарств, товариств і кооперативів. 55% їхньої загальної кількості посідає підприємства акціонерного типу (акціонерні товариства й товариства), 45% — підприємства кооперативного типу (колгоспи, виробничі кооперативи, колективні сільськогосподарські підприємства). Розвиток кооперативних відносин — пріоритетний напрямок аграрній реформі.

У АПК передбачається розвиток, як виробничої сільськогосподарську кооперацію, кооперації селянських господарств, і кооперації на переробку сільськогосподарської продукції, постачання, збуту, кредитної і страхової кооперації. Щоб сформувати класу реальних власників у межах реформи підтримане й створення повних товариств і товариств на вірі (командитних) товариств.

Значну увагу буде приділено розвитку агропромислової інтеграції у всіх її формах, з виробництва сільськогосподарської продукції до його реалізації населенню (фінансово-промислові групи, концерни, агрокомбінати, агрофірми й інші формування із виробництва, переробці й збереженню й торгівлю сільськогосподарської продукцією і продовольством).

Упродовж років реформи змінилися виробничі відносини: замість адміністративних методів управління — повна господарська самостійність, орієнтація економічну ефективність виробництва.

Удосконалення відносин власності в аграрному реальному секторі економіки зажадає формування системи державної реєстрації речових прав на земельні ділянки і іншу нерухомість, повної видачі власникам земельних часток і паїв всіх сільськогосподарських організацій. Під контролем держави створюється ринковий оборот землі. Буде розширено інститут оренди землі удосконалений механізм її правовим регулюванням, і навіть розроблений механізм економічного стимулювання раціонального й ефективного використання земель, підтримки і відновлення родючості грунту.

>Различни напрями федеральної підтримки у регіонах країни: в основних сільськогосподарських базах країни — підвищення ефективності виробництва, околицях депресивного сільського господарства — створення додаткові джерела доходів як на сільського населення цих районів. Державна підтримка насамперед спрямовуватиметься не самим виробникам сільгосппродукції, а що утворюється в аграрному секторі ринковим інститутам і інфраструктурним об'єктах, розширення збуту сільськогосподарської продукції. Створення сучасної інфраструктури збуту дозволить швидко підняти ефективність АПК.

>Финансово-лизинговая діяльність у аграрному секторі також потребує державну підтримку. Вона передбачає розвиток системи сільськогосподарського кредиту (банківського й у небанківського) і лізингу. Створення системи сільських кредитних кооперативів, іпотечних кредитів, комерційних сільськогосподарських банків намічається провести найближчими роками.

Державна підтримка буде також надано підприємствам, який випускає конкурентоспроможну продукцію на світовому ринку.

Соціальне розвиток села іде у рамках цільових федеральних і регіональних програм по електрифікації, газифікації і водопостачання, шляховому будівництву, розвитку зв'язку, радіомовлення і програм телебачення.

У межах вдосконалення податкової системи, підвищення її ефективності передбачається перехід до єдиного земельному податку. Попереду здійснити фінансово і реформувати неплатоспроможність сільгосппідприємств, реструктурувати борги сільськогосподарських громадських організацій і селянських господарств перед федеральним бюджетом і позабюджетними фондами.

>Кризисную ситуацію з матеріально-технічної базою сільського господарства заплановано розв'язати з допомогою розвитку машинно-технологічних станцій з урахуванням сучаснихтехнико-технологических систем для виробничого обслуговування сільськогосподарських товаровиробників, і навіть з допомогою вдосконалення виробничо-технічної бази через розвиток лізингу сільськогосподарської техніки.

>Несостоятельние переробні підприємства мусять продаватися вітчизняним інвесторам, держава надасть пільги для операцій із цінними паперами підприємств.

Зростання продукції передбачається здійснити з допомогою інтенсивних ресурсозберігаючих технологій, застосування високоврожайних сортів сільськогосподарських культур і високопродуктивних тварин, використання новітніх досягнень біологічної науки, підвищення родючості грунту, раціоналізації поголів'я худоби і птиці, вдосконалення структури виробництва тваринництва.

Аграрна реформа передбачає створення всеросійського ринку сільськогосподарської своєї продукції основі поглиблення спеціалізації економічних районів, інтенсифікації сільськогосподарського виробництва з вільному взаємодії попиту й пропозиції із елементами державного регулювання ринку.

Останніми роками до сфери аграрних відносин активно впроваджуються ринкові методи господарювання: ліквідація монополії держави щодо землю, роздержавлення сільськогосподарських підприємств, розвитокмногоукладное™, створення фермерських господарств, впровадження ринкових засад розподілу продукції, матеріально-технічних ресурсів. Але реальної ринкового обороту землі і придбання земельної ринку ми маємо. До цього часу йдуть дебати щодо продажу землі, зіштовхуються діаметрально протилежні погляду. Питання землі, як й раніше, є основним питанням економічного реформування країни, головним каменем спотикання по дорозі ринкових перетворень. Фактично вже 80% землі перебуває у приватної пайовий власності, але що склалася система ефективного володіння землею. Необхідний механізм, дозволяє перерозподілити головне економічне ресурс сільському господарстві — землю — на користь тих, хто здатен раціонально і ефективно її використовувати, хто може впроваджувати новітні виробничі технологій і з їхньої основі виробляти високоякісну і рентабельну продукцію, забезпечувати повністю внутрішні потреби і експорт. І тому, безумовно, необхідний реальний ринок землі. Держава зі свого боку має забезпечити регулювання земельних відносин, рівність всіх видів власності цього сектора економіки, підтримку ефективних товаровиробників і спочатку захист їхнього капіталу від жорсткій конкуренції з боку іноземних виробників. Вона також має допомогти переорієнтувати інвестиції в аграрним сектор, забезпечити соціальну підтримку сільських жителів.


2. План статистичних даних

Динаміка цін придбання палива, енергоносіїв, мінеральних добрив, засобів захисту рослин (із першого жовтня 2006 по 1 грудня 2006) ціна за одиницю продукції крб. (код поОКЕИ - 383) за 1 тонну, кВт.годин., Гкал, тис. Л

 

Середні ціни на всі Середні ціни на всі Середні ціни на всі Зміна ціни наотчетном періоді (%) Зміна ціни до попередньому періоду (%)
01.10.2006 01.11.2006 01.12.2006

Паливо і ПММ

         
Бензин автомобільний А-76 18 784 18 656 18 138 97,2 96,6
Бензин автомобільний А-80 17 842 17 747 17 516 98,7 98,2
Бензин автомобільний Аі-92 21 151 20 672 20 315 98,3 96,0
Бензин автомобільний Аі-95 22 316 22 205 22 019 99,2 98,7
Паливо дизельне 17 834 17 383 17 175 98,8 96,3
>Мазуттопочний 5 760 5 316 4 682 88,1 81,3
Олія мастильне моторне 29 211 29 403 28 581 97,2 97,8
Олія мастильне дизельне 28 822 28 415 29 377 103,4 101,9
Вугілля енергетичний кам'яний 1 294 1 297 1 534 118,3 118,5
Енергоносії          
Електроенергія для сільськогосподарських товаровиробників 1,68 1,70 1,71 100,6 101,8
>Теплоенергия длятеплично-парникових господарств 544 495 568 114,7 104,4
Мінеральні добрива          
>Селитра аміачна 34:0:0 4 596 4 715 4 659 98,8 101,4
>Сульфат амонію 21:0:0 2 757 2 570 3 300 128,4 119,7
>Карбамид 46:0:0 7 673 7 693 8 079 105,0 105,3
>Жидкий аміак 82,2:0:0 7 000 -- -- -- --
Подвійнийгрансуперфосфат 0:46:0 9 990 9 990 -- -- --
>Фосмука 4 383 -- 1 538 -- 35,1
>Калий хлористий 0:0:60 4 925 4 911 5 008 102,0 101,7
>Нитроаммофосфат 23:22:0 5 547 6 725 6 725 100,0 121,2
>Сульфоаммофос 14:34:0 6 742 7 150 6 750 94,4 100,1
NPK 13:19:19 7 315 7 803 7 367 94,4 100,7
>Нитрофоска 11:10:11 5 617 5 406 5 734 106,1 102,1
>Азофоска 16:16:16 6 428 6 802 6 505 95,6 101,2
>Диамофоска 10:26:26 7 571 8 456 8 554 101,2 113,0
>Аммофос 12:52:0 8 679 8 588 8 477 98,7 97,7
>Диаммофос 18:46:0 8 986 8 853 8 769 99,1 97,6
>Известняковая борошно 368 368 706 191,8 191,8
Кошти хімічного захисту рослин          
БІ - 58 Новий,ке 400 г/л 304 246 239 97,2 78,6
>Данадим,ке 400 г/л 200 203 203 100,0 101,5
>Кинмикс,ке 50 г/л 278 315 315 100,0 113,3
>Циткор,ке 250 г/л 363 400 402 100,5 110,7
>Фуфанон 201 212 209 98,6 104,0
>Тилт,ке 250 г/л 789 876 876 100,0 111,0
>Рекс З 674 701 701 100,0 104,0
>Фенорам – супер 477 357 353 98,9 74,0
>Диален Супер,вр 344 +120 г/л 371 317 316 99,7 85,2
>Кросс,вгр 92 +47 г/л 680 680 648 95,3 95,3
>Ковбой,вгр 368 +17,5 г/л 810 810 796 98,3 98,3
>Раундап,вгр 360 г/л 251 256 248 96,9 98,8
>Луварам 95 91 91 100,0 95,8
>БетаренФД 296 315 278 88,3 93,9
>Бетарен ПрогресАМ 470 489 489 100,0 104,0

Динаміка цін придбання сільгосптехніки у середньому Росії (включаючи вторинний ринок) (із першого жовтня 2006 по 1 грудня 2006)

Зміна середні ціни придбання
01.10.2006 01.11.2006 01.12.2006 Уотчетном періоді, % До попередньому періоду, %

Трактори

         
ДП - 75 653 687 635 92,4 97,2
Т - 150 До 1 344 1 229 1 300 105,8 96,7
Т - 4 А 1 128 1 140 963 84,5 85,4
До -744Р 2 973 3 053 2 938 96,2 98,8
До - 701 2 651 2 750 2 588 94,1 97,6
Т - 30 292 363 291 80,2 99,7
МТЗ - 80 448 478 453 94,8 101,1
МТЗ - 82 489 581 492 84,7 100,6
>ЛТЗ - 155 926

Схожі реферати:

Навігація