Реферати українською » Геология » Розрахунок водосховища сезонного регулювання стоку


Реферат Розрахунок водосховища сезонного регулювання стоку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Курсова робота

на задану тему:

"Розрахунок водосховища сезонного регулювання стоку"


Побудовабатиграфических і об'ємних кривих водосховища

Потрібна:

1) побудувати профіль перерізу водосховища в створі греблі і подовжній профіль дна лінієютальвега (вертикальний: М 1:200 і горизонтальний М 1:10000)Рис 1.1Топографический план водосховища М 1:10000

2) Виробитипланиметрирование площ, обмежених лініями горизонталей і віссю греблі.

3) розрахувати координатибатиграфических і об'ємних кривих. побудувати ці криві.

Площі, обмежені горизонталями і віссю греблі визначаємо з допомогоюпланиметра.

>Вичисление виробляємо за таблицею 1.1

Таблиця. 1.1Ведомость визначення площ.Планиметр № 1492 . довжина важеля 170 мм

найменування

площ

відлік. од.

середня

різницю

площа.м
початковий кінцевий різницю
1 2 3 4 5 6

квадрат1*1см

(1 * 10м)

2370

3378

4378

5385

1008

1007

1005,5 998,57
горизонталь 183 м

3188

3202

3202

3217

14

15

14,5 2370
горизонталь 184 м

3201

3234

3234

3269

33

35

34 12460
горизонталь 185 м

3270

3350

3340

3432

70

82

76 49920
горизонталь 186 м

3500

3660

3658

3819

158

159

158,5 121010
горизонталь 187 м

3820

4000

3998

4178

178

178

178 185690
горизонталь 188 м

4200

4450

4466

4718

266

268

267 340390
горизонталь 189 м

4700

5050

5050

5404

350

354

352 506290
горизонталь 190 м

5400

6000

5966

6570

566

570

568 687070
горизонталь 191 м

6570

7300

7305

8035

735

735

735 930090
горизонталь 192 м

1000

1800

1840

2648

840

848

844 1270970
горизонталь 193 м

2500

3600

3600

4712

1100

1112

1106 1838870

Побудовабатиграфических і об'ємних кривих водосховища.

>Батиграфическая характеристика є графічне зображення залежностей площі водоймища і його обсягу від висотних оцінок чи глибин, відповідних різних рівнів наповнень:V=V (H) – крива обсягів, = (H) – крива площ,hср =hср(H) – крива середніх глибин і L = L (H) – крива критерію літоралі.

Визначення цих характеристик проводять шляхом обробки топографічних планів району затоплення, причому кожному за проектованого гідровузла становлять характеристики до різних варіантівстворов на основі техніко-економічних розрахунків вибирають оптимальний варіант.

Крива площ будується за результатамипланиметрирования плану в горизонталях. У цьому допускається, що водна поверхню водосховища горизонтальна, що справедливе для щодо великихслабопроточних водоймищ, ухил водної поверхні яких незначний. Обсяги, площі дзеркала рівні, обчислені при допущеннігоризонтальности, називаються статичними.

Розрахунокбатиграфических кривих водосховища:

Для встановлення залежностіV=V (H) визначають обсяги по верствам: V= H, де – площі дзеркала водосховища при оцінкахНi іНi+1; обсяг першого від дна параболоїда V1 = 2/3 *H0-1 .

Обсяг води у Каховському водосховищі за будь-якої позначці рівня наповнень обчислюється шляхом послідовного підсумовування обсягів окремих верств, починаючи із дуже низькою точки, V 1 =.

Для побудови кривою середніх глибин водосховищаhср визначають середні глибини що за різних рівнях наповнень, як:

>hср = .

Площа літоралі – це площа мілководдя з глибинами2м і менше. Площа літоралі визначають:

,

де – площа дзеркала водосховища при позначці рівня М, м;

 –площа дзеркала водосховища при позначціН-2 м.

Критерій літоралі – цей показник площі літоралі на площу дзеркала водосховища нині ж позначці.

.

Таблиця. 1.2: Побудовабатиграфических і об'ємних кривих водосховища

Рівень води М м

Площа

вод. під

>i тис.м

Різниця

>Уровней води ,Н м

Обсяг води , тис. м3. Середня глибинаhср, м >Литораль

 

Площа

>L

Критерій

>L

>Vi >VHi

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

182,5 0 0,5 0 0 0 0 _

 

183 2.37 0,79 0,79 0,33 2.37 1

 

184 12,46 1 7,42 8,21 0,66 10,09 0,81

 

185 49,92 31,19 38,61 0,77 37,46 0,75

 

186 121,01 1 85,47 116,66 0,96 71,09 0,59

 

187 185,69 153,35 238,82 1,29 64,68 0,35

 

188 340,39 1 263,04 416,39 1,22 154,70 0,45

 

189 506,29 423,34 686,38 1,36 165,90 0,33

 

190 687,07 1 596,68 1020,02 1,49 180,78 0,26

 

191 930,09 808,58 1405,26 1,51 243,02 0,26

 

192 1270,97 1 1100,53 1909,11 1,50 340,88 0,27

 

193 1838,87 1554,92 2665,65 1,45 567,90 0,31

 

Тепер щодо цих даних необхідно побудуватибатиграфические і об'ємні криві водосховища.

Розрахунок втрат води з водосховища

>Дано:

1) місце розташування водосховища – сел.Алатирь: ,.

2) Площа водосховища: =

3) Середня глибина: 1,51 м

4)Гидрологические умови ложа водосховища: середні

5) Розрахункова забезпеченість опадів:

6) Коефіцієнт варіації опадів:

7) Коефіцієнт асиметрії:

8)Внутригодовое розподілсреднемноголетнего шару опадів:

Таблиця

Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 рік

Опади мм

32 45 44 40 53 63 72 64 56 57 56 37 657

Таблиця

напрям з св в >юв юз із сз
Повторюваність % 15 9 10 11 7 11 18 19

Потрібна:

1) обчислити обсяг втрат води з водосховища на фільтрацію і додаткове випаровування

2) побудувати графік сумарних втрат води з водосховища

Рішення:

2.1 Визначення втрат на фільтрацію:

шар втрат на фільтрацію при хороших гідрологічних умовах приймається наближено рівним 60мм/мес

2.2 Визначеннясреднемноголетнего шару випарів із поверхні водосховища:

обчисленнясреднемноголетнего випаровування із поверхні малих водойм визначається за використанням карта народження і обчислюється пофоруле:

,[1] де:

-среднемноголетнее випаровування з еталонного басейну площею

за картоюизолиний в довіднику [1] для даних координат

 - поправочний коефіцієнт на глибину водойми

 - поправочний коефіцієнт на захищеність водойми від вітру рослинністю, будівлями, крутими берегами та інші перешкодами

 - n коефіцієнт на площа водойми,

що знайти , необхідно знайти середню довжину розгону вітруLср. І тому необхідно побудувати топографічний план водойми, узявши в основі найбільшу горизонталь.

На плані показати ділянки узбережжя з різноманітною заввишки перешкод. У разі це 4 ділянки.Нанести троянду вітрів, обравши масштаб повторюваності. На саме водосховище необхідно завдати сітку румбів (довільно)

 - висота перешкод. розраховується як середньозважена за периметром водойми.

=7,42

визначенняLср обчислимо середню довжину розгону повітря по румбам:

 

Для всієї акваторії водойми середня довжина розгону обчислюється за такою формулою:

де: L – середня довжина розгону по відповідним румбам в метрах

N – повторюваність вітру за напрямами % (з таблиці)

 =671 м

Отже:

По таблиці:

Що б мати точне значення для даного водосховища, необхідно застосувати інтерполяцію , використовуючи таблицю, розташовану за довіднику .

 - формула лінійної інтерполяції

Таблиця

0,01 0,03

0,96 0,89

>Интерполяцией отримуємо:

знаходимо за таблицею всправочнике[1].

Залежно від площі водосховища враховується таке:

Для водойм, мають округлу чи квадратної форми береться фактична площа водного дзеркала.

Для водойм неправильної форми застосовується умовна площа, яка обчислюється як площа кола з діаметром, відповідним середньої довжині розгону повітряного потоку над водоймою. У разі маємо водойму неправильної форми, тому:

 ,

нині за допомогою інтерполяції визначаємо :


Таблиця

Площа

2,00 5,00

1,23 1,26

тепер ми можемо розрахувати , і занести їх у таблицю.

Визначення шару випаровування розрахункової забезпеченості розрахована у пункті 2.2 середній розмір випаровування з водної поверхні її перевищення

ймовірність такого перевищення (забезпеченості) при сезонному регулюванні стоку приймається як доповнення до 100% забезпеченості опадів

забезпеченість випаровування

Визначення опадів розрахункової забезпеченості опади розрахункової забезпеченості визначаємо за такою формулою:

де: модульний коефіцієнт (ордината кривою забезпеченості, узяте зпрактикума[1], а норма опадів на мм

з допомогою інтерполяції отримуємо

Визначення шару додаткового випаровування.

>Рассчитивается як різницю , у своїй негативні значення розрахунок не приймаються

Визначення сумарного шару втрат на додаткове випаровування і фільтрацію.

Сумарний шар втрат розраховується , як сума

Обсяг втрат при розраховується як

Таблиця 2.1Вичисление сумарного шару втрат водосховища.

місяць Шар втрат на фільтрацію Ф мм. Шар випаровування Шар опадів

Шардополн.

>испар.

Сум-

>марний

шар

втрат

Обсяг

втрат

 

 мм

>П,мм

Єв,

%

>Ере, мм >мм,Х Хрх

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

1 60 _ _ 32 24 _ 60 64

 

2 60 _ _ 45 34 _ 60 64

 

3 60 _ _ 44 34 _ 60 64

 

4 60 6 23 40 29 _ 60 64

 

5 60 14 53 53 41 12 72 77

 

6 60 20 76 63 48 28 88 94

 

7 60 21 72 72 54 18 78 83

 

28 60 19 72 64 48 24 84 89

 

9 60 12 44 56 42 2 62 66

 

10 60 6 23 57 43 _ 60 64

 

11 60 2 8 56 43 _ 60 64

 

12 60 _ _ 37 28 _ 60 64

 


Визначення мертвого обсягу водосховища з умовного виконання припустимого строку замулення

Вихідні дані:

>1)Площадь водозбору водосховища :

>2)Расчетний термін замулення – 25 років

Порядок розрахунку:

визначення середнього багаторічного річного стоку води (норма стоку) в створі греблі

За відсутності фактичних спостережень норму річного стоку визначають за картоюизолиний

Робота проектованого водосховища модуль стоку

Витрата води

Обсяг річного стоку

Визначення обсягу й стоку замулення водосховища:

де:

-обсяг річного стоку

 -щільність відкладень

За 25 років водосховище наповниться обсягом наносів рівним

Набатиграфической кривою цей об'єм відповідає позначці 184 м.

дорівнює обсягу .

Визначення корисного та повного обсягів води, режиму сезонного регулювання стокутаблично – цифровим балансовими методом

Вихідні дані:

1)батиграфические криві

>2)норма річного стоку

>3)годовой стік розрахункової забезпеченості

>4)годовая віддача

>5)график сумарних втрат води з водосховища

>6)мертвий обсяг водосховища =

Потрібна:

>1)вичислить корисні й повні обсяги води

>2)определить наповнення водоймища і скиди надлишків води не враховуючи втрат

>3)найти обсяги води (корисний, повний , наповнення)

Порядок виконання:

Зіставляючи розрахунковий стік і планове корисну віддачу U кожний місяць і протягом року встановлюють, що сезонне регулювання необхідно, оскільки корисна віддача перевищує розрахунковий стік, і, можливо, оскільки сумарний річний стік розрахункової забезпеченості перевищує річну віддачу.

За початок водогосподарського року приймають квітень. Дані про розрахунковому стоці та планової віддачі заносять в графи 2 і трьох таблиці 4.1

Зіставляючи помісячно стік і віддачу обчислюють надлишки й недоліки заносять в графи 4 і п'яти .

За цими даними будують графік припливу і віддачі водоймища і визначають режим його роботи. У нашому випадку режим роботи водосховища – двотактний.

Розглянемо два граничних варіанта регулювання водосховища: за першим варіантом водосховище заповнюється з допомогою його першихизбитков і після цього надлишки скидаються через спеціальні споруди. Розрахунок ведеться за ходу часу, вираховуючи наповнення і скиди наприкінці кожного місяці. Кінцеві наповнення обмежуються посудинами.Вичисления розпочинаються з місяцями, такими за моментом спорожнювання водосховища рівня мертвого обсягу. У нашому випадку – з кінця березня. Ці дані заносять в графи 6 і аналогічних сім. При розрахунках використовують рівняння балансу води, що може бути, у вигляді: ,

де:

 - рівняння балансу води не враховуючи втрат.

-обсяг скидання води за відповідний місяць

 -фіктивне наповнення (необмежене обсягамиVнпу іVмо.)

За другим варіантом спочатку виробляють вільні скиди приУМО. Розрахунок ведеться від кінця водогосподарського року.Дефицити сумуються, а надлишки віднімаються. Отримані дані заносимо в графи 8 і 9-те таблиці При розрахунках використовують рівняння балансу води, що може бути, у вигляді: ,

Остаточний етап – розрахунок втрат. Приймаємо, що водосховище працюватиме за другим варіантом регулювання.Вичислим середній обсяг води у Каховському водосховищі кожний місяць при прийнятому варіанті обсягу (графа 10). По об'ємної кривою знаходимо середню площа водного дзеркала (графа 11).Вичисляем корисний на повний обсяг водосховища, а як і наповнення і скиди але з урахуванням втрат .Вичисляем повну віддачу води за такою формулою (13 графа).

Будуємо сполучений графік припливу і віддачі водосховища але з урахуванням втрат води під час роботи водосховища за другим варіантом.

За графіком сумарних втрат визначаємо обсяги втрат кожний місяць

Що б розрахувати - треба знатиW0 з3го розділу і

Що знайти - треба знати модульний коефіцієнт по додатку практикуму [1] (знаходимо за картою (коефіцієнт варіаціїсреднемноголетнего річного стоку. У нашому випадку він дорівнює 0.47)

>Интерполяцией отримуємо коефіцієнт, рівний 0.640, і розраховуємо

Стік

міс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4,00 4,10 4,90 22,80 17,5 5,80 4,30 5,00 10,8 11,3 4,8 4,7

Планова корисна віддача

міс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6,67 6,67 6,67 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,67 6,67 6,65

виходячи з цих величин можна визначити сумарний обсяг скидання:


далі ці величини необхідно розподілитимо місяців.

у вихідних даних дано їх розподілу є у відсоткове співвідношення. Що б упізнати, скільки стоку - та планової корисною віддачі посідає щомісяця – потрібно перевести вище отримані обсяги в відсотки, й занести в таблицю 4.1

корисний й має повнийобьеми не враховуючи втрат

корисний й має повнийобьеми з урахуванням втрат

правильність розрахунків перевіряють за формулі:

це нижче 5%, отже розрахунок можна закінчити.


Таблиця 4.1: розрахунок водосховища сезонного регулювання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація

місяць

розрахунок

>ний

стік

Планова

віддача

Наповнення не враховуючи втрат Розрахунок втрат

Наповнення з урахуванням втрат

 

+ - 1 вар 2 вар

>Сред

>ний

обсяг