Реферати українською » Геология » Буропідривні роботи при проведенні гірничих виробок


Реферат Буропідривні роботи при проведенні гірничих виробок

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

>Федеративное агентство за освітою

>ГОУВПО Магнітогорський Державний Технічний Університет їм. Г.І.Носова

КафедраПРМПИ

Курсова робота

за курсом «Технологія і безпека вибухових робіт»


Зміст

Запровадження

1. Вихідні дані для проектування

2. Вибір типу бурового устаткування

3. Визначення діаметра і глибинишпура

3.1 Глибина шпурів

3.2 Діаметр шпурів

4. Вибір типу В.В.

5. Визначення питомої витрати В.В.

6. Вибір способу ініціювання

7. Вибір типувруба, числа і схеми розташування врубових шпурів

8. Визначення параметрів закладення шпурів

9. Показникибуровзривних робіт

10.Технико-економические показники

11. Правила безпеки під час вибухових робіт у гірничій вироблення

Список літератури

 


Запровадження

У цьому курсової роботу з дисципліни "Технологія і безпека вибухових робіт" я закріпив свої теоретичні знання і набутий придбав практичні навички зі складання паспортівбуровзривних робіт, за проведенні гірських виробок.

>Курсовой проект технологій і безпеки ведення вибухових робіт виконано «Єдиних правил безпеки при вибухових роботах».

У цьому курсовому проекті використана рекомендована технічну літературу і останні досягнення сучасних рудників.

Під час проведення горизонтальних виробок до буровибуховим роботам пред'являються підвищені вимоги у частині забезпечення необхідного розвалу породи після вибуху, і якісного роздрібнення, високої стійкості виробок іоконтуривание в відповідність до проектом. Під час проведення горизонтальних виробокотбойку з допомогоюбуровзривних робіт виконують у основному суцільним забоєм невеликого поперечного перерізу.

Ефективністьгорнопроходческих робіт у значною мірою залежить від правильного вибору параметрівбуровзривних робіт (схеми розташування, числа діаметра і глибини шпурів, питомої витрати та певного типу ВР, діаметра, конструкції і параметра зарядів, режиму їх висадження тощо.) і здатні якісно складеного паспортиБВР.

 


1. Вихідні дані для проектування

Вихідні дані представлені у таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Показники Значення
1. Найменування вироблення >Штрек
2. Форма вироблення >Сводчатая
3.Сечение вироблення чернетково

9 м2

4. Коефіцієнт фортеці порід 10-12
5.Породи >Монолитние
6. Обводненість забою Необводненний
7. Особливі умови Не небезпечний
8. Висота вироблення 4,4 м
9.Ширина вироблення 3,4 м

 


2. Вибір типу бурового устаткування

Залежно від міцності порід (>f = 10-12), і зажадав від площі поперечного перерізу (P.S =9м2) приймаємо установкувращательно-ударного дії «>МиниматикHS205L».

Технічна характеристикабурильной установки «>МиниматикHS205L» представленій у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Технічна характеристикабурильной голівки «>МиниматикHS205L»

Характеристики Показники
1. Спосіб буріння >Вращательно-ударний
2. Висотаобуриваемого забою, м 5,1
3.Ширинаобуривания, м 3,7
>4.Площадьобуривания з одного установки, 8-38
5. Глибина буріння, м 2,2
6. Діаметршпура, мм 36-56
7. Кількість бурильних машин 2
8. Типбурильной машини >Гидравлический
7. Ходова частина На пневматичному ходу
8. Тип приводу дизельний
9. Швидкість пересування, км/год 10
10.Преодолеваемий ухил, градус 20
11. Потужність приводу, кВт 40

12. Габарити у транспортній становищі, м

висота

ширина

довжина

2,4
1,94
10,8
13. Маса, т 14

3. Визначення діаметра і глибинишпура

 

3.1 Глибина шпурів

Приймаємо глибину шпурів з технічної можливостібурильной установки:

>Врубовие – 2 м

>Отбойние – 1,5 м

>Оконтуривающие – 1,55

3.2 Діаметр шпурів

Діаметр шпурів приймаємо з технічної характеристикибурильной установки (діаметр коронки - 36-56 мм) – 42 мм.


4. Вибір типу ВР

З огляду на гірничотехнічні і гірничогеологічні умови проведення гірничої виробки, приймаємо ВР другого класу –Аммонит №6ЖВ в патронах.

Набої випускаються діаметрами 32, 60 і 90 мм, вагою 200-250 грн. 1400 грн. і 3000 грн.

Оскільки діаметршпура 42 мм та найбільш підходящими будуть патрони діаметром 32 мм, масою 250 грн. і довгою 25 див.

Характеристикааммонита №>6ЖВ представленій у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 Технічна характеристикааммонита №>6ЖВ

Характеристики Показники

1. Щільність в патронах,гр/см3

1,0-1,2
2.Бризантность, мм 14-17

3. Працездатність, див3

360-400
4. Обсяг газів,л/кг 945
5.Водоустойчивость >водоустойчивий
6. Примітка Для порід середньої фортеці.
7. Складові частини АС + тротил +водоустойчивая селітра
8. Кисневий баланс, % -0,53
9. Теплота вибуху, кДж/кг 4305
10. Ідеальна робота вибуху, кДж/кг 3561

Конструкція шпурів

Вибираємо суцільний заряд з однією патроном бойовиком і прямим ініціюванням.


5. Визначення питомої витрати В.В.

Питома витрата ВР,кг/м3

 >кг/м3,                                  (5.1)

де: e-1 – показник зворотний коефіцієнта працездатності, ;

>P>ет –фугасность ВР, прийнято за еталонне, див3

>Px –фугасность застосовуваного ВР, див3

P.Sін – площа забою вироблення, м2.

>f – коефіцієнт фортеці порід за шкалою проф. М.М.Протодьяконов;

>kуз – коефіцієнт посилення зарядів, (1,2-1,3)

,

 >кг/м3

>Проф. М.М. Покровський запропонував до розрахунку питомої використання ВР формулу:

 >кг/м3,                                                          (5.2)

деq>ет – нормальний питома витрата еталонного ВР,кг/м2. У нашій випадкуq>ет=>1,1кг/м3;

P.S1 – коефіцієнт, враховує структурні особливості порід P.S1 =1,5

 – коефіцієнт затискачавзриваемой породи =2

 >кг/м3

>Ш.И.Ибраев запропонував до розрахунку питомої використання ВР формулу

 >кг/м3,                                                           (5.3)

де: а>вир - коефіцієнт, залежить від виду вироблення a>вир = 0,3;

b>ке - коефіцієнт відносної концентрації енергії в одиниці обсягупатронированного ВР, b>ке =1,2.

 >кг/м3

>Рассчитав питома витрата приймаємоqст=2,08кг/м3

>Врубовие шпури заряджають ВР з питомим витратою в 1,15-13,8 разів більше максимального значення питомої витрати (великі значення ще міцних порід).

 >кг/м3,                                                               (5.4)

Деq>вр – питома витрата ВР освітуврубовой порожнини,кг/м3;

>Q>вp – кількість ВР,размещаемого у врубовихшпурах, кг;

V>вр – обсягврубовой порожнини;

Дорадий – коефіцієнт руйнівної діївруба,Крад=1,15-13,85.


 >кг/м3.

Питома витрата ВР уоконтуривающихшпурах доцільно зменшувати зниженнязаконтурного руйнації.

 >кг/м3,                                                        (5.5)

 >кг/м3.

Питома витрата ВР у відбійнихшпурах приймаємо рівним розрахунковому питомій витраті ВР

 >кг/м3.

>Ориентировочное кількість шпурів,

,                                                                             (5.6)

де: - коефіцієнт заповненняшпура, частки од.;

 - щільність заряджання, =1000кг/м3.

 прим.

Лінія найменшого опору, м.


,                                                                              (5.7)

 м

Довжинауходки, м.

                                                                               (5.8)

ДеКИШ - коефіцієнт використанняшпура, частки од.

 


6. Вибір способу ініціювання

Як засіб ініціювання зарядів приймемо електричний. Для висадження врубових шпурів використовуємоЭД миттєвого дії типуЭД–8–Ж, відбійних –ЭДКЗ–ПМ–15 з уповільненням 15 мс,оконтуривающихЭДКЗ–ПМ–15 з уповільненням 30 мс іЭДКЗ–ПМ–15 з уповільненням 45 мс для відбивання грунту забою.

ПоєднанняЭ.Д. приймемо послідовне.

Опір вибуховий мережі,Ом

,                                                                    (6.1)

де - числоЭД, прим.;

 - опір електродетонатора,Ом;

 - опір магістрального кабелю,Ом.

Середнє опір електродетонаторівЭД–8–Ж іЭДКЗ–ПМ–15 становить 2,5Ом (=2,5Ом).

Опір магістральних дротів можна знайти за такою формулою:

 >Ом, (6.2)

де - довжина магістрального дроти, м;

- удільне опір магістральних дротів,Ом/м.

, м (6.3)

де - радіус безпечної зони, м.

1,1 – коефіцієнт, враховуєнепрямолинейность прокладки магістралі.

>Определим радіус безпечної зони:

 м, (6.4)

деQ –маса заряду, кг;

>kB – коефіцієнт пропорційності, рівний 50.

Як магістральних дротів вибираємо провід маркиЭВ. Характеристика цього дроти приведено в таблиці 6.1

Таблиця 6.1.

Марка дроти Кількість жив

>Сечение жили, мм2

Опір 1 км дроти,Ом Маса 1 км дроти, кг
>ЭВ 1 0,2 100 6,6

>Ом

>Ом.

Струм у мережі, А

,                                                                            (6.5)

де - напруга вибухового приладуПИВ – 100М, У.

 А


Умова безвідмовності виконується, тобто. . Гарантійний струм при постійному напрузі становить 1 А.

 


7. Вибір типувруба, числа і схеми розташування врубових шпурів

Приймемо прямий призматичний зарубка з холостий центральної свердловиною збільшення площі оголення.

Прямий зарубка - це сукупність паралельнихзаряжаемих шпурів і компенсаційних неодружених свердловин (шпурів), взаємне розташування яких з урахуванням граничнихл.н.с. забезпечує при висадженні у встановленій послідовності освітуврубовой порожнини заданої глибини, площа поперечного перерізу якої (розміром щонайменше 1 1 м2) необхідна, і достатня для наступної руйнування масиву гірських порід у межах поперечного перерізу проведеної вироблення із постійноюл.н.с. відбійних шпурів і коефіцієнтом їх використання, близькими до одиниці.

Прямий зарубка має такі гідності:

1. Розмірподвигания залежить від ширини вироблення. Це становище суто теоретичне. Практично відхилення шпурів від заданого напряму, і їх запресовування обмежують величинуподвигания.

2. Висока ефективністьвруба в міцних породах. У виробничих умовах перетворюється на породах, схильних до пластичної деформації, до повного викиду підірваною породи звруба іноді у холостийшпур поміщають додатковий заряд ВР,взриваемий після вибуху інших. Тип ВР для додаткового заряду вибирають по чутливості його до детонації, позаяк у разі високої чутливості додатковий заряд може вибухнути одночасно з іншими зарядами, що зумовлюєзапрессовиванию підірваною породи.

3. Малий розкид породи, що визначається напрямом руйнування, тягне підвищення продуктивності навантаження у вибої і зменшення небажаним наслідкам вибуху.

4. Дозволяє створити максимальну концентрацію бурового устаткування у забою, це важливо реалізації швидкісного споруди виробок. У застосування прямоговруба дозволить повністю механізувати і автоматизувати процес буріння шпурів.

До вад прямоговруба ставляться:

1. Трудомісткість буріння компенсаційних свердловин великого діаметра (від застосування відповідної конструкції прямоговруба);

2. Недостатня дослідження процесів, що відбуваються вибухом прямоговруба, що перешкоджає визначати параметри прямоговруба за умов.

 8. Визначення параметрів закладення шпурів

При побудові схеми розташування шпурів, число шпурів, встановлених розрахунковим шляхом, можна коригувати з умов доцільного розміщення на забої. Спочатку розміщуютьврубовие шпури, а після, на що залишилася площі забою, мають допоміжні, відбійні іоконтуривающие. Обсягвзриваемой породи, що припадає однієюврубовийшпур, може бути менше, ніж для відбійногошпура, оскількиврубовие заряди працюють у умовах інтенсивного "затискача" та однієї вільної поверхні, їх глибина мусить бути на 10-20 % більше інших.

>Длину відбійних іоконтуривающих шпурів приймемо 1,55 метри.

Довжина врубових шпурів – 2 м

Якзабойки приймемо щебінь. Довжиназабойки0,5м.

Дляоконтуривающих шпурів застосуємо контурне підривання методом зарядів зниженоюбризантности. До цихзарядам ставляться заряди, мають меншу зонубризантности проти зарядами на основних вибухових роботах. Зниженнябризантности зарядів досягається включенням до конструкцію заряду спеціальних конструктивних елементів як порожнин (повітряних чи заповнених інертними матеріалами).

>Аммонит №>6ЖВ передає детонацію з відривом 5,32 див. Тож контурного висадження залишимо повітряні проміжки між патронами довжиною 5 див.


9. Показникибуровзривних робіт

Перелік основних показниківбуровзривних робіт приведено у таблиці 9.1.

Таблиця 9.1 Показникибуровзривних робіт

Групавзриваемих шпурів Кількість шпурів групи Розрахункові параметри шпурів по черговості висадження Параметри патронів ВР Проектні параметри

Питома витрата ВР,кг/м3

Розмір порожнини, м2

Глибина шпурів, м Заряд ВРшпура, кг

Обсяготбиваемой породи, м3

Діаметр Довжина Маса Кількість патронів ВР ушпуре, прим. Маса заряду ВР ушпуре, кг Довжина заряду ВР ушпуре, м Довжиназабойки вшпуре, м Коефіцієнт заповненняшпура

Фактичний питома витрата ВР,кг/м3

>Врубовие 4 15,6 0,16 2 1,41 0,36 0,032 0,25 0,25 7 1,75 1,75 0,5 0,78 16,59
>Отбойние 4 2,08 1,05 1,5 1,21 2,10 0,032 0,25 0,25 6 1,50 1,50 0,5 0,75 2,48
>Оконтуривающие 10 1,87 2,79 1,55 1,17 5,44 0,032 0,25 0,25 5 1,25 1,45 0,5 0,74 1,96
Сума назаходку 19,55 4 7,90 21,03

10.Технико-економические показники

Таблиця 9.2

Показники Значення
Умови проходки Необводненная, не небезпечна

Площа перерізу, м2

9
Коефіцієнт фортеці 10-12
>Продвигание забою, м 1,9
Діаметр шпурів, мм 42
Кількість шпурів на цикл (зокрема. заряджених), прим. 19(18)
Глибина шпурів, м 2

Кількість шпурів на 1 м2 площі забою, прим.

4

Питома витрата ВР,кг/м3

2,08

Питома витраташпурометров,м/м3

4,6
Коефіцієнт використанняшпура 0,95
Витрата детонаторів, прим. 18
Витрата дротів, м 396

>бурильная підривання гірська вироблення

 11. Правила безпеки під час вибухових робіт у гірничій вироблення

1) Перевірка детонаторів і ВР і при отриманні з видаткових складів.

Перед видачею електродетонатори би мало бути перевірені по зовнішнім виглядом і електричному опору, і навіть пронумеровано у приміщенні складу вибухових матеріалів в інших встановлених місцях на свіжому повітрі під навісом відповідно до інструкціями (технічними умовами).

Під час перевірки електродетонатор повинен поміщатися вфутерованную металеву трубу, за щит чи спеціальний електронний пристрій, який виключає поразка людей разі вибуху. Проводу електродетонаторів після перевірки їх опору повинні прагнути бути замкнутінакоротко й у таке становище перебувати досі приєднання до вибуховий мережі. За виконання цієї операції у робочому столі котрий перевіряє має не більше 100 електродетонаторів. Джерела висвітлення на столі нічого не винні перебувати.

>Электровзривние мережі повинен мати справну ізоляцію, надійні електричні сполуки.

Кінці дротів і жив кабелів повинні прагнути бути старанно зачищені, щільно з'єднані (>срощени) і з'єднання (>сростки) ізольовані з допомогою спеціальних затискачів чи інших засобів.

Після перевірки відбираютьЭД однакового опору. З отриманням патрони ВР піддають зовнішньому огляду.

2) Доставляються ВР до місць виробництва ВР

Вибухові речовини і кошти ініціювання необхідно доставляти і перевозити до місць виробництва вибухових робіт роздільно в сумках, касетах, заводський упаковці тощо. Кошти ініціювання чи бойовики з детонаторами можуть переноситися (крім навантажувально-розвантажувальних операцій) лишевзривниками, цьому вони повинні поміщатися в сумки з жорсткими осередками (касети, ящики), покритими

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація