Реферати українською » Геология » Механіка грунтів


Реферат Механіка грунтів

Будівельний майданчик №16

План М 1:1000

Таблиця результатів визначення фізичних характеристик грунту

Зразок грунту Глибина взяття зразка >Гранулометрический склад Кордон пластичності >Уд. вагуs частий.кН/м3 >Уд. вагу.кН/м3 Вологість, W, % >Коеф. фільтрації До,см/сек Кутвнут. тертя, град >Коеф.сжим.m,кПа >Уд. силасцеп. З,кПа
>2,0

2,0

0,5

0,5

0,25

0,25

0,10

<0,1

WL

>Wр
1 2,0 0 0 10,0 40,0 44,0 32 25 26,4 18,5 30,8

1,1·

10-5

14

5,1·

10-4

5,0
2 5,0 4,0 5,0 8,0 18,0 35,0 22 14 27,0 22,0 14,1

1,1·

10-5

21

0,8·

10-4

7,0
3 10,0 2,0 22,0 32,0 24,0 20,0 - - 26,4 20,1 16,3

2,0·

10-5

36

0,6·

10-4

1,0
4 12,5

>Скальний грунт R>сж = 25МПа

Геологічні розрізи за даними польових візуальних спостережень

Свердловина №1 (104,50) Свердловина №2 (103,50)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
104,0 0,6 0,5 >Почв. шар 103,0 0,5 0,6 >Почв. шар

102,0

100,6

2,5

4,0

3,5

>У.Г.В.

>Супесь

>пластич.

100,6

99,0

2,9

4,5

4,0

>У.Г.В.

>Супесь

>пластич.

95,0 8,6 4,6 >Сугл.тугопл. 94,2 9,3 4,8 >Сугл.тугопл.
92,4 12,1 3,5 Пісок середовищ.крупн. 91,4 12,1 2,8 Пісок середовищ.крупн.
86,4 18,1 6,0 >Скальн. грунт 86,4 17,1 5,0 >Скальн. грунт

1.Абсолютн.отм. підошви шару 4. Свердловина

2. Глибина підошви шару /в м/5.Условние позначення грунту

3. Потужність шару грунту /в м/ 6.Литологическое опис грунту


1. Побудувати геологічний розріз з двох свердловин масштабу 1:100

2. Визначити щільність,>s,>d всіх прошарків грунту

>=/10;т/м3

>>s=>>s/10;т/м3

>>d=>>d/>10=/(1+0,01W);т/м3,

де – питому вагу грунту;кН/м3

>>s – питому вагу частинок грунту;кН/м3

>>s – щільність частинок грунту;т/м3

>>d – щільність сухого грунту;т/м3

W – вологість грунту на %.

1 шар=/10=18,5/10=1,85т/м3 – (>супесь)

>>s=>>s/10=26,4/10=2,64т/м3

>>d=>>d/>10=/(1+0,01W)=1,85/1+0,0130,8=1,85/1,308=1,41т/м3

2 шар=/10=22/10=2,2т/м3 – (суглинок)

>>s=>>s/10=27,0/10=2,7т/м3

>>d=>>d/>10=/(1+0,01W)=2,2/1+0,0114,0=2,2/1,14=1,93т/м3

3 шар=/10=20,1/10=2,01т/м3 - (пісок)

>>s=>>s/10=26,4/10=2,64т/м3

>>d=>>d/>10=/(1+0,01W)=2,01/1+0,0116,3=2,01/1,163=1,73т/м3.

3. Визначити вид всіх прошарків піщаного грунту за величиною мінеральних частинок

>Гранулометрический склад грунту, %

Розмір частинокd,мм >2 >20,5 >0,50,25 >0,250,1 >0,1
Приватні залишки 2,0 22,0 32,0 24,0 20,0
Повні залишки 2,0 24,0 56,0 80,0 100,0
>Услов. >25 >50 >50 ≥75 <75
Видипесч-их грунтів >гравистие великі >срнезернистие дрібні >пилеватие

Висновок: оскільки вагу частинок0,50,25 більше 50, означати піски середньоїкрупности. (>Прил. табл. 2)


4. Визначити коефіцієнтпористости (e) піщаних верств грунту

e = [>>s (1 + 0,01 W) /] - 1;

3 шар e = [2,64 (1 + 0,01 16,3) / 2,01] – 1 = 0,53

5. За коефіцієнтомпористости і виду грунту покрупности частинок визначити категорію за щільністю складання піщаного грунту.

e = 0,53– пісок щільний, оскільки e <>0,55.(Приложение, табл.1)

6. Визначити коефіцієнтводонасищения й посвідку піщаного грунту по вологості

Iw =>s>0.01W/ e w, деw – щільність води 1т/м3;

Iw =>s>0.01W/ e w = 2,64∙0,01∙16,3/0,53∙1=0,430/0,53=0,81

Висновок:т.к. коефіцієнтводонасищения < 0.8, отже пісок насичений водою.

7. Визначити за таблицею розрахункове опір R0 піщаних грунтів

Висновок: піски середньоїкрупности, щільні (>Прил.табл.6) R0 = 500кПа


8. На геологічному розрізі побудуватиепюри R0 масштабу в1см–100кПа.

9. Визначити коефіцієнтпористости (e) всім верств глинистого грунту

e = [>>s (1 + 0,01 W) /] - 1;

1 шар e1 = [>>s (1 + 0,01 W) /] – 1=[2,64(1+0,0130,8)/1,85]-1=0,87

2 шар e2 = [>>s (1 + 0,01 W) /] – 1=[2,70(1+0,0114,0)/2,20]-1=0,40

10.Опред. число пластичності (ID) і з ньомуопред. вид глинистого грунту

I>p = (WL – W>p)∙0,01;

I>p1 = (WL – W>p)0,01= (32-25)0,01=0,07 –супесь (>Прил.табл.4)

I>p2 = (WL – W>p)0,01= (22-14)0,01=0,08 – суглинок (>Прил.табл.4).

11. Визначити показник консистенції (індекс плинності) IL і на його значеннямопред. вид грунту по консистенції

IL = (>W-Wр)/(WL-W>p);

1 шар IL1 = (>W-Wр)/(WL-W>p)= (30,8-25)/(32-25)=5,8/7=0,83 –супесь пластична;

2 шар IL2 = (>W-Wр)/(WL-W>p)=(14,1-14)/(22-14)=0,1/8=0,01 – суглинок напівтвердий.

(>Прил. табл. 3)


12. По табл.опред. розрахункове опір глинистих грунтів R0 >кПа.

1 шар - R01 = 249кПа;

2 шар - R02 = 240кПа (>Прил.табл.5).

13. На геологічному розрізі побудуватиепюру R0 для глинистих грн. масштабу один див – 100кПа.

14.Опред. значеннякоеф. (eі) кожному за шару, за умови, що зразок грунту заввишкиh=40мм зі збільшенням тиску водометре від100кПа до300кПа деформація становилаh=1мм.

еі = де e0- коефіцієнтпористости (п.4 і п.9)

1 шар: е1 =;

2 шар: е2 =;

3 шар: е3 =

 

15. Визначитикоеф. відносноїсжимаемости (>mv) кожного шару, використовуючи дані завдання. (а –коеф.сжимаемости, Р1=>100кПа, Р2=>300кПа)

>mv = де =

>m>v1=

>m>v2=

>m>v3=

16. Визначити модуль деформації (Є0), (пісок,супесь=0.3, суглинок =0.35; глина =0.42).

Є0=;=

17.Опред. опір зрушенню в кожному прошарку за значення>z =100кПа, 200кПа і 300кПа.

деі – кут внутрішнього тертя і зі - питомої зчеплення грунту зі завдання.


>1=>100tg14+5=30;

>1=>200tg14+5=55;

>1=>300tg14+5=77;

>2=>100tg21+7=45;

>2=>200tg21+7=84;

>2=>300tg21+7=122;

>3=>100tg36+1=74;

>3=>200tg36+1=146;

>3=>300tg36+1=219.

18. Побудувати графіки залежності опору зрушенню в кожному прошарку, використовуючи дані завдання й розрахунків.

геологічний розріз грунт тиск


19.Опред. приплив води () в кожному прошарку, використовуючи дані завдання за умови, що М одно потужності шару,h=1.5м,R=0,4Н,r=1,2м.

до –коеф. фільтрації дорівнює1,1х10-5 (>скв№1).

20.Опред. напруження угрунтовом масиві в кожному прошарку від дії зосередженого силиР=500кН, за умови, щоZ=0,6h (h- потужність шару),r=0.1Z.

Z1=0.6·h1=0,6·3,5=2,1

Z2=h1+>0.6·h2=3,5+2,76=6,26

Z3=h1+h2+>0.6·h3=3,5+4,6+2,1=10,2

 

21. Побудувати графік залежності зміни напруги>z за умови:Р=600 до М,Z=2м,r=1м,r=2м,r=3м.

>r0 =;

>r1 ;

>r2 ;

>r3 ;

 


 

22. Визначити розрахункове опір грунту в кожному прошарку, за умови:I I =I1,n1=1.1,n2=1.2,d=1,5м,b=1,8м.

R=,

 

деk>z – коефіцієнт, враховує ширину подушки фундаменту при b <>10м

>k>z=1

>n1 - питому вагу грунту, лежачого нижче підошви фундаменту,кН/м3;

>n2- питому вагу грунту, лежачого вище підошви фундаменту,кН/м3;

>d1=d= 1,5 м


 

>Табл.4(СНиП 2.02.01-83*)

>Коеф.

1 шар

2 шар

3 шар

>Mg

0,29

0,56

1,81

М>q

2,17

3,24

8,24

>Mc

4,69

5,84

9,97

 

R1=

R2=

R3=

23. Поскв. №1 побудуватиепюру природного тиску грунтів

 

де - питому вагуi-того шару;

hі - потужність шару грунту, м.

 

е1=0,87; е2=0,40; е3=0,53;1 =>18,5кН/м3; >2 =22,0кН/м3;3=20,1кН/м3;

=(>18.5-10)/1.87=4.5кН/м3

=(>22-10)/1.40=8.57кН/м3

=(>20.1-10)/1.53=6.60кН/м3

>1=>1·0=18.5·0=0

>2=>1·(h1+hв)=18.5·(3.5-2)=27.75кПа

>3=2+·(h1-hв)=27.75+4.5·1.5=34.50кПа

>4=3+·h2= 34.5+8.57·4.6=73.92кПа

>5=4+·h3=73.92+3.5·6.60=97.02кПа

>6=5+3· h3=97.02+70,35=167.37кПа.

 

24.Опред. осадку в кожному прошарку, за умовиh=2м,>zрі = 350кПа

 

де a0 = коефіцієнт відносноїсжимаемости;

е0 – початковий коефіцієнтпористости;

>m - коефіцієнтсжимаемости, береться з завдання кожному за шару.

 


25.Опред. величину активного тиску підпірну стінку і рівнодіючу активного тиску з кожному прошарку за умови: М одно потужності шару

;

 

>Равнодействующая активного тиску

 

26. Визначити глибину розташування точки h0, де активне тиск одно нулю

У

 


 

 

де з – зчеплення;

 - кут внутрішнього тертя грунту;

 - питому вагу грунту,кН/м3.

h0=2·5·>cos14/18.5·(1->sin>14)=9.7/14.02=0.69м;

 


Список літератури

1. ГОСТ 5180-84.Грунти. Методи лабораторного визначення фізичниххарактеристик.–М.:Госстандарт,1986.

2.СНиП 2.02.01-83. Підстави будинків та споруд. –М:Стройиздат,1985.

3. Механіка грунтів, основи, а фундаменти: підручник/С.Б.Ухов–М.: видавництвоАСВ, 1994.-стр.527.

4. Проектування підстав і фундаментів. У. А.Веселов–М.:Стройиздат, 1990.

5. Механіка грунтів. М. А.Цитович–М.: Вищу школу, 1983. –288 з.Схожі реферати:

Навігація