Реферати українською » Геология » Застосування електронних тахеометрів для виробництва тахеометричної зйомки


Реферат Застосування електронних тахеометрів для виробництва тахеометричної зйомки

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Сибирская ДержавнаГеодезическая Академія

КафедраГеодезии

>РЕФЕРАТ

Застосування електроннихтахеометров длятахеометрической зйомки


Виконала: Перевірила:

>Студ. грн.ГК-22 Федорова Н.В.

РижковаВ.К.

Новосибірськ 2010


Зміст

 

1. Запровадження

2. Електроннітахеометри

2.1 Види і принцип дії

2.2 Області застосування і стандартні прикладні завдання

2.3Поверки електронноготахеометра

3. Застосування електроннихтахеометров длятахеометрической зйомки

4. Обробка результатів вимірів

5. Укладання

6. Список літератури

 


1.  Запровадження

Нині під час проведення топографо-геодезичних робіт великі вимоги висуваються до термінів їх виконання при суворе дотримання необхідної точності й діють якості. Ця обставина стимулює проектно-пошукові,земельно-кадастровие й будівельні організації використовувати нові засоби виміру просторових координат, універсальне й зручне програмне забезпечення, комплексні технології, дозволяють автоматизувати польові і камеральні етапи робіт і забезпечуючі найбільш просте інтегрування даних геодезичних доСАПР і ДВС.

Попри бурхливий розвиток нових областей геодезії, як-от супутникові методи вимірювання, і наземне лазерне сканування, традиційні геодезичні прилади – електроннітахеометри продовжують займати щонайменше важливе місце серед геодезичних приладів.

Електроннітахеометри активно застосовують на вирішення різних геодезичних завдань. У цьому роботі розглядається застосування електроннихтахеометров длятахеометрической зйомки.


2. Електроннітахеометри

 

2.1 Види і принцип дії

 

>Тахеометр — геодезичний прилад для виміру відстаней, горизонтальних і вертикальних кутів. Використовується для обчислення координат і висот точок місцевості при топографічноїсъемке місцевості, приразбивочних роботах, перенесення на місцевість висот, і координат проектних точок.

>Тахеометри, де всі устрою (>угломерние,дальномерние, зорова труба, клавіатура, процесор) об'єднують у один механізм, називають інтегрованимитахеометрами.

>Тахеометри, які з окремо сконструйованого теодоліта (електронного чи оптичного) ісветодальномера, називають >модульнимитахеометрами.

У електроннихтахеометрах відстані вимірюються по різниці фазиспускаемого і відображеного променя (фазовий метод), інколи ж (у деяких сучасних моделях) — за часом проходження променя лазера до відбивача і навпаки (імпульсний метод). Точність виміру залежить від технічних можливостей моделітахеометра, і навіть багатьох зовнішніх параметрів: температури, тиску, вологості тощо. п.

Діапазон виміру відстаней залежить також від режиму роботитахеометра: відбивний чи >безотражательний. Дальність вимірів прибезотражательном режимі безпосередньо залежить від що відбивають властивостей поверхні, яку виробляється вимір. Дальність вимірів на світлу гладку поверхню (штукатурка, кахельна плитка тощо.) у кілька разів перевищує максимально можливе відстань, обмірюване на темну поверхню. Максимальна дальність лінійних вимірів для режиму з відбивачем (призмою) — до п'яти кілометрів (за кількох призмах - ще більше); длябезотражательного режиму — до один кілометр. Моделітахеометров, які маютьбезотражательний режим, можуть вимірювати відстані практично до будь-який поверхні, проте варто з обережністю ставитися до результатів вимірів, проведених крізь гілки, листя, і подібні перепони, оскільки невідомо, чого саме позначиться промінь, і, відстань як же він виміряє.

Існують моделітахеометров, які мають далекоміром, суміщеним і системи фокусування зорової труби. Переваги таких приладів у тому, що вимір відстаней виконують саме мали на той об'єкт, яким у цей час виставлено зорова труба приладу.

Точність кутових вимірів сучаснимтахеометром сягає половини кутовий секунди (0°00’00,5"), відстаней — до0.6мм + 1 мм на км (наприклад, втахеометрах серіїTS30 від фірмиLeicaGeosystems).

Точність лінійних добезотражательном режимі —2мм +2мм на км.

Більшість сучаснихтахеометров обладнані обчислювальним і запам'ятовуючим пристроями, що дозволяє зберігати обмірювані чи проектні дані, вираховуватимуть координати точок, недоступних для прямих вимірів, по непрямим спостереженням, тощо. буд. Деякі сучасні моделі додатково оснащені системою GPS (наприклад,LeicaSmartStation).

>Тахеометри, зібрані із окремих модулів, дозволяють вибрати компоненти саме під його конкретні прикладні завдання, повністю виключивши зайву функціональність.

2.2 Області застосування і стандартні прикладні завдання

Під час створенняЦММ (цифровий моделі місцевості), електроннийтахеометр із можливістю передачі в комп'ютер через спеціальний інтерфейс, стає абсолютно незамінним приладом.

Електронний >тахеометр є готовим рішенням самих кола геодезичних завдань: визначення відстаней, розрахунки щодо базової лінії, визначення координат і висоти недоступного об'єкта, також, прилад виконує зворотний зарубку (визначення координат додаткової точки, з допомогою виміру перетворилася на цієї точці кутів між напрямами втричі даних пункти і більше зв'язаною з відомими координатами). Сучасний електроннийтахеометр має більший обсяг пам'яті для надійного зберігання даних, а інтерфейс для зв'язки України із комп'ютером дозволяє завантажувати координати з ПК на подальше винесення даних в натуру, також дані можна перенести в ПК для наступної роботи ними вже на стаціонарному комп'ютері чи Note-book'у.

 

2.3Поверки електронноготахеометра

Електроннийтахеометр, як і будь-який геодезичний прилад, може бутиповерен іотъюстирован виробництву робіт. З огляду насовмещенностьдальномерних і кутових вимірів, втахеометре їх необхідно виконувати геометричні умови взаємного становища оптико-механічних і оптико-електронних осей. Тому повний набір перевірок іюстировок проводиться в сервісних центрах. Проте кілька основних перевірок можна виконати в польових умовах. Понад те, регулярне проведення деяких перевірок обов'язковий, оскільки виміру електроннимтахеометром проводяться за одного становищі ВК приладу, а поправки заколлимацию, місце нуля ВК і важливе місце нуля компенсатора нахилу вертикальної осі автоматично уводять у результати вимірів. Невраховані зміни цих поправок призводять до зниження точності результатів вимірів. Перед перевірками необхідно уважно вивчити методику їх проведення таюстировки у керівництві на експлуатацію конкретної моделітахеометра.

Основні перевірки електронноготахеометра:

1.Поверка рівнів (круглого і циліндричного).

2.Поверка оптичногоцентрира.

3.Поверка компенсатора нахилу вертикальної осі приладу.

4. Визначенняколлимационной помилки і слабким місця нуля вертикального кола.

5. Визначення постійної поправки (До) далекоміра електронноготахеометра.

6. Визначення постійної поправки відбивача.

7. Робоча вісь електронного далекоміра повинна збігатися з візирної віссю зорової труби.

8. Робоча вісь покажчика створу повинна збігатися з візирної віссю зорової трубитахеометра.

 


3. Застосування електроннихтахеометров длятахеометрической зйомки

електроннийтахеометр зйомка

Роботи на об'єкті починають із отримання технічного завдання, аналізу топографо-геодезичної вивченості території, визначення системи координат, необхідної точності робіт. Проводиться рекогносцировка і обстеження пунктівОГС, складається проект робіт. Визначається ПО, з урахуванням якого "буде проводитися обробка результатів. Складається каталог координат існуючих пунктівОГС.

Підготовкатахеометра на роботу включає:

- перевірки іюстировки приладу, оптичногоцентрира для відбивача, рівня на вісі для призми;

- комплектування обладнання залежність від довжин ліній, застосовуваних відбивачів і виду робіт;

- зарядку акумуляторів;

- як пам'яті вибір файлів вихідних даних, і файлів для записи результатів вимірів;

- введення каталогу координат з комп'ютера в файл вихідних даних пам'ятітахеометра;

- очищення робочих файлів від старої інформації.

Якщо обробка виконуватиметься після польових вимірів, то каталог вихідних пунктів можна запровадити при опрацюванні та втахеометр не вводити.

Роботу на станції починають із встановлення і приведення приладу у робочий становище. І тому штатив над точкою ставлять по схилу, вдавлюють його ніжки, регулюючи їх висоту, щоб голівка штатива була горизонтальній.Тахеометр ставлять на штатив, закріплюють становим гвинтом. Проводять остаточне центрування ігоризонтирование приладу з допомогою вбудованого оптичногоцентрира, підйомних гвинтів, рівня.Измеряют висотутахеометра від марки центру пункту до мітки висоти приладу. Вона має вимірюватися до міліметра, тому використовують висувну віху змиллиметровими поділами. Її вставляють в отвір в підставці (попередньо вийнявшитахеометр з підставки) до упора в марку, вимірюють висоту верхи підставки і до неї додають стандартну висоту приладу.

При прокладанні ходівполигонометрии використовуютьтрехштативную систему, якщо це дозволяють підставки (>трегери) під відбивач, що входять до комплект приладу. І тут штативи встановлюють над точкою початкового орієнтування (пунктОГС) та контроль наступній за станцією точкою ходу. Підставкицентрируют ігоризонтируют по оптичногоцентриру.Отражатели направляють натахеометр, вимірюють висоту до центру відбивача.

Для зйомки, прокладкитеодолитного ходу, побудов зарубками призму відбивача можна встановлювати на віху, що у апломб наводиться по круглому рівню. Для прив'язки до пунктівОГС вісь віхи відбивача встановлюють над центром марки пункту. Якщо здійснюється лише кутова (>азимутальная) прив'язка до пунктуОГС, досить поставити на віху візирну марку без відбивача. Її можна залучити добезотражательном режимі для виміру коротких відстаней.

Основні методи роботи з електроннимитахеометрами є спільними більшість моделей і конкретизуються відповідно до їх можливостями, внутрішнім програмним забезпеченням, функціями клавіш. Відтак виробництво цукру вимірів розглянемо з урахуванням5ЕТ030К.

Прилад включають, він автоматично проводить самодіагностику і запровадити пароль. З'являється режим статусу, з яких входить у режим конфігурації, якщо потрібно запровадити константи приладу й умови спостережень. Потім встановлюють екран вимірів. Спочатку вводять у прилад даних про станції. І тому активізують клавішуЗАП режиму вимірів, з'явиться екранЗАПИСЬ вказавши номер робочого файла і назвою даних. Вибирають курсором рядокДАННЫЕ ПроСТАНЦИИ, натискаютьЕ1ЧТЕК, в який з'явився вікні натискають клавішуРЕДКТ. Для входження у зазначені рядки набирають такі дані:

- ім'я точки (Т);

- висота інструмента (>Вис І);

- код станції;

- оператор;

- дата;

- час;

- погода (ясно,облачно, похмуро, дощ тощо. буд.);

- вітер (немає, легкий, сильний, помірний та інших.);

- температура;

- тиск;

- атмосферна поправка.

>Набранние значення перевіряють, натискають клавішу ТАК, дані буде введено.НажимаютЕSС повернення в екранЗАПИСЬ та державній реєстрації результатів вимірів.Атмосферную поправку вводяться лише при високоточних вимірах, у решті випадках вона за умовчанням нульової, а температура і тиск — стандартними.

Вимірювання починають із візування до пункту початкового орієнтування.Наводящими гвинтами труби іалидади поєднують зображення центру сітки ниток з центром візирної марки чи відбивача,процентрированних над пунктом.

Для вимірювання, і записи успіхів у зазначений робочий файл проводять такі операції.

1. У екраніЗАПИСЬ курсором вибираютьУГЛЫ, натискають клавішуЕSС до повернення екран вимірів. У ньому натискають клавішуУст 0, коли вона блимати, натискають повторно. Буде виставлено нульової відлік по ДК на початкова напрям.Нажимают клавішуЗАП.

2. У екраніЗАПИСЬ вибираютьРАССТОЯНИЯ. ЧерезЕSС повертаються до екран вимірів, натискають клавішуРАССТ. На екраніотобразятся: похиле відстань P.S, вертикальний кут Z, відлік по ДК.Нажимают клавішуЗАП, потімРЕДКТ. У який з'явився трафареті набирають: Т - ім'я (номер точки):ВЫС Ц. — висоту мети; код точки, якщо використовується кодування.Набранние дані перевіряють. Вони нібито будуть запроваджені після натискання ТАК.

3.Визируют на передню точку ходу. У екраніЗАПИСЬ вибираютьРАССТОЯНИЯ, проводять виміру (клавішаРАССТ екрана вимірів).Нажимают клавішуЗАП, потімРЕДКТ. Набирають ім'я точки візування, висоту мети, код точки.

На підвищення точності кутові виміру перетворилася на ходіполигонометрии можна навести кількома прийомами способом повторень. Ввійти у цей режим можна, натиснувши МЕНЮ екрана вимірів й у який з'явився екрані активізувавшиПОВТОРЕНИЯ. Після установки нуля на початкова напрям натискають клавішу ТАК, візують в іншу мета, натискають ТАК, знову на початкова напрям - ТАК, іншу мету - ТАК тощо. буд. На екран після натискання клавішіОТМ видається сумарне значення кута з п повторень, число n, середній кут з n прийомів.

4. Проводять а з цього станції зйомку пікетів чи інших точок об'єкта полярним способом. Для запис у робочий файл однотипних точок, коли висота відбивача на віхи постійна, а номер точок можна автоматично збільшувати на одиницю, використовують режим записи АВТО. На його активізації в екранахЗАП/'РАССТ іЗАП/УГЛЫ натискають клавішу АВТО.Веху з відбивачем ставлять першийснимаемий пункт, візують нею, натискають клавішуРАССТ, вводять його номер. Номери інших точок збільшать на одиницю автоматично.

Вимірювання пунктів можна виконувати як координат, натиснувши клавішуКООРД екрана вимірів. У цьому вся режимі також діє запис АВТО. Проте цього режиму попередньо повинні бути введені (чи вилучено з файла вихідних даних) координати станції і точки початкового орієнтування. Слід пам'ятати, що допущені помилки у координатах вихідних точок у тому режимі увійдуть до координати всіх знятих пікетів.

Переходять для наступної станцію. Притрехштативной системі підставу приладу виймають з підставки і ставлять замість нього візирну марку з відбивачем, а прилад — в підставку колишньої передній точки ходу.Штатив з задньої точки переносять вперед для наступної за нової станцією передню точку. За відсутностітрехштативного комплекту центрування всіх точок нової станції проводять знову. Виміри і запис в файл новому станції проводять аналогічно. При прокладанні ходу горизонтальні кути вимірюють все праві чи ліві у процесі. З побудови ходу електроннимтахеометром визначаються як координати, а й позначки пунктів методом тригонометричного нівелювання.

>Съемку електроннимтахеометром робити з місця вільної станції, якщо з неї є прямий видимість на дві і більш пунктуОГС. І тут координати станції визначаються з зворотноїлинейно-угловой засічки. Режим зворотної засічки передбачено переважають у всіх моделях електроннихтахеометров. Визначення виконуються, і зворотної кутовийзасечкой, у своїй спостерігатися повинні три і більше вихідних пункту. З засічки визначається також позначка станції.

УтахеометрахZЕТ 030 для входу в режим зворотної засічки слід натиснути клавішу МЕНЮ екрана вимірів, вибрати рядок ЗВОРОТНИЙЗАСЕЧКА. Після натискання клавішіСЧИТ можна викликати й вважати координати пунктівОГС з файла вихідних даних, переміщуючи курсор на потрібні точки каталогу. Для введення його з клавіатури натискають клавішуРЕДКТ. Після набору координат однієї точкиОГС натискають клавішу « » і переходять до набору наступній точки. Після введення координат всіх вихідних точок натискають клавішуИЗМЕР.Визируют на першу відому точку, натискаютьРАССТ (чи кут в кутовийзасечке), результати вимірів з'являться на екрані.Нажимают клавішу ТАК, вводять висоту мети. Аналогічно спостерігають інші вихідні пункти. Після закінчення спостережень натискають клавішуВЫЧ для автоматичного запуску обчислень. Запис результатів вимірів виконується натисканням клавішіЗАП.

Точність визначення координат з зворотної засічки залежить від геометрії побудови, а при поганий геометрії засічки вирішення завдання може бути практично неможливим. Такою є настільки близьке розташування двох вихідних точок, що горизонтальний кут між напрямами ними буде неприпустимо малий. І тут необхідно використовувати інші чи додаткові вихідні пункти. Несприятливою є також геометрія кутовий засічки, якщо станція і трьох відомих пункту лежать в одній окружності. Після вимірів на вихідні пункти засічки можна виконуватитахеометрическую зйомку пікетів.

Для проведення зйомки електроннітахеометри випливає низка додаткових режимів. Розглянемо основні їх.

>Безотражательний режим застосовується, якщо встановлення відбивача на що знімається точку утруднена чи неможлива, але точка видно. На його запуску в екрані вимірів на 2-ї сторінці натиснути клавішуДЛН, ввійти у рядокОТРАЖАТЕЛЬ, натиснути клавішуРЕДКТ, значення параметра встановити НЕМАЄ (без відбивача). Убезотражательном режимі рекомендується робити тільки горизонтальну зйомку, бо за

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація