Реферати українською » Геология » Зрівнювання геодезичних мереж згущення спрощеним способом


Реферат Зрівнювання геодезичних мереж згущення спрощеним способом

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Курсова робота

>УРАВНИВАНИЕГЕОДЕЗИЧЕСКИХСЕТЕЙСГУЩЕНИЯУПРОЩЕННЫМИСПОСОБАМИ

 


Зміст

Запровадження

1.Вичисление координат додаткового пункту, що визначається прямиймногократнойзасечкой

1.1 Вихідні дані

1.2 Упорядкування схеми розташування що визначається і вихідних пунктів

1.3 Вибір найкращих варіантів засічки

1.4 Рішення найкращих варіантів засічки

1.5 Оцінка очікуваної точності отриманих результатів

2.Вичисление координат додаткового пункту, певного зворотноїмногократнойзасечкой

2.1 Загальні вказівки і вихідні дані

2.2 Упорядкування схеми розташування що визначається і вихідного пунктів

2.3 Вибір найкращих варіантів засічки      

2.4 Рішення найкращих варіантів засічки

2.5 Оцінка очікуваної точності результатів

3Уравнивание ходівполигонометрии другого розряду, їхнім виокремленням одну вузлову точку

3.1 Загальні вказівки і вихідні дані

3.2Вичисление координат вихідних пунктів ідирекционних кутів вихідних напрямів

3.3Вичисление і зрівнюваннядирекционного кута вузловий боку

3.4Вичисление і зрівнювання координат вузловий точки

3.5Уравнивание збільшень координат і обчислення координат всіх точок

4.Уравнивание ходів технічного нівелювання способом полігонів професора В.В. Попова

4.1 Загальні вказівки і вихідні дані

4.2Уравнивание перевищень за способом полігонів професораВ.В.Попова

4.3Вичисление висот точок по ходам, по зрівнянимпревишениям

4.4 Оцінка точності отриманих результатів

Укладання

Список використовуваної літератури


Перелік скорочень

 

>Мм - міліметри

М – метри

>Км – кілометри

>Табл. – таблиця

>Прил. - додаток

Тобто. – тобто

>Т.о. – в такий спосіб


Запровадження

Метою курсової роботи є підставою освоєння методики математичного опрацювання результатів геодезичних до мережах згущення і під час наступних завдань:

1. обчислення координат додаткових пунктів, певних прямий і зворотної багаторазовими кутовими зарубками;

2. роздільного урівнювання системи ходівполигонометрии другого розряду з одного вузловий точкою;

3. урівнювання перевищень технічного нівелювання за способом полігонів професораВ.В.Попова.

Для проведення роботи, що з використанням землі потрібно вивчення форм, рельєфу, розташування об'єктів і виробництво спеціальних вимірів, обчислювальна обробка і впорядкування карт, планів і профілів, які є основний продукцією геодезичних робіт й прокурори дають уявлення форму і розмірах поверхонь всієї землі чи її частин.

Матеріалом до виконання завдань служать результати польових вимірів кутів і перевищень, наведені як вихідні дані.

Нині, коли земля здобуває дедалі більшу цінність, дуже актуальні геодезичні вимірювання, і обчислення. Без базових знань, що їх освоїла у виконання курсової роботи, неможливо рішення багатьох геодезичних завдань, що доведеться вирішувати у моїй майбутню професію. На цей час актуальність цієї курсової праці полягає у тому, що ознайомилася з тими видами робіт, які мають виконувати літній практиці.

З упровадженням в геодезичну науку точніших електронних приладів помилки вимірів можуть істотно зменшитися.


1.Вичисление координат додаткового пункту, що визначається прямиймногократнойзасечкой

 

1.1 Вихідні дані

Пряма зарубка - це завдання з визначення третього пункту з двох даним пунктах та двом обмірюваним за цих пунктах кутках. Для контролю правильності обчислення координат зарубку роблятьмногократной.

Я знайшла індивідуальні поправки:

>’ =3*N = 3*4 = 12

x = y =25,50*N = 25,50*4 =102м

Таблиця 1 – Вихідні дані на вирішення прямий засічки.

позначення обмірювані напрями

виправлені напрями

з урахуванням №

координати
градуси хвилини секунди градуси хвилини секунди X Y
A >P 0 0 0 0 0 0 5552,55 2402,09
B 88 44 20 88 56 20
B A 0 0 0 0 0 0 4853,04 2151,60
>P 43 16 20 43 04 20
З 72 57 28 72 57 28
З B 0 0 0 0 0 0 4813,24 3008,33
>P 91 15 39 91 03 39

Порядок виконання завдання:

1. складання схеми розташування що визначається і вихідних пунктів

2. вибір найкращих варіантів засічки

3. рішення найкращих варіантів засічки

4. оцінка очікуваної точності отриманих результатів.


1.2 Упорядкування схеми розташування що визначається і вихідних пунктів

 

Упорядкування схеми я вразила аркуші міліметрової паперу форматом А4. У цьомуоцифровала масштабу 1:10000. По координатам з таблиці 1 завдала вихідні пункти А, У, З. Зазначений пункт Р завдала із чотирьох кутів з допомогою геодезичноготранспортира. Схема представленій у додатку А.

 

1.3 Вибір найкращих варіантів засічки

 

Для визначення найкращих варіантів засічки справила побудоваинверсионних трикутників. І тому на схемою з докладання А зробила такі побудови:

- від пункту Р за напрямами РА, РМ, РС відклала відтинкиr, довжину яких обчислила за такою формулою:

, (1) де

З – довільно обраний число

 P.S – відстань від що визначається пункту до вихідного, обмірюване за схемою в сантиметрах.

Для мого варіанта:

>С=10 , P.S1=6,8 див, P.S2=10,1 див, P.S3=5,1 див

>r1=1,47 див,r2=0,99 див,r3=1,96 див

>Вершинамиинверсионних трикутників є пункт Р і кінцеві точки відповідних відрізківrі . Найкращі варіанти засічки – ті, які мають найбільші площіинверсионних трикутників (визначаємо візуально). За моєї схемою це трикутникиr1>r3>P іr2>r3>P, отже, на вирішення потрібно використовувати засічки РАЗ іВРС, але зарубка РАЗ може бути використана тому, що невідомий кут РАЗ. Тож перебування координат точки Р я використовувала засічкиАВР і СЗР (позначення відповідно доприл. 1).

 

1.4 Рішення найкращих варіантів засічки

 

Аби вирішити варіантів засічки використовуватимемо формули Юнга:

  (2)

де X1, X2, Y1, Y2 – координати вихідних пунктів

>, – горизонтальні кути, обмірювані на вихідних пунктах.

У формулах (2) позначення відповідають схемою, зображеною малюнку 1.

Малюнок 1 – Схема до обчисленням прямий засічки.

Використовуючи формули (2) обчислила координати що визначається пункту Р, результати обчислень наведені у таблиці 2.


Таблиця 2 –Вичисление варіантів прямий засічки.

позначення кути X >ctg,ctg Y
пунктів кутів градуси хвилини секунди >ctg +ctg
>1(A) > 88 56 20 5552,55 0,018522 2402,09
>2(B) > 43 04 20 4853,04 1,069662 2151,60
>P 5310,45 1,088184 3040,65
>1(B) > 29 53 08 4853,04 1,740068 2151,60
>2(C) > 91 03 39 4813,,24 -0,018517 3008,33
>P 5310,46 1,721551 3040,66

Розбіжність координат, отриманих під час вирішення двох варіантів засічки, з урахуванням точності вимірів допускається до 0,2 м.

У моєму разі розбіжність по Х становило 0,1 м, і з Y - 0,1 м. розбіжності перебувають у допуск, отже, за остаточні значення координат приймаємо середні значення двох варіантів.

СереднєХ=5310,455

СереднєY=3040,655

1.5 Оцінка очікуваної точності отриманих результатів

 

Я визначила середнюквадратическую помилку становища точки кожному за варіанта засічки за такою формулою:

 (3)

деm> – середняквадратическая помилка виміру кутів (в завданні приймаємоm>=10''),

 - кут в трикутнику при точці Р,

P.S1, P.S2 – боку засічки, м (визначено за схемою),

=206265''.

Середнюквадратическую помилку координат, отриманих з цих двох варіантів засічки, знайшла з формули:

 (4).

кути знайшла з визначення, сума кутів трикутника дорівнює 180°: дляАВР=180°-(88°56'20''+43°04'20'')=47°59'20''

для СЗР=180°-(29°53'08''+91°03'39'')=59°03'13''

З формули (4)нащла середнюквадратическую помилку координат, отриманих з цих двох варіантів засічки:

 м

Отже, у цій завданню вирішила два варіанта прямиймногократной засічки і обчислила координати додаткового пункту. Розбіжності координат, отримані першому та другому варіантах засічки опинилися у допуск, тому за остаточне значення координат вихідного пункту Р я прийнялаХ=5310,455 іY=3040,655. Оцінюючи точності отриманих результатів отримала такі помилки:

- середнюквадратическую помилку становищаторчки Р кожному за варіанта засічки:m>p1=0,079 м,m>p2=0,064 м

- середнюквадратическую помилку координат, отриманих з цих двох варіантів засічки: M>p >Cp=0,051 м


2.Вичисление координат додаткового пункту, певного зворотноїмногократнойзасечкой

 

2.1 Загальні вказівки і вихідні дані

 

Зворотний зарубка – це завдання з визначення четвертого пункту за трьома даним пунктах та двом обмірюваним при визначеному пункті кутках.

Для контролю правильності виконання завдання при обумовленою точці вимірюють третій кут між напрямами однією із перших трьох пунктів і четвертий даний пункт.

Отже, на вирішення завдання з контролем треба бачити з обумовленою точки чотири пункти вихідної сіті й виміряти при обумовленою точці три кута.

За позитивного рішення завдання я скористалася вихідними даними,исправленними з урахуванням порядкового номери, які в таблиці 3.

Таблиця 3 – Вихідні дані на вирішення зворотної засічки.

назва пункту координати

обмірювані на

пункті Р напрями

X Y
1 7105,31 3851,55

0 00’ 00”

2 6613,86 3816,43

59 06’ 36”

3 6653,66 2959,70

177 19’ 41”

4 7353,17 3210,20

273 10’ 38”

Порядок виконання завдання:

1. складання схеми розташування що визначається і вихідних пунктів

2. вибір найкращих варіантів засічки

3. рішення найкращих варіантів засічки

4. оцінка очікуваної точності отриманих результатів.

2.2 Упорядкування схеми розташування що визначається і вихідного пунктів

 

Упорядкування схеми я вразила аркуші міліметрової паперу форматом А4. У цьомуоцифровала їх у масштабі 1:10000. По координатам з таблиці 3 завдала вихідні пункти А, У, З, D (додаток Б). Зазначений пункт Р завдала за напрямами (за способомБолотова) листку кальки формату А4 (додаток У).

2.3 Вибір найкращих варіантів засічки

 

Для вибору кращих варіантів засічки виробляються самі дії, що й за прямийзасечке:

- будуютьсяинверсионние трикутники (вершинами цих трикутників будуть лише кінцеві точки відрізківrі)

- візуально визначаються трикутники з більшими на площами, і вони вибираються на вирішення зворотної засічки.

У моєму варіанті було обрано трикутники 3-4-1 і 3-4-2 на вирішення.

2.4 Рішення найкращих варіантів засічки

 

>Вичисление координат додаткового пункту, певного зворотноїмногократнойзасечкой, наведені у табл. 4.

Таблиця 4 - Схема для обчислень зворотної кутовий засічки.

позначення пунктів координати - >XBC - >YBC
A >XA >YA >AP - >tgAP -
>2 >XBC >ctg2 >YBC
B >XB >YB >BP - >tgBP -
>3 >XCA >ctg3 >YCA
З >XC >YC - -
>P XP >YP >YP’ >X0

>tgAP -

>tgBP

>Y0

Аби вирішити завдання спочатку я визначиладирекционний кут напрями АР, прийнятого у ролі головного, за такою формулоюДеламбра:

 (5),

далі визначаємодирекционний кут наступного напрями:

 (6).

Потому, як визначиладирекционние кути напрямів АР і ВР, обчислила координати точки Р по формулам Гаусса:

 (7)

 (8)

Для контролю обчислень застосувала формулу:

 (9).

У формулах (5-9) позначення відповідають схемою, представленої малюнку 2.


Малюнок 2 – Схема позначень до обчисленням.

Рішення завдання представлено в таблицях 5 і шість.

Таблиця 5 – Рішення зворотної кутовий засічки.

Позначення пунктів координати - -247,86 - 641,35
3 (A) 6653,66 2959,70

24148’22”

- 1,865475 -

9550’57”

699,51 -0,102443 250,50
4 (B) 7353,17 3210,20

33739’19”

- -0,411042 -

18240’19”

-451,65 21,427930 -891,85
1 (З) 7150,31 3851,55 - 0 - 0
>P 6890,00 3400,58 3400,58 -10390,93 2,276517 -19384,02

Таблиця 6 – Рішення зворотної кутовий засічки.

Позначення пунктів координати - -739,31 - 606,23
3 (A) 6653,66 2959,70

24148’18”

- 1,865398 -

9550’57”

699,51 -0,102443 250,50
4 (B) 7353,17 3210,20

33739’15”

- -0,411065 -

24146’55”

39,8 0,536601 -856,73
2 (З) 6613,86 3816,43 - 0 - 0
>P 6890,01 3400,59 3400,59 -656,53 2,276463 -1224,69

Координати у двох варіантах різні, але розбіжності становить 0,2 м, за остаточні значення координат приймаємо їх середні значення:

СереднєХ=6890,005

СереднєY=3400,585.

 

2.5 Оцінка очікуваної точності результатів

 

Далі я обчислила середнюквадратическую помилку становища що визначається пункту:

 (10),

де - середняквадратическая помилка виміру кутів (10''),

P.S – відстані, обмірювані за схемою, м,

=, - кути, обчислювані транспортиром за схемою.

Середнюквадратическую помилку координат, отриманих як середні значення з цих двох варіантів, обчислила за такою формулою:

 (11).

З формули (10) середняквадратическая помилка становища що визначається пункту:

З формули (11) знайшла середнюквадратическую помилку координат, отриманих як середні значення з цих двох варіантів:


Отже, у цій завдання вирішено два найкращих варіанта засічки. Аби вирішити завдання було побудовано схема розташування що визначається і вихідних пунктів, обрані найкращі варіанти засічки з допомогоюинверсионних трикутників, вирішені їх засічки. Координати пункту Р, отримані у двох варіантах, опинилися у

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація