Реферати українською » Геология » Економічне обгрунтування заходів щодо ліквідації свердловин в умовах ЗАТ ПГМ "М-ГЕОС"


Реферат Економічне обгрунтування заходів щодо ліквідації свердловин в умовах ЗАТ ПГМ "М-ГЕОС"

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
транспортні видатки становлять 164400 рублів.

2.4.3Расчет витрат за оплату праці

Таблиця 5 - Витрати оплату праці

>Специ-альность >Кол-во >Трудо-емкость

Тариф.

ставка

Оплата

по

тарифу

>Доп-лата

30%

>Пре-мия

50%

Регіон.

>коеф.

Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>Буриль-щик 1 190 70 13300 3990 6650 16758 40698

Старший

>помбур

1 170 65 11050 3315 5525 13923 33813

Молодший

>помбур

1 160 59 9440 2832 4720 11894 28886

Машиніст

>подъем-ника

1 130 54 7020 2106 3510 8845 21481

Машиніст

спец.

машини

1 110 54 5940 1782 2970 7484 18176

Водій

>легково-го авто.

1 100 48 4800 1440 2400 6048 14688

Заробітну плату бурильника:

Оплата за тарифом=Тар.ставка*Трудоемкость= 13300 рублів;

Доплату 30%= Оплата потарифу*0,3= 3990 рублів;

Премія 50%= Оплата потарифу*0,5= 6650 рублів;

Регіональний коефіцієнт 70%= (Оплата за тарифом+ доплата +премия)*0,70= (13300+3990+6650)*0,7= 16758 рублів;

>З/П бурильника= Оплата потарифу+доплата+премия+регио-нальний коефіцієнт= 13300+3990+6650+16758= 40698 рублів.

>З/П старшогопомбура:

Оплата за тарифом=Тар.ставка*Трудоемкость= 11050 рублів;

Доплату 30%= Оплата потарифу*0,3= 3315 рублів;

Премія 50%= Оплата потарифу*0,5= 5525 рублів;

Регіональний коефіцієнт 70%= (Оплата за тарифом+ доплата +премия)*0,70= (11050+3315+5525)*0,7= 13923 рублів;

>З/П старшогопомбура= Оплата потарифу+доплата+премия+регио-нальний коефіцієнт= 11050+3315+5525+13923= 33813 рублів.

>З/П молодшогопомбура:

Оплата за тарифом=Тар.ставка*Трудоемкость= 9440 рублів;

Доплату 30%= Оплата потарифу*0,3= 2832 рублів;

Премія 50%= Оплата потарифу*0,5= 4720 рублів;

Регіональний коефіцієнт 70%= (Оплата за тарифом+ доплата +премия)*0,70= (9440+2832+4720)*0,7= 11894 рублів;

>З/П молодшогопомбура= Оплата потарифу+доплата+премия+регио-нальний коефіцієнт= 9440+2832+4720+11894,4= 28886 рублів.

>З/П машиніста підйомника:

Оплата за тарифом=Тар.ставка*Трудоемкость= 7020 рублів;

Доплату 30%= Оплата потарифу*0,3= 2106 рублів;

Премія 50%= Оплата потарифу*0,5= 3510 рублів;

Регіональний коефіцієнт 70%= (Оплата за тарифом+ доплата +премия)*0,70= (7020+2106+3510)*0,7= 8845 рублів;

>З/П машиністаподъемника= Оплата потарифу+доплата+премия+регио-нальний коефіцієнт=

7020+2106+3510+8845,2 = 21481 рублів.

>З/П машиніста спец. машини:

Оплата за тарифом=Тар.ставка*Трудоемкость= 5940 рублів;

Доплату 30%= Оплата потарифу*0,3= 1782 рублів;

Премія 50%= Оплата потарифу*0,5= 2970 рублів;

Регіональний коефіцієнт 70%= (Оплата за тарифом+ доплата +премия)*0,70= (5940+1782+2970)*0,7= 7484 рублів;

>З/П машиніста спец. машини= Оплата потарифу+доплата+премия+регио-нальний коефіцієнт= 5940+1782+2970+7484,4 = 18176 рублів.

>З/П машиніста легкового автомобіля:

Оплата за тарифом=Тар.ставка*Трудоемкость= 4800 рублів;

Доплату 30%= Оплата потарифу*0,3= 1440 рублів;

Премія 50%= Оплата потарифу*0,5= 2400 рублів;

Регіональний коефіцієнт 70%= (Оплата за тарифом+ доплата +премия)*0,70= (4800+1440+2400)*0,7= 6048 рублів;

>З/П машиніста легкового автомобіля= Оплата потарифу+доплата+премия+региональний коефіцієнт= 4800+1440+2400+6048= 14688 рублів.

Загальна зарплата всіх робочих бригади становить 157746 рублів.

2.4.4 Розрахунок відрахувань за бюджетні державні фонди (ЄСП)

ЄСП становить= 157746*0,28= 44168,88 рублів,

де 28% - ставка ЄСП.

2.4.5 Зведена кошторис витрат за проведення заходів із ліквідації свердловин

Таблиця 6 - Кошторис витрат за проведення заходів

Статті витрат Сума, рублів
Матеріали 122472
Транспортні витрати 164400
Зарплати 157746
ЄСП 44168,88
>Цеховие витрати 83093,77
Разом 571880,65

Разом загальна кошторис витрат за проведення заходу становить 571880,65 рублів.

2.5Расчет показників економічної ефективне проведення методів ліквідації свердловин

Для розрахунку обсягу прибуток від реалізації продукції (У), слід помножити обсяг додатково ліквідованих свердловин (>Q>доб) на єну нафти (Цпорівн) й тимчасово роботи у відповідному року (Т):

У =Q,ЧЦпорівн>ЧТ (1)

Таблиця 7 – Виручка від

Показники >Ед. виміру >2007г >2008г
Обсяг свердловин прим. 400 440
Виручка від млн. крб. 356,2 373,1

 

Податок з прибутку визначається за такою формулою:

Мін = (>В-З)*n (2)

де У - виручка, млн. крб.,

З- загальні витрати, млн. крб.,

п - ставки податку, рівна 24 % .

Мін = (373,1-0,57188065)*0,24 = 89,41 млн. крб.

Бо за проведенні методів ліквідації не створюється основних засобів, то податку майно приймається рівним нулю.

Урасчетах прийнято такі умови кон'юнктури ринку

ціна нафти при реалізації на ринку -7966,4руб/т,

єна нафти при реалізації експорту - 10257руб/т,

частка продажів експорту - 30%

Цпорівн=8653,58руб/т

Таблиця 8 - Основні показники економічну ефективність

Показники

>ед.измере-

>ния

Року
2007 2008
Обсяг свердловин прим. 400 440
Виручка від млн. крб. 356,2 373,1
Загальні витрати млн. крб. 0,57188065
Податок з прибутку млн. крб. 89,41

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У цьому курсової роботі, проведена економічна оцінка ефективності проведення заходів із ліквідації свердловин на Самотлорському родовищіХМАО.

Отримані позитивні значення показують, саме це протягом економічного життєвого циклу інвестицій грошові надходження перевищать суму вкладень. Негативних значень за проектом ніхто не почув. Через війну виробленого аналізу чутливості проекту до ризику був розрахований змінаЧТС що за різних варіаціях трьох чинників, як обсяг робіт, єни продукції, ставки прибуток і вартості робіт.

Отже, представлений проект ліквідації свердловин на Самотлорському родовищі ефективне й економічно вигідний, його рекомендується застосувати і надалі на аналізованому ділянці поклади.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Методичка «Вказівки для оцінювання економічну ефективність проведення заходів, для студентів напрямиГН»

2. Звіт про НДР «Технологічна схема розробкиСамотлорского родовища у межах діяльностіСНГДУ № 2 НП 2-4», ЗАТ «Аналітичний ЦентрСибИНКор», Тюмень 2007 р.

3. Підручник «Економіка підприємств нафтової і представники газової промисловості» - під редакцієюд.е.н професораДунаева У. Ф. - М 000 «>ЦентрЛитНефтеГаз», 2006 - 372 з.

4. Геологічне і економічного обгрунтування кондиції до підрахунку запасів нафти родовищах Західного Сибіру.Самотлорское родовище. - Звіт про НДР.СибНИИНП, Тюмень, 1987 р.

5. Інструкція щодо застосування класифікації запасів родовищ, перспективних і прогнозних ресурсів нафти і горючих газів, М,ГКЗ, 1984.

6. Проект розробкиСамотлорского родовища. - Звіт про НДРСибНИИНП, Тюмень, 1992 р.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація