Реферати українською » Государство и право » Аналіз майнових і земельних відносин та розробка пропозицій щодо вдосконалення управління ними


Реферат Аналіз майнових і земельних відносин та розробка пропозицій щодо вдосконалення управління ними

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>АННОТАЦИЯ

Дипломний проект на задану тему «Аналіз майнових і земельних відносин також розробка пропозицій з удосконалення управління ними» складається з чотирьох глав, висновків, і рекомендацій, списку використовуваних джерел постачання та літератури.

Обсяг дипломного проекту - 97 аркушів. Дипломний проект містить 3 малюнка, 4 таблиці, список використаних джерел постачання талитератури-42.

У запровадження обгрунтовується актуальність обраної теми дипломного проекту, визначається мета дослідження, формулюються завдання, об'єкт й предмета, методи дослідження.

У першій главі розглядається характеристика Департаменту майнових і земельних відносин Костромської області.

У другій главі проведено комплексний аналіз основ законодавчого регулювання права власності.

У третій главі проведено аналіз використання майнових і земельних взаємин у Костромської області.

У четвертої главі виявлено проблеми, що у сфери управління державної власністю Костромської області й розроблено пропозиції з удосконалення управління майновими і земельними відносинами.

У висновках і рекомендаціях в узагальненому вигляді представлені результати проведеного дослідження.


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКАДЕПАРТАМЕНТАИМУЩЕСТВЕННЫХ ІЗЕМЕЛЬНЫХ ВІДНОСИНКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТІ

1.1 Історія становлення та розвитку Департаменту майнових і земельних взаємин у Костромської області

1.2 Структура і важливе місце Департаменту майнових і земельних взаємин у адміністрації Костромської області

1.3 Функції, правничий та обов'язки Департаменту майнових і земельних відносин

2.ОСНОВЫЗАКОНОДАТЕЛЬНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА

ВЛАСНОСТІ

2.1 Поняття і змістом права власності

2.2 Види власності

2.3 Законодавча база регулювання права власності

2.4 Проблеми законодавчого регулювання майнових взаємин у відповідність до повноваженнями органів місцевого самоврядування і щодо поліпшенню використання об'єктів що у державної власності

3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯИМУЩЕСТВЕННЫХ ІЗЕМЕЛЬНЫХ ВІДНОСИН УКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТІ

3.1 Аналіз законодавчого регулювання майнових і земельних взаємин у Костромської області

3.2 Характеристика об'єктів, що у власності Костромської області

4. ПРОБЛЕМИ І ПРОПОЗИЦІЇ ПОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛІННЯИМУЩЕСТВЕННЫМИ ІЗЕМЕЛЬНЫМИОТНОШЕНИЯМИ

4.1 Проблеми, що у сфери управління державної власністю Костромської області

4.2 Пропозиції для вдосконалення управління майновими і земельними відносинами

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМЫХИСТОЧНИКОВ І ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Упродовж років реформ у Росії сталися глибокі структурні зміни у економіці, що охоплює всі складові її аспекти, зокрема основу - власність. Власність - основа будь-який соціально- економічної системи. Пануюча у суспільстві система відносин власності є базою формування як економічного ладу, але й політична і соціальна системи держави. У разі соціалістичної економіки нашій країні монополія державної власності з дуже низькою ефективністю її відтворення й використання. Будь-яка монополія веде до загниванню, до поглиблення економічної і політичну кризу.

З 90-х років відбуваються докорінні зміни під управлінням майновими і земельними відносинами в Костромської області. Завдяки масштабної приватизації було вирішено головним завданням - усунуто монополія державної власності в народному господарстві, закладено фундамент ринкової економіки багатоукладного типу. Приватизація, початок 1990-1991 роках, призвела до того, що до середини 1994 року вже було приватизованими більш 85 тисяч магазинів, ресторанів, кафе, підприємств служба побуту, але в базі середніх, малих акціонерів та великих держпідприємств було створено понад двадцять тисяч акціонерних товариств, приватизовано 75,4% підприємств торгівлі, 66,3% підприємств комунального харчування, 76,4% підприємств обслуговування населення. Отже виник соціальна верства власників [>36.с.6]. Через війну масової приватизації до 1998 року у Костромської області у недержавну власність перейшло 961 підприємство, що становить 72,7% від загальної кількості початку приватизації. Серед приватних підприємств значилося 234 акціонерних суспільства, які є основою економіки області. У тому числі наші великі заводи: «>Мотордеталь», «Костромської іМантуровский фанерні комбінати,Галический авто крановий, і ще. Органи приватизації на чолі державним комітетом Російської Федерації із управління державним майном досягнуто, то, можливо, найголовніше: роздержавлення російської економіки; перерозподіл закріплення прав приватної власності у суспільстві минуло мінімуму соціальних конфліктів. Приватизація було підтримано органами структурі державної влади на місцях, і навіть трудовими колективами підприємств. Приватизація проведена відповідно до Законом РФ від 3 червня 1991 року №1531-1 «Про приватизацію державних підприємств і муніципальних підприємств Російської Федерації» зі змінами та доповненнями від 5 і 24 червня 1992 р. 17 березня1997г.[36,с.8]. Закон утратив чинність, а результати приватизації території області практично за одним об'єкту були оскаржені судом. Разом про те можна припустити, що тільки з допомогою приватизації неможливо зберегти конкурентоспроможність на і світові ринки. Реалізація майна здійснювалася обласним фондом майна України та фондом майнаКостроми., органи приватизації знаходили підтримку в керівництва Вінницької області, представника президента Костромської області, обласної комісії з приватизації, адміністраціїг.Костроми, і навіть міст і навіть районів області. Приватизація переважно завершено, на економічна реформа триває. У умовах на органи з управлінню державною мовою і муніципальним майновим комплексом покладаються великі завдання ефективному управління всією власністю, збільшення її дохідності, збереженню та примноження.

Тому метою дипломного проекту є аналіз майнових і земельних взаємин у Костромської області й розробка пропозицій з удосконалення управління ними.

Відповідно до поставленої метою дипломному проекті вирішені такі:

- дана характеристика Департаменту майнових і земельних відносин;

- розглянуті теоретичні основи права власності;

- дана характеристика законодавчої бази для регулювання права власності;

- проаналізовані проблеми законодавчого регулювання майнових взаємин у відповідність до повноваженнями органів місцевого самоврядування і щодо поліпшенню використання об'єктів що у державної власності;

- виконано аналіз майнових і земельних взаємин у Костромської області;

- розроблено пропозиції з удосконалення управління майновими відносинами в Костромської області.

Об'єктом дослідження є Департамент майнових і земельних відносин Костромської області.

Предметом дослідження є майнові і земельні відносини у Костромської області.

Методами дослідження є: монографічний і метод порівняльного аналізу.

По структурі дипломний проект складається з 5 глав, запровадження, висновків, і рекомендацій.


1. ХАРАКТЕРИСТИКАДЕПАРТАМЕНТАИМУЩЕСТВЕННЫХ ІЗЕМЕЛЬНЫХ ВІДНОСИНКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТІ

1.1 Історія становлення розвитку Департаменту майнових і земельних відносин

>Заведивание державнимиимуществами у Росії до Петра I належало наказу великого палацу; при Петра I вона перейшла в камер- колегію, при Катерині I - в палацову канцелярію; при Катерині II - канцелярію домоведення; із виданням установи про губерніях (1775 р.) місцеве управління надійшов у ведення казенних палат. З установою міністерств, центральне управління зосереджена у Міністерстві фінансів, в департаменті державного майна. У 1837 року длязаведивания державним майном було засновано особливе міністерство державного майна [>36,с.8]

Костромська палата державного майна утворено травні 1839 року в підставі «Установи про управління державнимиимуществами в губерніях» від 30 квітня 1838 року. Цей заклад підпорядковувалося міністерству державного майна, губернатору.Ведало державними селянами і казенними маєтками. Палата державного майна складалася з господарського, лісового, контрольного відділень і спільного присутності. У фонді вищевказаного установи, що зберігається у обласному державному архіві, збереглися такі документи: укази Сенату, циркуляри й однозначні приписи міністерства державного майна та її департаментів, журнали засідань загального присутності палати та її господарського відділення, звіти лісового господарства та господарського відділень, опис простору й якості лісів по повітам, інформацію про сівбу і врожаї картоплі в казенних селищах,формулярние списки службовців. У пам'ятних книжках, списках чиновників і посадових осіб,Костромских календарях за 1848, 1853, 1862 рр. є дані про службовців цього відомства. Так було в 1848 року управляючим був статський радник Олександре Павловичу Шипов, зазначено, що він почав своє службу з 15 вересня 1817 року, а палату державного майна очолив із травня 1839 року. У 1853 року управляючим був статський радникАполлинарий ЮхимовичМатонин. У 1862 року - управляючий статський радник Дмитро Дмитрович Данилов. УказомПравительствующего Сенату від 1 січня 1867 року був накажуть про закриття Костромської палати державного майна й освіті Управління державного майна. У віданні Управління перебували державні землі, лісові угіддя [>36,с.15]. Воно управляв колишніми державними селянами. Фонд цієї наукової установи містить укази Сенату, циркуляри й однозначні приписи міністерства державного майна, опис лісових дач, справи про взятті казенне відомство маєтків, розмежування земель по дачах, геодезичне опис дач і земельних угідь. З 90-х років управління державним майном здійснював комітет із управління держмайном адміністрації Костромської області. Разом з комітетами із управління майном у містах та районах він проводив приватизацію біля Костромської області. З 2001 року комітет почав називатися департаментом майнових відносин. З метою вдосконалення управління і нормативно-правового регулювання у сфері реалізованих повноважень Костромської області з розпорядженню ділянками, які у власності Костромської області, і земельними ділянками, державна власність куди неразграничена, біля містаКостроми, повноважень у сфері землеустрою, і навіть підвищення ефективність використання й залучення в господарський оборот земель сільськогосподарського призначення території Костромської області, 21 лютого2008г [13]. Департамент майнових відносин було перейменовано на Департамент майнових і земельних відносин.


1.2 Структура і важливе місце Департаменту майнових і земельних взаємин у адміністрації Костромської області

Департамент майнових і земельних відносин Костромської області (далі - Департамент) є виконавчим органом структурі державної влади Костромської області, які входять у структуру виконавчих органів структурі державної влади Костромської області й що забезпечує функції проведенню державної політики і виробленні регіональної політики, управлінню, координації й нормативно- правовому регулювання, надання державних послуг, контролю у сфері майнових і земельних відносин, приватизації, управління і розпорядження державним майном і земельними ділянками Костромської області. Департамент є правонаступником комітету з управління державним майном адміністрації області у частині управління і розпорядження державним майном і земельними ділянками Костромської області. Від Костромської області здійснює повноваження у управлінню і розпорядженню державним майном, зокрема земельними ділянками, відповідно до нормативними правовими актами Російської Федерації і Костромської області. Також здійснює своєї діяльності у взаємодії з виконавчими органами структурі державної влади Костромської області, федеральними органами виконавчої влади Костромської області, територіальними органами федеральних органів виконавчої влади Костромської області, органами місцевого самоврядування муніципальних утворень Костромської області, громадськими організаціями та Місце Департаменту майнових і земельних взаємин у системі органів виконавчої влади і місцевого самоврядування виражено малюнку 1.


Малюнок 1. Структура органів виконавчої Костромської області [21]

Департамент Департамент
Департамент Департамент Департамент Департамент Комітет із >соц.защити лісового
Культури >Имущественних за працею >економич. фізкультури населення, господарства
Костромської і земельних >К.области, розвитку, і спорту опіки і >К.области,
області, відносин Департамент промислово >К.области, >попечительст департамент
Департамент До. нагавкає і, >гос.занятости >сти і торгівлі Управління >ваК.области, природних
>Агропромиш Департамент населення >К.области, по Департамент ресурсів немає і
>Ленного транспорту, й >К.области, Департамент забезпечення освіти охорони
Комплексу дорожнього комітеті по >внешнееконом діяльності та оточуючої
Костромської господарства справам архівів. >ических, світових >К.области, середовища До.
області, >К.области. >межрегионал-х суддів Департамент області
Департамент зв'язків і >К.области. >здравоохран
>Ветеринарии туризму >ения
Костромської >К.области. >К.области
області

Департамент забезпечує залучення доходів від використання майна до бюджету області, управління державними підприємствами і установами, акціями (частками) Російської Федерації і Костромської області у статутних капіталах господарських товариств, цільове використання об'єктів нерухомості, здійснює державної політики у сфері приватизації, розвитку управління земельними ресурсами.

Департамент сприяє розвитку бізнесу і ринку нерухомості, страхової,риелтерской, оцінної і іпотечної діяльності, створення умов для реалізації прав ефективних власників і сумлінних інвесторів. Керує федеральним майном біля Костромської області.

Департамент має правами юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки, відкриті установленому порядку, гербову печатку зі своїми найменуванням, і навіть необхідних своєї діяльності друку, штампи, бланки.

Гранична штатна чисельність департаменту майнових і земельних відносин Костромської області у кількості 74 одиниць, зокрема державних цивільних службовців 74 одиниць.

Структура Департаменту майнових і земельних відносин виражена малюнку2.СТРУКТУРА

Департаменту майнових і земельних відносин Костромської області


Рис.2 Структура Департаменту майнових і земельних відносин.


1.3 Функції, правничий та обов'язки Департаменту майнових і земельних відносин

Департамент майнових і земельних відносин виконує такі функції:

Розробляє для губернатора Костромської області й адміністрації Костромської області:

- проекти угод, договорів, обласних цільових програм, у частини, що стосується наразі державного майна Костромської області й земель біля Костромської області;

- проекти тих нормативних правових актів у встановленої у сфері діяльності.

Для адміністрації Костромської області розробляє:

проект прогнозного плану (програми) приватизації наразі державного майна на рік та інших змін до них;

- проект звіту про результати приватизації наразі державного майна Костромської області;

- проекти правових актів про вилучення земельних ділянок у випадку їхньої нецільового використання;

- проекти розпоряджень про переведення земель чи земельних ділянок з однієї категорії до іншої;

- проекти правових актів ухвалення рішень стосовно вилучення, зокрема шляхом викупу, земельних ділянок потреб Костромської області;

проект звернення про передачу федерального майна у власність Костромської області й про передачу наразі державного

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація