Реферати українською » Государство и право » Кримінальна відповідальність за терористичний акт


Реферат Кримінальна відповідальність за терористичний акт

Страница 1 из 4 | Следующая страница

МВС Росії

Білгородський юридичний інститут

Кафедра кримінального права, кримінології

>Зач. книжка № 05093

Варіант № 3

Курсова робота

По карному праву

«Кримінальна відповідальність за терористичний акт»

>Виполнил:

Бєлгород 2008


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Поняття терористичного акту

Аналіз складу якихось злочинів

Спірні питання кваліфікації

Судова практика

Укладання

Література

терористичний акт безпеку кримінальної відповідальності


Запровадження

Під громадської безпекою відповідно до Законом РФ «Про безпеку» 1992 р. розуміється стан захищеності життєво важливих інтересів товариства, тобто. сукупність потреб, задоволення яких надійно забезпечує існування й можливість розвитку суспільства.

Кримінальним кодексом РФ розрізняє поняття злочину проти громадську безпеку у широкому і вузькому значенні. У першому значенні воно вживається законодавцем в назві розділу IX Особливої частини КК «Злочини проти громадську безпеку і порядку».Родовим об'єктом всіх злочинів, передбачених нормами цього розділу, є громадська безпека продукції та суспільний лад у сенсі слова. Цей поділ включає у собі норми про злочини проти громадську безпеку у вузькому значенні (гол. 24), про злочини проти здоров'я населення і ще суспільної моральності (гол. 25), про екологічних злочинах (гол. 26), про злочини проти безпеку руху і експлуатації транспорту (гол. 27), про злочини у сфері комп'ютерної інформації (гол. 28). Всі ці злочину,распределяемие по главам залежно від видового об'єкта, зрештою створюють загрозу громадську безпеку, тобто. життєво важливих інтересам нормально функціонувати суспільства, і тому об'єднані законодавцем до одного розділ Особливої частини.

Актуальність проведеного дослідження полягає насамперед у тому, що у справжній період терористична діяльність досить поширена у Російської Федерації, а й у інших країнах, нерідко набуваючи в такий спосіб і відомий міжнародний характер. Вивчення і аналіз терористичну діяльність життєво важливо задля дієвої протидії даним видам злочинів.

Предметом розгляду даної глави злочинів є норми про відповідальність за злочину проти громадську безпеку у вузькому значенні цього терміну, розміщені до глави 24 Особливої частини КК. І тут об'єктом злочинів не є усі інтереси громадську безпеку, а лише охоронювані нормами, сформульованим в статтях іменний даної глави КК (тому ті злочини і є злочинами проти громадську безпеку у вузькому значенні).

Метою роботи - найповніше і всебічне розгляд терористичного акту кримінальному праві Росії.

З мети можна поставити такі:

- дати поняття злочину;

- розкрити склад злочину;

- розглянути спірні питання кваліфікації хуліганства;

- проаналізувати судову практику.


Поняття тероризму

Сучасний період розвитку російського суспільства характеризується зростанням загрози її суспільному безпеки й у першу чергу, із бокуекстремистки налаштованих сепаратистів. У цьому відбувається перетворення суто кримінального тероризму політичний екстремізм.

Диспозиція год. 1 ст. 205 КК РФ визначає терористичний акт як вчинення вибуху підпалу чи інших дій, застрашливих населення та створює небезпека загибелі людини, заподіяння значного майнової шкоди або наступу інших важких наслідків, з метою на ухвалення рішення органами влади - чи міжнародними організаціями, і навіть як загрозу скоєння зазначених дій у тих-такицелях.[1]

Тероризм - одне з злочинів сучасності, нерідко які мають як національний, а й міжнародного характеру. Терористичні дії може бути різноманітні, але з усіх їх об'єднують два загальних елемента. По-перше, вони спрямовані на підрив державної влади, по-друге, створюють серед населення відчуття страху й безпорадності, виникаючих під впливом організованого і жорстокого насильства терористів.

Сучасний період розвитку російського суспільства характеризується зростанням загрози її суспільному безпеки й у першу чергу, із боку по-екстремістському налаштованих сепаратистів. У цьому відбувається перетворення суто кримінального тероризму політичний екстремізм. Тероризм представляє реальну загрозу громадську безпеку держави.

Термін «тероризм» вживається у трьох значеннях:

А) у сенсі - як і практика терору, вид насильницької злочинності;

Б) у законодавстві РФ - як насильство щодо фізичних осіб, або організацій, чи загрози його застосувати, і навіть знищення (ушкодження майна), інших матеріальних об'єктів, створюють небезпека загибелі людей або значного майнової шкоди, і навіть наступу інших важких наслідків, якщо перелічені дії здійснюються з єдиною метою порушити громадську безпеку, налякати населення, чи вплинути бути прийнятим органами влади рішень, вигідних терористам, чи задовольнити їх неправомірні майнові і (чи) інші інтереси; зазіхання життя державного або громадського діяча, укладена з метою припинити його або вона з помсти на таку діяльність; напад на представника іноземної держави чи співробітника міжнародної організації, які мають міжнародної захистом, так само як на службові приміщення або транспортні засоби осіб, які мають міжнародної захистом, якщо це діяння припадають на цілях провокації війни чи ускладнення міжнароднихотношений;[2]

У) кримінальне право РФ - як злочин проти громадську безпеку, передбачене цією статтею КК РФ.

Відповідальність за тероризм уперше було введена Федеральним законом від01.07.94г. КК РФ також передбачає відповідальність за дане особливо тяжкий злочин.

Сам собою тероризм ємногообъектное злочин, основним об'єктом якого є громадська безпеку, а додатковим - життя, здоров'я, майнові чи інші інтереси людей.

Об'єктивний бік аналізованого складу якихось злочинів виявляється у скоєнні:

- вибуху;

- підпалу;

- інших дій, застрашливих населення та створює небезпека загибелі людини, заподіяння значного майнової шкоди або наступу інших важких наслідків, з метою на ухвалення рішення органами влади - чи міжнародними організаціями;

- в загрозу скоєння зазначених дій.

До інших дій, крім вибуху чи підпалу, ставляться такі, які можуть призвести до аварії, катастрофу такрушениям на транспорті, руйнувань будинків, споруд (у цьому силі культурних і релігійних). До них також можуть належить: пристрій обвалів, затоплень, блокування транспортних комунікацій; захоплення вокзалів, аеропортів, транспортних засобів; зараження джерел води чи запасів продовольства; поширення хвороботворних мікробів, здатних викликати епідемію чи епізоотію; напад на об'єкти, потребують особливі заходи безпеки (наприклад, атомних електростанцій, хімічні заводи), тощо.

>Значительность майнової шкоди визначатиметься з урахуванням вартості знищеного чи ушкодженого майна, його кількості та значущості для потерпілого, матеріального становища останнього. А, аби з'ясувати, є мул майновий збитки значним як наслідок терористичної акції, необхідно визначити вартість будівництва і значимість тих матеріальних цінностей.

Аналізуючи передбаченіст.205 КК РФ суспільно небезпечні наслідки, справедливо виникає запитання про їхнє нижньому межі. З сенсу аналізованої статті можна говорити про наслідки, хто був охоплені цілями тероризму, й визначаються з огляду на те, як і вирішили зробити тієї ж статті щодо покупців, безліч майна. Небезпека загибелі людей означає, що вона загрожувала хоча б одній людині.

До іншим тяжких наслідків ставляться заподіяння громадянами різного шкоди здоров'ю, виникнення паніки як наслідок - дестабілізація обстановки в населеному пункті, зупинка роботи транспорту, йт.п.[3]

Наступною формою тероризму є загроза скоєння зазначених дій. Проте треба враховувати, що є загроза повинна бути реальною, тобто міг би викликати в громадян або влади обгрунтоване побоювання її здійснення. Для кваліфікації злочину має значення як і формі вона виражається - відкритої чи анонімної; в усній, письмовій або у вигляді демонстрації. У цьому можна використовувати кошти телефонному зв'язку, радіо та інші технічні засоби.

Для наявності складу якихось злочинів необхідно, щоб загроза була на громадян, носила публічний характер чи розрахована їхньому поширення. Що стосується, коли він адресована організації, установі чи органу влади, то відповідальність настає навіть тоді повідомлення про загрозу тероризмом хоча б одного з їхніх працівників.

Треба мати у вигляді, що незалежно від способів її здійснення (усно, письмово, з допомогою механічних та інших коштів) злочин може з'явитися лише з доведення загрози до широкого чи вузьке коло осіб, і тоді, коли він викликала реальні побоювання у їїосуществлении.[4]

Для кваліфікації має значення, хотів або хотів суб'єкт привести загрозу на реальну виконання.

Суб'єктом цього злочину може бути громадяни РФ, іноземним громадянам й обличчя без громадянства, тверезо мислячі, що досягли 14-річного віку.

Суб'єктивна сторона тероризму характеризується наміром. У цьому необхідно пам'ятати, що з частини 3ст.205 КК РФ властива подвійна форма провини - умисел стосовно діям, і необережність - стосовно наступові наслідків. У той самий час не слід забувати, що на посаді обов'язкового ознаки суб'єктивної боку тероризму є мета, що полягає:

- в залякуванні населення;

- у наданні на ухвалення рішення органами влади - чи міжнародними організаціями.

Ці самі мети є обов'язковими й у кваліфікації загрози скоєння терористичного акту. У цьому обличчя усвідомлює, що лише погроза використовується ним як засіб залякування,терроризирующего на групу громадян, населення і (чи) органи виконавчої влади). Цим дана загроза відрізняється від виявлення наміру скоєння аналізованих чи аналогічних дій, і навіть від спонтанних заяв, особливо у стані сп'яніння.

Для кваліфікації загрози має значення, чи справді особа мало намір привести свою загрозу у виконанні, про визначальним і те, що вона використовували як засіб тероризування населення чи влади.

Для оцінки загрози важливе значення мають обстановка події, й інші обставини разом.

Для закінченого складу тероризму непотрібен фактичного наступу вказаних у год. 1 ст. 205 наслідків. Необхідність лише, щоб терористичні дії лякали населення, створювали небезпека загибелі людини, заподіяння значного майнової шкоди або наступу інших важких наслідків.

Примітка до ст. 205 КК РФ передбачає визволення з кримінальної відповідальності липа, що у підготовці акта тероризму, коли вона своєчасним попередженням органів влади - чи іншим чином сприяло запобіганню здійснення акта тероризму, й тоді як діях цієї особи немає іншого складу якихось злочинів.

Попередження органів владі, слід вважати своєчасним, коли вона зроблено на початок вибуху, підпалу чи інших дій, створюють небезпека наступу наслідків, вказаних у год. 1 ст. 205, щоб органи виконавчої влади мали реальну можливість запобігти акт тероризму. Інший спосіб запобігання акта тероризму може полягати у самостійних діях особи профілактики вибуху, підпалу, захоплення злочинцями зброї чи транспортних засобів іт.д.[5]

Для повного звільнення особи від кримінальної відповідальності, відповідно до примітці дост.205 КК РФ, необхідно, щоб її діях не утримувалося іншого складу якихось злочинів. А наявність такого значить виявлення можливого звільнення з кримінальної відповідальності скоєння акта тероризму. Проте визволення цієї маленької частини не знімає відповідальності за скоєний нею інше злочин.

Аналіз складу якихось злочинів

Небезпека цього злочину у тому, що поширення навіть хибних повідомлень про нібито готуються актах тероризму може викликати паніку, безладдя, перебої у роботі транспорту, державних підприємств і інших підприємств та шкільних установ. Відповідні державні органи змушені проводити організаційно-технічні заходи (часом дорогі, створені задля запобігання готуються терористичних акцій в). Шкідливість у тому, у результаті дій винного громадяни мають може виникнути стресова ситуація, що, своєю чергою, тягне розлад здоров'я, загострення наявних захворювань, та інших.

Об'єктом злочину стосунки з підтримки заходів громадську безпеку.

Об'єктивний бік злочину, залежить від вибуху підпалу чи інших дій, застрашливих населення та створює небезпека загибелі людини, заподіяння значного майнової шкоди або наступу інших важких наслідків, з метою на ухвалення рішення органами влади - чи міжнародними організаціями, і навіть як загрозу скоєння зазначених дій у тих-таки цілях (дії, здатних призвести до катастрофічних наслідків, зокрема до масовим отруєнням, поширенню епідемій іт.д.).[6]

Ця злочин то, можливо скоєно лише дією, аж випливає з диспозиціїст.205 КК РФ. Диспозиція зазначеної статті КК РФ містить вичерпні дані, що характеризують особливості цього дії.

Вибух - це процес вивільнення великої кількості енергії в обмежений обсяг за стислий період часу.

>Поджог залежить від навмисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом застосування відкритого вогню.

Інші дії, які створюють небезпека загибелі людей, означають, наприклад, затоплення, пристрій обвалів, катастроф транспорту, техногенним катастрофам тощо.

Особливу небезпека дані діяння представляють для повітряного транспорту, оскільки порушують її нормальну роботу в період, створюють обстановку недовіри пасажирів до повітряного повідомленню ідр.[7]

Склад аналізованого злочину належить до формальних: визнання його кінченим досить встановити, що винний зробив суспільно небезпечне діяння, незалежно від цього, до яких наслідків після цього наступають. У окремих випадках суспільно небезпечні наслідки взагалі можуть наступити. У цьому неодмінною умовою є з'ясування характеру та розмірунаступивших наслідків.

Суб'єктом якихось злочинів є осудне, досягла 14-ти років обличчя.

Суб'єктивна сторона злочину полягає у прямому умислі.

Для кваліфікації немає значення мотиви скоєння злочину (з хуліганських спонукань, особистих, політичних міркувань та інших.).

>Отягчающими обставинами тероризму (год. 2 ст. 205 КК РФ) є вчинення цих дій:

- групою осіб із попередньому змови;

- із застосуванням вогнепальної зброї.

Практика показала, що така небезпека терористичного акту, досконалого групою осіб, не стільки у попередньому змові, як у тому, що таке злочин є небезпечним. Разом із цим у п. «а» год. 2 ст. 205 КК РФ спеціально зазначено на наявність попереднього змови, що підкреслює особливий суспільний небезпека цих обставин. Звісно ж, що означає формула п. «а» год. 2 ст. 205 КК РФ охоплює всі види терористичного акту, досконалого двома і більше особами.Анализируемая новела виключає, а передбачає обов'язок слідчого та суду з справам про вбивства, коли до кримінальної відповідальності залучається кілька осіб, досліджувати характер участі у злочині кожного обвинувачуваного. Як виконавців злочину слід визнавати осіб, які діяли спільно, свідомо, спрямованим скоєння терористичного акту. При скоєння даного злочину кількома особами суди повинні докладно вивчати, була чи попередня домовленість з-поміж них ролі, і навіть досліджувати, була чи попередня домовленість між учасниками злочину, були розподілені з-поміж нихроли.[8]

Під вогнепальною зброєю розуміється зброю, призначене для механічного поразки мети з відривом снарядом, які отримують спрямоване рух з допомогою енергії порохового чи іншого

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація