Реферати українською » Государство и право » Поняття, ознаки та відповідальність за недобросовісну конкуренцію у законодавстві Білорусі


Реферат Поняття, ознаки та відповідальність за недобросовісну конкуренцію у законодавстві Білорусі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1.Недобросовестная конкуренція

Поняття недобросовісної конкуренції з

Ознаки недобросовісної конкуренції з

Заходи захисту економічних інтересів Республіки Білорусь у під час здійснення зовнішньої торгівлі товарами

2. Відповідальність за несумлінну конкуренцію

Громадянська і адміністративна відповідальність

Кримінальна відповідальність

Адміністративний порядок розгляду справ про недобросовісної конкуренції з

Судовий порядок розгляду справ про недобросовісної конкуренції з

Укладання

Література

Додатка

Запровадження

Актуальність теми: За сучасних умов конкуренція є невід'ємною атрибутом ринкової економічної системи. Конкуренцію вважають найважливішим елементом ринку як господарської системи. Учасниками конкурентної боротьби є, передусім, фірми, які друг з одним за ринок збуту товарів, робіт, послуг. Проте чи всі учасники ринку воліють сумлінні форми конкурентної боротьби, часто-густо можна зіткнутися з ситуаціями, що є проявами недобросовісної конкуренції з.

До недобросовісної конкуренції з відповідно до законодавством Республіки Білорусь у ставляться будь-які дії, створені задля обмеження чи усунення конкуренції шляхом порушення прав інших суб'єктів господарювання на вільну конкуренцію здатні запо-діяти чи завдали збитки іншим господарюючих суб'єктів - конкурентам або зашкодити їх діловій репутації.

Задля необхідних умов створення й ефективного функціонування товарних ринків, сприяння та розвитку сумлінної конкуренції за дії, визнані недобросовісної конкуренцією законодавством передбачена громадянська, адміністративна і кримінальної відповідальності.

Об'єктом дослідження стосунки, у яких беруть участь господарські суб'єкти, державні органи, їх посадові обличчя на процесі діяльності на товарних ринках.

Предметом дослідження стали норми громадянського, кримінального законодавства, закони, підзаконні акти.

Мета роботи: дати правову характеристику недобросовісної конкуренції з Республіка Білорусь.

Завдання визначаються метою праці та перебувають у частковості, наступного:

1) дослідження поняття "несумлінна конкуренція";

2) виявлення ознак недобросовісної конкуренції з;

3) визначення відповідальності за несумлінну конкуренцію.

>Методологической основою написання курсової роботи послужили законодавчі і нормативні документи, які у Республіці Білорусь, і навіть спеціальна література по досліджуваної проблемі.


1.Недобросовестная конкуренція Поняття недобросовісної конкуренції з

Основними нормативними правовими актами Республіки Білорусь у, регулюючими відносини недобросовісної конкуренції з, є Цивільний кодекс Республіки Білорусь у [2], закони "Про заходах із захисту економічних інтересів Республіки Білорусь у під час здійснення зовнішньої торгівлі товарами" [4] і "Про протидію монополістичної роботи і розвитку конкуренції" [5].

Відповідно до пунктами 1-3 статті 1029 Цивільного кодексу Республіки Білорусь у недобросовісної конкуренцією зізнаються:

1) всі дії, здатні хоч би яким не пішли способом викликати змішання щодо юридичних, індивідуальних підприємців, товарів, робіт, послуг чи підприємницької діяльності конкурентів;

2) хибні затвердження під час здійснення підприємницької діяльності, здатні дискредитувати юридична особа, індивідуального підприємця, товари, роботи, послуги, чи підприємницьку діяльність конкурента;

3) вказівки чи затвердження, використання є під час здійснення підприємницької діяльності може вводити на оману щодо характеру, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів, робіт, послуг конкурента.

З пункту 4 зазначеної статті слід, що це перелік є відкритим, оскільки встановлено, що недобросовісної конкуренції з теж належать та інші дії, суперечать вимогам названого Кодексу та інших актів законодавства Республіки Білорусь у конкуренцію, під час здійснення підприємницької діяльності.

несумлінна конкуренція білорусь відповідальність

Відповідно до статтею 1 закону про протидії монополістичній роботи і розвитку конкуренції несумлінна конкуренція є будь-які створені задля придбання переваг у підприємницькій діяльності дії суб'єктів господарювання, що суперечать даному Закону, вимогам сумлінності і розумності і може заподіяти чи завдали збитки іншим господарюючих суб'єктів - конкурентам або завдали шкоди їх діловій репутації.

Стаття14 закону про протидії монополістичної роботи і розвитку конкуренції відносить до форм недобросовісної конкуренції з такі дії:

1) які викликають змішання стосовно підприємств, товарів чи підприємницької діяльності конкурентів, зокрема:

незаконне використання господарюючим суб'єктом не належить йому фірмового найменування, товарний знак (знака обслуговування), найменування місця на походження товару на товарах, їх упаковці, вивісок, під час демонстрування експонатів на виставках і ярмарках, в рекламних матеріалах, періодиці й інший документації;

введення у цивільний оборот товарів з незаконним використанням результатів інтелектуальної діяльності, коштів індивідуалізації учасників громадянського обороту чи його товарів;

незаконне копіювання зовнішнього вигляду товару іншого господарюючого суб'єкту, крім випадків, коли копіювання товару або його частин (вузлів деталей) зумовлено винятково їх технічним застосуванням;

введення у цивільний оборот товарів іншого господарюючого суб'єкту з допомогою власні кошти індивідуалізації товару, якщо інше не передбачено договором, ув'язненим між господарюючими суб'єктами.

2) хибні затвердження під час здійснення підприємницької діяльності, здатні дискредитувати підприємство, товари, роботи, послуги, чи підприємницьку діяльність конкурента (тобто. господарюючого суб'єкту, здійснює підприємницьку діяльність тому ж товарному ринку (стаття 1 закону про протидії монополістичної роботи і розвитку конкуренції)), зокрема внаслідок:

поширення господарюючим суб'єктом безпосередньо чи інших осіб, у засобах масової інформації, рекламних та інших виданнях, через будь-які електронні засоби інформації та іншими засобами хибних, недостовірних, перекручених даних про підприємницької діяльності, фінансовий стан, науково-технічних наукових і виробничих можливостях, товарах конкурента:

поширення господарюючим суб'єктом безпосередньо чи інших осіб, у будь-якій формі і будь-що заяв, які містять інформацію, що ганьбить репутацію господарюючого суб'єкту або його засновника (учасника, власника майна) чи працівника, і може підірвати довіру до господарюючому суб'єкту як виробнику товарів.

3) вказівки чи затвердження під час здійснення підприємницької діяльності, що потенційно можуть вводити на оману щодо характеру, властивостей, способу й визначити місця виготовлення, придатності до застосування чи кількості товарів конкурента, зокрема здійснювані у вигляді некоректного порівняння виробленого господарюючим суб'єктом товару з товаром конкурента шляхом поширення господарюючим суб'єктом у будь-якій форми і будь-що відомостей, містять хибні чи неточні порівняльні характеристики власного товару і товару конкурента, які впливають волю вибору споживачу на придбання товарів або висновку угоди.

Перелік форм недобросовісної конкуренції з, наведений у статті14 закону про протидії монополістичній роботи і розвитку конкуренції, далеко не вичерпаний. Як несумлінна конкуренція можуть кваліфікуватися та інші дії, суперечать вимогам даного Закону інших актів законодавства конкуренцію, під час здійснення підприємницької діяльності, зокрема:

заклики, звернення решти господарюючих суб'єктів, інші дії чи загроза дією із боку господарюючого суб'єкту безпосередньо чи інших осіб, у цілях бойкотування чи перешкоджання підприємницької діяльності конкурента, чинного цьому ринку прагне до нього вступити;

поширення господарюючим суб'єктом у будь-якій форми і будь-що хибних заяв і коментарів даних про власному товарі з метою приховування невідповідності його своєму призначенню чи що ставляться до нього вимогам щодо якості, споживчих та інших властивостей;

дії господарюючого суб'єкту безпосередньо чи інших осіб, створені задля перешкоджання формуванню ділових зв'язків конкурента, з їхньої порушення закону чи розірвання, зокрема з метою вступу до ділові взаємини Юлії з діловим партнером.

дії господарюючого суб'єкту безпосередньо чи інших осіб, створені задля внутрішню дезорганізацію підприємницької діяльності конкурента і (чи) його ділового партнера, зокрема отримання, використання, розголошення, схиляння до розголошенню інформації, складової комерційну таємницю конкурента, без його згодою або надання працівникам конкурента різних майнових та інших благ з єдиною метою схиляння цих працівників до виконання трудових обов'язків чи переходу на яка передбачає такі блага роботу [1, з 274].


Ознаки недобросовісної конкуренції з

Для кваліфікації будь-яких дій як недобросовісної конкуренції з необхідно одночасне наявність в них наступних ознак.

1. До несумлінної конкуренцією є лише активне поведінка, тобто. бездіяльність недобросовісної конкуренцією визнаватися неспроможна. Дії, які становлять несумлінну конкуренцію, може бути за своїм характером будь-якими.

2. Зазначені дії можуть відбуватися лише господарюючими суб'єктами, тобто., відповідно до статті 1 Закону, фізичними чи юридичних осіб, іншими суб'єктами громадянського права, здійснюють підприємницьку діяльність чи мають право її здійснювати. Це означає, під поняття "недобросовісної конкуренції з" підпадають і дії осіб, які проводять економічну діяльність, не що є підприємницької.

3. Відповідні дії мають мати за кінцевої мети придбання переваг у підприємницькій діяльності. Інакше висловлюючись, господарюючий суб'єкт прагне освоєння частини ринку, зайнятою його конкурентом (конкурентами), з одночасним витісненням конкуруючих суб'єктів господарювання із загальної сфери діяльності або до створення умов, що обмежують чи усувають можливість доступу на відповідний товарний ринок інших учасників. Для кваліфікації дій суб'єктів господарювання як недобросовісної конкуренції з керівні ними мотиви значення немає.

4. Дії господарюючих суб'єктів мають суперечити Цивільним кодексом Республіки Білорусь у, або Закону, чи іншим актам законодавства конкуренцію, або вимогам сумлінності і розумності.

5. Дії відбуваються під час здійснення підприємницької діяльності. Причому у законодавстві Республіки Білорусь у не обмовляється, ким здійснюється дана підприємницька діяльність: господарюючим суб'єктом, що чинять відповідні дії, або обличчям, права якої порушено, або ними обома.

6. Можливість заподіяння відповідними діями або заподіяння збитків іншим господарюючимсубъектам-конкурентам або заподіяння шкоди їх діловій репутації.Субъективной стороною недобросовісної конкуренції з можуть бути як умисел, і необережність. Для припинення недобросовісної конкуренції з фактично заподіяну шкоду необов'язковий, вона важлива в тому разі, коли конкурент вимагає відшкодування збитків.

Зіставляючи що міститься у статті 1 Закону поняття недобросовісної конкуренції з положеннями статті 141 Закону, помітні певну правову колізію у визначенні суб'єктів, котрі мають право на захист від недобросовісної конкуренції з (у статті 1 Закону йдеться лише про господарюючихсубъектах-конкурентах, тобто. про господарюючих суб'єктів, здійснюють підприємницьку діяльність тому ж товарному ринку, а статті 141 Закону - про господарюючих суб'єктів, право яких вільну конкуренцію обмежена.

 

Заходи захисту економічних інтересів Республіки Білорусь у під час здійснення зовнішньої торгівлі товарами

Закон Республіки Білорусь у "Про заходах із захисту економічних інтересів Республіки Білорусь у під час здійснення зовнішньої торгівлі товарами" визначає підстави застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальні захисні заходів, порядок запровадження, застосування, перегляду і скасування цього. З положень зазначеного Закону, можна виділити такі підстави для можливого застосування заходів для захисту економічних інтересів Республіки Білорусь у під час здійснення зовнішньої торгівлі товарами.

1. Для антидемпінгових заходів - демпінговий імпорт товару в Республіку Білорусь, тобто. імпорт товару по експортної ціни нижче його нормальної ціни, продуктивний матеріальним збиткам галузі білоруської економіки, що виконує аналогічний товар, чи створює загрозу його заподіяння.

2. Для компенсаційних заходів - який субсидується імпорт товару в Республіку Білорусь, тобто. імпорт на митну територію Республіки Білорусь у товару, під час виробництва і (чи) експорті якого використовувалися специфічні субсидії іноземної держави (об'єднання інших держав), продуктивний матеріальним збиткам галузі білоруської економіки, виробляючої аналогічний товар, чи створює загрозу його заподіяння.

3. Для спеціальні захисні заходів - зростання імпорту товару в Республіку Білорусь, тобто. імпорт товару, здійснюваний у тому зростанні кількості (за абсолютним і відносному вираженні загального обсягу виробництва чи споживання аналогічного чи конкуруючого товару Республіка Білорусь) і такі умови, які від серйозної шкоди галузі білоруської економіки, виробляючої аналогічний чи конкуруючий товар, чи створюють загрозу його заподіяння [4].

У самому Законі "Про заходах із захисту економічних інтересів Республіки Білорусь у під час здійснення зовнішньої торгівлі товарами" немає прямих, ні непрямих вказівок те що, що названі підстави (чи серед них) застосування відповідних заходів є формами недобросовісної конкуренцією. Разом про те, ряд авторів дотримуються протилежної думки.

При зверненні до змісту підстав застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальні захисні заходів очевидно, що вони відповідають ряду елементів визначення терміна "несумлінна конкуренція".

1.Демпинговий імпорт, який субсидується імпорт і зростання імпорту є дії.

2. Дані дії здійснюються господарюючими суб'єктами себто Закону Республіки Білорусь у "Про протидію монополістичною роботи і розвитку конкуренції". Слід зазначити, що закріплене у зазначеному Законі визначення терміна "господарюючий суб'єкт" виключає можливостей його залучення іноземних у виробників і експортерів відповідного товару.

3.Демпинговий імпорт, який субсидується імпорт і зростання імпорту тягнуть матеріальний чи серйозної шкоди галузі білоруської економіки, виробляючої аналогічний чи аналогічний так і безпосередньо конкуруючий товар, або створюють загрозу його заподіяння (залежно від виду підстави застосування відповідних заходів).

Вивчивши зміст закріплених до закону "Про заходах із захисту економічних інтересів Республіки Білорусь у під час здійснення зовнішньої торгівлі товарами" визначень понять "галузь білоруської економіки, яка виробляє аналогічний товар", "галузь білоруської економіки, яка виробляє аналогічний чи конкуруючий товар", "аналогічний товар", "безпосередньо конкуруючий товар", можна дійти невтішного висновку у тому, що за даної ситуації збиткипричиняется господарюючимсубъектам-конкурентам чи існує загроза його заподіяння щодо них.

Разом про те, для кваліфікації демпінгового імпорту, субсидованого імпорту чи зрослого імпорту ролі акту недобросовісної конкуренції з вищевикладених ознак даних дій недостатньо. Зокрема, демпінговий імпорт, який субсидується імпорт чи зростання імпорту практично який завжди можуть бути купівля переваг у підприємницькій діяльності.

Отже, визначенняправоприменителем того, чи є підстави застосування антидемпінгових, компенсаційних чи спеціальні захисні заходів актами недобросовісної конкуренції з, вимагає індивідуального підходу і зіставлення змісту з усіма складовими поняття недобросовісної конкуренції з.


2. Відповідальність за несумлінну конкуренцію

Залежно від виду відповідальності держави і необхідних заходів, які підлягають застосуванню до суб'єкту господарювання, можуть накладатися антимонопольним органом чи судом. До суб'єктам господарювання, які порушили антимонопольне законодавство, можна застосовувати цивільні, адміністративні чи кримінальні заходи впливу.

 

Громадянська і адміністративна відповідальність

У порушення антимонопольного законодавства юридичних осіб, посадові особи господарюючих суб'єктів чи громадяни-підприємці, зобов'язані відповідно до вказівок антимонопольних органів припинити правопорушення, відновити становище, існуючий спочатку, укласти договір у відповідність із нормами, що передбачають антимонопольним законодавством, здійснити реорганізацію підприємства або здійснити інші дії.

Розпорядження антимонопольних органів підлягають виконання у призначений ними термін.

Прибуток, незаконно отримана господарюючим суб'єктом, внаслідок зловживання своїм домінуючим становищем на товарному ринку, укладанням угод і здійсненням дій які ведуть обмеження конкуренції чи що забезпечує

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація