Реферати українською » Государство и право » Правовий статус законодавчих зборів Санкт-Петербурга


Реферат Правовий статус законодавчих зборів Санкт-Петербурга

Страница 1 из 4 | Следующая страница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>КУРСОВАЯ РОБОТА

ПОДИСЦИПЛИНЕ:КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ПОТЕМЕ: ПРАВОВОЇ СТАТУСЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗБОРИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 


Запровадження

 

Глава 1. Правові становища Законодавчого ЗбориС-Петербурга

1.1 Повноваження Законодавчого Збори СПб

1.2 Правові акти Законодавчого Збори СПб

1.3 Склад Законодавчого Збори СПб

1.3.1 Структура Законодавчого зборів СПб

1.3.2 Голова Законодавчого зборів СПб

1.3.3Контрольно-счетная палата

1.3.4 Уповноважений у правах людини

1.4 Регламент діяльності Законодавчого Збори СПб

1.4.1 Порядок прийняття законів З- Петербурга

1.4.2 Порядок підписання і запровадження з законів

Глава 2. Депутати Законодавчого Збори СПб

2.1 Депутат Законодавчого Збори СПб

2.2 Вибори вЗаконодательномСобрании СПб

Глава 3. Практика роботи Законодавчого Збори Санкт-Петербурга

3.1 Деякі аспекти діяльності Законодавчого Збори Санкт-Петербурга

3.2 Судова практика з питань діяльності Законодавчого Збори СПб

3.3 Заходи прокурорського реагування

3.4 Звернення Законодавчого Збори СПб в статутний суд Санкт-Петербурга

Укладання

Списоклитераури


Запровадження

Органи структурі державної влади суб'єкта Російської Федерації забезпечують реалізацію прав громадян що у управлінні справами держави як безпосередньо, і через своїх представників, зокрема шляхом законодавчого закріплення гарантій своєчасного призначення дати виборів до органів структурі державної влади суб'єкта Російської Федерації і органи місцевого самоврядування і гарантій періодичного проведення зазначених виборів.

Законодавче Збори Санкт-Петербурга є постійно чинним вищим і єдиним законодавчим органом структурі державної влади Санкт-Петербурга, відповідно до Статутом Санкт-Петербурга, що обирається п'ять років і що складається з 50 депутатів.

Чинна система виборів Законодавчого зборів – обрання 50 вибори до одномандатні округи - з'явилася 1994 року.

Нині діючий депутатському корпусу був обраний 4 року, ну, а такі депутати у квітні 2007 року буде обиратися вже в новий термін за новим законом Санкт-Петербурга і з нову систему. Законодавче Збори Санкт-Петербурга є правомочним, тоді як його склад обрано щонайменше дві третини виявленої чисельності депутатів.

Дострокове припинення повноважень Законодавчого Збори Санкт-Петербурга допускається у разі, передбачених федеральним законом:

1) прийняття ЗаконодавчимСобранием Санкт-Петербурга рішення про саморозпуск числом голосів щонайменше дві третини від встановленого числа депутатів Законодавчого Збори;

2) розпуску Законодавчого Збори Санкт-Петербурга гаразд і можна з підстав, передбачених федеральними законами;

3) набрання чинності рішення Санкт-Петербурзького міського суду про неправомочність даного складу Законодавчого Збори, зокрема у зв'язку з складанням депутатами Законодавчого Збори Санкт-Петербурга своїх повноважень.

Законодавче Збори Санкт-Петербурга здійснює своїх повноважень, визначених Статутом Санкт-Петербурга.

Статут Санкт-Петербурга має вищу юридичної чинності стосовно іншим правових актів Санкт-Петербурга, органів структурі державної влади Санкт-Петербурга органів місцевого самоврядування, освічених біля Санкт-Петербурга

Мета справжньої роботи – аналіз діючих правових нормативних актів, визначальних статус Законодавчого ЗбориСанкт-Петербуарга, його структуру, повноваження, регламент роботи, приділено увагу правовим статусом депутата Законодавчого Збори. Діяльність також розглянуті деякі аспекти діяльності Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

>Приведени приклади як прийнятих ЗаконодавчимСобранием постанов.

 


Глава 1. Правові становища Законодавчого ЗбориСанкт- Петербурга

 

1.1 Повноваження Законодавчого Збори Санкт-Петербурга

 

1. Законодавче Збори Санкт-Петербурга:

1) приймає закони та інші нормативні правові акти Санкт-Петербурга з предметів спільного ведення Російської Федерації і Санкт-Петербурга і предметів ведення Санкт-Петербурга, зокрема:

йдеться про бюджеті Санкт-Петербурга;

б) про структуру Адміністрації Санкт-Петербурга і предметах ведення її структурних підрозділів;

в) програми та власні плани соціально-економічного розвитку Санкт-Петербурга і звітах про їхнє виконанні;

р) про податки, зборах та інших платежах, зокрема про надання пільг щодо їх сплаті;

буд) про позабюджетних і валютному фондах Санкт-Петербурга;

е) про територіальний устрій Санкт-Петербурга;

ж) про порядок управління і розпорядження власністю Санкт-Петербурга;

із) референдуму Санкт-Петербурга;

і) про вибори до Законодавче Збори Санкт-Петербурга і вибори губернатора Санкт-Петербурга;

до) про нагороди, почесних званнях, премії і стипендіях Санкт-Петербурга;

л) про правових засадах організації і діяльності органів місцевого самоврядування біля Санкт-Петербурга;

2) здійснює право законодавчої ініціативи Державній думі Федерального Збори Російської Федерації;

3) дасть згоду залучення депутата Законодавчого Збори Санкт-Петербурга до відповідальності у встановлених законом випадках;

4) погоджує призначення прокурора Санкт-Петербурга;

погоджує призначення керівника створеного Санкт-Петербурзі територіального органу Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації;

5) бере участь у формуванні виборчих комісій у встановленому законодавством порядку;

6) стверджує договори Санкт-Петербурга із Російською Федерацією, з суб'єктами Російської Федерації, інші договори відповідно до законами Санкт-Петербурга;

7) погоджує міжнародні договори Російської Федерації, які заторкують питання, які стосуються ведення Санкт-Петербурга;

8) вирішує кадрових питань відповідно до законодавством Російської Федерації і Санкт-Петербурга;

9) приймає рішення щодо організації своєї діяльності;

10) призначає дату виборів у Законодавчі Збори Санкт-Петербурга і дату виборів губернатора Санкт-Петербурга відповідно до справжнім Статутом;

11) здійснює інші повноваження на відповідно до законодавства Російської Федерації, справжнім Статутом і законами Санкт-Петербурга.

2. Законом Санкт-Петербурга:

1) затверджуються бюджет Санкт-Петербурга і звіт про виконанні, представлені ГубернаторомСанкт-Петербурга;[1]

2) встановлюються відповідно до справжнім Статутом основи організації і діяльності Законодавчого Збори Санкт-Петербурга;

3) не більше повноважень, певних федеральним законом, встановлюється порядок проведення виборів до органів місцевого самоврядуванняСанкт-Петербурге;[2]

4) затверджуються програми соціально-економічного розвитку Санкт-Петербурга, представлені ГубернаторомСанкт-Петербурга;[3]

5) встановлюються податки та збори, встановлення яких віднесено федеральним законом до ведення суб'єкта Російської Федерації, і навіть порядок їх стягування;

6) встановлюється порядок освіти і забезпечення діяльності територіальних державних позабюджетних фондів Санкт-Петербурга і валютних фондів Санкт-Петербурга;

7) встановлюється порядок управління і розпорядження власністю Санкт-Петербурга, зокрема частками (паями, акціями) Санкт-Петербурга в капіталах господарських товариств, товариств і інших організаційно-правових форм;

8) затверджуються висновок і розірвання договорів Санкт-Петербурга;

9) встановлюється порядок призначення і проведення референдуму Санкт-Петербурга;

10) встановлюється порядок проведення виборів депутатів Законодавчого Збори Санкт-Петербурга, і навіть виборів Губернатора Санкт-Петербурга;

11) встановлюються адміністративно-територіальний устрій Санкт-Петербурга і Порядок його;

12) встановлюється структура виконавчих органів структурі державної влади Санкт-Петербурга;

13) встановлюються нагороди, почесні звання, премії і стипендії Санкт-Петербурга;

14) регулюються інші запитання, що стосуються відповідно до Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, справжнім Статутом і законами Санкт-Петербурга до ведення і повноважень Санкт-Петербурга.

3. Постановою Законодавчого Збори Санкт-Петербурга:

1) оформляється призначення членами Ради Федерації Федерального Збори Російської Федерації - представники Законодавчого Збори Санкт-Петербурга;

2) визначається порядок діяльності (регламент) Законодавчого Збори Санкт-Петербурга;

3) оформляється згоду призначення посаду віце-губернаторів Санкт-Петербурга;

4) призначаються дата виборів депутатів Законодавчого Збори Санкт-Петербурга, і навіть дата виборів Губернатора Санкт-Петербурга;

5) призначається референдум Санкт-Петербурга у разі, передбачені законами Санкт-Петербурга;

6) оформляються рішення про недовіру (довірі) Губернаторові Санкт-Петербурга, і навіть рішення про недовіру (довірі)вице-губернаторамСанкт-Петербурга;[4]

7) стверджується угоду про зміну меж Санкт-Петербурга;

8) призначаються посаду суддіУставного суду Санкт-Петербурга;

9) призначаються посаду світові судді Санкт-Петербурга;

10) призначаються посаду члени Санкт-Петербурзької виборчої комісії не більше квоти, встановленої для Законодавчого Збори Санкт-Петербурга;

11) оформляється узгодження призначення прокурора Санкт-Петербурга;

12) призначаються посаду представники громадськості у складі кваліфікаційної колегії суддівСанкт-Петербурга;[5]

13) оформляються ті рішення з питань, віднесеним Конституцією Російської Федерації, федеральними законами до ведення Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

4. Рішеннями Законодавчого Збори Санкт-Петербурга оформляються рішення щодо, віднесеним справжнім Статутом і законами Санкт-Петербурга до ведення Законодавчого Збори Санкт-Петербурга і передбачених пунктами 2 і трьох цієї статті.

5. Законодавче Збори Санкт-Петербурга самостійно й більше через створювані їм органи здійснює такі контрольні функції:

1) контролю над виконанням справжнього Статуту, законів Санкт-Петербурга та інших правових актів, прийнятих ЗаконодавчимСобранием Санкт-Петербурга;

2) наступний контролю над виконанням бюджету Санкт-Петербурга, виконанням бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів Санкт-Петербурга, витратою коштів валютних фондів Санкт-Петербурга;

3) контролю над виконанням програм, тож планів соціально-економічного розвитку Санкт-Петербурга;

4) контролю над дотриманням встановленого порядку розпорядження власністю Санкт-Петербурга;

5) контролю над своєчасним приведенням у відповідність із законодавством Російської Федерації правових актів Санкт-Петербурга, правових актів органів структурі державної влади Санкт-Петербурга;

6) контролю над дотриманням права і свободи людини і громадянина.


1.2 Правові акти Законодавчого Збори Санкт-Петербурга

законодавчий прокурорський депутат право

1. Законодавче Збори Санкт-Петербурга приймає нормативні правові акти, індивідуальні правові акти і правові акти рекомендаційного характеру - постанови і рішення Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

2. Постанови Законодавчого Збори Санкт-Петербурга з питань, переліченим в підпунктах 1, 2, 3, 4, 5 (крім питання про недовіру (довірі) Губернаторові Санкт-Петербурга), 6, 7, 8, 9, 10 пункту 3 статті 31 справжнього Статуту приймаються більшістю голосів від кількості обраних депутатів Законодавчого Збори Санкт-Петербурга, якщо інше не передбачено федеральним законом.

Постанова Законодавчого Збори Санкт-Петербурга в питанні про висловлення недовіри (довіри) Губернаторові Санкт-Петербурга приймається щонайменше двома третинами голосів від встановленого числа депутатів Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

3. Рішення Законодавчого Збори Санкт-Петербурга приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні Законодавчого Збори Санкт-Петербурга депутатів Законодавчого Збори Санкт-Петербурга за умови, що його присутніх становить понад половину від встановленого числа депутатів Законодавчого Збори Санкт-Петербурга, якщо більше голосів, необхідні прийняття рішень Законодавчого Збори Санкт-Петербурга, встановлено справжнім Статутом і законами Санкт-Петербурга.

 

1.3 Склад Законодавчого Збори Санкт-Петербурга

Законодавче Збори Санкт-Петербурга обирається чотири роки. Законодавче Збори Санкт-Петербурга складається з 50 депутатів.

Законодавче Збори Санкт-Петербурга є правомочним, тоді як його склад обрано щонайменше дві третини виявленої чисельності депутатів Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

Дострокове припинення повноважень Законодавчого Збори Санкт-Петербурга заборонена.

 

1.3.1 Структура Законодавчого Збори Санкт-Петербурга

Законодавче Збори Санкт-Петербурга обирає зі складу голови Законодавчого Збори Санкт-Петербурга, його заступників. Законодавче Збори Санкт-Петербурга утворює зі складу органи Законодавчого Збори Санкт-Петербурга: комітет із законодавству,бюджетно-финансовий комітет, постійні комісії (трохи більше семи постійних комісій).

Голови органів Законодавчого Збори Санкт-Петербурга затверджуються ЗаконодавчимСобранием Санкт-Петербурга.

Комітети Законодавчого Збори Санкт-Петербурга утворюються шляхом делегування представників від постійних комісій Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

Склад комітетів і постійних комісій Законодавчого Збори Санкт-Петербурга стверджується ЗаконодавчимСобранием Санкт-Петербурга.

Законодавче Збори Санкт-Петербурга створюєКонтрольно-счетную палату Санкт-Петербурга - структурне підрозділ Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

Законодавче Збори Санкт-Петербурга обирає Уповноваженого у правах людини у Санкт-Петербурзі і це створює задля забезпечення своєї діяльності апарат Уповноваженого у правах людини у Санкт-Петербурзі - структурне підрозділ Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

Організаційне, юридичне, інформаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Законодавчого Збори Санкт-Петербурга здійснює його Апарат. Структура Апарата Законодавчого Збори Санкт-Петербурга і Порядок організації його роботи регулюються становищем проАппарате Законодавчого Збори Санкт-Петербурга, який затверджується ЗаконодавчимСобранием Санкт-Петербурга.

 

1.3.2 Голова Законодавчого Збори Санкт-Петербурга[6]

1. Голова Законодавчого Збори Санкт-Петербурга веде засідання Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

2. Голова Законодавчого Збори Санкт-Петербурга:

>1)наравне з губернатором Санкт-Петербурга представляє Санкт-Петербург у Раді Федерації Федерального Збори Російської Федерації;

>2)подписивает прийняті ЗаконодавчимСобранием Санкт-Петербурга акти про затвердження договорів, укладених між Санкт-Петербургом та Російської Федерацією, Санкт-Петербургом і суб'єктами Російської Федерації, інших угод відповідно до законів Санкт-Петербурга;

>3)представляет Законодавче Збори Санкт-Петербурга у відносинах органами структурі державної влади Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування та інші російськими, і іноземними органами і міжнародними організаціями;

4) підписує правові акти Законодавчого Збори Санкт-Петербурга, а випадках, передбачені законами Санкт-Петербурга, — закони та інші нормативні правові акти Санкт-Петербурга;

5) розпоряджається засобами, передбаченими у бюджеті Санкт-Петербурга утримання Законодавчого Збори Санкт-Петербурга відповідно до затвердженої ЗаконодавчимСобранием Санкт-Петербурга кошторисом (під час до обрання голови Законодавчого Збори Санкт-Петербурга вказане повноваження здійснює обличчя, уповноважена ЗаконодавчимСобранием Санкт-Петербурга);

>6)организует роботу Законодавчого Збори Санкт-Петербурга;

7) керує Апаратом Законодавчого Збори Санкт-Петербурга;

8) звертається від імені Законодавчого Збори Санкт-Петербурга до судів;

9) здійснює інші функції, передбачених законодавством і Регламентом засідань Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

3. За відсутності голови Законодавчого Збори Санкт-Петербурга його функції виконує з його заступників відповідно до дорученням голови Законодавчого Збори Санкт-Петербурга. 4. Голова Законодавчого Збори Санкт-Петербурга немає права виїжджати в службові відрядження з допомогою фізичних осіб, або комерційних організацій.

5. Голова Законодавчого Збори Санкт-Петербурга та його заступники обираються таємним голосуванням більшістю від встановленого числа депутатів Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

6. Повноваження голови і заступників голови Законодавчого Збори Санкт-Петербурга може бути достроково припинені у разі, передбачених федеральними законів і законами Санкт-Петербурга, виходячи з постанови Законодавчого Збори Санкт-Петербурга, прийнятого більшістю від встановленого числа депутатів Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

7. Посадовий оклад голови Законодавчого Збори Санкт-Петербурга встановлюється у вигляді, рівному посадовій окладу губернатора Санкт-Петербурга.


1.3.3 >Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга

1.Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга створюється в організацію і здійснення контролю над виконанням бюджету Санкт-Петербурга, витратою коштів позабюджетних фондів Санкт-Петербурга.

2.Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга виконує інші функції, покладені її у законами Санкт-Петербурга.

3. ГоловаКонтрольно-счетной палати обирається ЗаконодавчимСобранием Санкт-Петербурга чотири роки.

4. Депутат Законодавчого Збори Санкт-Петербурга чи органу місцевого самоврядування неспроможна працювати уКонтрольно-счетной палаті Санкт-Петербурга.

5. Порядок організації і діяльностіКонтрольно-счетной палати Санкт-Петербурга встановлюється законом Санкт-Петербурга.

 

1.3.4 Уповноважений у правах людини у Санкт-Петербурзі

1. Уповноважений у правах людини у Санкт-Петербурзі посадова особа, яка обирається посаду ЗаконодавчимСобранием Санкт-Петербурга й чинне виходячи з справжнього Статуту, закону Санкт-Петербурга відповідно до Конституцією Російської Федерації і законодавством Російської Федерації.

2. Уповноважений у правах людини у Санкт-Петербурзі здійснює діяльність, спрямовану на запобігання порушень правами людини органами влади й місцевого самоврядування і захист правами людини біля Санкт-Петербурга.

3. Уповноважений у правах людини у Санкт-Петербурзі обирається п'ять років.

4. Депутат Законодавчого Збори Санкт-Петербурга чи органу місцевого самоврядування може бути Уповноваженим у правах людини у Санкт-Петербурзі.


1.4 Регламент засідань Законодавчого Збори Санкт-Петербурга

 

Регламент засідань Законодавчого Збори Санкт-Петербурга — нормативний правової акт Законодавчого Збори Санкт-Петербурга, визначальний порядок підготовки й проведення засідань Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

Законодавче Збори Санкт-Петербурга приймає Регламент засідань Законодавчого Збори Санкт-Петербурга більшістю від встановленого числа його депутатів. Зміни у Регламент засідань Законодавчого Збори Санкт-Петербурга вносяться більшістю від встановленого числа депутатів Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

Регламент засідань Законодавчого Збори Санкт-Петербурга підписує голова Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

 

1.4.1 Порядок прийняття законів Санкт-Петербурга[7]

Закони Санкт-Петербурга приймаються більшістю від встановленого числа депутатів Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

Проекти законів Санкт-Петербурга розглядаються у трьох етапу — три читання (за відсутності правок проекту закону Санкт-Петербурга, прийнятому в основі, - удвічі читання), проведених в різних засіданнях Законодавчого Збори Санкт-Петербурга.

Перше читання складається з:

обговорення проекту закону Санкт-Петербурга;

голосування схвалення концепції проекту закону Санкт-Петербурга (прийняттю його з основу).

Що стосується відхилення проекту закону Санкт-Петербурга у читанні його розгляд не проводиться.

Друге читання складається з обговорення й голосування зміни й доповнення, не змінюють концепцію прийнятого в основі

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація