Реферати українською » Государство и право » Міжнародні зв'язки в системі управління культурою м. Санкт-Петербурга


Реферат Міжнародні зв'язки в системі управління культурою м. Санкт-Петербурга

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Теоретичні аспекти розвитку міжнародних зв'язків у системі керування культурою

1.1 Міжнародні зв'язку у системі керування культурою

1.2 Поняття і сутність системи управління культурою

1.3 Органи управління культурою

1.4 Правове забезпечення управління у культурної сфери

Глава 2. Сучасні тенденції у розвитку міжнародних зв'язків чи державній і муніципальному управлінні культурою нині

2.1 Основні проблеми, у управлінні культурою

2.2 Практичні рекомендації в розвитку міжнародних зв'язків у сфері культури

2.3 Розвиток міжнародних зв'язків р. Санкт-Петербурга

2.4 Практичні рекомендації щодо посилення розвитку міжнародних міждержавних культурних зв'язків р. Санкт-Петербурга

Укладання

>Библиографический список


Запровадження

Актуальність теми обумовлена недостатньою вивченістю нині питання розвитку міжнародних зв'язків під управлінням культурою. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері культури, науку й освіти вимагає інтенсивного обміну професіональний досвід й від серед фахівців у ході співробітництва. Такий обмін широко практикується під час особистих і колективних ділових контактів, соціальній та ході туристичних поїздок.

Прагнення Росії до максимально повного міжнародному співробітництва у сфері культури і освіти, завдання, стаючи перед духовної та напрямів культурної елітою багатьох країн умовах глобалізації, надають культурним зв'язкам країни особливе, те що значення.

Участь нашої країни у світовому цивілізаційному процесі – свідчення відродження Росії виглядала як вільного демократичної держави, як історично культурної держави.

Російське культурне присутність у зарубіжжі, як і закордонне культурне присутність у Росії, мають глибокі традиції, і вони сприяють утвердженню за Україною статусу, відповідного її минуле й геополітичному розташуванню.

Об'єктом дослідження є міжнародні зв'язку під управлінням культурою.

Мета цієї роботи – вивчити розвиток міжнародних зв'язків у системі керування культурою.

Завдання роботи: розкрити теоретичні основи розвитку міжнародних зв'язків у системі керування культурою, тобто. показати, що з себе представляє як така систему управління культурою, яке правове забезпечення управління у культурної сфери; розглянути значення міжнародних зв'язків у розвитку культури та нашого суспільства та що слід розуміти під собою ці зв'язку; в практичної частини необхідно торкнутися проблем управління культурою нині у Росії; і навіть, розглянути, які конкретні дії здійснюються нині в розвитку міжнародних зв'язків урядом Санкт-Петербурга; крім того, завданням роботи є підставою пропозицію практичних рекомендацій щодо посилення розвитку міжнародних зв'язків р. Санкт-Петербурга.


Глава 1. Теоретичні аспекти розвитку міжнародних зв'язків у системі керування культурою

1.1 Міжнародні зв'язку у системі керування культурою

Розвиток Міжнародних зв'язків у сфері управління культурою передбачає розвивати міжнародного співробітництва, зміцнення світових міждержавних культурних зв'язків.

Розширення участі нашої країни у світовому культурному процесі забезпечується з допомогою просування досягнень вітчизняної культури там, зближення цілей і завдань російської нафти й світової культури, запозичення досвіду зарубіжних культурних організацій під час вирішення завдань, завдань, які вітчизняної культурою.

Досягнення зазначеної мети передбачає обмін культурними програмами, проведення міжнародних семінарів, конференцій, фестивалів, популяризацію російського виконавського мистецтва - у світі, просування російських фільмів там, здійснення міжнародного співробітництва у сфері кінематографії, проведення міжнародних виставок-ярмарків.

Метою розвитку міжнародних зв'язків є забезпечення взаємодії до міжнародних організаціями, зарубіжними установами культури і освіти, і навіть туризму.

Розглянемо далі, яка передбачає під собою розвиток міжнародних зв'язків у сфері культури, щодо освіти і туризму.

Міжнародні зв'язку у системі керування культурою припускають, зокрема, реалізацію міжнародних своїх наукових та навчально-методичних комплексів між навчальними закладами.

У плані реалізації міжнародних зв'язків можна здійснити:

1. Наукові обміни;

2. Наукові стажування у країнах.

3. Участь різних державних установ культури у міжнародних конференціях.

4. Міжнародні симпозіуми.

5. Участь на міжнародних форумах.

6. Взаємодія до міжнародних фондами.

7. Проекти співробітництво з зарубіжними колегами

8. Членство у значимих установах, як-от,Нью-Йорской Академії наук, АкадеміїЕстествознания та Європейською АкадеміїЕстествознания та інших.

9. У співавторстві із колегами публікації там в рецензованих наукових журналів. Ведення роботи над спільними науково - популярними навчальними посібниками.

10. Випуск спільних видань

11. Використання комп'ютерних програм, створених разом із зарубіжними колегами.

У туризмі розвиток міжнародних зв'язків проявляється у наступному:

- сприяння різних громадських організацій і управлінь розвитку міжнародних зв'язків в торгово-економічної, науково-технічної, екологічної, гуманітарної, культурної революції й у деяких областях;

- сприяння встановленню правових основ єдиного туристського ринку на Російської Федерації;

- сприяння регулювання відносин, які виникають за реалізації громадян Російської Федерації, іноземних громадян, і осіб без громадянства відпочивати, свободу пересування та інших прав під час проведення подорожей;

- сприяння туристської роботи і створення сприятливих умов його розвитку;

- сприяння підтримці пріоритетних напрямів туристської діяльності;

- сприяння формуванню ставлення до Російської Федерації як країні, сприятливою для туризму й т.д.

Задля реалізації цього, приміром, існує Міжнародна громадська організація сприяння розвитку міжнародного і внутрішнього туризму й зовнішньоекономічним зв'язкам, що протягом протягом ряду років, відповідно до чинним законодавством, вирішує такі:

- сприяє розвитку внутрішнього, в'їзного, соціального і самодіяльного туризму;

- організовує і проводить практичні семінари і лекції тощо;

- організовує і проводить конференції, семінари, симпозіуми до обговорення основних напрямів торговельно-економічного, науково-технічного, екологічного гуманітарного культурного розвитку та з проблем туризму;

- проводить незалежні дослідження з проблемам туризму, торгово-економічних, науково-технічних, екологічних, гуманітарних міждержавних культурних зв'язків і з проблема зв'язків у деяких областях ;

- сприяє зацікавленим особам з метою підвищення професіоналізму, накопичення практичний досвід і дотримання стандартів у сфері туризму;

- розробляє та посприяє реалізації освітніх програм, у галузі туризму, торгово-економічних, науково-технічних, екологічних, гуманітарних міждержавних культурних зв'язків спеціалістів в у цих галузях, і навіть для громадських, державних і комерційних структур;

- сприяє підготовці, видання книжки й поширенню довідкових матеріалів та друкованою продукції для реалізації зазначених цілей;

- сприяє у просуванні туристського продукту на внутрішньому, а світовому туристських ринках;

- сприяє захисту та інтересів туристів;

- сприяє розвитку наукових досліджень сфері туристської індустрії, торгово-економічних, науково-технічних, екологічних, гуманітарних міждержавних культурних зв'язків та інших областях;

- створює наразі і забезпечує функціонування власних спеціалізованих інформаційних баз даних ізтематикам, відповідним цілям організації;

- встановлює і підтримує зв'язки із закордонними і міжнародними організаціями для реалізації вищевказаних цілей;

- здійснює інформаційну діяльність у електронних і більшістю друкованих засобах масової інформації;

Організація вже провела десятки семінарів, "круглих столів", лекцій, конференцій тощо., вкладених у розвиток міжнародних зв'язків в торгово-економічної, науково-технічної, екологічної, гуманітарної, культурній сферах, з участю російських і зарубіжних фахівців.

У 2010 року у Міжнародної громадської організації сприяння розвитку міжнародного і внутрішнього туризму й зовнішньоекономічним зв'язкам здобули своє розвиток новий напрям - спортивне. Вона виступила як організатор практичних занять і змагання у щодо нової для Російської Федерації спортивної дисципліни - практичної стрільбі, яка має дедалі більше шанувальників до як серед любителів вогнепальної зброї, і серед тих, хто займається вогнепальною зброєю у через специфіку своє професійної діяльності.

Міжнародна громадська організація сприяння розвитку міжнародного і внутрішнього туризму й зовнішньоекономічним зв'язкам - це постійно розвиваючись структура, все діяльність якої, спрямовано досягнення зазначених вище цілей і завдань.


1.2 Поняття і сутність системи управління культурою

Поняттям "соціально-культурна сфера" традиційно охоплюються такі області: освіту, наука, культура, охорону здоров'я, фізична культура і спорт, працю й зарплату.

Культура - багатозначна соціальна категорія, у найбільшраспро-сграненном розумінні належить сфері духовного життя людей. Саме подібному сенсі вона трактується чинним російськимзако-нодагельством, зокрема - Законом Російської Федерації від 9 жовтня 1992 року "Основи законодавства Російської Федерації культуру".

Важливе значення керувати у сфері культури має Федеральний закон "Про засоби масової інформації", і навіть Федеральний закон від 1 грудня 1995 року "Про державну підтримку засобів і книговидання Російської Федерації".

Слід зазначити, що найважливішим кроком у управлінні культурою було таке: у зв'язку з реорганізацією Міністерство культури й масові комунікацій Російської Федерації і ліквідацією Федерального агенції із культури і кінематографії, відповідно до Указом президента Російської Федерації від 12 травня 2008 р. № 724 "Питання системи та структури федеральних органів виконавчої" було затверджене Положення про управління реалізацією федеральної цільової програми "Культура Росії (2006-2011 роки)".

Нині об'єктом культурної діяльності є переважнокультуропроизводящие ікультуросохраняющие заклади і організації. Проте задля поступального розвитку необхідно щоб об'єктом культурної діяльності стало все суспільство загалом.

У зв'язку з цим, формування та здійснення осмисленою культурної діяльності є одним із найважливіших завдань держави, багато в чому які його життєздатність і у цивілізований світ. Держава повинна, з одного боку, формувати культурне життя суспільства взагалі, з іншого боку - погоджувати культурні потреби й інтереси різних верств українського суспільства, територіальних, національних героїв і інших спільностей.

До повноважень федерального рівня влади належить визначення політики у сфері культури й мистецтв, пріоритетів реформування галузі, визначення в федеральному бюджеті необхідних фінансових коштів на вирішення завдань, контроль та "фінансування діяльності федеральних установ культури.

На рівні суб'єктів РФ реалізуються федеральні програми у сфері культури й мистецтв, розробляються регіональні цільові програми, і навіть необхідних здійснення регіональної політики нормативно-правові і організаційно-методичні документи, надаєтьсяматериально-финансовая, методична й інша допомогу установам культури й мистецтв.

Політика держави у сфері культурного розвитку реалізується практично у діяльності відповідними суб'єктами виконавчої. У цьому до ведення Російської Федерації від імені се органів належить встановлення основ федеральної політики і федеральних програм, у області культурного розвитку, а до спільної ведення Російської Федерації і його суб'єктів - загальні питання культури (ст. 71-72 Конституції Російської Федерації). Федеральні органи виконавчої здійснюють пряме фінансування організацій культури, що у федеральному віданні, координують зовнішній політиці у сфері культурної співпраці, регулюють вивезення і ввезення культурних цінностей. створюють і паралельно ведуть Звід пам'яток історії та культури Російської Федерації тощо. Уряд Російської Федерації забезпечує державну підтримку розвитку і збереження особливо цінних об'єктів культурної спадщини загальнодержавного значення, забезпечує доступність громадянам культурної роботи і культурних цінностей, організує виявлення, облік та охороні пам'яток культури. У апараті Уряди функціонує Департамент культури.

Виконавчі органи суб'єктів Російської Федерації беруть участь у визначенні республіканської та напрямів культурної територіальної політики, формують територіальні й інші обмани державногореплирова-иия культурної діяльності, створюють організації культури відповідного підпорядкування тощо.

>Управленческая діяльність у сфері культури практично здійснюється системою федеральних та інших органів виконавчої, кожен із яких реалізує свою компетенцію на певних ділянках культурного будівництва: власне культура; печатку; кінематографія; телебачення і радіомовлення.

1.3 Органи управління культурою

Найбільш широка розмах Міністерство культури Російської Федерації (Мінкультури Росії), здійснює державної політики у сфері культури, мистецтва, охорони та ефективного використання історико-культурної спадщини. Діє воно з урахуванням положення про нього, затвердженого Урядом Російської Федерації 21 січня 1993 року.

Мінкультури Росії покликане створити умови задля збереження та розвитку культури всіх народів, котрі живуть Російської Федерації; здійснювати державної політики у сфері охорони і популяризація історико-культурної спадщини Російської Федерації; координувати культурні міжнародні зв'язку; забезпечувати державну підтримку професійного мистецтва.

Мінкультури Росії у відповідність до покладеними нею завданнями розробляє що з федеральними органами виконавчої Російської Федерації, творчими спілками державні програми у сфері культури та забезпечує реалізацію; організує державну експертизу міжнародних, федеральних і регіональних програм, тож проектів, у сфері культури (за дорученням Уряди Російської Федерації); здійснює державний облік історико-культурної спадщини; контролює дотримання органами управління, юридичними і фізичними особами встановленого порядку охорони, реставрації і перспективи використання об'єктів історико-культурної спадщини; здійснює за вивезенням і ввезенням культурних цінностей. У разі воно керується Законом Російської Федерації від 15 квітня 1993 року "Про вивезення і ввезенні культурних цінностей".

Відповідні органи управління культурою створюють у суб'єктів Російської Федерації. У тому обов'язків входять перебуває більшість об'єктів культури.

У системи управління культурою окреме місце посідає Федеральна служба Росії з збереженню культурних цінностей, що є спеціально уповноваженим органом здійснення державного контролю у сфері.

Федеральна служба взаємодіє зі Мінкультури же Росії та Державним митним комітетом Росії. Вона становить перелік культурних цінностей, які підлягають вивезенню чи ввезення; приймає рішення про можливість вивезення (зокремавременною) культурних цінностей; забезпечує їх експертизу; видає спеціальні свідоцтва на право вивезення культурних цінностей; контролює дотримання правил зовнішньоекономічної діяльності, які стосуються культурних цінностей; реєструє ввезені культурні цінності. Експертиза культурних цінностей здійснюється Державної експертної комісією Мінкультури Росії.

Наступним ланкою системи органів державного управління сфері культури є Комітет Російської Федерації з питань преси (>Рос-компечать), створений цілях реалізації державної політики у сфері періодичної преси, книговидання, поліграфії ікнигораснрост-ранения. Діє він у основі становища, затвердженого Урядом Російської Федерації 3 березень 1994 року.

У своїй діяльностіРоскомпечать керується загальними положень Закону Російської Федерації від 25 січня 1995 року "Про інформацію, інформатизації і захист інформації".

Поліграфічна і видавнича діяльність регламентовані спеціальними урядовими актами. Так, 22 вересня 1993 року Уряд Російської Федерації прийняв постанову "Про регулювання поліграфічної діяльність у Російської Федерації", відповідно до яким відкриття поліграфічних підприємств складає основі ліцензій, видавалиРоскомпечатью та її територіальними органами. Одночасно затверджене Положення про порядок відкриття поліграфічних підприємстві, розповсюджується попри всі підприємства даного профілю, незалежно від відомчої належності і форми власності.

Місцеве самоврядування і "культуру

Органи місцевого самоврядування галузі культури у своїй території організують утримують муніципальну інформаційну службу; створюють умови для діяльності муніципальних установ культури, засобів, організації видовищних заходів; беруть участь у формуванні місцевих фондів розвитку; створюють, реорганізують і ліквідують муніципальні установи культури; реєструють їх у підвідомчої території; призначають керівників муніципальних установ культури; організують спорудження будинків і водоканалізаційних споруд муніципальних установ культури: контролюють умови оренди будинків, приміщень та інших об'єктів власності організаціями культури. У тому компетенцію належить реагування кінообслуговування місцевого населення, роботи місцевих

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація