Реферати українською » Государство и право » Місце і роль прокуратури в системі державних та правоохоронних органів РБ


Реферат Місце і роль прокуратури в системі державних та правоохоронних органів РБ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Заснування освіти

«Вітебський державний університет ім.П.М. Машерова»

Юридичний факультет

Кафедра кримінального правничий та кримінального процесу саме


>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

ПО КУРСУ «>ПРОКУРОРСКИЙНАДЗОР»

 

>Виполнил:

студент IV курсу групи43-З

Руденок Олексій Олександрович

Вітебськ, 2011


ПЛАН

 

1. Місце й ролі прокуратури у системі державних і правоохоронних органів

2. Нагляд над виконанням законності в оперативно-розшукової діяльності

>3.Задача

Список використаних джерел

 


1. МІСЦЕ І РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 

Місце прокуратури у системі державно-правових інститутів держави має ключове значення визначення правового статусу прокуратури, її організаційного побудови, форм і методів діяльності. Прорахунки у вирішенні цього питання, безвідносно до того що, тягнуть вони зниження ролі прокуратури, або навпаки непомірно розширюють її повноваження, загрожують небезпечними наслідками, як функціонування правоохоронної системи, так суспільства загалом. Саме в області теоретичні побудови повинні, передусім, містити глибокому пізнанні соціальної практики, виключати можливість застосування методу спроб і помилок.

Прокуратура Республіки Білорусь у – це система органів, куди Конституцією Республіки Білорусь у покладено здійснення особливої форми державної діяльності – нагляд за точним і однаковим виконанням нормативних правових актів.

Прокурорський нагляд – основна функція органів прокуратури, визначальна їх призначення, роль і у механізмі держави.

За Конституцією Республіки Білорусь у прокуратура виділено в особливу систему органів, покликаних виконувати функцію «стримування і противаг» у системі поділу влади.

Прокуратура вживає заходів до усунення будь-яких порушень законів, від когось б порушення не виходили. Разом про те прокуратура своєї діяльністю сприяє взаємодії розділених гілок нашої влади, їх функціонуванню як єдиної структурі державної влади, бо ті зацікавлені у збереженні й зміцненні законності. Без законності може бути сильної, успішно яка виконує своїх функцій влади, держави, прагне стати правовим.

Характеризуючи діяльність прокуратури, слід зазначити деякі особливості, визначають її специфіку.

1) Прокурорський нагляд здійснюється від імені держави . Це законодавче встановлення підкреслює відмінність прокурорського нагляду від інших видів контрольної діяльності, що з дотриманням вимог законів іншими державними органами (податкових інспекцій, санітарного нагляду, пожежного нагляду тощо.). На відміну від контрольної діяльності інших органів, прокурорський нагляд над виконанням законів поширюється і законність діяльності контролюючих правоохоронних органів здійснюється з допомогою повноважень, якими наділяються лише органи прокуратури.

2) Обмеженість, «>усеченностъ» повноважень, організаційна або процесуальна підконтрольність основним гілкам влади. Так, прокуратурі як неподнадзорна діяльність президента і парламенту, навпаки, вона зобов'язана забезпечити контролю над виконанням тих актів. Окремі рішення прокурора, включаючи видачу санкцій на висновок особи під варту, продовження терміну утримання під охороною як припинення, підконтрольні суду і може бути чи змінені судом. Остаточні рішення з протестам на незаконні акти виконавчо-розпорядчої влади й посадових осіб приймаються не прокурорами, а відповідними осередками влади й заставними суднами. Протести прокурора щодо рішень судів з кримінальним і громадянським справам, справам про адміністративні правопорушення розглядають вищі беруть щодо них рішення. Отже, основне правомочність прокурора – виявити порушення закону – порушити питання про відповідальність порушника, захистити невинної людини.

Організація і Порядок діяльності органів прокуратури, і відповідних повноважень прокурорів визначаються Конституцією Республіки Білорусь у, Законом Республіки Білорусь у «Про прокуратуру Республіки Білорусь у», іншими законодавчими актами Республіки Білорусь у (КПК, ЦПК, ГПК та інших.), і навіть наказами і вказівками Генерального прокурора Республіки Білорусь у.

Діяльність прокуратури Республіки Білорусь у спрямовано забезпечення верховенства права, законності та правопорядку, захист правий і законних інтересів громадян і організації, і навіть суспільних і державних інтересів. Це виражено у законодавчому закріпленні напрямів діяльності органів прокуратури (ст. 4 закону про прокуратурі).

Під напрямами діяльності прокуратури слід розуміти шляхи, якими Генеральний прокурор і йому прокурори здійснюють нагляд над виконанням нормативних правових актів, досягають мети, виконують покладені ними завдання.

Реалізуючи покладені її у законом завдання, прокуратура здійснює своєї діяльності за такими напрямами:

1) нагляд за:

· точним і однаковим виконанням законів, декретів, указів та інших нормативних правових актів республіканськими органами управління й іншими державними організаціями, підлеглими Раді Міністрів Республіки Білорусь у, місцевими представницькими і розпорядчими органами, громадських об'єднань, релігійними організаціями та іншими організаціями, посадовими особами та іншими громадянами, зокрема індивідуальними підприємцями (нагляд над виконанням законодавства);

· виконанням законодавства під час здійснення оперативно-розшукової діяльності;

· виконанням закону, у ході досудового виробництва, під час виробництва попереднього слідства й дізнання;

· відповідністю закону судових постанов, і навіть над виконанням законодавства за її виконанні;

· дотриманням законодавства у виконанні покарання й інших заходів кримінальної відповідальності, і навіть заходів примусового характеру;

2) координація правоохоронної діяльності державні органи, здійснюють боротьбу з злочинністю і корупцією, і навіть боротьби з злочинністю інших організацій, що у боротьби зі злочинністю;

3) попереднє слідство у разі, передбачених кодексом;

4) що у розгляді справ судами, підтримку державного обвинувачення.

Напрями діяльності прокуратури нерівнозначні і може бути класифіковані за трьома видам. Перший вид утворюють перше напрям – нагляд за точним і однаковим виконанням нормативних правових актів, який у часи чергу включає п'ять видів діяльності, іменованих галузями прокурорського нагляду.

Другий вид включає друге й третє напрями, характерні до роботи органів прокуратури боротьби з злочинністю.

Третій вид становлять дві найважливіші ділянки роботи – що у розгляді справ суднами і підтримку державного обвинувачення.

правової прокуратура держава законність

2.НАДЗОР ЗАСОБЛЮДЕНИЕМЗАКОННОСТИ УОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Предметом нагляду над виконанням законодавства під час здійснення оперативно-розшукової діяльності є відповідність законодавству правових актів і рішень (дій) органів, здійснюють оперативно-розшукову діяльність, та його посадових осіб.

Повноваження прокурора з нагляду над виконанням законодавства під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. При здійсненні нагляду над виконанням законодавства органами, здійснюють оперативно-розшукову діяльність, та його посадовими особами Генеральний прокурор Республіки Білорусь у і уповноважені їм прокурори не більше своєї компетенції заслуговують:

· перевіряти справи оперативного обліку, інші матеріали і документи, пов'язані з оперативно-пошукової діяльністю, крім даних про особу, впроваджених в організовані злочинні групи і злочинні організації, негласних співробітників органів, здійснюють оперативно-розшукову діяльність, і навіть про особу, надають їм сприяти на конфіденційній основі, про організацію і тактиці проведення оперативно-розшукових заходів;

· давати санкцію або відмовляти в дачі санкції для проведення оперативно-розшукових заходів у випадках, певних законодавчими актами;

· продовжувати терміни проведення оперативно-розшукових заходів у порядку, встановленому законодавчими актами;

· давати письмові вказівки проведення оперативно-розшукових заходів із кримінальних справ, і навіть про яке припинення їх проведення;

· вимагати письмові пояснення від посадових осіб та інших за фактам виявлених порушень законодавства, допущених під час здійснення оперативно-розшукової діяльності;

· знайомитися з відомостей про обличчях, впроваджених в організовані злочинні групи і злочинні організації, негласних співробітників органів, здійснюють оперативно-розшукову діяльність, і навіть про особу, надають чи які чинили сприяння цих органів на конфіденційній основі, у разі звернення зазначених на осіб із письмовими заявами, і скаргами на незаконні дії працівників органів, здійснюють оперативно-розшукову діяльність, чи залучення цих осіб до кримінальної відповідальності;

· вживати заходів щодо скасування незаконних постанов про закладі справ оперативного обліку, і проведенні окремих оперативно-розшукових заходів шляхом відповідних актів прокурорського нагляду;

· вимагати від керівників органів, здійснюють оперативно-розшукову діяльність, проведення перевірок виконання законодавства під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Про результати проведення перевірок керівники зазначених органів письмово інформують прокурора.

При встановленні порушень законодавства надають у залежність від їх характеру Генеральний прокурор Республіки Білорусь у і уповноважені їм прокурори не більше своєї компетенції приймають такі заходи прокурорського реагування:

1) опротестовують суперечать законодавству правові акти і рішення (дії) органів, здійснюють оперативно-розшукову діяльність, та його посадових осіб;

2) у порядку вносять уявлення, виносять розпорядження й офіційні попередження, обов'язкові виспівати органами, здійснюють оперативно-розшукову діяльність, та його посадовими особами;

3) становлять протоколи про адміністративні правопорушення;

4) виносять постанови про порушення дисциплінарного виробництва або про притягнення до матеріальну відповідальність;

5) виносять постанови про порушення кримінальної справи.

Згідно із Законом від 9 липня 1999 р. «Про оперативно-розшукової діяльності» (далі – Закон про ОРД) ОРД є державно-правовим засобом захисту життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян, власності, забезпечення безпеки й держави злочинних зазіхань, здійснювана гласно і негласно оперативними підрозділами державні органи, уповноважених те що законом не більше їх компетенції.

У предмет прокурорського нагляду входить законність наступних рішень, прийнятих органами, здійснюють ОРД:

1) про закладі, призупинення і припинення справ оперативного обліку;

2) проведення і припинення оперативно-розшукових заходів;

3) про надання документів оперативно-розшукових заходів органу дізнання, слідчому чи суд;

4) про відкритті таємних відомостей про використаних чи використовуваних під час проведення оперативно-розшукових заходів силах, засобах, джерелах, методах, плани та документах ОРД, про особу, впроваджених в організовані злочинні групи, про позаштатних негласних співробітників органів, здійснюють ОРД, про особу, надають їм сприяти на конфіденційних принципах, і навіть про організацію і тактиці проведення оперативно-розшукових заходів;

5) про знищення матеріалів, що відбивають результати оперативно-розшукових заходів, проведених виходячи з судового вирішення.

У предмет прокурорського нагляду не входить рішення судді про задоволення клопотання органу, здійснює ОРД, про обстеженні житла, прослуховування телефонних переговорів, про зняття інформації з технічних каналів зв'язку, про контроль поштово-телеграфного кореспонденції.

Відповідно до ст. 4 закону про ОРДоперативно-розискная діяльність складає принципах законності, дотримання права і свободи особистості, і навіть за принципами конспірації, поєднання гласних і негласних методів і коштів. Дотримання перелічених принципів також входить у предмет прокурорського нагляду.

>Особенного уваги заслуговують рішення органів дізнання і судового слідства, що впливають рух кримінальної справи. Це стосується, передусім, до законності й обгрунтованості рішень про порушення кримінальної справи, про відмову у порушенні кримінальної справи, передачі по підслідності заяв і коментарів повідомлень про скоєних чи готуються злочинах.

До важливим рішенням, прийнятою у процесі попереднього розслідування, які належать до предмета нагляду, і підлягає перевірці прокурором, ставляться такі: про обрання щодо підозрюваних і обвинувачуваних запобіжні заходи; про привід обвинувачуваного; про усунення обвинувачуваного з посади; про розшуку обвинувачуваного; про визнання потерпілим; про притягнення цивільним позивачем; про притягнення обличчя на ролі громадянського відповідача; про виробництві виїмки; про виробництві обшуку; про накладення арешту на майно; про призначення експертизи; про продовження строку слідства; змісту під охороною; про з'єднання і виділенні справ.

>Прокурорской перевірці підлягають і такі важливі, прийняті на завершальному етапі розслідування рішення, як і справу призупинення розслідування і припинення справ.

До правовим засобам здійснення нагляду над виконанням законів органами, які виконують ОРД, дізнання і (попередня слідство, ставляться: Конституція Республіки Білорусь у, Закон про прокуратуру, Закон про ОРД, КПК, КК, Закон «Про органи внутрішніх справ Республіки Білорусь у», накази Генерального прокурора Республіки Білорусь у та інші нормативні правові акти. Під правовими підвалинами ОВС розуміється у законах і підзаконних актах система правив і розпоряджень, створюють необхідні умови реалізації ОРД, які її мети, в структурі функцій державні органи, і навіть безпосередньо що регламентують здійснення цього діяльності.

>Актами прокурорського нагляду над виконанням законів органами, здійснюють ОРД, є:

· письмові вказівки проведення оперативно-розшукових заходів;

· письмові вимоги про скасування незаконної постанови, прийнятого під час проведення оперативно-розшукової діяльності;

· уявлення про усунення виявлених переступів;

· протест, принесений у зв'язку з визнанням суперечить закону нормативного акта, виданого сфері ОРД;

· порушення кримінальної справи в самісінький відношенні посадових осіб органів, здійснюють ОРД, чи що співробітничають із лицарями у конфіденційній основі для виявлення ознак скоєння ними злочину за процесі проведення оперативно-розшукових заходів.

Скасування прокурором постанови про порушення кримінальної справи, винесеного виходячи з негласних оперативно-розшукових матеріалів, є актом нагляду за законністю ОРД, і над виконанням процесуальних законів органами дізнання чи слідчим, він прийняв необгрунтоване рішення. Якщо вони самі не містять достатніх даних, вказують на ознаки злочину, прокурор скасовує постанову, керуючись ст. 34,174 КПК.

3. ЗАВДАННЯ

Відповідно до частини 3 статті 38 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь у під час відбування виправні роботи засудженим забороняється припиняти трудового договору за згодою сторін чи з власним бажанням без письмового дозволу кримінально-виконавчої інспекції. Дозвіл то, можливо видано після перевірки підстав припинення трудового договору. Відмова у видачі дозволу може бути мотивованою. Рішення про відмову від може бути оскаржене у встановленому законом порядку.

Отже, прокурор має становити розпорядження про усунення порушень законодавства.

>ПРЕДПИСАНИЕ

Прокурор _____________________ району р.___________ радник юстиції ____________________(>Ф.И.О.) внаслідок перевірки у кримінально-виконавчої інспекції, що проходила «____»_____________>20___г. (акт перевірки №___ від «____»_____________>20___г.)

>УСТАНОВИЛ таке:

засуджені до виправними роботам Іванов та Сидоров, котрі працювалимотороремонтном заводі, звільнені за власним бажанням без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, що є порушенням законодавства Республіки Білорусь у, саме частини 3 статті 38 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь у.

Керуючись частина 1 статті 41 Закону Республіки Білорусь у «Про прокуратуру Республіки Білорусь у»,

>ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Негайно усунути виявлене порушення законодавства, саме:

– адміністраціїмотороремонтного заводи на встановленому законодавством Республіки Білорусь у переглянути рішення про звільнення за власним бажанням Іванова і Сидорова, тобто. або скасувати незаконне звільнення, або одержати дозвіл кримінально-виконавчої інспекції на звільнення Іванова і Сидорова;

– керівництву кримінально-виконавчої інспекції вжити заходів для недопущення недопущення схожих ситуацій, навіщо провести заходи щодо інформування керівництва підприємств і закупівельних організацій, де працюють засуджені до виправними роботам, щодо правил їх прийому-звільнення.

2. Повідомити про проведених заходах мені особисто письмовому вигляді.

Прошу врахувати, що розпорядження підлягає негайному виконанню, що невідкладно повідомляється

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація