Реферати українською » Государство и право » Групи і категорії посад державної служби


Реферат Групи і категорії посад державної служби

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Групи і категорії посад державної служби

 


Зміст

 

Запровадження

1. Поняття державної служби

2. Посади державної громадянської служби, їх категорії і групи

3. Порядок проходження державного громадянської служби

Укладання

Список використаної літератури

державної служби дисципліна


Запровадження

 

Служба – одне з перших доданків соціального суспільний лад самісінькому ранньої щаблі його розвитку, служба оформилася існувала набагато раніше виникнення держави. З появою класів, держави, зародженням політичних партій, громадських організацій, приватних організацій корисною і т.д. паралельно йшов процес зміцнення служби й поділу служби й службовців на відповідні соціальну структуру види й групи. У історичному плані розвиток служби йшло стосовно відмиранню одним і появу нових соціальних груп (класів та ін.), розвитку господарства та її спеціалізації, а цілому спостерігається безперервне зростання чисельності видів служби й кількості службовців.

Нині особливу увагу приділяють розвитку законодавства про державній службі. Це пов'язано з, передусім, змінами, що відбулися й трапляються у суспільстві і державі. У грудні 1993 року прийнята нова Конституція - основний закон країни. Кардинально змінилася структура, функції органів структурі державної влади як у федеральному, і на регіональному рівнях. Проведені реформи призвели до зміни ролі й державного апарату і запровадження державних службовців. Стала необхідність підвищення ефективності функцій державної машини, забезпечення професіоналізму державних службовців, вивчення нових аспектів й питання державної служби загалом.

Державний службовець відповідність до ФЗ «Про систему державної служби РФ» - це федеральний державний службовець, яким є громадянин, здійснює професійну діяльність за посадою федеральної державної служби й який одержує грошове зміст (винагороду, забезпечення) рахунок коштів федерального бюджету, та Харківський державний цивільний службовець суб'єкта РФ..

1. Поняття державної служби

 

Державним службовцям належить найважливіша роль рішенні завдань, як управління економікою, соціально-культурної йадминистративно-политической сферами, зміцнення російської державності, й реформування суспільства до засадах демократії та права.

Коло і змістом нормативних правових актів, якими регулюються питання державної служби, визначаються умовами (передумовами) виникнення та її реалізаціїгосударственно-служебних відносин. Це насамперед, означає, щодо вирішення питань, що з заміщенням посади й здійсненням державними службовцями своїх повноважень, необхідно визначити систему органів державної влади внутрішню (організаційно-штатну) структуру, затвердити перелік державних посад і класифікувати їх за категоріям і групам, встановити обсяг повноважень та зняття функцій з кожної посади, і навіть відповідність кваліфікаційним вимогам до державних службовців,замещающим посади (за освітою, стажу і досвідом роботи за фахом тощо.).

Правові норми регламентують і питання проходження служби: надходження державної служби; способи заміщення вакантних посад; присвоєння кваліфікаційних розрядів; атестацію державного службовця; припинення державної служби.

Необхідною передумовою реалізаціїгосударственно-служебних відносин є визначення конкретних державних посадових осіб, котрим нададуть право здійснювати прийом на державної служби, і навіть призначати і переміщати в посадах, присвоювати їм кваліфікаційні розряди.

Важливий елемент роботи з кадрами державні органи – здійснення державної кадрової політики. Кадрова політика закріплюється законів, інших нормативних правових актах, через які й перетворюється у життя. Успіх кадрової політики прямо залежить від якості державної машини, від виконання ним законодавства, з його виконавчої дисципліни.

У погляді на сутність державної служби існує трикрапку зору.

По-перше, державної служби сприймається як інститут, виражає інтереси всього суспільства, тобто, вона не маєобщесоциальний характер.

По-друге, державної служби сприймається як інститут, виражає, передусім, інтереси привілейованих груп, і, отже, вона має класовий характер.

По-третє, державної служби сприймається як інститут, який має двоїстий характер, тобто, нею притаманніобщесоциальная і класова сторона сутності. Останній погляд пов'язаний із тим, що державної служби виконує спільні завдання, які порушують інтереси всіх соціальних груп, та заодно привілейованим групам вдається приватизувати інститути державної служби, підпорядкувати їх - своєю егоїстичним інтересам. Слід зазначити, та обставина, що державної служби має тенденцію до бюрократизації, коли він працює переважно він.

Державна служба постає як інститут, зв'язуючий держава буде із суспільством, громадянина із державою.

Державна служба забезпечує управління громадськими справами, регулювання громадських проблем. Державна служба деякими дослідника сприймається як елемент механізму управління.

Державна служба – найважливіший адміністративно-правовій інститут, якій у системі адміністративно-правового регулювання відведена роль «локомотива» задля забезпечення «руху» управління.

Державна служба розглядається вченими Криму та у тих обговорення більш загальних державно-правових явищ: наприклад, коли йдеться про функції держави, управлінні, державному апараті та її діяльності.

Однак тільки небагатьох наукових публікаціях намагаються узагальнити досвід нормативного регулюваннягосударственно-служебних взаємин у Російської Федерації. Тим більше що потреба у серйозному аналізі основних норм чинного законодавства про державній службі і головне напрямів реформування державної служби давно назріла, адже й теоретично, на практиці багато проблем організації та функціонування російської публічної служби. Питання державної влади і муніципальної служби у цьому чи іншій формі аналізувалися Конституційним Судом РФ.

До останнього часу законодавстві не було визначення поняття «державної служби». У юридичної літературі до цього поняття вкладалося виконання службовцями державних організацій (органів, підприємств, установ тощо.) праці відповідно до займаними посадами, спрямованої за проведення завдань і державних функцій держави й оплачуваної їм. У цьому державними службовцями вважалися все службовці у будь-якій державної організації.

Коли раніше під державної службою передбачалося виконання службовцями будь-яких посадових обов'язків, хоч яких не пішли державних організаціях (державних органах, на підприємствах, у державних установах тощо.), відповідно до Федеральним законом «Про систему державної служби Російської Федерації», державної служби Російської Федерації – це професійна службова діяльність громадян Російської Федерації щодо забезпечення виконання повноважень:

- Російської Федерації;

- федеральних органів структурі державної влади, інших федеральних державних;

- суб'єктів Російської Федерації;

- органів структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації, інших державні органи суб'єктів Російської Федерації;

- осіб, заміщуючих посади, встановлювані Конституцією Російської Федерації, федеральними законами для безпосереднього виконання повноважень федеральних державні органи;

- осіб, заміщуючих посади, встановлювані конституціями, статутами, законами суб'єктів Російської Федерації для безпосереднього виконання повноважень державні органи суб'єктів Російської Федерації.

Особливості поняття державної служби, які з Федерального закону «Про систему державної служби Російської Федерації», такі:

По-перше, це діяльністьгосударственно-значимого характеру, саме державна діяльність.

По-друге, вона лише деякі з державної діяльності, приміром у тій мірі, де вона забезпечує виконання повноваженьгосударственно-властного характеру, властивих Російської Федерації (складовим частинам держави), а як і особам,замещающим державницькі посади Російської Федерації і його суб'єктів.

По-третє, це діяльність професійної вдачі, відповідальна спеціальним вимогам, що ставляться до її суб'єктам, як яких виступають позивачами державні службовці.


2. Посади державної громадянської служби, їх категорії і групи

 

Державна посаду – це заснована у порядку державним органом (шляхом прийняття колегіального рішення чи одноосібного розпорядження посадової особи) первинна структурна одиниця, який означає утримання і обсяг повноважень що посідає її обличчя міститься з допомогою фінансових коштів державного бюджету (сюди включається вести службовця, що посідає цю посаду, її технічне забезпечення, встановлені пільги і гарантії службовців тощо.).

Посади федеральної державної громадянської служби засновуються федеральним законом чи указом президента Російської Федерації, посади державної громадянської служби суб'єктів Російської Федерації - законами чи інші нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації з урахуванням положень справжнього Федерального закону, у цілях забезпечення виконання повноважень державний орган або особи, що заміщує державну посаду.

Посади громадянської служби поділяються на категорії і (чи) групи.

Відповідно до Федеральним законом «Про систему державної служби до» (Глава 2) виділяють такі категорії посад громадянської служби:

1) керівники - посади керівників держави і заступників керівників державних їх структурних підрозділів (далі також - підрозділ), посади керівників держави і заступників керівників територіальних органів федеральних органів виконавчої влади і їх структурних підрозділів, посади керівників держави і заступників керівників представництв державних їх структурних підрозділів,замещаемие визначений термін повноважень чи ні обмеження терміну їхніх повноважень;

2) помічники (радники) - посади,учреждаемие для сприяння особам,замещающим державницькі посади, керівникам державні органи, керівникам територіальних органів федеральних органів виконавчої влади і керівникам представництв державних органів їхніх повноважень ізамещаемие визначений термін, строковий повноважень зазначених осіб, або керівників;

3) фахівці - посади,учреждаемие для професійного забезпечення виконання державними органами встановлених завдань та зняття функцій ізамещаемие без обмеження терміну їхніх повноважень;

4) щоб забезпечити фахівці - посади,учреждаемие для організаційного, інформаційного,документационного, фінансово-економічного, господарського й забезпечення діяльності державнихзамещаемие без обмеження терміну їхніх повноважень.

Посади громадянської служби поділяються ми такі групи:

1) вищі посади громадянської служби;

2) головні посади громадянської служби;

3) провідні посади громадянської служби;

4) старші посади громадянської служби;

5) молодші посади громадянської служби.

Посади категорій «керівники» і «помічники (радники)» поділяються на вищу, головну та ведучу групи посад громадянської служби.

Посади категорії «фахівці» поділяються на вищу, головну, провідну і старшу групи посад громадянської служби.

Посади категорії «щоб забезпечити фахівці» поділяються на головну, провідну, старшу й молодшу групи посад громадянської служби.

Усередині груп декому посад федеральної державної громадянської служби передбачена градація на розряди. Деякі експерти в роздрібненні посад державної громадянської служби вбачають відродження у нових історичних умовах старої негативної традиціїТабели про ранги. Мабуть, розробники закону припускали, що таке роздрібнення дасть можливість чітко встановити відповідність кваліфікаційним вимогам до службову діяльність і посадовим обов'язків державних службовців, заміщуючих посаду кожної введеною категорій, дозволити чіткіше розподілити функціональних обов'язків.

Посади федеральної державної громадянської служби, класифіковані за державними органам, категоріям, групам, і навіть з інших ознаками, становлять переліки посад федеральної державної громадянської служби, є відповідними розділами Реєстру посад федеральної державної громадянської служби. Реєстр посад федеральної державної громадянської служби стверджується указом президента Російської Федерації.

Державні посади громадянської служби набувають легітимного характеру тільки після включення в відповідні реєстри. Реєстр є перелік посад громадянської служби, офіційно включених на відповідні нормативні документи. Вони ведуться на електронних носіях із забезпеченням захисту від несанкціонованого доступу і копіювання. Усього має бути три реєстру: федеральний, регіональний і зведений. Зведений реєстр посад громадянської служби Російської Федерації утворюється з посад федеральної громадянської служби й реєстрів посад громадянської служби суб'єктів Російської Федерації. Останній реєстр запроваджено указом Президента РФ від 31.12.2005 р. №1574 «Про Реєстрі посад федеральної державної громадянської служби». Це найбільш об'ємний та ґрунтовний нормативний документ такого роду.

 

3. Порядок проходження державного громадянської служби

 

Важливий напрямок реформування державної служби є створення умов посадового (службового) зростання державних службовців. За період служби в багатьох службовців, заміщуючих посади громадянської служби, відбувається неодноразова послідовна зміна посад із моменту вступу на службу і закінчуючи звільненням з неї.

Проходження державної служби є найважливіший елемент інституту державної служби, бо в цьому часовому відрізку й реалізується правової статусу державного службовця. Проходження громадянської служби – діяльність із комплектування політичних лідеріва і адміністративних державних посад – включає а себе послідовну зміну державними службовцями посад у державної адміністрації (її структурних підрозділах), зміна багатьох фактичних даних, характеризуючихгосударственно-служебное правове становище службовців (персональні класні чини, військові і спеціальні звання, почесні звання, вчені й звання, конкретні особливості виконання службовими обов'язками, механізм та види відповідальності держави і т.д.). Кожен державний службовець має індивідуальний посадовий (службовий) шлях (кар'єру). Тому проходження служби практично завжди також індивідуально.

Є різноманітні аспекти проходження державного служби:

- громадський аспект відбиває соціальний зміст і призначення проходження держслужби у плані здійснення державними службовцями функцій держави й конституційних установлень захисту права і свободи громадян;

- організаційний аспект укладає у собі початку організації проходження державного служби;

- правової аспект має своїм змістом правове забезпечення проходження держслужби;

- особистісний аспект виявляється у можливості реалізації які у процесі служби своїх здібностей і їх адекватної оцінки;

- технологічний аспект є набір процедур і операцій, що забезпечують проходження службовцями державної служби.

Проходження державної громадянської служби з допомогою юридичної погляду об'єднує правові норми, встановлюють такі питання:

- заміщення державних посад;

- спеціальна професійна підготовка співробітників різних органів;

- сумісництво;

- реальне виконання службовцями службових обов'язків та її реалізації прав;

- порядок присвоєння кваліфікаційних розрядів, спеціальних звань;

- заохочення службовців і їх до відповідальності (до різних видів юридичну відповідальність);

- атестація державних службовців, просування (переміщення) службовими щаблями, умови служби;

- соціально-правова захист (гарантії, пільги, компенсації) державних службовців;

- основи, а способи припинення державної служби.

Період проходження служби підрозділяється на цілий ряд етапів, кожен із яких відповідає сучасному рівню кваліфікації працівника органу управління, досвіду його службову діяльність, здібностям професійно вирішувати які стоять проти нього завдання. Вирізняють такі етапи проходження держслужби:

>Адаптационний етап – він має яскраво виражений пристосувальний характері і властивий службовцям, знову прийнятим на службу, чи період освоєння ними посаді; що потребує від керівників державні органи, кадрових служб, досвідчених службовців надання всілякої допомоги новачкам у тому професійному становленні, застосування стосовно ним різної форми наставництва, не сковуючи, втім, їх ініціативу, здатність самостійно розв'язувати виникаючі службові завдання.

Етап високопрофесійного виконання державної посади. І тому етапу характерно глибоке знання службовцям особливостей посаді, її функцій, технологій виконання, високий рівень професіоналізму у виконанні службовими обов'язками. Що стосується цієї категорії державних службовців, що є основою кадрового складу держслужби, необхідно застосовувати різноманітні форми стимулювання їх службову діяльність, своєчасно переміщати за горизонталлю і вертикалі, забезпечувати можливість перепідготовки і підвищення кваліфікації, саме, насамперед із них формувати кадровий резерв, допомагати зростати у плані, як і дозволить забезпечити максимальну віддачу від чесного та сумлінного виконання ними службового боргу.

Інноваційний етап проходження служби притаманний службовцям, які мають підвищеним рівнем інтелектуального розвитку, нестандартним підходом до вирішення

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація