Реферати українською » Государство и право » Техніко-криміналістична експертиза документів


Реферат Техніко-криміналістична експертиза документів

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Міністерство внутрішніх справ

>Нижегородская академія

>Пермский філія

Кафедра ">Криминалистики"

>Випускная кваліфікаційна робота

Тема:Технико-криминалистическая експертиза документів.

>Виполнил:

слухач 6-го курсу

заочній форми навчанняДвинянинов М. В.

Науковий керівник

Викладач кафедри

Вчена ступінь, звання, посаду,ФИО

У розділі ст. лейтенант міліціїЗапиваловД.А.

Перм 2007 р.


План

Запровадження

1. Предметтехнико-криминалистической експертизи документів

Об'єкти і системи техніко-криміналістичного дослідження документів

Завдання і нові методиТКЭД

Формати папери, і поля

2. Спеціальні види друку

>Трафаретная печатку (>шелкография)

>Ирисовая печатку

Орловська печатку

Поняття репрографії й ті видирепрографических пристроїв

Класифікація

ПУ ударного принципу дії

>Игольчатие принтери

Принцип роботиматрично-игольчатого принтера

>Строчний принтер

Кольоровий голчастий принтер

>Термические принтери

>Сублимационние ітермовосковие принтери

ПУбезударного принципу дії

>Струйная печатку твердими чорнилом (зі зміною фаз)

>Пьезоелектрический метод

Метод газових бульбашок

Методdrop-on-demand

>Электрографический спосіб копіювання

>Электрофотографичесий спосіб копіювання

>Ксерокопирование

Лазерні принтери

Кольороваелектрофотография

Сканування велектрофотографии

Види захисту та їх особливості

3. Водяної знак

Захисні нитки

>Композиционний склад фарб

Фарби з змінюваним кольором

Серійний номер

Поліграфічна захист

Види друку

Асортимент графічних елементів

>Микропечать і графічні "пастки" (захист від ксерокопіювання і сканування)

>Оптические ефекти

>РЕАК-еффект

>Микроузори - "графічні пастки"

>Физико-химическая захист

Способи підробки бланків документів та їхні ознаки

Компетенція експерта під час вирішення питаньТКЭД

Укладання

Література


Запровадження

>Технико-криминалистическая експертиза документів - одне з найбільш поширених видів судової експертизи. Це пояснюється лише тим, що документи надзвичайно широко використовують у життя і забезпечення діяльності людини. З їхньою допомогою фіксуються і контролюються найрізноманітніші стосунки між юридичних осіб, установами i громадянами. До того ж кількість документів мають у нашій країні кожним разом збільшується.

Документами супроводжуються створення, зберігання, рух тих матеріальних цінностей, регулюються і реєструються виробничо-господарська діяльність. Вони є основою отримання матеріальних благ.

З появою документів почали відзначати факти їх підробки. Складна захист, суворі закони, створені задля припинення таких дій злочинців і до нашого ще не викорінили часткову, котрий іноді повну підробку різних, найчастіше що з отриманням матеріальних благ, документів. Тим самим було державі, громадянам наноситься значний матеріальний - збитки.

Для захисту держави, окремих особистостей і формування профілактичних заходів для запобігання злочинів, що з підробкою документів, у правоохоронних органах старанно вивчають, аналізують документи, у зміст яких злочинцями внесли зміни. Досліджуючи подібні матеріали можна:

з'ясувати механізм злочину з допомогою документів;

збитки, заподіяний злочинцями;

уточнити, окремі обставини злочину;

подати допомогу у встановленні особи потерпілого;

викрити злочинця.


1. Предметтехнико-криминалистической експертизи документів Об'єкти і системи техніко-криміналістичного дослідження документів

Перш ніж розглянути опікується цими питаннями докладно, уточнимо ряд понять, зокрема, поняття "документ", "реквізит документа", "юридичний документ" і буд. р.технико-криминалистической експертизи документів.

У широкому значенні "документ" (від латинськогоdocumentum) - зразок, свідчення, доказ) - матеріальний об'єкт, у якому інформацію в зафіксованому вигляді й спеціально готовий до її передачі в часу йпространстве[1].

У Федеральному законі “Про інформацію, інформатизації і захист інформації” закріплено таке визначення поняття “документ”:

Документ - це зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяє її ідентифікувати. Це ж визначення дано і державному стандарті на терміни й універсального визначення “Діловодство і архівну справу”. Заради повноти характеристики поняття “документ" слід розкрити і поняття “реквізит”.

Кожен документ складається з низки складових його елементів, які називаються реквізитами (найменування, автор, адресат, текст, дата, підпис тощо.) [2], закріплює таке визначення:

Реквізит документа - обов'язковий елемент оформлення офіційного документа. Різні документи складаються з різного набору реквізитів. Кількість реквізитів визначається цілями створення документа, його, вимогами до змісту і малої форми даного документа. Багатьом документів число реквізитів суворо обмежена. Для низки документів число і склад реквізитів встановлених законодавчими і нормативними актами. Але за будь-якого разі, як випливає з визначення, інформація, зафіксована на матеріальному носії, мусить бути обов'язково оформлена шляхомпроставления необхідних реквізитів. Тільки тоді вона стає документом.

Удокументоведении документ сприймається як результат закріплення (відображення) фактів, подій, явищ об'єктивної дійсності і мисленнєвої діяльності будь-яким зручним способом на спеціальному матеріалі.

Документи, зафіксувавши (відбивши) інформацію, цим забезпечують його збереження й накопичення, можливість передачі іншій юридичній особі, багаторазове використання, повторне і кількаразове повернення до неї у часі. Вони зачіпають різні сфери діяльності, і поділяються на текстові і графічні, традиційні (рукописні, машинописні) і машинних носіях, наукові, технічні, особисті та офіційні й ін.

Офіційні документи - це документи, створені юридичними чи фізичними особами, оформлені і засвідчені у порядку. У тому числі особливу категорію становлять службові (управлінські) документи, визначених державним стандартом як офіційними документами, використовувані в поточної діяльності організації.

Документ виник передусім, щоб зафіксувати інформації і дати їй юридичної чинності. Значення латинського слова “документ" (>documentum) - доказ, свідчення. Нині безперечність документа також визначається поняттям “юридична сила документа”.

технічна криміналістичну експертиза документ

Для управлінської діяльності юридична сила документів надзвичайно важлива, оскільки означає, що документи можуть бути справжнім доказом закладеною у них інформації. Юридична сила офіційного документа передбачає його обов'язковість тим, кому воно адресоване, або заради кола учасників управлінських дій (органів управління, їх структурних підрозділів, громадських організацій, посадових осіб і громадян), які керуються документом і засновують у ньому своєї діяльності чи утримуються від нього.

Юридична сила документа - це властивість офіційного документа,сообщаемое йому чинним законодавством, компетенцією який видав органу і встановленим порядком оформлення. На цьому визначення слід, що орган управління чи посадові особи, випускають документ, зобов'язані:

дотримуватися під час підготовки діючі норми законодавства;

видавати документи в межах своєї компетенції;

дотримуватися які у певний час загальнодержавні правила упорядкування та оформлення документів. До найбільш юридично значимих реквізитів ставляться: найменування організації, дата і реєстраційний номер документа, підпис, печатку, грифи узгодження й затвердження. Для посвідчення юридичної сили у різних документах використовуються різні реквізити. Так, заяву має бути адресовано посадової особи, утримувати слово “заяву”, текст (предмет чи причина складання заяви), дату та підпис. Наказ керівника необхідно укласти на бланку організації, утримувати вказівку на цей вид документа (наказ), текст, передавальний розпорядницькі дії, візи узгодження, реєстраційний номер, дату та підпис. Для штатного розкладу організації необхідні як перелічені реквізити, а й гриф затвердження, завірений печаткою. Для певних видів документів мають у діючих правилах оформлення розроблено вимоги до реквізитам, котрі засвідчують їх юридичної чинності.

У управлінської практиці прийнято розрізняти документи з ступеня їхній справжності на чорнові, білові, оригінали, копії.

Чернетковий документ, виготовлений рукописним, машинописним способом чи видрукуваний з комп'ютера, відбиває роботу автора її змістом. Він може містити лише сам віршик і вона має юридичну чинність.

>Беловой документ - це рукописний чи машинописний документ, текст якого переписаний з чорнового документа чи написано без жодних виправлень і виправлень.

Документ, у якому містяться відомості, що підтверджують його достовірність (про автора, час і місце створення) вважається справжнім.Подлинник офіційного документа - це перший (чи одиничний) примірник документа, у якого юридичну чинність.

Копія документа - це документ, повністю який відтворює інформацію справжнього документи й усі його зовнішніх ознак чи частину їх. Копія документа то, можливо факсимільного чи вільної.Факсимильная копія повністю відтворює зміст документи й усі його зовнішніх ознак (які у оригіналі реквізити, включаючи підпис і поставив печатку) чи частину їх, особливості їхнього розташування.Факсимильная копія виготовляється на копіювальної техніці, з допомогою фотографії, апаратів факсимільного зв'язку, принтерів.

Юридична поняття документа - ззалишений гаразд, передбаченому законом акт, котра засвідчує факт (народження, шлюбу тощо.), підтверджує декларація про щось (диплом, заповіт тощо.) чи що носить службовий характер.

>Криминалистическое поняття документа - об'єкт дослідження, усудебно-технической експертизі документів, являє собою предмет (папір, картон тощо.) у якому знаками відбиті думки і факти. Зміст документа - це відомостей про обставин, мають певне юридичне значення.

Предметсудебно-технической експертизи документів мають у процесуальному аспекті становлять факти, що мають значення для кримінальної справи, пов'язані з виконанням документів і майже зміною її змісту, ототожненням матеріалів документів і майже коштів на свою виготовлення, встановлювані з урахуванням спеціальних пізнань у передбачений законом порядку.

Спеціальні пізнання експерта грунтуються на даних криміналістичної техніки, спеціальних розділах фотографії, досягненнях фізики, хімії, техніки

Об'єктами техніко-криміналістичного дослідження документів є:

реквізити документів (текст, підпис, відбиток друку, штампа тощо.);

предмети, використовувані для оформлення реквізитів (пишуча машина, печатку, друкована форма тощо.);

матеріали (папір, чорнило, барвне речовина машинописного стрічки тощо.), використовувані виготовлення документів або внесення змін до нього змін.

Система техніко-криміналістичного дослідження документів:

1.Криминалистическое дослідження бланків документів.

Об'єктами дослідження може бути:

різні бланки документів: квитанції, накладні, наряди, квитки, пропуску, трудові і ощадні книжки, атестати, паспорти, акредитиви, військові квитки, і т.п., і навіть друковані форми, літери, шрифти, пристосування, папір, фарба тощо.

При дослідженні цих об'єктів можуть вирішуватися такі:

визначення способу виготовлення бланка, вид друкованої форми, спосіб друку;

ідентифікація друкованої форми, пристроїв і пристосувань (набраний текст, кліше, літерирассипного набору тощо.);

встановлення груповий приналежності матеріалів бланка (папір, картон, фарба, тканину й т.п.);

визначення дійсності бланка, відповідності встановленої форми і ін.

2.Криминалистическое дослідження відбитків печаток і штампів.

Об'єктами дослідження може бути:

різні документи з відбитками печаток і штампів, друку, штампи, матеріали, інструменти, і приналежності.

При дослідженні цих об'єктів: можуть вирішуватися такі питання:

як саме виготовлений відбиток друку чи штампа?

фабричного чи кустарного виготовлення печатку (штамп), вилучений в підозрюваного?

не завдано чи відбиток, наявний на документі, печаткою (штампом) даного конкретного підприємства?

3.Криминалистическое дослідження машинописних текстів.

Об'єктами дослідження може бути:

документи з машинописними текстами, пишучі машини, копіювальна папір, стрічки для пишучих машин тощо.

Можуть переносити такі питання:

як імарка-модель пишучої машини, де надруковано текст документа?

в одній чи різних пишучих машинах надрукована тексти у2-х, 3-х, кількох документах?

надруковано чи документ у конкретній пишучої машині?

4.Технико-криминалистическое дослідження підписів:

Об'єктами дослідження може бути:

документи із сумнівними підписами, матеріали листи, копіювальна папір, олівець, креслярські інструменти, і ін.

При дослідженні таких об'єктів можуть ставитися такі питання:

не відтворено підпис на документі з допомогою технічних засобів чи технічних прийомів?

як саме виконано підпис у представленому документі?

5. Часткові зміни у документах:

Об'єктами дослідження може бути: документи з частковими і змінами:подчисткой,допиской,травлением, заміною листів, і фотокарток тощо.

Можуть переносити такі питання:

- чи є зміни змісту що був документа?

- яким вони внесено?

- яке первинного змісту документа?

6. Відновлення змісту документів:

Об'єкти дослідження:

документи з залитими,зачеркнутими, замазаними і згаслими текстами чи записами.

При дослідженні цих документів основним питанням є відновлення початкового змісту.

7. Вивчення документів, наділених спеціальними захисними засобами.

8. Вивчення документів мають у цілях розшуку злочинця і запобігання злочинам.

Отже, розглянута система техніко-криміналістичного дослідження документів дозволяють скласти уявлення можливостях цього виду експертизи, її об'єктах і найчастіше розв'язуваних експертних завданнях.


Завдання та фізичні методиТКЭД

Сучасна криміналістичну наука володіє прийомами і методами, що дозволяють успіш-но розв'язувати складні завданняТКЭД.

Розмаїття й складність практичних завдань, поставлені перед експертом, що спеціалізуються у цій галузі, дозволяє їх згрупувати стосовно двом видам досліджень: діагностичного і ідентифікаційного характеру. Наприклад, до завдань діагностичного дослідження ставляться:

встановлення способу виготовлення документи й його фрагментів;

встановлення факту внесення змін до нього змін способів їх здійснення;

встановлення давності виготовлення документи й його частин.

До ідентифікаційним дослідженням ставляться, наприклад, рішення наступних завдань:

ототожнення осіб, які виготовили документи;

встановлення цілого частинами;

встановлення спільності походження кількох документів;

встановлення тотожності предметів (пишучих машин, печаток, штампів, пір'їн тощо.) з їхньоїоттискам і штрихами.

>Эксперту-криминалисту під час вирішення завдань доводиться застосовувати найрізноманітніші, зокрема складні в технічному відношенні, але досить точні методи дослідження.

При класифікації методів варто виокремити такі їх групи:

1. Загальнийдиалектико-материалистический метод пізнання.

2. Загальні (загальне твердження пізнавальні) методи: спостереження, вимір, опис, експеримент, моделювання, методи традиційної формальної логіки й т.п.

3. Приватні інструментальні івспомогательно-технические методи.

4. Спеціальні методи.

Застосування цих методів має задовольняти наступним вимогам виробництваТКЭД:

1. Не мають викликати зурочень та докорінних змін документа.

2. Бути науково обгрунтованими і експериментально апробованими.

3. Результати застосування методів дослідження мають бути зрозумілими, переконливі і наочні як експерта, так всіх учасників кримінального процесу саме.

МетодиТКЭД постійно вдосконалюються з урахуванням сучасних досягнень природничих і технічних наук, проникають у практику, правка, негаразд швидко, як цього хотілося було б.

Розглядаючи перелічені групи методів дослідження, що застосовуються вТКЭД, зупинимося деяких із них.

Спостереження для дослідження документів здійснюється неозброєним оком, і з допомогою оптичних приладів. Крім видимої зони, спостереження можна вести й у зонах невидимого спектра з допомогою приладів, які розширюють можливості зору.

Особливо важливим у спостереженнях документів є добір виду висвітлення (розпорошеного і спрямоване під різним кутом до досліджуваного об'єкта).

Вимірювання вТКЭД застосовується під час вирішення багатьох завдань. Наприклад, вимірюються параметри відбитків знаків машинописних, друкарських текстів, інтервали з-поміж них і рядками. Вимірювання здійснюються з допомогою лінійки, штангенциркуля, вимірювальної лупи, мікроскопа зокуляром-микрометром.

Опис вТКЭД - це фіксація ходу дослідження та її результатів.

Експеримент - метод вивчення, що полягає в актовому вплив на об'єкт штучно створеними умовами, що сприяють прояву і фіксації відповідних його властивостей, необхідні вирішення завданьТКЭД.

Порівняння вТКЭД залежить від використанні способів: зіставлення, суміщення результатів, отриманих для дослідження ідентифікованих об'єктів.

Моделювання - вТКЭД застосовується під час виготовлення, наприклад, рельєфних зліпків, отриманніпрофилограмм, копій, зроблених вологим копіюванням на плівку ПВХ. Оптимальною моделлю документа, що містить повну інформацію форму і структурі поверхні, є його голографічна модель.

Реконструкція застосовується під час вирішення завданьТКЭД, як встановлення виду та способу виготовлення друкованої форми, друку, штампа пооттискам, встановлення змісту згаслих, залитих, закреслених текстів, цілого частинами.

Крім розгляду загальних методівТКЭД, зупинимося на приватних і спеціальних. Група цих методів численна, їх різнорідність вимагає класифікації.

За сутністю що у основі явищ і принципів є підстави представлені у вигляді таких засадничих класів методів:

фізичні;

фізико-хімічні;

хімічні;

математичні.

Так, фізичних методам ставляться:

методи візуального дослідження, зокрема і з допомогою лупи (візуальне дослідження при особливих режимах висвітлення, візуальне дослідження із застосуванням світлофільтрів);

мікроскопічні методи (оптична, електронна мікроскопія);

люмінесцентні методи (люмінесцентний аналіз);

>профилографические методи (>щуповое,

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація