Реферати українською » Государство и право » Держава і право Республіки Білорусь в кінці ХХ - на початку ХХІ ст


Реферат Держава і право Республіки Білорусь в кінці ХХ - на початку ХХІ ст

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Заснування освіти

«>Гродненский державний університет імені Янкі Купали»

Юридичний факультет

Кафедра держави і право

Спеціальність 1-240102 «Правознавство»

>КСРС на задану тему:

«Держава право Республіки Білорусь у

кінця XX – початкуХХI в»

Гродно2010г.


ПИТАННЯ 1

Розпад СРСР та інші громадські події у життя Білоруської СРСР зажадали радикального перегляду й відновлення законодавства республіки. У 1989 р. у Верховну раду БРСР прийняв Закон « Про вибори народних депутатів Білоруської і про вибори народних депутатів місцевих рад», відповідно до яким розширилися демократичні основи виборів, давали можливість конкуренції кандидатів у депутати.

За двох років, від 1990-го р. до травня 1992 р., Верховна Рада прийняв 153 нових законодавчих акта, зокрема акти конституційного законодавства: «Про надання статусу конституційного закону Декларації Верховної Ради Білоруської РСР», « Про державний суверенітет Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки», « Про народному голосуванні », « Про основні принципи народовладдя в БРСР», постанову « Про забезпечення політичної та економічної самостійності Білоруської РСР» У такий спосіб історії Білорусі почався новий етап розвитку білоруської державності, який вплинули як зміни у економіці, політиці, а й спільні тенденції розвитку країн СНД та світового співтовариства загалом.

У розвитку права Білорусі 90-х рр. можна назвати кілька періодів і характерних тенденцій. Перший етап намітився законодавчим оформленням становлення оновленої системи органів структурі державної влади. Після оголошення незалежності з урахуванням відповідних нормативних актів у Білорусі як уже почалися реформування державні органи. Рада Міністрів, що був вищим органом виконавчої республіки, став справді самостійним урядом, яке здійснювало державне управління. У межах своєї компетенції уряд, очолюючи єдину систему виконавчої, організовував виконання республіканських законів, здійснював контролю над виконанням законів іншими органами виконавчої, координував роботу міністерств та Білорусі.

>Cоюзно - республіканські міністерства і відомства змінилися в республіканські. Так, Законом від 25 серпня 1991 р. “Про патентування деяких змін уситстеме органів управління Білоруського РСР”союзно-республиканское Міністерство внутрішніх справ було змінено в республіканське і підпорядковані обласним йому Внутрішніх військ і лобіювання відповідних навчальних закладів.Союзно-республиканский Комітет державної безпеки БРСР тепер переробили в республіканський. У 1991 Комітет державної безпеки Республіки Білорусь у бувподчинен Верховній Раді, одночасно було переглянуто функціональні напрями своєї діяльності. У приватності, було ліквідовано служба політичного розшуку, створено нову тих органів підрозділ громадських зв'язків та інших.

Єдина система органів місцевого управління біля Республіки Білорусь у стала складатися з обласних, районних, міських, селищних і сільських виконавчих комітетів і місцевих адміністрацій.

Виконавчим і розпорядницьким органом території області, району, міста, селища, сільради є Виконавчий Комітет з правами юридичної особи.

>Cледующий етап розвитку законодавства Білорусі був із референдумом 1996 р, котрий прийняв конституцію Республіки Білорусь з цим і доповненнями, що нині є чинним Конституцією.

У Основному Законі бувзакреплен принцип верховенства права, що забезпечує найповнішу реалізацію концепції розподілу влади. Найважливіші зміни поніс розділ, присвячений організації і діяльності вищих органів держави – Президента, парламенту, уряду та судів. Сталося перерозподіл повноважень між тими органами, уточнення.

У відповідність до новими положень Конституції глава держави, гарантом Конституції Республіки Білорусь у, гарантом права і свободи людини і громадянина є Президент. Він втілює єдність народу, гарантує реалізацію основних напрямів внутрішньої і до зовнішньої політики, представляє Білорусь на стосунки з іншими державами і міжнародними організаціями. Новими положень Конституції було розширено перелік актів законодавства декретами і указами Президента Республіки Білорусь у.

Національні сходи відповідно Конституції є найвищим представницьким і законодавчим органом Республіка Білорусь. Воно складається з двох палат – Палати представників, і Ради Республіки. Палата представників розглядає на пропозицію Президента або за ініціативи щонайменше 150 тисяч своїх громадян, які мають вибором права , проекти законів внесення змін і доповнень до Конституції, про тлумаченні Конституції; призначає вибори президента, дає згоду Президенту призначення Прем'єр-міністра, заслуховує доповідь прем'єр-міністра про програмі діяльності уряду та схвалює чи відхиляє програму, приймає рішення з інших питань, передбачених законодавством.

Рада Республіки схвалює чи відхиляє прийняті Палатою представників проекти законів внесення змін і доповнень до Конституції, про тлумаченні Конституції, проекти інших законів. Він дає згоду призначення президентом голови Конституційного суду, голови і суддів Верховним судом, голови Центральної комісії з виборів і проведення республіканських референдумів, Генерального прокурора, голови і членів Керівництва Національного банку України; відбирає 6 судів Конституційного суду.

Законопроекти стають законами після ухвалення Палатою представників, і схвалення Радою Республіки більшістю голосів від повного складу кожної палати. За Конституцією Конституційний суд здійснює законституционностью прийнятих нормативних правових актів.

Щодо нових положень Конституції слід зазначити, що серйозно зріс обсяг повноважень уряду, чіткіше було сформульовано механізм взаємодії між представницької і грузинською виконавчою владою.

Конституція Республіки Білорусь у була підвалинами її подальшого розвитку законодавства Республіки Білорусь у.

Восени 2004 р. був сформована Національні сходи Республіки Білорусь у третього скликання. 17 жовтня 2004 р. пройшов республіканський референдум, у якому народ Білорусі дозволив першому Президенту Республіки Білорусь у О.Г. Лукашенка брати участь у ролі майбутнього президента Республіки Білорусь у у наступних вибори президента , у зв'язку з ніж було внесено зміни у арт. 81 Конституції Республіки Білорусь у. 19 березня 2006 р. відбулися вибори, у яких Олександр Григорович Лукашенка був обраний Президентом Республіки Білорусь у.

ПИТАННЯ 2

Сьогодні Республіки Білорусь відкрита для стосунків з усім світом. Це базується в норми міжнародного правничий та принципах спільної вигоди і рівноправної співпраці. “ Головним критерієм зовнішньої політики України, - зазначив Президент Республіки Білорусь у О.Лукашенко,- має і буде національний інтерес ''.

Розвиваються і заглиблюються зв'язку Білорусі зі Росією. 2 квітня 1996 року у Москві підписано Договір виникненні Співдружності Білорусі, й Росії, який 4 травня 1995 року ратифікувала Верховною Радою Республіки Білорусь у.

У Договорі відзначається, що Білорусь і Росія на добровільних засадах вирішили глибоко інтегроване політично й економічно Співдружність з метою об'єднання матеріального і інтелектуального потенціалів своїх держав для піднесення економіки, освіти рівних умов підвищення рівня життя народів та духовному розвитку особистості. Співдружність грунтується за принципами суверенітету і рівності сторін, демократії та шанування прав людини, загальноприйнятих принципів, і норм міжнародного права. Сторони проводитимуть свою зовнішній політиці, взаємодіяти про забезпечення безпеки, охороні меж упорядкування і боротьби зі злочинністю.

Білорусь і Росія зобов'язалися синхронізувати етапи, терміни економічних реформ. Росія та Білорусь слід забезпечити проведення заходів для формування загальної транспортної системи єдиними тарифами по перевезення вантажів і пасажирів, і навіть об'єднаної енергосистеми, загальної науково-технічної й інформаційної просторів. Договором передбачено, що здійснюватиметься уніфікація грошово-кредитної та бюджетної систем Білорусі, й Росії, з часом умови запровадження загальної валюти.

Договір про утворення Співдружності передбачає забезпечити рівних прав громадян Білорусі, й Росії і при отриманні освіти, оплаті роботи, запровадження єдиних стандартів соціальної оборони. Аби вирішити поставлених завдань Договір передбачає створення органів Співдружності.

Вищим органом Співдружності є Вищий Рада, до якого входять керівники держав і урядів, керівники парламенту Білорусі, й Росії, і навіть глава Виконавчої комітету. Вищої ради розглядає дозволяє важливі питання розвитку Співдружності, контролює і направляє діяльність його органів у виконанні прийнятих рішень.

Рішення Вищої Ради приймаються з урахуваннямодногласности, коли він Білорусь і Росія мають вони одностайно. Глава Виконавчої Комітету має який дарує голос.

Білорусь і Росія підтверджують Парламентська Збори, яке з рівного кількості парламентаріїв від транспортування кожної зі сторін.

Парламентська Збори приймає модельні законодавчі акти. Рішення Парламентського Збори приймаються кваліфікованим більшістю голосів.

Для організації практичної роботи з виконання Договору Вищий Рада створює Виконавчий Комітет як постійно чинногоисплнительного органу, і навіть галузеві органи керівництва. Глава Виконавчої Комітету призначається Вищим Радою. До складу Виконавчої Комітету входить однакову кількість представників Білорусі, й Росії. Функції виконкому, порядок своєї діяльності позначаються Положенням звідси Комітеті, що підтверджується Вищим Радою.

Вищий Раду і Виконавчий комітет заслуговують у межах своєї компетенції приймати рішення, які піддаються безпосередньому виконання, або іншого рішення, які піддаються трансформації до національного законодавства.

Бюджет Співпраці формується рахунок щорічних відправок коштів з державних бюджетів Росії та Білорусі і летить фінансування загальних програм.

>Артикул 15 Договору передбачає, що беручи участь у Співдружності Білорусь і Росія зберігають державного суверенітету, незалежність" і територіальної цілісності, свою конституцію, Державний прапор, Герб і Гімн.

Договір означає, що держави, які створюють Співдружність, є суб'єктами міжнародного правничий та самостійно встановлюють дипломатичні і консульські відносини, торгові й інші зв'язки із закордонними країнами, укладають міжнародні договори.

Подальший розвиток Співдружності позначається референдумами, які відбуваються біля Білорусі, й Росії у відповідність до їх національним законодавством.

Договір Митний союз і Єдиному економічному просторі (Підписано м. Москві 26.02.1999)

Держави - учасники справжнього Договору, керуючись Договором між Республікою Білорусь, Республікою Казахстан,Киргизской Республікою та Російської Федерацією щодо поглиблення інтеграції у економічній і гуманітарній сферах від 29 березня 1996 року, далі іменованим Договором від 29 березня 1996 року, раніше ув'язненими угодами щодо його реалізації, і навіть враховуючи рішення, прийняті органами управління інтеграцією; виконуючи угоди, підписані між Сторонами про вільної торгівлі, єдиного порядок регулювання зовнішньоекономічної діяльності, про Митний союз, про забезпечення взаємної конвертованості і стабілізації курсів національних валют, про запобігання подвійного оподаткування нафтопереробки і ухиляння від сплати податків з доходу і капітал; з сформованих виробничих та науково-технологічних зв'язків, взаємозалежності і взаємодоповнюваності економік; виконані рішучості надати нового потужного імпульсу розвитку тіснішої інтеграції, зближенню економіки держав - учасників з метою соціального прогресу і поліпшення добробуту народів; визнаючи, що усунення існуючих бар'єрів та вимагає погоджених дій, гармонійного розвитку ринкових відносин держав і шляхом створення рівних умов і можливостей господарюючих суб'єктів;

Цілі митного союзу:

1) Єдиний економічний простір - простір, що складається з територій Сторін, у якому функціонують однотипні механізми регулювання економіки, засновані на ринкових засадах і застосування гармонізованих правових норм, існує єдина інфраструктура та проводиться узгоджена податкова, грошово-кредитна, валютно-фінансова, торгова і митна політика, що забезпечують вільний рух товарів, послуг, капіталу робочої сили;

2) єдина митна територія - територія, що складається з митних територій Сторін, щодо якої Сторонами встановлено загальний митний тариф, застосовуються єдині заходи нетарифного регулювання, діють уніфіковані митні правила, забезпечене єдність управління митних служб і скасовано митного контролю внутрішній митному кордоні;

3) загальний (внутрішній) ринок - сукупність економічних відносин на єдиного митного території;

4) загальний митний тариф - узгоджений перелік єдиних ставок ввізних мит, застосовуваних товарів, ввезених на митні території держав - учасників митного союзу з третіх країн, систематизований відповідно до Єдиної товарної номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав;

5) внутрішня митна кордон - межі митного території кожної з Сторін, одночасно є межами митної території іншої Сторони;

6) зовнішня митна кордон (зовнішній периметр) - межі єдиного митного території держав - учасників митного союзу, що розділяють території цих країн і території держав, не які входять у Митний союз;

7) непрямі податки - податку додану вартість будівництва і акцизи на товари та.

ПИТАННЯ 3

У 1992 р. починається процес реформування системи органів судової влади. Однією з головних причин реорганізації судових установ було те, що командно-адміністративна система керівництва органів юстиції була на стані здійснювати функції, властиві юстиції, у правову державу. 23 квітня 1992 р. Верховна Рада республіки ухвалила спеціальну постанову «Про концепції судово-правової реформи, у Республіці Білорусь», яка була правовими підвалинами корінного перебудування системи правоохоронних органів. Головною метою судово-правової реформибъявлялись: створення самостійною і незалежної судової влади з метою безпосереднього гарантування забезпечення права і свободи громадян, і інших учасників правовідносин; законодавче забезпечення реалізації демократичних засадах організації та діяльність правоохоронних органів, відповідних загальновизнаних норм міжнародного права. Створення авторитетного правосуддя, що може стати реальним противагою законодавчої і виконавчої владі, створення суду присяжних длярассмотра значної категорії кримінальних справ, розгляд решти кримінальних справ професійним колегіальним судом з наданням йому прав апеляційної інстанції, і інше.

Відповідно до концепції судово-правової реформи, у судовою системою Республіки Білорусь у включався і Конституційний суд. Як судовий орган конституційного контролю Конституційний суд мав самостійно й більше незалежно здійснювати судову владу з допомогою конституційногосудоводства. Трохи пізніше творці нової редакції Конституції республіки включили Конституційний суд до системи органів здійснення державного контролю Республіки Білорусь у (які з Прокуратурою і Контрольної палатою Республіки Білорусь у).

Отже, першому етапі розвитку законодавства Республіки Білорусь у після проголошення її незалежності проявилася основна тенденція активного відновлення законодавства з його демократизації і прилучення до нових умов соціально-економічної і політичною держави.

>Действующую судовою системою Республіки Білорусь у утворюють Верховний Суд Республіки Білорусь у, обласні, Мінський міської, районні, міські, а як і військові (>межгарнизонние суди й Білоруський військовий суд) суди.Самостоятельную систему утворюють господарські суди, очолювані Вищим Господарським Судом Республіки Білорусь у. Особливу роль виконує Конституційний суд Республіки Білорусь у. У Білорусі зберегласятрехзвенная судова система, відповідна адміністративно-територіальним поділом республіки.

Першим і основним ланкою судової системи є районні (міські) суди. Вони, у кожному адміністративному районі чи місті, не що має районного розподілу. Районний суд територіально найбільш наближений до населення, і тому саме

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація