Реферати українською » Государство и право » Огляд і освідування в кримінальному процесі


Реферат Огляд і освідування в кримінальному процесі

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Глава 1. Поняття і різноманітні види слідчого огляду і огляду

1.1 Поняття слідчого огляду і огляду

1.2 Види слідчого огляду (огляд місця події, огляд житла й іншого законного володіння, огляд трупа) і огляду

Глава 2. Процесуальний порядок виробництва огляду і огляду

2.1 Процесуальний порядок виробництва слідчого огляду

2.2 Процесуальний порядок виробництва огляду

Глава 3. Процесуальне оформлення результатів слідчого огляду і огляду

Укладання

Список використовуваних джерел


 

Запровадження

Кожне слідчі дії має безліч індивідуальних особливостей. Проте, слідчих дій не можна розглядати, як строкаті йнезависящие друг від друга способи збирання доказів, вони є організовану цілісну систему, що виявляється у тому внутрішньої взаємозв'язок харчування та упорядкованості.

Ця робота присвячена питанням, що з визначенням поняття та сутність таких слідчих дій, як огляд огляд.

Часто доведення провини конкретної особи у скоєнні злочину полягає в показаннях, висновках експертів. Іноді раніше допитані особи відмовляються від своїх показань або змінюють їх, що зумовлює припинення кримінального переслідування або постанови виправдувального вироку. У цьому важливе теоретичне і практичного значення набуває проблема подальшої об'єктивізації доведення у вигляді максимального використання матеріальних слідів, які виявляються під час виробництва слідчих дій.

Огляд - одне з часто використовуваних засобів у арсеналі слідчого у справі виявлення й збирання матеріальних слідів злочину.

Говорячи про огляді, слід зазначити, що у навчальної літературі не заперечується, що огляд є слідчим дією, яке передбачено ст. 206 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь у (далі – КПК). У практичній діяльності воно зустрічається нечасто, хоча можливість його проведення передбачена як на стадії попереднього розслідування, а й у ході слідства (ст. 343 КПК).

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена тим, що у законодавстві мають місце певні прогалини у регулюванні питань огляду і огляду. У цьому дослідженні буде виявлено ці існують, та запропоновані рекомендації з удосконалення законодавства.

У цьому курсової роботі переслідуються такі цілі:

- поглибити й розширити свої теоретичні знання з питанням сутності та правовим регулюванням огляду і огляду;

- показати особливості огляду і огляду;

- застосовуючи метод теоретичного аналізу, навчитися самостійно знаходити зв'язок між отриманими знаннями й застосовувати їх задля рішення практичних проблем з удосконалення законодавства надають у аналізованої області.

Основні завдання курсової роботи:

- розкрити поняття і різноманітні види слідчого огляду і огляду;

- описати процесуальний порядок виробництва огляду і огляду;

- розглянути особливості процесуального оформлення результатів слідчого огляду і огляду.

Методи дослідження, застосовувані під час написання курсової роботи:

- аналіз нормативних правових актів та спеціальної літератури;

-логико-юридический;

- порівняльний;

- описовий;

- соціологічний;

- збору інформації;

- структурного аналізу.


 

Глава 1. Поняття й ті види слідчого огляду і огляду

 

1.1 Поняття слідчого огляду і огляду

Насамперед, відкриємо сутність понять "слідчий огляд" і "огляд". У КПК Республіки Білорусь у сутність зазначених слідчих дій розкривається у главі 23. А, щоб найповніше розкрити поняття огляду і огляду, проаналізуємо визначення, запропоновані різними авторами.

>Б.С.Тетерин визначає огляд як "слідчі дії, що полягає у найближчому ознайомленні слідчого або особи, котра здійснює дізнання, у присутності понятих в місці події, ділянкою місцевості, окремими приміщеннями, предметами і документами з метою виявлення і закріплення слідів злочини і інших речові докази, з'ясування обстановки події та інші обставини, які мають значення на розкриття злочини минулого і викриття винних" [22, з. 125].

>Л.И.Кукреш пропонує таке визначення: "огляд - це слідчі дії, що полягає у найближчому огляді ділянок місцевості, житла, предметів та з метою виявлення слідів злочину, предметів, з'ясування обстановки події, встановлення інші обставини, які мають значення для кримінальної справи" [18, з. 61].

М. В. Гаврилов і О.Н. Іванов визначають слідчий огляд як "слідчі дії, що полягає в сприйнятті та вивчення уповноваженими те що особами об'єктів (матеріальних носіїв інформації) з метою виявлення, дослідження, оцінки й фіксації їх властивостей і ознак, що з досліджуваним подією, й отримання фактичних даних, які мають значення задля встановлення істини у справі" [17, з. 9].

Як базового у цій роботі ми будемо використовувати визначення огляду, яке запропонувавП.В.Митник: "огляд – це слідчі дії, яке у безпосередньому сприйнятті і фіксації слідчим, дізнавачем різних матеріальних об'єктів з метою виявлення слідів злочини минулого і інших матеріальних об'єктів, з'ясування інших обставин, які мають значення для кримінальної справи" [21, із 25-ма].

Слід зазначити, що сама термін "огляд" походить від слова "дивитися" й у буквальному значенні означає ознайомлення з об'єктами з допомогою органів зору. А практично в ознайомлення з об'єктами огляду беруть участь інші органи почуттів — слух, нюх, дотик тощо. Тому ми поділяємо думкаБ.С.Тетерина у тому, термін "огляд" слід розуміти, як умовний, що означає безпосереднє ознайомлення з об'єктами даного слідчої дії з допомогою всіх органів почуттів.

Суть огляду залежить від безпосередньому сприйнятті, виявленні, вивченні і фіксації посадовою особою, що забезпечує виробництво за кримінальної справи, станів, властивостей і ознак матеріальних об'єктів, може бути що з скоєнням прихованням злочинів. У процесі огляду емпіричне пізнання доповнюється логічним мисленням, і навіть аналізом і оцінкоюосматриваемих об'єктів.

Підставою щодо огляду місця події, трупа, місцевості, приміщення, житла й іншого законного володіння, предметів та інших документів служить наявність достатніх даних думати, що під час цих слідчих дій може бути виявлено сліди злочини і інші матеріальні об'єкти, з'ясовані інші обставини, що мають значення для кримінальної справи. На відміну від допиту, очна ставка під час проведення огляду посадова особа розраховує матеріальні сліди злочину.

>Целями огляду є:

- безпосереднє вивчення обстановки для з'ясування характеру та соціальні обставини розслідуваної діяння;

- виявлення, фіксація, вилучення слідів злочину (речові докази);

- встановлення обставин, сприяють скоєння злочину;

- процесуальне закріплення слідів злочину [21, з. 26].

Слідчий огляд слід відрізняти від такого типу подібних слідчих дій, як обшук і виробництво експертизи.

Слідчий огляд і обшук мають деяке подібність. У обох випадках учасники слідчої дії виїжджають цього разу місце події та безпосередньо знайомляться з обстановкою, відшукують сліди, предмети, що мають значення речові докази, тощо.

Між цими слідчими діями є й істотні розбіжності. Під час огляду слідчий лише знайомиться з обстановкою дома події, досліджує конкретний ділянку місцевості, приміщення чи окремий предмет, не знаючи заздалегідь, що може знайти. Відбувається хіба що констатація те, що вже відбулося і сліди у матеріальному світі. Під час обшуку слідчий розшукує певні предмети, заздалегідь йому відомі з родовим чи індивідуальним ознаками, з метою їхнього вилучення (предмети шпигунського спорядження, валютні цінності й т.п.).

Обшук на відміну огляду зазвичай означає примусове вторгнення у помешкання чи інші приміщення і ділянки місцевості, підпорядковані окремих особистостей, установ, підприємств і закупівельних організацій, з вилучення предметів, маютьдоказательственное значення у справі. Оскільки таке вторгнення неминуче зачіпає права тих, хто має виробляється обшук, закон встановлює додаткові гарантії за його виробництві (санкція прокурора, участь зацікавлених осіб тощо.) [22, з. 126].

Іноді на практиці органів безпеки трапляються випадки підміни слідчого огляду виробництвом експертизи. Такі випадки вже припустимі.

Приміром, під час встановлення особи, можливо причетного до викрадення цілком секретного документа, згодом виявленого у схованці біля військовій частині, було призначено експертиза щоб виявити на документі слідів пальцевих візерунків.

Експерт у своєму висновку описав зовнішніх ознак документи й зазначив, що дозволить після окурювання парами йоду у ньому було виявлено невидимийпотожировой слідпапиллярного візерунка. Попри наявність формальних ознак експертизи (виробництво експертизи не було призначене відповідною постановою, експерт дав висновок тощо.), очевидно, що в разі мала місце огляд речового доказу з участю фахівця, але з експертиза.

У окремих випадках огляд підміняється експертизою щоб виявити схованок, виявлення тайнописних текстів та інших невидимих слідів тощо. В усіх цих випадках створюється небезпека втратидоказательственного значення важливих речові докази. Це відбувається у зв'язку з, що знеквалифицированном огляді у присутності часом і самого підозрюваного на вилучених в нього предметах не виявляються й у не закріплюються в протоколі огляду викривальні його сліди.

Згодом експерт виявляє сліди за умов, що виключають можливість участі України понятих і самої підозрюваного. У результаті підозрюваний (обвинувачуваний) може заперечитидоказательственное значення укладання експерта, посилаючись на можливість те, що під час огляду з його участю ніяких слідів виявлено було, а виявлені сліди сфальсифіковані.

Далі час торкнутися розкриття сутності поняття "огляд".

>Освидетельствование - це слідчі дії, що полягає в огляді тіла живої людини з метою виявлення особливих прийме, слідів злочину, тілесних ушкоджень, виявлення стану сп'яніння чи інших властивостей і ознак, які мають значення для кримінальної справи, для цього потрібно проведення експертизи [21, з. 46].

Під особливими прикметами розуміють вроджені або куплені аномалії анатомічного будівлі тіла живого особи (>укороченность кінцівок, шестипалість або відсутність однієї чи кількох пальців на руках чи ногах або окремих фаланг, викривлення хребта, горб, післяопераційні рубці, шрами тощо. п.); аномалії функціонального характеру (особливості ходи, промови, голоси, жестикуляції, міміки тощо. п.); вроджені або куплені особливості шкірного покриву (родинні плями, бородавки, татуювання і сліди їх видалення, незвична забарвлення шкірного покриву тощо. п.) [23, з. 339].

Сліди злочину є різні матеріальні зміни, виниклі на тілі живої людини внаслідок фактів, подій, явищ чи дій, нерозривно що з розслідуваним злочином. Вони можуть виражатися як плям чи частинок різних речовин, яких опиняються на тілоосвидетельствуемого особи, по-перше, з осіб, що були із ним контакті в останній момент скоєння злочину (сліди крові, сперми, поту, волосся, інших виділень і відділень організму людини); по-друге, з знарядь злочини, або з предметів і речовин, що були дома злочину; по-третє, текстильні волокна і мікрочастинки грунту, рослинності, пилу, паливно-мастильних речовин, іржі, порохових газів тощо. п. [21, з. 46].

Під тілесними ушкодженнями слід розуміти порушення структури та функцій організму людини, які виникли у результаті однієї чи кількох зовнішніх чинників.Освидетельствование спрямоване на виявлення лише таких тілесних ушкоджень, які розташовуються лежить на поверхні тіла живої людини і вимагають спеціальних медичних досліджень, т. е. вона має бути спрямоване на виявлення саден (подряпин), синців і поверхневих ран [21, з. 46]. огляд огляд слідчий процесуальний

Однією із завдань огляду є виявлення стану сп'яніння. Законодавець не конкретизував характер сп'яніння і які його причини. Відомо, що сп'яніння може випливати з прийому алкоголю, спиртовмісних речовин, деяких ліків, наркотиків і психотропних речовин. Це може б виникнути й внаслідок впливу токсичних речовин, так само як патологічних чинників. Визначити істинний вид сп'яніння може лише фахівець, передусім лікар-нарколог. Важливо також знайти і рівень сп'яніння, навіщо необхідні спеціальні знання і набутий медичні дослідження.

Професор С.А.Шейфер правомірно порушує питання: чи може слідчий у вигляді простого спостереження виявити уосвидетельствуемого стан сп'яніння й інші властивості та ознаки? Аби вирішити цього питання потрібні спеціальні знання. Отже, в ситуаціях слідчий має спрямовувати обличчя відповідне медичний заклад, де із застосуванням прийомів медичного судового дослідження (взяття зразків крові й їх дослідження) фахівець дасть висновок щодо даному питанню. Але що така діяльність фахівця надто відрізнятиметься від експертизи? Далі він зазначає, вже саме визначення стану сп'яніння із таких ознаками, як непевну ходу,сбивчивая мова, червоний колір обличчя та т. буд. (т. е. без досліджень), не можна визнати допустимим, тому що ці ознаки є багатозначними [24, з. 56]. Аналогічної позиції дотримується іЛ.Г.Татьянина, котра зазначає, що огляд передбачає проведення будь-яких досліджень, призначене для фіксації зовнішніх ознак, що є очевидними. Для встановлення наявності алкогольного чи наркотичного сп'яніння необхідні спеціальні дослідження, т. е. призначення та проведення експертизи [25, із сьомої].

У. Логвин, М.Кашинский, Ю.Матвейчев розмірковуючи над аналізованої проблемою, пишуть таке: "Констатація сп'яніння під час огляду неприпустима у принципі. Встановлення стану сп'яніння у процесі має здійснювати аж виходячи з укладання судово-медичної експертизи, котра враховує результати дослідження біологічних середовищ людини, проведене з метою виявлення та ідентифікації речовини, яка викликало сп'яніння" [26, з. 46]. Автор даної роботи повністю поділяє цю думку.

Найбільш характерним прикладом тимчасового розлади психіки є алкогольнийделирий. У зв'язку зкратковременностью гострого психозу це може спостерігати свідки, потерпілі, слідчий або ж лікар під час спостереженняподекспертного у години чи дні після протиправного дії.Судебно-психиатрические експерти під час виробництва експертизи ознак такого розлади може вже не спостерігати. Їх діагностичне і експертний висновок повністю полягає в матеріалах кримінальної справи і медичних документах за її наявності. Саме тому слідчому, дізнавачу необхідно одержати повнішу інформацію щодо якого у найкоротший термін після досконалого проступку, оскільки слідчий сам можемо бачити ознаки психічного розладу або про неї ще добре пам'ятають свідки потерпілі.

Під іншими властивостями і ознаками, мають значення для кримінальної справи, слід розуміти властивості та ознаки, що вказують на професію чи навичкиосвидетельствуемого особи, наприклад: мозолі на руках, виникнення яких зумовлено скоєнням виробничих операцій під час роботи певного виду, особлива забарвлення пальців рук і нігтів, проникнення під шкіру вугільної чи іншого виробничої пилу, особливості дихання, звички закурювати чи гасити цигарки або сигарети - і т. п.

>Освидетельствование - різновид огляду (огляд тіла живої людини). Необхідність виділення самостійного слідчої дії обумовлена специфікою даного огляду. Так, об'єктом огляду є тіло живої людини. Мета огляду - виявлення

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація