Реферати українською » Государство и право » Правовий статус і повноваження адміністрації муніципального освіти


Реферат Правовий статус і повноваження адміністрації муніципального освіти

Міністерство освіти і науки Республіки Татарстан

Академія державного устрою і муніципального управління

за Президента Республіки Татарстан

Факультет державного устрою і муніципального управління

КафедраГУСЭП

>ОТЧЕТ ПОПРАКТИКЕ

Виконала:

>ст.гр.1064ФГиМУ

>Бадртдинова А.А.

Перевірила:

Волкова Н.В.

>КАЗАНЬ – 2010


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯАДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ «>АКТАНЫШСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

2. СТРУКТУРА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ «>Актанишский муніципальний РАЙОН»

3. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ відділу економіки виконкомуМУНИЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ «>Актанишский муніципальний РАЙОН»

Укладання


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Під час проходження практики в адміністрації муніципального освіти «>Актанишский муніципальний район» метою моєї діяльності була оренда практичних навичок по обраної професії, і Польщу вивчити економічну основу місцевого самоврядування. На виконання поставленої мети довелося б вирішити такі:

1. вивчити структуру адміністрації;

2. досліджувати цілі й завдання роботи адміністрації муніципального освіти «>Актанишский муніципальний район»;

3. проаналізувати економічну управлінську діяльність Виконавчої комітетуАктанишского муніципального району.

 


1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯАДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ «>АКТАНЫШСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

До цілям роботи адміністраціїАктанишского муніципального району ставляться:

1) виконання повноважень із вирішення питань місцевого значення муніципального освіти у відповідність до федеральними законами, нормативними актами Ради й постановами і розпорядженнями глави своєї адміністрації;

2) виконання окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядуванняАктанишского муніципального району, федеральними законів і законами Республіки Татарстан;

3) розробка й організація реалізації концепцій, планів і програм розвитку муніципального освіти, затверджених Радою;

4) розробка проектуАктанишского муніципального району;

5) виконанняАктанишского муніципального району;

6) контроль над використанням територій та інфраструктури муніципального освіти «>Актанишский муніципальний район»;

7) управління муніципальної власністюАктанишского муніципального району відповідно до чинним законодавством.

Працюючи над поставленими цілями адміністрація вирішує такі:

1) формування, твердження, виконання муніципального освіти «>Актанишский муніципальний район», контроль над виконанням даного бюджету;

2) встановлення, зміну цін і скасування місцевих податків та зборів;

3) володіння, користування і розпорядження майном, які у муніципальної власності муніципального освіти;

4) організація у межах муніципального освіти «>Актанишский муніципальний район» електро- і газопостачання поселень;

5) утримання і будівництво автошляхів загального користування між населеними пунктами, мостів та інших транспортних інженерних споруд поза межами населених пунктів у межахАктанишского муніципального району;

6) створення умов надання транспортних послуг для населення й організація транспортного обслуговування населення;

7) що у попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) організація охорони суспільного ладу муніципальної міліцією;

9) організація заходівмежпоселенческого характеру з охорони навколишнього середовища;

10) організація та здійснення екологічного контролю об'єктів виробничого і "соціального призначення;

11) організація надання загальнодоступного і безплатного початкового загального, основного загального, середнього (повного) загальної освіти по основним загальноосвітніх програмам; організація надання додаткової освіти і загальнодоступного безплатного дошкільної освіти, і навіть організація відпочинку дітей у канікулярний час;

12) опіка і піклування;

13) організація утилізації і переробки побутових й управління промислових відходів;

14) формування та зміст муніципального архіву, включаючи зберігання архівних фондів поселень;

15) зміст біля муніципального освіти «>Актанишский муніципальний район»межпоселенческих місць поховання, організація ритуальних послуг;

16) створення умов забезпечення поселень послугами зв'язку, комунального харчування, торгівлі, і побутового обслуговування.

2. СТРУКТУРА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ «>Актанишский муніципальний РАЙОН»

Структуру органів місцевого самоврядування муніципального освіти «>Актанишский муніципальний район» становлять:

- Глава муніципального району;

- Рада муніципального району;

- Виконавчий комітет.

Структура Ради муніципального району:

· Організаційний відділ;

· Відділ бухгалтерського облік і звітність.

Виконавчий комітет:

· Керівник Виконавчої комітетуАктанишского муніципального району РТ;

· Голова палати майнових і земельних відносин;

· Голова фінансово-бюджетної палати;

· Заступник Керівника Виконавчої комітету з питань соціальних питань;

· Заступник Керівника Виконавчої комітету з питань інфраструктурному розвитку.

Структура виконкому муніципального району:

· Організаційний відділ;

· Відділ освіти;

· Відділ економіки;

· Відділ у справі молоді, спорту і туризму;

· Відділ записи актів громадського стану;

·Архивний відділ;

· Відділ соціальної і просвітньої роботи;

· Відділ по інфраструктурному розвитку;

· Відділ інформатизації;

· Юридичний відділ.

Зміна структури органів місцевого самоврядування здійснюється шляхом внесення змін - у Статут муніципального освіти «>Актанишский муніципальний район».

Адміністрація муніципального освіти «>Актанишский муніципальний район» формується голова адміністрації відповідно до федеральними законами, законами Республіки Татарстан та статутом муніципального освіти «>Актанишский муніципальний район». Структура адміністрації стверджується Радою з уявленню глави своєї адміністрації. До структури адміністрації муніципального освіти «>Актанишский муніципальний район» можуть входити галузеві і територіальних органів адміністрації.

>Отраслевими органами адміністрації муніципального освіти «>Актанишский муніципальний район» є управління, комітети - і відділи.Территориальними органами адміністрації є адміністрації населених пунктів, не входять до складу міських і сільських поселень. Структурні підрозділи, галузеві і територіальних органів адміністрації діють з урахуванням положень, затверджуваних главоюАктанишского муніципального району.

3. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ відділу економіки виконкомуМУНИЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ «>Актанишский муніципальний РАЙОН»

Відділ економіки Виконавчої комітетуАктанишского району виконує такі:

1. формування та виконання району з доходах і видатках;

2. контролю над дотриманням законодавчих і нормативних правових актів, стандартів, і правил формування, і розподілу і використання фінансових ресурсів, зокрема від продаж і використання муніципальної власності, дотриманням фінансової дисципліни;

3. контролю над економічної обґрунтованістю, правомірним, цільовим і ефективнішим використанням фінансових ресурсів, за приватизацією муніципального майна;

4. надання пільг, кредитних і позикових коштів, залучених під гарантіїРайона, і навіть інших форм муніципальної підтримки;

5. контролю над дотриманням одержувачами бюджетних кредитів, бюджетних інвестицій і муніципальних гарантій, умов виділення, отримання, над цільовим використанням і повернення бюджетних коштів;

6. контролю над станом муніципального внутрішнього боргу;

7. контролю над повнотою і своєчасністю вжиття заходів з ліквідації виявлених порушень, виконанням рішень, прийнятих органами місцевого самоврядування за результатами ревізій і перевірок, підготовка пропозицій, направлених ним у цілому на вдосконалення бюджетного процесу та управління муніципальним майном;

8. забезпечує відповідно до законодавством біля муніципального освіти контроль над правильністю цін, і тарифів;

9. вносить в руки Ради пропозиції щодо надання адресної соціальної допомоги окремих категоріях громадян придбання деяких видів товарів, і навіть надання послуг рахунок коштів місцевих бюджетів;

10. одержує вигоду від підприємств, організацій, розташованих біля району, необхідні дані щодо проектів планів і заходів, здійснює обов'язкове для таких планів і заходів узгодження;

11. вносить до відповідних органів пропозиції щодо проектам планів соціально-економічного розвитку муніципального освіти, дає із них укладання;

12. забезпечує складання балансів: фінансового, грошових доходів населення і ще інших, необхідні управління економічним та соціальним розвитком муніципального освіти;

13. здійснює відповідно до законодавством контроль над станом облік і звітність муніципальних підприємств і закупівельних організацій, сприяє органам державної статистики, представляє їм й отримують від нього необхідні статистичні дані;

14. відповідно до рішеннями Ради отримує ще й видає кредити;

15. відповідно до рішеннями Ради надає муніципальні гарантії.

16. здійснює матеріально-технічне забезпечення заходів і програм, передбачених планом економічного та розвитку;

17. взаємодіє зі підприємствами щодо залучення наукової продукції, товарів та послуг на місцевий ринок;

18. розміщає муніципальний замовлення переважно на підприємствах і організаціях, розташованих біля муніципального освіти незалежно від форм власності.

19. призначає і виплачує доплати до пенсій іпособиям;

20. організує облік осіб, допомогу котрим здійснюється рахунок коштів місцевих бюджетів;

 


Укладання

Під час проходження практики вИсполнительном комітеті муніципального освіти «>Актанишский муніципальний район» я вивчила структуру виконкомуАктанишского муніципального району, цілі й завдання адміністраціїАктанишского муніципального району, переважно, цілі й завдання відділу економіки Виконавчої комітетуАктанишского муніципального району.

Проаналізувавши роботу економічного відділу, я зробила такі висновок: бюджет району, переважно, витрачається для підтримки спорту культури, що, загалом, непогано. Але, на жаль, на підтримку бізнесу, сільського господарства і виробництв у районі коштів з бюджету виділяється обмаль. Вважається, що це галузі мають «самі вирішувати свої проблеми». Можливо, це і є причиною масового безробіття і вибору жителями районувахтових методів робіт чи переселення інші райони. Було би погано, якби для формування у виконанні бюджету внесли певні зміни.

Дуже багато коштів на: ремонт парків відпочинку й палаци культури, і зовнішність району. Щороку будувати нові паркани і щороку від їх руйнувати і знову будувати нові, вважаю, не розсудливою заняттям. Чи то відділ інфраструктури працює погано, чи просто комусь потрібні голі цифри. Вважаю, що державні кошти потрібно виділяти як на зовнішнє зміст, а й у внутрішнє: на медицину, на упорядженість будинків культури та т.д. муніципальний місцевий самоврядування виконавчий

Якщо за формуванні бюджету врахують деякі мої рекомендації, то гроші з бюджету менше «летіти на вітер».


Схожі реферати:

Навігація