Реферати українською » Государство и право » Поняття і правові основи конституційної відповідальності в РФ


Реферат Поняття і правові основи конституційної відповідальності в РФ

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Поняття та ознаки конституційної відповідальності

2. Зміст конституційної відповідальності у Російської Федерації

Укладання

Список нормативно-правових актів та літератури

Додатка


Запровадження

Актуальність. Найбільш актуальну сьогодні завдання залежить від захисту закріплених у Конституції РФ устоїв демократично-правовий державності, ринкової економіки, громадянського суспільства від будь-яких спроб їх демонтажу. Саме цього необхідна система процедур, механізмів, заснованих на виключно єдиної теорії конституційної відповідальності. Конституційна відповідальність - найгостріший тема правової науки. Без налагодженою системи відповідальності право стає безсилим і ненадійним, неоправдивающим покладених нею соціальних очікувань. Правові норми, так само як що виникають їх правничий та обов'язки членів товариства перетворюються на благі побажання, якщо влада здатна організувати відновлення порушених прав, примус до виконання обов'язків, покарання порушників правових заборон. З іншого боку, державне примус, з допомогою якого охороняються право і правопорядок, найбільше зачіпає особистість, її інтереси, правничий та свободи. Якщо він застосовується за захистом несправедливого права, поза права чи усупереч праву, проблема соціального взаємодії правничий та державного примусу стає особливо гострої.

Об'єктом роботи є відносини складаються у сфері взаємодії громадян і держави, щодо конституційно-правову відповідальність.

Предмет роботи – норми Конституції Російської Федерації й російського законодавства, які регламентують інститут конституційної відповідальності у Російської Федерації.

Мета роботи - розглянути суть і стала зміст конституційно-правову відповідальність Російській Федерації, як виду юридичну відповідальність. Досягненню мети сприяє рішення наступних дослідницьких завдань:

1. З'ясувати сутність понять відповідальність і юридичну відповідальність, виділити різновиду останньої

2. Дати поняття конституційної відповідальності у Російської Федерації

3. Виявити характерні риси конституційної відповідальності

4. Розкрити зміст конституційної відповідальності у Російської Федерації

Правовий основою дослідження з'явилися: Конституція Російської Федерації 1993 року; федеральні конституційні закони; федеральні закони; укази президента Російської Федерації; постанови Уряди Російської Федерації.

>Структурна роботи представлена запровадженням, укладанням і двома розділами. Також наведено список використовуваної літератури та нормативно-правових актів.


1. Поняття та ознаки конституційної відповідальності

Перш ніж розглянути поняттяконституционно-правовая відповідальність, необхідно визначити сутність пологових понять: відповідальність і юридичну відповідальність. Аналізуючи філософську літературу у питанні, І.А. Галаган зазначає, що ця категорія відповідальності у два аспекти - активному і ретроспективному. У активному аспекті відповідальність є усвідомлення особистістю власного боргу перед суспільством, і державою, розуміння у світлі цього боргу смислу і значення своїх дій, узгодження діяльності особистості з лежать у ньому обов'язками, що випливають із громадських зв'язків людини (наприклад, сумлінне виконання обов'язків фінансовими і податковими органами від імені їх посадових осіб, з одного боку, і контролюються ними суб'єктів - з іншого). Таку відповідальність називають активної, позитивної, перспективної. Відповідальність в ретроспективному сенсі настає за минуле поведінка, суперечить соціальним нормам, і називається ретроспективної, негативної, юридичної. Негативна відповідальність має значення для регулювання поведінки різних осіб (як фізичних, і юридичних). Її своєрідність у тому, що вона входить у механізм регулювання громадських взаємин у зв'язки України із фактами порушення встановлених правил поведінки або (якщо врахувати її попереджувальний роль) із можливістю такогонарушения[1].

На думкуБ.Т.Базилева, юридичну відповідальність -- це правове ставлення охранительного типу, що виник виходячи з правопорушення. Як справедливо зазначає автор, специфіка правовідносини відповідальності у тому, що «у межах даного правовідносини здійснюється покарання».

>С.С. Алексєєв, розглядаючи співвідношення охоронних правовідносин і з юридичної відповідальності, зазначив, у межах охоронних правовідносин здійснюється як покарання (заходи відповідальності), а й специфічні захисту, тобто. охоронні правовідносини - категорія більш ємна і широка, ніж категорія юридичну відповідальність. Юридична відповідальність, пише він, є одне із елементів охоронних правовідносин, оскільки це «обов'язок особи перетерплювати заходигосударственно-принудительного впливу за вчинене правопорушення у вигляді поневірянь особистого, організаційного чи майнового порядку». З цієї визначення вбачаються специфічні ознаки юридичну відповідальність, які перебувають у цьому, виражену відповідальність до обов'язків зазнати заходигосударственно-принудительного впливу, підставою відповідальності є правопорушення, й завжди пов'язані з різноманітних негативні наслідки.

Як відзначали І.С.Самощенко іМ.Х.Фарукшин, юридичну відповідальність, відтоді як виникла, завжди була відповідальністю за минуле, за досконале діяння. Будучи реакцією на вчинене правопорушення, юридичну відповідальність маєгосударственно-принудительний характер. Він виражається, насамперед у тому, що таке відповідальність покладається у разі правопорушення незалежно від волі й бажання правопорушника і має стосовно нього зовнішнійхарактер[2]. Юридична відповідальність - одне з форм державного примусу, забезпечує правову систему суспільства. Власне, це негативної реакції держави щодо протиправне дію. Ця реакція містить неприємних наслідків для правопорушника, встановлені правом. Юридична відповідальність встановлюється законом.Конституционно-правовая відповідальність є виглядом юридичну відповідальність.Конституционно-правовая відповідальність уперше з'явилася над правових актах, а наукові дослідження, причому проти інші види юридичну відповідальність щодонедавно[3].

У юридичної літературі, зазвичай, визнається наявність двох аспектів (видів) конституційно-правову відповідальність - позитивного і негативного (ретроспективного). Відповідальність першого виду несуть всіх суб'єктів конституційно-правових відносин, відповідальність другого виду пов'язані з застосуванням спеціальних заходів впливу, що випливають ізнедолжного поведінки суб'єктівконституционно-п Прибічники такого вважають, щоконституционно-правовая відповідальність проявляється головним чином її позитивної спрямованості - як відповідальне ставлення суб'єктів до своїх конституційним обов'язків, сумлінне та ефективне їхисполнение[4]. Позитивну спрямованість конституційно-правову відповідальність асоціюють зподотчетностью, юридичноїкомпетентностью[5]. Але ці поняття тотожні, останні безпосередньо випливають із конституційно-правового статусу суб'єктів і їхньої участі у суспільнихотношений.[6]

Ряд авторів віддає перевагу ретроспективному (негативному) аспекту конституційно-правовийответственности[7]. У цьомуконституционно-правовая відповідальність сприймається як негативна оцінка діяльності суб'єкта, у результаті він має неприємних наслідків - обмеження або позбавлення політичних, юридичних чи іншихинтересов[8].

Натомість, негативнуконституционно-правовую відповідальність деякі дослідники розглядають у широкому і вузькому значенні. У першому випадку - це до окремого виду відповідальності, тоді як у другому - будь-яка негативна відповідальність скоєння будь-якого правопорушення.

Слід підходитимемо конституційно-правову відповідальність передусім до відповідальності штрафу за поведінку, яке збочує з моделі, передбаченої диспозицією конституційно-правовий норми.

>Конституционно-правовая відповідальність - це самостійний вид юридичну відповідальність, здійснення заходів якої (як різноманітних несприятливих наслідків суб'єктів) як встановлюєтьсяконституционно-правовими нормами, а й спрямоване, передусім, право на захист конституційно-правовихотношений[9]. З урахуванням загальносистемних ознак юридичну відповідальністьконституционно-правовую відповідальність, наступаючу здебільшого, можна визначити так. Це закріпленаконституционно-правовими нормами обов'язок суб'єкта конституційно-правових відносин відповідати за невідповідність свого юридично значимого поведінки тому, яке наказано йому цими нормами, забезпечувана можливістю застосування уповноваженою інстанцією заходів державного (чи прирівняну щодо нього громадського) впливу.

Особливості конституційно-правову відповідальність і її відокремлення як самостійного виду юридичну відповідальність пояснюються предметом і методом конституційно-правового регулювання громадських відносин; функціями, що виконує конституційне право у системі права; специфікою статусу суб'єктів конституційно-правових відносин; особливостями юридичної природи неправомірного поведінки у конституційно-правовий сфері; характером конституційних розпоряджень, з урахуванням яких виникає відповідальність; особливої процедурою його реалізації.

З розглянутої матеріалу, можемо виділити характерні риси конституційно-правову відповідальність:

1. Є виглядом юридичну відповідальність і видовим до неї поняттям.

2. Встановлюєтьсяконституционно-правовими нормами.Актами, що встановлюютьконституционно-правовую відповідальність, є Конституція РФ, федеральні конституційні і федеральні закони. Інші нормативно-правові акти що неспроможні виступати джерелами юридичної й, зокрема, конституційно-правову відповідальність. Ниніконституционно-правовая відповідальність органів прокуратури та посадових осіб структурі державної влади суб'єктів РФ, посадових осіб і представницьких органів місцевого самоврядування закріплюється в конституціях (статутах) і законах суб'єктів РФ. Проте регулювання публічно-правовий відповідальності актами суб'єктів чи муніципальних утворень, підзаконних актів неприпустимо, оскільки, погоджується з год. 3 ст. 55 Конституції РФ обмеження прав громадян (а відповідальність завжди тягне у себе обмеження прав громадян), можна тільки відповідно до Федеральним законом. Закони суб'єкти федерації (зокрема конституція чи статут суб'єкта РФ) можуть встановлюватиконституционно-правовую відповідальність тільки у разі, коли таке право делегований їм Федеральним законом.

3. Немає єдиної процедурної форми застосування сили. Майже кожної мері конституційно-правову відповідальність відповідає особливий порядок призначення і виконання, а деяких випадках такий порядок взагалі врегульоване у законодавстві. Понад те, значна частина санкцій конституційної відповідальності держави і їх застосування недостатньо повно врегульовані чинному законодавстві. Це стосується, наприклад, порядок відмови з посади Президента РФ як імпічменту або до відставці Уряди РФ. У цьому, на відміну більшості інших видів юридичну відповідальність, немає єдиного акта, у якому регулювався б порядок притягнення до конституційно-правову відповідальність, або акта, у якому встановлювався б перелік конституційних деліктів.

4. Підстава конституційно-правову відповідальність (конституційний делікт) істотно відрізняється тільки від підстави кримінальної відповідальності (злочину), а й з інших правопорушень (деліктів) - адміністративних, дисциплінарних, цивільно-правових. Разом про те, підставою конституційно-правову відповідальність може бути як яка відповідає нормам конституційного права поведінка, а й наступ інші обставини, прямо передбаченихконституционно-правовими нормами. Так,конституционно-правовая відповідальність може покладатися за діяння інших суб'єктів. Прикладом тут служить відповідальність кандидатів за дії їх уповноважених осіб, у відповідність доподп."в" п.2 ст. 91 Федерального закону "Про вибори депутатів Державної Думи Федерального Збори РосійськоїФедерации"[10].

5. Особливості конституційно-правових санкцій.Конституционно-правовие санкції застосовуються широким колом уповноважених суб'єктів (інстанціями відповідальності) - органами законодавчої, виконавчої,судебной[11]власти, місцевого самоврядування, посадовими особами, громадянами та інших. - щодонеподчиненних інеподотчетних їм суб'єктів, цим відрізняючись від дисциплінарних стягнень.

Отже,конституционно-правовая відповідальність - це самостійний вид юридичну відповідальність, здійснення заходів якої лише встановлюєтьсяконституционно-правовими нормами, а й спрямоване, передусім, право на захист конституційно-правових відносин. Вона має відмінності: встановлюєтьсяконституционно-правовими нормами, її підстави від інших напрямів юридичну відповідальність, широке коло застосування уповноважених до застосування санкцій суб'єктів, відсутність єдиної процедурної форми застосування сили.

2. Зміст конституційної відповідальності у Російської Федерації

Конституційна відповідальність має як своїми ознаками, а й елементами структури.

>Элементами структури конституційної відповідальності є підстави відповідальності, суб'єкти, заходи відповідальності, процедура і Порядок застосуванняответственности[12].

Як відомо, однією з ознак, які різнять одна частка юридичну відповідальність від іншого, і навіть найважливішим елементом тієї чи іншої виду відповідальності, є підставу її наступу.

Підставою юридичної (зокрема конституційно-правову відповідальність) є сукупність наступнихсоставляющих[13]:

1. фактичне підставу (сукупність юридичних фактів);

2. нормативне підставу (закріплення складу правопорушення в нормативно-правовому акті).

Підставою наступу будь-якого виду відповідальності завжди є порушення вираженого гаразд права обов'язкового правил поведінки - правопорушення. Порушення будь-яких моральних, моральних, політичних норм неспроможна розглядатися як конституційної відповідальності, коли ці норми не знайшли відповідного закріплення нормах права. Втрата довіри виборців, якщо вона супроводжувалася порушенням правових норм, навіть коли таке підставу відставки закріплено у законодавстві, перестав бути підставою конституційно-правову відповідальність, а є різновид політичну відповідальність.

Різні види правопорушень може мати різні найменування: злочин, делікт тощо. Підстава конституційно-правову відповідальність немає будь-якого усталеного найменування: конституційне правопорушення, конституційний делікт. У цьому найменування підстави тієї чи іншої виду відповідальності складалося історично. Принципового різницю між назвами «правопорушення» або «делікт» немає (>delictum - латів. правопорушення). Тому умовно позначимо нормативне підставу конституційно-правову відповідальність як конституційний делікт.

З наведеного вище поняття конституційно-правову відповідальність конституційнимделиктом є протиправне, винна (навмисне чи необережне) діяння (дію або бездіяльність) органу публічної влади - чи посадової особи такого органу, яке зашкодило або створило небезпека заподіяння шкоди суспільним відносинам у сфері здійснення публічної влади й протягом якого законодавством передбаченаконституционно-правоваяответственность[14].

Існують такі ознаки конституційногоделикта[15]:

1. Конституційний делікт може бути зроблено у формі діяння (дії чи бездіяльності). Російське законодавство коштів юридичну відповідальність за думки й наміри, не що втілилися в діянні чи підготовці до здійснення діяння. Не є іконституционно-правовая відповідальність.

2. Протиправність.Деяние має суперечити розпорядженням правових норм; це то, можливо невиконання обов'язки, зловживання правому й т.д.

3. Винність - психічне ставлення суб'єкта конституційно-правову відповідальність до здійсненого діянню, що полягає у вигляді наміру чи необережності; заборонена залучення особи до відповідальності у разі, якщо діяння було виконано безвинно.

4. Громадська небезпека виявляється у зазіхання діяння (заподіяння шкоди або створення небезпеки заподіяння шкоди) на захищені правом суспільні відносини особливої сфері - сфері здійснення публічної влади.

5. >Наказуемость.Конституционно-правовая відповідальність за дане діяння мусить бути передбачена законодавством РФ; діяння то, можливо суспільно шкідливим, зазіхати на суспільні відносини, суперечити розпорядженням правових норм, та якщо у законодавстві РФ не передбачена конкретна форма конституційно-правову відповідальність би за таке діяння, воно неспроможна вважатисяконституционно-правовимделиктом.

Спеціальний суб'єкт відповідальності - органи публічної влади й посадові особи цих органів.

Однією з умов ефективності конституційно-правову відповідальність є чітке закріплення в законодавчі акти складу конституційного правопорушення. У літературі висловлено думка у тому, що організувати неможливо «дати точний перелік обставин, які можуть слугувати підставою конституційноїответственности[16]». Закріплення ж такого переліку необхідно, оскільки неодмінною умовою наступу юридичну відповідальність є у діях особи складу правопорушення, вказаної у законі. Інакше може настати політична, моральна чи інша, але з юридичну відповідальність.

Суттєвим недоліком законодавства РФ і те, що склад конституційного правопорушення (>деликта) найчастіше закріплений якомусь нормативно-правовому акті. Це стосується, зокрема, до відповідальності органів виконавчої Російської Федерації і суб'єктів РФ. Конституція РФ передбачила право Президента послати у відставку Уряд, проте у Конституції, ні з Федеральному конституційному законі від 17 грудня 1997 р. (з ізм. ідоп.) «Про Уряді Російської Федерації» не закріплені підстави цього рішення Президента, що безсумнівним прогалиною законодавства.

За аналогією з іншими видами відповідальності Т.Д.Зражевская[17] виділяє такі елементи складу конституційного правопорушення: об'єкт, суб'єкт, об'єктивну і суб'єктивну боку.

Об'єктом конституційного правопорушення є комплекс охоронюваних законом громадських відносин, врегульованих нормами конституційного права, створених щодо здійснення публічної влади.

Об'єктивний бік конституційногоделикта складається з кількох елементів: протиправного діяння (дії чи бездіяльності), суспільно небезпечних наслідків і причинно-наслідкового зв'язку між діянням і

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація