Реферати українською » Государство и право » Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення


Реферат Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Загальна характеристика адміністративного правопорушення

1.1 Поняття і різноманітні види адміністративних правопорушень.

1.2 Особливості і відмінності адміністративних правопорушень

Глава 2. Екологічні правопорушення: поняття, суб'єкт, об'єкт

2.1 Поняття й ті види екологічного правопорушення

2.2 Суб'єкти і об'єкти відповідальності

Глава 3. Відповідальність за екологічні правопорушення

3.1 Органи, здійснюють контролю над екологічної діяльністю

3.2 Відповідальність за екологічні правопорушення

Глава 4 Проблеми правозастосовчої практики

4.1 Проблеми розмежування підстав притягнення до кримінальної й адміністративної відповідальності у сфері охорони навколишнього середовища

4.2 Проблеми здійснення контролю над вирішенням всіх питань екологічного та санітарно-епідеміологічного добробуту

населення

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Охорона навколишнього природного довкілля – одне з найактуальніших проблем сучасності. Науково-технічний прогрес й пожвавлення антропогенного тиску довкілля неминуче призводять до загострення екологічній ситуації: виснажуються запаси природних ресурсів, забруднюється природне середовище, втрачається природна зв'язок між людиною і природою, губляться естетичні цінності, погіршується фізичну й моральне здоров'я людей, загострюється економічна і політичний боротьба за сировинні ринки, життєвий простір.

Що ж до Російської Федерації, вона належить до країн світу з найгіршою екологічною обстановкою. Забруднення природного довкілля досягло небачених масштабів. Тільки збитки економічного характеру, не приймаючи до уваги шкода екологічного характеру і здоров'я людей, за підрахунками спеціалістів, щорічно становлять суму, рівну половині національного доходу країни. Екологічна проблема номер як РФ – забрудненню довкілля.

Рік у рік число екологічних правопорушень збільшується. Усі вони більше впливають на стан громадську безпеку, у низці регіонів виступають чинником політичної дестабілізації. Екологічні правопорушення шкодять економіці країни, а й підривають самі біологічні основи існування.

Усе це диктує необхідність нарощувати зусилля усіх зацікавлених державних, зокрема правоохоронних органів, в охорони і відновленні природною довкілля людини.

Вивчення екологічного законодавства важливо оскільки правопорушення переступають інтереси, які обумовлюють право й їм, і тим самим які заподіюють шкода громадським і особистих інтересах, встановленому правопорядку. Це виявляється в негативних наслідки правопорушення, що становлять порушення правопорядку, дезорганізацію громадських відносин і водночас (хоча й завжди) применшення, знищення будь-якого блага, цінності, суб'єктивного права, обмеження користування ними, сором свободи поведінки інших суб'єктів.

Звід законодавчих актів, що у РФ і стосуються захисту довкілля, слугує однією з основних інструментів у справі збереження й відновлення природи. Об'єктом дослідження є відносини, що у сфері охорони навколишнього середовища.

Предметом – адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення. Мета цієї праці полягає у стислому огляді і аналізі сутності явища екологічних правопорушень, соціальній та огляді видів тварин і ступенів відповідальності, передбачені законами за екологічні правопорушення.

Задля реалізації поставленої мети потрібно вирішити такі:

- дати визначення та класифікацію поняттю і видам екологічних правопорушень;

- проаналізувати суб'єкт, об'єкт правопорушення, суб'єктивну і об'єктивну боку правопорушення;

- визначити статус органів, здійснюють контролю над екологічної діяльністю;

- охарактеризувати особливості адміністративної відповідальності екологічні правопорушення;

- визначити коло негараздів у сферах адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.

У зв'язку з заявленої проблемою дослідження, і навіть певної специфікою поставлених завдань, слід зазначити, що розгляд правових основ адміністративної відповідальності екологічні правопорушення передбачає застосування відповідних методів дослідження, які дозволять досягнути ефективної реалізації наявних даних. Основою дослідницького підходу цього дослідження став синтез дедуктивного і індуктивного методу. Теоретичний аналіз чинного законодавства доповнюється аналізом емпіричну складової, практики застосування цих норм у правозастосувальній сфері. Як спеціального методу дослідження застосований формально-юридичний метод.

При дослідженні теми використані монографії і з періодичних видань таких авторів як А.Б.Венгеров, Н.С.Малеин, Ю.А.Денисов, Н.А.Матузов, А.В.Малько та інших.


Глава 1. Загальна характеристика адміністративного правопорушення

 

1.1 Поняття і різноманітні види адміністративних правонарушениі

Легальное поняття адміністративного правопорушення закріплено год. 1 ст. 2.1 КоАП РФ. Їм «визнається протиправне, винна дію (бездіяльність) фізичного чи юридичної особи, протягом якого справжнім Кодексом чи законами суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення встановлено адміністративна ответственность»[10,с. 789].

Цю ухвалу є формальним, оскільки містить лише юридичних ознак діяння.

Протиправність - це визнання антигромадського, шкідливого громадянам, суспільства, держави поведінки.

Антиобщественный характер злочинів такий високий, що вони зізнаються суспільно небезпечними. А ступінь шкодочинності більшості адміністративних правопорушень невелика, вони є суспільно небезпечними.

Отже, перший ознака адміністративного правопорушення - громадська шкідливість.

Другий ознака - адміністративна протиправність. Таке діяння чітко заборонено статтями Особливої частини КоАП РФ чи законів суб'єктів РФ про адміністративні правопорушення.

Третій ознака адміністративного правопорушення — це діяння, т. е. свідоме, вольове дію або бездіяльність однієї чи кілька людей.

Четвертий ознака характеризує суб'єктів правопорушення — це діяння, досконале фізичним чи юридичною особою. Його не було може зробити неорганізована група громадян, складна організація, яка є юридичною особою (партія, фінансово-промислова група та інших.), філія й інші структурні підрозділи розміщуються юридичної особи.

П'ятий ознака адміністративного правопорушення — винність, т. е. це діяння свідоме, вольове, досконале свідомо чи необережно.

Шостий ознака адміністративного правопорушення — карність. Можливість застосування адміністративних стягнень є спільною властивістю адміністративних правопорушень. Найчастіше, якщо виявлено провина, винного привертають до адміністративної відповідальності ще. Однак у деяких випадках покарання може бути застосована, наприклад, минув термін давності, скасовано норма тощо. буд. [5, з. 344].

Класифікація адміністративних правопорушень може бути різноманітні підставах.

Насамперед, необхідно враховувати наявність різних джерел правовим регулюванням. Адміністративна відповідальність встановлюється КоАП РФ і законами суб'єктів РФ про адміністративні правопорушення (ст. 1.1 КоАП РФ). Особливої частиною Кодексу про адміністративні правопорушення встановлюється адміністративна відповідальність з питань, у яких федеральне значення, зокрема порушення правив і норм, передбачених федеральними законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації (ст. 1.3 КоАП РФ).

Як відповідних прикладів варто навести порушення законодавства про зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуванні (ст. 5.38 КоАП РФ), управління транспортним засобом водієм, які мають при собі документів, передбачених Правилами дорожнього руху (ст. 12.3 КоАП РФ), явно помилковий виклик спеціалізованих служб (ст. 19.13 КоАП РФ).

Що ж до відповідних законів, можна згадати про Закон від 14 лютого 2003 г.№99-ОЗ «Про адміністративні правопорушення в Новосибірській області» (зі змінами на 12 березня 2004 р.). У розділі 4 справжнього закону, стаття 4.2. встановлює відповідальність за вчинення у нічний час (з 22 до 6 годин за часом) будь-яких дій, які виробляють гомін лісу і що порушують тишу і спокій громадян, зокрема особисті дії громадян, механічних засобів і технічних пристроїв, крім проведення аварійних й рятувальних робіт, і навіть інших невідкладних робіт, необхідні забезпечення безпеки громадян або функціонування об'єктів життєзабезпечення населення.

Адміністративні правопорушення можна поєднати у різні групи, мають і той ж основної об'єкт (предмет) зазіхання. Саме з цього ознакою і сформовані глави Особливої частини КоАП РФ.

Отже, виділяються адміністративні правопорушення, які посягають на громадян (гол. 5 КоАП РФ), які посягають для здоров'я, санітарно-епідеміологічне добробут населення і побудову суспільну мораль (гол. 6), у сфері охорони власності (гол. 7), у сфері охорони навколишнього природного середовища проживання і природокористування (гол. 8), у промисловості, будівництві та енергетиці (гол. 9), сільському господарстві, ветеринарії і меліорації земель (гл.10), на транспорті (гол. 11), у сфері дорожнього руху (гол. 12), у зв'язку та інформації (гол. 13), у сфері підприємницької діяльності (гол. 14), сфера фінансів, податків і зборів, ринку цінних паперів (гол. 15), у сфері митного справи (порушення митних правил) (гол. 16), які посягають на інститути структурі державної влади (гол. 17), у сфері захисту Державної кордону РФ і забезпечення режими перебування іноземних громадян або осіб без громадянства біля Російської Федерації (гол. 18), проти порядку управління (гол. 19), які посягають суспільний лад і громадську безпеку (гол. 20), у сфері військового обліку (гол. 21).

Адміністративні правопорушення можна класифікувати і з суб'єктам адміністративної відповідальності ще, до яких належать громадяни, посадові обличчя і юридичних осіб.

Наприклад, порушення прав члена виборчої комісії, комісії референдуму, спостерігача, я тягне відповідальність, як громадян, і посадових осіб (ст. 5.6 КоАП РФ); порушення під час виборчої кампанії умов реклами підприємницької й інший діяльності — відповідальність громадян, посадових осіб юридичних осіб (ст. 5.9 КоАП РФ).

Адміністративні правопорушення можна розрізняти і за формою провини. Так, зустрічаються навмисні правопорушення, наприклад, навмисне знищення чи ушкодження чужого майна (ст. 7.17 КоАП РФ); правопорушення, скоєні необережно, наприклад недбале зберігання посвідчення особи громадянина (паспорти), що спричинило втрату даного посвідчення (паспорти) (ст. 19.16 КоАП РФ).

Нерідко обличчя притягують до відповідальності незалежно від цього, було виконано правопорушення свідомо чи необережно. Ідеться, наприклад, порушення вимог щодо раціонального використання надр (ст. 8.10 КоАП РФ), порушення правил забезпечення безпеки пасажирів на судах водного транспорту, і навіть на маломірних судах (ст. 11.10 КоАП РФ), недотримання термінів подачі митної декларації (ст. 16.12 КоАП РФ). Адміністративне покарання є відповідальність, встановлену державою скоєння адміністративного правопорушення, яка використовується з метою попередження скоєння нових деліктів, як самим порушником, і іншими особами (ст. 3.1 КоАП РФ).

Передбачено дев'ять видів адміністративних покарань. Зупинимося на короткої характеристиці кожного виду адміністративного покарання.

Попередження - ця офіційна осуд фізичного чи юридичної особи. Воно виноситься в письмовій формах (ст. 3.4 КоАП РФ). Здебільшого воно застосовується до осіб, вчинили незначні адміністративні правопорушення. Як приклад можна навести куріння вагонах (зокрема в тамбурах) приміського поїзда, не встановлених для куріння місцях поїздом місцевого чи далекого повідомлення (ст. 11.17 КоАП РФ).

Слід відрізняти попередження від усного зауваження, яке у разі звільнення особи від адміністративної відповідальності ще при малозначність досконалого правопорушення (ст. 2.9 КоАП РФ).

Адміністративний штраф є грошовим стягненням. Він застосовується найчастіше і полягає в величині, кратної: 1) мінімального розміру оплати праці; 2) вартості предмета адміністративного правопорушення; 3) сумі несплачених податків, зборів чи мит, або сумі незаконної валютної операції, або інший спеціально передбаченої сумі коштів; валютних надходжень, вартості внутрішніх та зовнішніх цінних паперів, або сумі несплаченого адміністративного штрафу (ст. 3.5 КоАП РФ). Як відповідних прикладів можна навести такі склади правопорушень:

1) порушення санітарно-епідеміологічних вимог до організації харчування населення в посадових осіб накладається адміністративний штраф у вигляді від 20 до 30 мінімальних розмірів оплати праці (ст. 6.6 КоАП РФ);

2) за дрібне розкрадання майна передбачено адміністративний штраф у вигляді до триразовій вартості викраденого (ст. 7.27 КоАП РФ);

3) здійснення незаконних валютних операцій спричиняє накладання адміністративного штрафу у вигляді від трьох четвертих до одного розміру суми незаконної валютної операції (год. 1 ст. 15.25 КоАП РФ).

Возмездное вилучення гармати скоєння чи предмета адміністративного правопорушення є їх примусове відчуження і подальшу реалізацію з передачею колишньому власнику вирученої суми з відрахуванням витрат у вилученого предмета (ст. 3.6 КоАП РФ). Як приклад можна навести возмездное вилучення зброї та боєприпасів патронів щодо нього порушення громадянами правил зберігання, носіння чи знищення зброї та боєприпасів патронів щодо нього (ст. 20.8 КоАП РФ).

Застосування цього покарання має обмеження: возмездное вилучення мисливської зброї, бойових припасів та інших дозволених знарядь полювання чи рибальства неспроможна застосовуватися до осіб, котрим полювання чи рибальство є основним законним джерелом коштів для існування (ст. 3.6 КоАП РФ).

Конфіскація гармати скоєння чи предмета адміністративного правопорушення залежить від безоплатному зверненні на федеральну власність, або власність суб'єкта РФ, не вилучених у обороту речей (ст. 3.7 КоАП РФ). Прикладом може бути конфіскація зброї та боєприпасів патронів щодо нього за стрілянину з гвинтівок не відведених при цьому місцях (ст. 20.13 КоАП РФ).

Застосування конфіскації має обмеження, яке встановлено для возмездного вилучення.

Позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі, встановлюється за грубе і систематичне порушення порядку користування цими правами (ст. 3.8 КоАП РФ). Так, дискваліфікація управління судном встановлено за управління судном (зокрема маломірним) судоводителем або іншим суб'єктам обличчям, які у стані сп'яніння (ст. 11.9 КоАП РФ).

Застосування цього виду покарання також має й певні обмеження. Наприклад, дискваліфікація управління транспортним засобом неспроможна застосовуватися до обличчя, яке користується їм у зв'язки України із інвалідністю (крім випадків управління транспортним засобом може сп'яніння та інших.). Позбавлення права полювання неспроможна застосовуватися до осіб, котрим вона є основним законним джерелом коштів для існування (ст. 3.8 КоАП РФ).

Адміністративний арешт залежить від змісті порушника за умов ізоляції від суспільства (ст. 3.9 КоАП РФ). Він установлюється і накладається тільки у виняткових випадках. Наприклад, за непокора законному розпорядженню співробітника міліції, військовослужбовця, співробітника органів контролю над оборотом наркотичних засобів і психотропних речовин чи співробітника органів кримінально-виконавчої системи (ст. 19.3 КоАП РФ).

Максимальний термін адміністративного арешту - 15 діб, а й за порушення вимог режиму надзвичайного стану чи режиму на зоні проведення контр терористичної операції - 30 діб (ст. 3.9 КоАП РФ).

Застосування адміністративного арешту, як вказувалося раніше, має певні обмеження: вона може застосовуватися до вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей до 14 років, особам, які досягли 18 років, інвалідам I і II груп, військовослужбовцям та іншим особам (ст. 3.9 КоАП РФ). Адміністративне виселення межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства є примусове і контрольоване переміщення зазначених громадян, і осіб Державну кордон РФ межі Російської Федерації, а випадках, передбачених законодавством, - контрольований самостійний виїзд зазначених громадян, і осіб із Російської Федерації (ст. 3.10 КоАП

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація