Реферати українською » Государство и право » Принципи діяльності адміністрації (відділу по будівництву) в м. осичняків


Реферат Принципи діяльності адміністрації (відділу по будівництву) в м. осичняків

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Томський Державний Університет

Систем Управління іРадиоелектроники (>ТУСУР)

Кафедра автоматизації обробки інформації (>АОИ)

Звіт

по навчальної практиці

Принципи діяльності адміністрації

(відділу з будівництва) м.Осинники

Студенткагр.479

>Ю.Ю. Старикова

>Томск-2010


Запровадження

Виробнича практика – це форма навчальних занятті в організаціях (підприємствах) різних форм власності і суто організаційно – правових форм.

Виробнича практика здійснюється з метою вивчення загальних принципів функціонування організацій та установ із управління і регулювання соціально-трудових відносин, служб зайнятості; принципів роботи служб і підрозділів, що розробляють питання добору, розстановки і врахування персоналу, відділів кадрів, праці та зарплати, відділів управління персоналом; і навіть аналізу документації, які забезпечують діяльність зазначених служб. Вона дозволяє з'єднати теоретичну підготовку з практичною діяльністю на конкретних робочих місць. До завдань практики входить:

1. Формування професійних умінь й жодного певного досвіду, який буде необхідний здійснення подальшої професійної діяльності.

2. Вивчити основні завдання роботи відділу, персоналу в адміністрації

3. Придбати необхідні практичні навички формування та оформлення частини документів, які у роботі будівельного відділу.

4. Придбати комунікабельні навички зі спілкуванням з громадянами міста.

5. Опанування вміннями й навиками роботи з документацією.

Я проходила практику в адміністрації містаОсинникирасполагающегося за адресою: Радянська 6. Практика відбувалася відділі з будівництва з 28.06.2010 р. по 18.07.2010 р. під керівництвом відділу з будівництваБоргоякова Л. Н. Протягом часу практики я ознайомилася з діяльністю відділу, з основними документами, з професійними й посадовими обов'язками фахівців відділу, приймала дзвінки і проводила дзвінки громадянам навколо переселення з старого аварійного житла і запрошувала приймання навколо переселення, поповнення зміна баз даних із переселенню громадян, брала участь у господарську діяльність організації, і навіть надавала допомогу співробітникам відділу.

Практика почалася із спільної ознайомлення з підприємством, і відділом, у якому відбувалася навчальну практику, вивчила структури облікового апарату і забезпечення діяльності відділи у цілому. Для ознайомлення з підприємством, його технологічними особливостями керівник виробничої практики від підприємства здійснила екскурсію робочим ділянкам, місцях зберігання тих матеріальних цінностей та інших ділянкам з докладним поясненням характеру роботи кожного підрозділу.


Глава 1. Завдання і функції адміністрації у містіОсинники

1.1. Основні завдання адміністрації

Основними завданнями адміністрації є: проведення єдиної міської політики і виконання правових актів міста, у цілях комплексного інноваційного розвитку районів міста;

· створення сприятливих умов життєдіяльності населення за охороні здоров'я, забезпечення широкого доступу до освіти й культурі, здійсненню соціального захисту, підтримці соціального і національної згоди, і навіть комплексної забудові, благоустрою та змісту території відповідного району;

· організація взаємодії з громадськими, комерційними і некомерційними організаціями, і навіть населенням до створення робочих місць, розвитку бізнесу, партнерства та згоди;

· організація територіального громадського самоврядування біля відповідного району з участю товариств власників житла, населення і побудову інших формувань.

1.2 Основними функціями адміністрації є

1.2.1 У сфері планування і виконання бюджету міста адміністрація:

· бере участь у розробці пропозицій з формуванню системи місцевим податкам, зборів та інших дохідних джерел бюджету містаОсинники;

· розробляє плани і програми розвитку, бере участь у підготовці пропозицій з формуванню міських програм, участі міста, у крайових і федеральних програмах, соціальній та реалізації;

· привертає до брати участь у соціально-економічному розвитку району населення, організації та підприємства різної форми власності;

· бере участь у складанні проекту міста, розробляє прогноз соціально-економічного розвитку, підбиває підсумки соціально-економічного розвитку за минулий фінансовий рік, бере участь у складання реєстру видаткових зобов'язань міста Київ і інших документів, необхідні розробки проекту бюджету міста;

· організовує розробку заходів із підвищення ефективність використання фінансових, матеріальних ресурсів району й забезпечує їх виконання;

· здійснює функції адміністратора доходів бюджету міста: моніторинг, прогнозування, облік, контролю над порядком обчислення, повнотою і своєчасністю сплати доходів населення і прийняття рішень повернення (заліку) зайве сплачених (стягнутих) платежів з дохідним джерелам, закріпленим за адміністрацією рішенням про бюджет міста на відповідний фінансовий рік;

· взаємодіє зі платниками податків, зареєстрованими біля району, з метою своєчасного надходження платежів до бюджету міста.

1.2.2 У сфері будівництва, архітектури та землекористування адміністрація:

· готує економічно обгрунтовані пропозиції щодо включенню об'єктів, що є біля міста, до проекту адресної інвестиційної програми містаОсинники і направляє в галузеві управління і департаменти адміністрації міста;

· погоджує документацію по плануванні території району, включаючи відводи земельних ділянок, під проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів нерухомості, проектимежевания території району, організує підготовку документів, підтверджують факт створення об'єктів гаражного будівництва й овочесховищ, зведених до 2005 року;

· виявляє самовільні будівлі, тимчасові будівлі та споруди, розміщені без дозвільних документів, і навіть термін дії дозвільних документів розміщення яких минув;

· видає врегулювання розміщення чи погоджує розміщення біля району тимчасових споруд, літніх кафе, паркувань відповідно до правовими актами міста, здійснює право їх установкою, і змістом;

· надає земельні ділянки для ведення городництва;

· погоджує місця розміщення коштів зовнішньої реклами. Здійснює контролю над установкою, і змістом коштів зовнішньої реклами.

1.2.3 У сфери управління житлово-комунальним господарством адміністрація:

· сприяє найефективнішого і раціональному функціонуванню об'єктів міського господарства біля району;

· організує роботи з фізичними і юридичних осіб з проведення суботників, місячників з благоустрою, озеленення і санітарної очищенні території району;

· здійснює над виконанням правил благоустрою, змісту територій і будівель фізичними і юридичних осіб;

· взаємодіє зі департаментом міського господарства щодо змісту, експлуатації і ремонту житлового фонду, об'єктів благоустрою, об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури біля району;

· організовує й контролює роботу зі своєчасного вивезенню сміття від індивідуальних житлових будинків;

· організує роботу з підняття і транспортування трупів, чоловік і близькі родичі яких відсутні або мають можливість здійснити поховання, і навіть трупів, інформацію про дружині і близьких родичів яких на момент транспортування відсутні;

· погоджує проекти правових актів посадових осіб адміністрації міста про переведення житлових приміщень у нежитлові і нежилих на житлові;

· погоджує проекти правових актів посадових осіб адміністрації міста щодо переустрою і перепланування житлових приміщень;

· організує роботу з благоустрою дворів, ремонту під'їздів, об'єктів благоустрою, об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури не більше коштів, передбачених бюджетом міста;

· організує роботу з ремонту змісту доріг.

1.2.4 У соціальній сфері адміністрація:

· створює умови до виконання переданих органам місцевого самоврядування державних повноважень із соціальному обслуговування та соціальної підтримки населення у місті;

· організує надання субсидій громадянам, які їх отримувати відповідно до чинним законодавством;

· організує роботу з профілактиці бездоглядності та попередження правопорушень серед неповнолітніх не більше переданих органам місцевого самоврядування державних повноважень;

· організує надання загальнодоступного і безплатного початкового загального, основного загального, середнього (повного) загальної освіти по основним загальноосвітніх програмам у порядку;

· організує надання додаткової освіти і загальнодоступного безплатного дошкільної освіти;

· організує відпочинок дітей у канікулярний час;

· здійснює передані державних повноважень щодо організації та здійсненню діяльності з опіку тапопечительству щодо неповнолітніх, осіб, визнаних недієздатними чи обмеженими в дієздатності, і навіть повнолітніх дієздатних осіб, що потребують піклування за станом здоров'я;

· створює умови у розвиток фізичної культури та масового спорту.Организует проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів;

· взаємодіє зі закладами охорони здоров'я створення умов задля забезпечення первинної медико-санітарної допомоги жителям, медичної допомоги жінкам під час вагітності, під час та ж після пологів;

· організовує й втілює заходи роботи з дітьми і молоддю;

· створює умови, організує дозвілля і відданість забезпечує населення послугами організацій культури, проводить культурно-масові заходи;

· створює умови для окремих напрямів національних проектів, у місті не більше коштів, передбачені це ще.

1.2.5 У сфери управління муніципальної власністю районна адміністрація:

· наглядає за використанням об'єктів муніципальної власності, розміщених у місті;

· здійснює над виконанням орендарями об'єктів муніципальної власності біля міста умов укладених із нею договорів;

· здійснює над використанням земель, за недопущенням самовільного заняття,захламления земельних ділянок у місті;

· бере участь від імені Ілліча та у сфері власника муніципального майна у загальних зборах власників приміщень у багатоквартирних будинках у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації і правовими актами міста.

1.2.6 У сфери управління муніципальним житловим фондом адміністрація:

· веде облік громадян, що потребують житлових приміщеннях, наданих за договорами соціального найму, і навіть громадян, що потребують житлових приміщеннях спеціалізованого житлового фонду;

· надає громадянам вільні муніципальні житлові приміщення, зокрема житлові приміщення в муніципальних гуртожитках, гаразд, визначеному правовими актами міста і відповідно до законодавства Російської Федерації;

· розпоряджається вільними муніципальними житловими приміщеннями для повторного заселення, погоджує зміна статусу муніципальних житлових приміщень;

· здійснює функції наймодавця житлових приміщень муніципального житлового фонду за договорами соціального наймання та найму житлових приміщень спеціалізованого житлового фонду;

· розробляє обгрунтовані пропозиції з формування і оновленню муніципального житлового фонду біля міста;

· бере участь у роботи по переселенню громадян, у зв'язку з знесенням житловий будинок;

1.2.7 У деяких сферах діяльності адміністрація:

· сприяє створенню й розвитку територіального громадського самоврядування та інших форм участі у виконанні місцевого самоврядування;

· взаємодіє зі громадських об'єднань і міжнародними організаціями;

· здійснює взаємодію Космосу з органами адміністрації міста з питань здійснення завдань та зняття функцій, реалізації повноважень, покладених на районну адміністрацію справжнім Положенням;

· здійснює організаційно-технічне забезпечення виборних кампаній, референдумів, переписів. Веде облік виборців, учасників референдуму;

· бере участь у втілення заходів з охорони навколишнього середовища, організованих адміністрацією міста;

· бере участь у попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у районі, організує здійснення заходів із цивільну оборону. Здійснює заходи щодо профілактиці порушення вимог пожежної безпеки;

· створює умови задля забезпечення населення району послугами зв'язку, комунального харчування, торгівлі, і побутового обслуговування;

· бере участь у втілення заходів, проведених адміністрацією містаОсинники, з питань охорони праці організаціях, розташованих біля району, і співробітничає з організаціями району з питанням профілактики порушень законодавства у сфері трудових відносин;

· забезпечує виконання законодавства мобілізаційної підготовці;

· забезпечує виконання законодавства про військового обов'язку та військовою службі;

· бере участь у формуванні муніципального архіву;

· створює умови масової відпочинку жителів району і організує облаштування місць масового відпочинку населення;

· створює умови належала для розширення ринку сільськогосподарської продукції, сировини й продовольства, сприяє розвитку малого підприємництва;

· вживає заходи із гарантування безпеки людей на водних об'єктах, охороні їхнього життя і здоров'я;

· створює наразі і організує роботу комісій (як дорадчого органу), затверджує їх склад парламенту й порядок роботи;

· оформляє видає характеристики торгових приміщень здобувачам ліцензій за проведення роздрібного продажу алкогольну продукцію;

· погоджує у порядку місця розміщення ігрових закладів;

· бере участь у запобіганні тероризму біля району;

· організує перевірки і обстеження потенційно небезпечні об'єкти;

· здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством і правовими актами містаОсинники.


Глава 2. Основні завдання будівельного відділу

Основними завданнями відділу є :

1. Створення умов розвитку будівельного комплексу міста.

1.2Градостроительное планування розвитку з урахуванням природних, економічних, соціальних та інших факторів, і умов.

1.3 Розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур сільських поселень міста.

1.4 Забезпечення консенсусу інтересів власників нерухомості і громадських організацій інтересів, спрямованих :

- створення сприятливого середовища життєдіяльності, захист територій від впливу надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;

- охорону здоров'я та використання особливо охоронюваних природних територій, зокрема природних ландшафтів, територій історико-культурних об'єктів.


Глава 3. Функції будівельного відділу

Відділ відповідно до покладеними нею завданнями виконує такі функції:

1. Розробляє і вносить у порядку в руки глави міста проекти постанов, і розпоряджень адміністрації з питанням будівництва й архітектури, і навіть бере участь у межах своєї компетенції підготовкою висновків за типовими проектами нормативних правових актів району.

2. Бере участь у розробці й реалізації району цільових програм соціально-економічного розвитку, містять питання будівництва, архітектури та містобудування.

3. У установленому порядку готує і становить містобудівні плани і розробити проектно-кошторисної документації.

4. Веде оперативний і статистичний облік, становить представляє у порядку відповідним організаціям звітність з усіх видів діяльності з затвердженим формам в встановлених термінів і до її достовірність.

5. Приймає участь у роботі комісій за вибором майданчиків на будівництво.

6. Становить необхідні документи приймальній комісії на закінчені будівництвом і підготовлені на експлуатацію об'єкти і бере участь у роботі приймальній комісії.

7. Здійснює облік незавершеного капітального будівництва споруджуваних об'єктів.

8. Забезпечує зберігання технічної документації.

9. Здійснює контролю над із розробкою та реалізацією містобудівної документації із планування розвитку та сприяє її розробникам в узгодженні цієї документації зацікавлені органи.

10. Здійснює розгляд і був узгодження проектів охоронних зон пам'яток природи, історії, культури та ландшафтної архітектури, проектів реставрації пам'ятників архітектури, минуле й культури, мають місцеве значення і контролює реалізацію.

11. Здійснює ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної роботи і моніторингу об'єктів містобудівної діяльності на відповідних територіях міста.

12. Приймає заходи до врегулювання спірних питань у області архітектури та містобудування, виникаючих між органами місцевого самоврядування та громадянами відповідно до чинним законодавством.

13. Бере участь у заходах по переселенню громадян із старого аварійного фонду.

>14.Рассматривает заяви за питанням, які належать до компетенції Відділу.


Укладання

У цьому звіті проходження навчальної практики в адміністрації містаОсинники було поставлено мету:

1.Ознакомится з діловодством відділу з будівництва.

2. Вивчити основні завдання роботи відділу, персоналу в адміністрації.

3. Придбати необхідні практичні навички формування та оформлення частини документів, які у роботі будівельного відділу.

4. Придбати комунікабельні навички зі спілкуванням з громадянами міста.

Через війну проходження навчальної практики мною були придбані навички роботи з архівними документами, використовувані персоналом відділу з

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація