Реферати українською » Государство и право » Економічна контрабанда: кримінально-правова характеристика та особливості розслідування


Реферат Економічна контрабанда: кримінально-правова характеристика та особливості розслідування

Страница 1 из 11 | Следующая страница

>КАРАГАНДИНСКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКАЗПОТРЕБСОЮЗА

>КАФЕДРАОБЩЕЮРИДИЧЕСКИХ І СПЕЦІАЛЬНИХДИСЦИПЛИН

>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

на задану тему: «Економічна контрабанда, кримінально-правова характеристика й особливо розслідування»

021640 «Юриспруденція»

>Виполнил (а) студент (ка)

грн.Ю-53з

>Нурбаева Г.А.

>КАРАГАНДА2008г.


>СОДЕРЖАНИЕ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИВОЗНИКНОВЕНИЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНТРАБАНДИ

1.1 Контрабанда як правопорушення в історичному аспекті

1.2 Поняття контрабанди

1.3 Класифікація ознак економічної контрабанди

1.4 Практика застосування законодавства про кримінальної відповідальності за контрабанду

2УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ КОНТРАБАНДИ

2.1 Об'єктивні ознаки економічної контрабанди

2.2 Суб'єктивні ознаки контрабанди

2.3 Кваліфіковані види економічної контрабанди       

2.4 Відмінність економічної контрабанди від злочину, передбаченого статтею 250 КК РК

3 ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНТРАБАНДИ

3.1 Початковий етап розслідування економічної контрабанди

3.2 Слідчі версії і планування розслідування

3.3 Особливості тактики початкових слідчих дій

3.3.1 Огляд місця події, предметів контрабанди і митних документів

3.3.2 Затримання і особиста обшук підозрюваного, його допит огляд

3.3.3 Допити свідків

3.4 Тактика розслідування наступних етапах

3.5 Призначення експертиз

3.6 Слідчий експеримент

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

>ПРИЛОЖЕНИЕ А

>ПРИЛОЖЕНИЕ Б

>ПРИЛОЖЕНИЕ У

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Останнім часом дедалі більшого поширення в усій злочинному середовищі завойовує контрабанда.

Коріння її тягнуться з давнину.Зародилось це явище ще XIV столітті, коли почали формуватися товарно-грошові відносини.

У багатьох країн світу контрабанда визнана однією з небезпечних видів злочинну діяльність. САМІ Як і злочинність взагалі, контрабанда, очевидно, існуватиме до того часу, ще є державні кордони. Навіть у таких високорозвинених країнах, як США, Німеччина, Великобританія, Франція, існує контрабанда. У цих країн і не ставиться завдання повного викорінення цього злочину. Йдеться тільки про взаємне скорочення її розмірів до контрольованих меж.

Причинами зростання контрабанди є: невиправдано високі ставки окремих видів податків і мит; низький рівень податкового та митного контролю; корумпованість правоохоронних і контролюючих органів; невідповідність рівня податкових і митних ставок, і навіть економічної ситуації в, низький добробут громадян, коли малозабезпечені люди, їх підганяли безвихіддю, свідомо беруть участь у нелегальний бізнес.

З початку 1990-х років у Республіці Казахстан спостерігається тенденція до зростання числа випадків економічної контрабанди. Її масштаби стали настільки високі, що вони створюють серйозну загрозу національних інтересів Казахстану. З іншого боку, контрабанда нерідко пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, зброї, пам'яток. Вона сприяє тероризму, створюючи йому живильне грунт.

Контрабанда завдає шкоди всім сферам життєдіяльності держави. Її громадська небезпека в тому, що:

-причиняется економічних збитків державам, зокрема їх зовнішньоекономічної діяльності, позаяк у національні бюджети країн не надходять встановлені мита та обов'язкові платежі на ввезені і які товари;

- ростуть доходи контрабандистів, що сприяє поліпшенню їхнього подальшої протиправної діяльності.

На зростання контрабандної діяльність у РК безпосередньо чи опосередковано впливає ряд соціально-економічних чинників, саме: складне економічне становище у країні, низький рівень життя населення; невідповідність світових експортних й міністром внутрішніх ціни товари; нерозвиненість прикордонної та митної інфраструктури на нових межах, встановлених між державами колишнього СРСР; низька оснащеність сучасними технічними засобами підрозділів, здійснюють контрольні функції за українсько-словацьким кордоном республіки; стала вельми поширеною корупції, усталених зв'язків організованих злочинних груп з колишніми державними службовцями митних органів; неврегульованість проблем взаємодії служб митного контролю з органами республіканської служби безпеки у сфері боротьби з контрабандою міжнародною рівні.

Так, за заявою голови Державного митного комітету, нині до 80% товарообігу Республіки Казахстан становить контрабанда. Через війну контрабанди алкогольну продукцію бюджет республіки недоодержує щороку понад 200 млн. доларів. Аналогічні дані про тютюнової продукції показують, що це 50 млн. доларів проходять скарбниці.

Останнім часом охорона зовнішньоторговельної політики набуває особливої значимості. Економічна контрабанда - одне з серйозних зазіхань за державні інтереси, і ефективність боротьби із нею залежить від скоординованих кримінально - правових заходів.

Актуальність проблеми економічної контрабанди (ст. 209 КК РК) зумовлена тим, що це вид злочину стоїть у зараз у Казахстані розміри масового негативного явища, що становить реальну загрозу важливим економічних інтересів держави, та приймає дедалі більше організованих форм. На цей час контрабанда торкається сфери національної стратегії безпеки.

У сучасному кримінальному праві економічна контрабанда належить до поділу злочинів у сфері економічної діяльності та її громадська небезпека залежить від того, що таким діяннямпричиняется значної шкоди зовнішньоекономічної діяльності, має важливого значення у розвиток економіки Республіки Казахстан.

Справжня дипломна робота має на меті висвітлити потреби, пов'язаних із поняттями і юридичною природою, кримінально-правової характеристикою такого виду економічного злочину як економічна контрабанда, розкриття її предмета, особливостей кваліфікації на уроках злочину.

Реалізація поставленої мети вимагає розв'язання завдань, як:

- вивчення нормативної бази, регулюючої питання, пов'язані з контрабандою (КК РК, ТК РК й інші закони, акти митної служби й інші джерела);

- вивчення монографій, і наукових статей дослідників цієї проблеми;

- аналіз проблем, що з кваліфікацією контрабанди;

- розгляд шляхів її вирішення.

У результаті підготовки до визначення даної роботи обрано методологічна основа дослідження: нормативно-правові акти Республіки Казахстан, наукові праці сучасних казахстанських авторів,учебно-справочная літератури, матеріали періодичної преси та т.д.


1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИВОЗНИКНОВЕНИЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНТРАБАНДИ

1.1 Контрабанда як правопорушення в історичному аспекті

У Західної Європи контрабанда як правопорушення з'явилася XIV- XVI в. під час бурхливого розвитку товарно-грошових відносин, коли держави визнали собі невигідним собі безперешкодний ввезення і вивіз товарів хороших і у законодавчому порядку встановили певні правила провезення товарів через державний кордон.

Для контролю за провозом товарів хороших і стягування мит та інших зборів, встановлених державою, на сухопутний кордони й у портах було створено спеціальні державних установ- митниці.

Будь-яке порушення встановлених законом та інші нормативними актами правил провезення товарів хороших і цінностей з-за кордону з приховуванням їхню відмінність від контролем із боку митниці почали називати контрабандою, а винних у скоєнні таких дій підлягали покаранню.

Саме поняття «контрабанда» було що запозичене зі італійської й ввійшло в численні сучасні мови (contra – проти іbando- урядовий указ). Воно включає поняття порушення ними закону держави або урядового розпорядження.

Слово «контрабанда» означає також дії товар, чи будь-якою заборонений законом до ввезення чи вивезенню предмет, таємнопровезенний чи пронесений з-за кордону держави.

Мита стали набувати роль гармати державної торгової політики щодо мері виникнення єдиного національного ринку. Цей процес у різних країнах відбувався неординарно і нерівномірно, але всюди й починали з митних обмежень, виникнення яких і було послужили потужним поштовхом до розвитку контрабанди.

Інакше висловлюючись, контрабанда виникла почала розвиватися як протидія запровадженим обмеженням і встановленим митним бар'єрам.

Війни у Європі на XVI- XVII століттях породили ще одне різновид контрабанди – військову.

Під цим виглядом контрабанди малися на увазі поставки нейтральними державами одній з воюючих сторін таких предметів і матеріалів, які інший воюючою стороною з'являлися забороненими.

Під час воєн та у періоди з-поміж них контрабандна торгівля вона продовжувала рости, попри прийняття, поруч країн спеціальних законів. І якщо період раннього меркантилізму контрабандою займалися окремі купці, то епоху розвиненого меркантилізму контрабандної торгівлею почали займатися торгові компанії Європи.

Далі за Європою контрабанда стала зміцнюватися й у Казахстану.

Виникнення контрабанди в Казахстану належить на період, коли відбувався процес створення єдиного ринку виробництва і встановлення державному кордоні митних бар'єрів. Це сталося початку XVII століття.

Саме тоді заСоборним укладенням,упорядочившим фіскальні обов'язки купецтва, уряд запровадило Митний статут (1653 р.), іНовоторговий статут (>1667г.), що знаменували собою встановлення у країні системи протекціонізму.

Відповідно до цими статутами обмежувалася торгівля іноземних купців, яким відтепер дозволялося продавати свої товари лише оптом в межах прикордонних міст. В'їзд іноземних купців у внутрішні райони держави регламентувався спеціальним дозволом, внаслідок чого з нього крім мит робилися додаткові збори, і навіть проїжджаючи мито.

З виходом Казахстану до берегів Балтійського моря задля унеможливлення контрабандного ввезення та вивезення товарів морем Петро створює спеціальну митну службу в портах.

Важливим заходом посилення боротьби з контрабандою було установа в Казахстану в1754г. прикордонної варти як особливого корпусу охорони державних меж, посеред митному івоенно-полицейском відносинах. Пізніше було створено прикордонна козацька стража і спеціальна митна стража.

До скасування кріпацтва в Казахстану діяв складний постатейний звід норм кримінального права. Покладання про покарання (>1845г.) включало систематизоване законодавство про контрабанду.

Після реформи1864г. це звід уложень піддалося змін. Так, зУложения в Митний статут було перенесено норми,регулировавшие питання « Про стягнення і покарання порушення правил, встановлених для ввезення та вивезення товарів», « Про стягнення порушення правил,, встановлених для провезення товарів лише з митниць до інших й уотвоза товарів», « Про стягнення порушення митних правил по азіатською торгівлі (астраханської, сибірської, кавказької)», « Про покарання опір митним розпорядженням і чинам».

Перенесення цих положень в Митний статут не змінило їх характеру, і тому до них застосовувалися й у наступне час усе норми загальної частиниУложения про покарання кримінальних та виправних1885года, що з наступними доповненнями діяло до Жовтневої революції.

Отже, проявляються причини появи контрабанди - контрабанда як правопорушення виникла період розвитку товарно-грошових відносин, і як її не контролювали, він продовжує існувати вже протягом багатьох століть.

1.2 Поняття контрабанди

У сучасному кримінальному праві контрабанда належить до поділу злочинів у сфері економічної діяльності.

>Преступлениями у сфері економічної діяльності є передбачені Карним кодексом суспільно небезпечні діяння, які посягають на суспільні відносини, які укладаються з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання, матеріальних благ і постачальники послуг.

Кримінальним кодексом Республіки Казахстан встановлює відповідальність за 38 видів злочинів у сфері економічної діяльності. Зауважу порівнювати, що у Кримінальному кодексіКазССР 1959 року було лише 11.

Під контрабандою слід розуміти незаконне переміщення товарів, транспортних засобів і спеціальних предметів (наркотичних засобів і психотропних речовин, зброї, боєприпасів, пам'яток тощо.) через митний кордон з району, що під національної юрисдикцією однієї держави, району чи через район, під національної юрисдикцією іншої іноземної держави, або у район чи через район, не під національної юрисдикцією якоїсь держави, що здійснюється на будь-який прихованої формі [2, 102].

Переміщення товарів хороших і інших предметів лежить в основі протиправного діяння і додає їй виключно активний характер, тобто. форму дії.

Поняття "переміщення через митний кордон" і "те що митного кордону" є синонімами. Переміщення товарів через митний кордон РК в митному законодавстві виражається у фактичному перетині митного кордону РК (під час ввезення товарів чи транспортних засобів на митну територію РК), а й у подачі митної декларації або здійсненні іншого дії, безпосередньо спрямованих реалізацію наміри відповідно вивезти або ввезти товари чи транспортні засоби (під час вивезення товарів і транспортних коштів із митної території РК).

Місцем скоєння контрабанди є митна кордон РК.Таможенную кордон утворюють межі митного території РК, і навіть периметри вільних митних зон і вільних складів. У цьому митну територію РК становлять сухопутне територія РК, територіальні внутрішні води і повітряний надто безкраї простори ними. Митна територія РК включає у собі які перебувають у морській виняткової економічної зоні РК штучні острова, встановлення і споруди, з яких Республіка Казахстан має виняткової юрисдикцією щодо митного справи.

Нині громадська небезпека аналізованого злочинного зазіхання особливо зростає. Це з тим, що контрабанда стратегічного сировини, культурних цінностей, валюти загрожує як економічної, а й громадську безпеку Казахстану. Саме із єдиною метою контрабанди відбуваються багато великі розкрадання й посадові злочини. Виявлені факти контрабанди ядерних, радіоактивних та інших речовин і матеріалів умовах, коли терористичні і ті екстремістські прояви досягли свого апогею, засвідчують загрозу громадську безпеку як окремих держав, а й усьому світового співтовариства. Саме тому боротьба з контрабандою поруч із що відбуваються процесами інтеграції має стати пріоритетним напрямом у спільної прикладної діяльності правоохоронних органів всіх інших цивілізованих держав.

Митна політика РК визначається вищими органами державної влади управління країни є складовою зовнішньою і внутрішньою політики держави.

Громадська небезпека злочинів, що з контрабандою, залежить від заподіянні шкоди економічному суверенітету та безпеки державі.

Об'єкти контрабанди вкрай численні й досить різноманітні, та її масштаби досягають небезпечних розмірів. Особливу небезпеку становлять контрабандний ввезення і вивіз таких предметів, як наркотичні засоби, зброю, культурні цінності. Склалися високоорганізовані транснаціональні ринки, пов'язані з контрабандою цих товарів.

Особливий економічний шкода Казахстану завдає економічна контрабанда при експортних операціях.

Предметом економічної контрабанди під час здійснення експортних операцій є кольорові і рідкісноземельні метали, ліс, сировину стратегічного характеру,биопродукция.

Величезні втрати несе вся держава у видобутку, переробки нафти і експорту вуглеводневої сировини. За даними західноєвропейських експертів, в разі цивілізованої організації торгівлі сировиною і ресурсами Республіка Казахстан міг би мати у вигляді прибутку до 22 млрд. доларів.

Розглянемо основні методи здійснення контрабандних операцій під час експорту.

«Традиційний» метод. Передбачає протиправне те що митного кордону, минаючи митні пости, або шляхом фальсифікації митних документів. Він отримав найбільшого поширення межах з Китаєм таКазахстанской Федерацією. Нерідко використовується змову з представниками військово-повітряних, сухопутних, військово-морських сил з використання транспортних засобів, морських баз іспецаеродромов оминаючи митного контролю.

Незаконний вивезення під прикриттямвнутритаможенного транзиту.

Особливо рельєфно ці операції проявилися у індустріально розвинених регіонах Казахстану.

Сутність даної схеми економічної контрабанди ось у чому. Сировинні ресурси у документах вирушають наКарагандинскую область, на адреси неіснуючих фірм, або фірм, представники яких надавали ділкам свої реквізити. Дорогою прямування через вантажпереадресуется місцевими фірмами на адресу фірм далекого зарубіжжя. Фірма - одержувач вантажу

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація