Реферати українською » Государство и право » Територіальне громадське самоврядування


Реферат Територіальне громадське самоврядування

Зміст

Запровадження

1. Поняття, створення умов та припинення діяльностіТОС

2. УправлінняТОС

3. Взаємини з органами Архангельської області і міста Архангельська

Укладання

Список використовуваних джерел


Запровадження

Попри точне визначення поняття "територіальне громадське самоврядування" (далі -ТОС) Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації", до нашого часу багато муніципальні діячі і науковці сперечаються про сутностіТОС, відносячи то до влади, зокрема, до однієї з форм організації місцевого самоврядування, чи до громадським об'єднанням. Насправді, у відповідь це запитання однозначний і може бути даний тільки із аналізу норм чинного законодавства.

>ТОС може бути віднесено до громадським об'єднанням громадян, позаяк у цьому випадку нею поширювалися норм законодавства про громадських об'єднаннях, та її організація та діяльність могли б регулюватися зазначеним вище Федеральним законом, законами суб'єктів Російської Федерації та місцевими нормативними актами. Не може визнаватися цей інститут звертаються і владним, зокрема як і одне з форм організації місцевого самоврядування, оскільки Конституцією Російської Федерації у цьому ролі не названо. НаявністьТОС перестав бути обов'язковим, як наявність органів влади. ОрганиТОС що немає владними функціями стосовно населенню.

Разом про те,ТОС дозволяє брати участь усім зацікавленим громадянам у вирішенні окремих питань місцевого значення. Тобто якщо це той прикордонний інститут між громадським і владним, що у будь-якій державі необхідний і якої ні жодна влада існувати неспроможна. Оскільки це, з одного боку, вплив знизу на влада, її підтримка й передача власних інтересів цій владі, з іншого боку, - це усіх громадян до того що, що відбувається: створення населенню умов, у яких він може спричинити прийняття рішень.

У разі, коли проголошений курс - на побудову Росії громадянського суспільства,ТОС може бути механізмом участі громадян, у справах держави.


1. Поняття, створення умов та припинення діяльностіТОС

Територіальне громадське самоврядування одна із видів громадського самоврядування, формою участі у виконанні місцевого самоврядування, суб'єктивним правом громадян що у здійсненні муніципальної влади.

ФЗ 2003 р. "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації" дав визначенніТОС і закріпив основні її положення.

Під територіальним громадським самоврядуванням розуміється самоорганізація за місця їхнього проживання на частини території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення.

Подібні визначення міститься у Статуті міста Архангельськ і Положенні про територіальному громадському самоврядуванні в муніципальному освіті "Місто Архангельськ" (далі – Становище).

Територіальне громадське самоврядування - це самоорганізація за місця їхнього проживання на частини території муніципального освіти "Місто Архангельськ" для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення.

Територіальне громадське самоврядування вважається заснованим з реєстрації статуту територіального громадського самоврядування мерії міста Архангельська. Порядок реєстрації статуту територіального громадського самоврядування визначається статутом міста Архангельська і рішення Архангельського обласного Збори депутатів.

Територіальне громадське самоврядування відповідно до статутом може бути юридичною особою і підлягає державної реєстрації речових в організаційно-правовою формі некомерційної організації.

Кордони територій, у яких здійснюєтьсяТОС, встановлюють і змінюються міським Радою з пропозиції населення, жителів цій території.

>ТОС може здійснюватися у межах наступних територій проживання громадян:

· під'їзд багатоквартирного житловий будинок;

· багатоквартирний житловий будинок;

· група поруч що стоять житлових будинків культури та будинків, що межують друг з одним прибудинковими територіями;

· житловий мікрорайон;

· селище, входить у територію міста Архангельська;

· інші території проживання громадян.

Положенням також встановлено обов'язкові умови для освітиТОС:

· не більше одним і тієї ж кордонів може бути більшеТОС;

· кордону територійТОС що неспроможні перетинатися;

· кордон територіїТОС неспроможна виходити зарубіжних країн території міста Архангельська;

· територія, де здійснюється територіальне громадське самоврядування (тоді як його складу входить більше житловий будинок), нерозривний.

У статуті територіального громадського самоврядування встановлюються:

- територія, де воно здійснюється;

-мети, завдання, форми, основних напрямів діяльності територіального громадського самоврядування;

- порядок формування, припинення повноважень, правничий та обов'язки, термін повноважень органів територіального громадського самоврядування;

- порядок прийняття рішень;

-порядок придбання майна, і навіть порядок користування і розпорядження зазначеним майном і фінансовими засобами;

- порядок припинення здійснення територіального громадського самоврядування.

Додаткові вимоги до статуту територіального громадського самоврядування встановлюватися що неспроможні.

Припинення діяльностіТОС здійснюється:

- у вирішенні загальних зборів, конференції жителів відповідної території;

- у деяких випадках, передбачених чинним законодавством.

ДіяльністьТОС, що є юридичною особою, припиняється відповідність до чинним федеральним законодавством.

Порядок організації та здійснення територіального громадського самоврядування, умови і Порядок виділення необхідних засобів і місцевих бюджетів визначаються п. 6 Положення.

>ТОС, що є юридичною особою, відповідно до статутомТОС може мати у власності будинку, споруди, устаткування, інвентар, кошти й інше майно. За рішенням міської РадиТОС можуть виділятися кошти з міського бюджету.

Мерія міста Архангельська вправі надавати органуТОС реалізації своєї діяльності окреме приміщення і інвентар гаразд, передбаченому муніципальними правовими актами.


2. УправлінняТОС

УправлінняТОС реєструють безпосередньо громадянами, котрі живуть біля даногоТОС, чи органамиТОС. Громадяни здійснюють безпосередньо управлінняТОС у вигляді зборів і конференцій.

Збори за питанням організації та здійснення територіальним громадським самоврядуванням вважаються правомочними, якщо у неї беруть участь щонайменше половини жителів відповідної території,достигнувших шістнадцятирічного віку

Конференція за питанням організації та здійснення територіального громадського самоврядування вважається правомочною, тоді як ній беруть участь щонайменше дві третини обраних зборах громадян делегатів, які мають щонайменше половини жителів відповідних територій, досягли шістнадцятирічного віку.

До винятковим повноважень зборів, конференції громадян, здійснюють територіальне громадське самоврядування, ставляться:

- встановлення структури органівТОС;

- прийняття статутуТОС, внесення змін до нього і доповнень;

- обрання органівТОС;

- визначення основних напрямів діяльностіТОС;

- твердження кошторису прибутків і витратТОС і звіту про її виконанні;

- розгляд і затвердження звітів про діяльність органівТОС.

Для організації безпосереднього виконання рішень зборів, конференцій, функційТОС, певних статутом, збори чи конференція громадян обирають органи територіального громадського самоврядування.

Залежно від цього, який територіїТОС здійснює своєї діяльності, можуть бути обрані такі органи:

· староста (управляючий) під'їзду багатоквартирного житловий будинок;

· будинковий комітет чи управляючий багатоквартирного житловий будинок;

· вуличний, будинковий комітет групи житлових будинків;

· рада (комітет) територіального громадського самоврядування.

З складу колегіальних органівТОС відкритим голосуванням обирається голова (ради, вуличного, будинкового комітету), за необхідності - його заступник.

ЯкщоТОС є юридичною особою, можуть бути обрані органи, визначені статутними документами. Термін повноважень органуТОС визначається статутомТОС не може бути більше чотирьох років.

Основні правничий та обов'язки, порядок створення, припинення роботи і роботи, і навіть відповідальність органівТОС визначаються рішенням Архангельського міської Ради депутатів.

Основними повноваженнями органуТОС є:

1) представляти інтереси населення, жителів відповідної території;

2) забезпечення виконання рішень, узвичаєних зборах (конференціях) громадян;

3) ведення господарської діяльності з благоустрою території, інший господарську діяльність, спрямованої задоволення соціально-побутових потреб громадян, жителів відповідної території, за кошти зазначених громадян, і виходячи з договору між органами територіального громадського самоврядування і органами місцевого самоврядування;

4) внесення до органів місцевого самоврядування проектів муніципальних правових актів, які підлягають обов'язковому розгляду органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких віднесено прийняття зазначених актів.

ОрганТОС зобов'язаний:

1) враховуватиме позицію населення за прийняття рішень;

2) не менше разу ніяк звітувати про роботу в населення відповідної території зборах (конференції) з участю представників органів місцевого самоврядування;

3) щорічно представляти до мерії міста Архангельська звіт про діяльність органуТОС;

4) щокварталу представляти до мерії міста Архангельська звіт про про цільове використання муніципального майна;

5) організовувати прийом населення, і навіть розгляд скарг, заяв і коментарів пропозицій громадян, приймати із них необхідні заходи у межах своєї компетенції.

Основний формою роботи колегіального органуТОС є засідання. Засідання колегіального органуТОС проходить за мері необхідності, але з менше втричі місяці, і є правомочним, якби ньому є щонайменше дві третини його членів.

Повноваження органуТОС припиняються у зв'язку з спливанням їх терміну від моменту обрання органуТОС у складі. Повноваження органуТОС можуть бути припинені достроково випадках і як, передбачених статутомТОС. Що стосується дострокового припинення повноважень органуТОС або його члена збори (конференція) громадян обирає органТОС у складі чи нового члена органуТОС.


3. Взаємини з органами Архангельської області і міста Архангельська

ВзаєминиТОС органів місцевого самоврядування міста Архангельська визначається Положенням і "Положенням про порядок залучення територіального громадського самоврядування до реалізації соціально значущих проектів та його цільове фінансування з міського бюджету".

Органи місцевого самоврядування міста Архангельська вправі передавати органамТОС на договірній основі муніципальний соціальне замовлення з наданням необхідних фінансових засобів і матеріальних ресурсів. У договорі вказуються обсяг та терміни виконання робіт і надання послуг, порядок фінансування, умови виділення майна, зобов'язання сторін.

Мерія міста Архангельська:

1) сприяє органамТОС у роботі, координує їхня діяльність, реєструєТОС при установі і ліквідує реєстрацію при припинення діяльностіТОС;

2) організує методичну підтримку органівТОС, включаючи спільну розробку планів заходів із життєзабезпечення самокерованої території;

3) розробляє і вносить затвердження у порядку цільову міську програму стосовно підтримки територіального громадського самоврядування.

Органи структурі державної влади Архангельської області сприяють розвитку територіального громадського самоврядування Архангельської області й реалізації громадян щодо участі у виконанні територіального громадського самоврядування.

З метою підвищення ефективності взаємодії органів структурі державної влади Архангельської області, органів місцевого самоврядування муніципальних утворень Архангельської області, органів територіального громадського самоврядування з питань розвитку територіального громадського самоврядування Архангельської області створюється Рада з питань територіальному громадському самоврядуванню при голова адміністрації Архангельської області. Рада з питань територіальному громадському самоврядуванню є постійно чинним дорадчим органом.

До повноважень Ради з територіальному громадському самоврядуванню ставляться:

1) розгляд питань розвитку територіального громадського самоврядування Архангельської області, проектів нормативних правових актів Архангельської області з питань територіального громадського самоврядування;

2) вдосконалення взаємодії між органами структурі державної влади Архангельської області, органами місцевого самоврядування муніципальних утворень Архангельської області, органами територіального громадського самоврядування і населенням Архангельської області;

3) розробка пропозицій з удосконалення федерального законодавства і законодавства Архангельської області у сфері територіального громадського самоврядування;

4) узагальнення і розповсюдження досвіду роботи органів територіального громадського самоврядування.


Укладання

Важливість такої інституції, як територіальне громадське самоврядування зумовлена тим, щоТОС сприяє вихованню громадянського самосвідомості, організації активної співпраці влади й народу, подоланню пасивності і утриманських настроїв населення. Виходячи з цього, органи державної влади місцевого самоврядування сприятимуть створеннюТОС, проводити роз'яснювальну роботу серед населення, створити умови на формування й агентської діяльності органів територіального громадського самоврядування. Істотну допомогу тут можуть зробити депутати відповідних виборчих округів.

Проте за організаціїТОС необхідно враховувати, що правоохоронні органиТОС можна створювати лише з ініціативи населення, які компетенція визначається самими громадянами для формування цих органів, оскільки саме громадяни самі вирішують, які власні ініціативи вони здійснювати у питаннях місцевого значення.


Список використовуваних джерел

1. Федеральний Закон № 131- ФЗ від 06.10.2003 р. "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації"// "Російська газета", № 202, 08.10.2003.

2. Статут муніципального освіти "Місто Архангельськ"// "Архангельськ", № 187, 01.10.1998.

3. Закон Архангельської області від 23.09.2004 N259-внеоч.-ОЗ "Про державних повноважень Архангельської області у сфері правовим регулюванням організації та здійснення місцевого самоврядування"// "Хвиля", № 38, 08.10.2004.

4. Рішення Архангельського міської Ради депутатів від 16.05.2007 № 396 "Про організацію і здійснення територіального громадського самоврядування біля муніципального освіти "Місто Архангельськ"// "Архангельськ", № 177, 26.09.2007.

5. Рішення Архангельського міської Ради депутатів від 20.06.2007 № 423 "Про затвердження порядку реєстрації статутів територіального громадського самоврядування муніципальному освіті "Місто Архангельськ"// "Архангельськ", № 233, 15.12.2007.

6. Рішення Архангельського міської Ради від 20.06.2007 № 431 "Про затвердження типовихУставов територіального громадського самоврядування муніципальному освіті "Місто Архангельськ"// "Архангельськ", № 233, 15.12.2007.

7. Рішення Архангельського міської Ради депутатів від 20.06.2007 № 432 "Про положення про органі територіального громадського самоврядування муніципальному освіті "Місто Архангельськ"// "Архангельськ", № 233, 15.12.2007.

8. Рішення Архангельського міської Ради депутатів від 12.09.2007 № 475 "Про положення про порядок залучення територіального громадського самоврядування до реалізації соціально значущих проектів та його цільове фінансування з міського бюджету"// "Архангельськ", № 233, 15.12.2007.

9. Постанова глави Адміністрації Архангельської області від 17.05.2007 № 34 "Про раді з територіальному громадському самоврядуванню при главі Адміністрації Архангельської області"// "Хвиля", № 39, 25.05.2007.

10. Васильєв В.І.Муниципальное право Росії: підручник. – М.: ЗАТЮстициформ, 2008. – 848 з.

11.Игнатюк Н.А.Муниципальное право Російської Федерації: навчальних посібників. – м.:Юстициформ, 2007. 312 з.

12.Муниципальное право Росії: підручник/ під ред. О.Н.Кокотова. –М.: Вища ж освіта, 2008 (Архангельськ: ІПП "Щоправда Півночі"). – 504 з.

13. Сергєєв А.А. Місцеве самоврядування Російській Федерації: проблеми правовим регулюванням. – М.: Проспекта:Велби, 2006. – 432 з.

14.ШугринаЕ.С.Муниципальное право Російської Федерації: підручник. – М.: Проспект, 2007. – 664 з.


Схожі реферати:

Навігація